html5-img
1 / 18

Підготувала учитель початкових класів Захарівської ЗОШ Іонова О.В.

Формування природоохоронного досв іду у молодших школярів на уроках в початковій школі (з досвіду роботи). Підготувала учитель початкових класів Захарівської ЗОШ Іонова О.В. Задача

umeko
Download Presentation

Підготувала учитель початкових класів Захарівської ЗОШ Іонова О.В.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Формуванняприродоохоронногодосвіду у молодших школярів на уроках в початковій школі (з досвіду роботи) Підготувала учитель початкових класівЗахарівської ЗОШІонова О.В.

  2. Задача В День охорони природи школярі разом з дорослими посадили 16 беріз і 12 дубків. Усі дерева вони посадили у 4 ряда. Скільки дерев у кожному ряду ?

  3. Побігла дівч…нка у сад подякувати яблуньці. • Знайти головні члени речення. • Розібрати за будовою слово дівчинка. • Зробити звуко-буквений аналіз слова яблуньці. • Вставити пропущену букву, орфограму пояснити.

  4. Творче завдання “Спасибіприроді”. • Сказати “спасибі” дереву (сонцю,небу,траві тощо) • Поділити дітей на 2 групи. Перша група описує почуття деревця, сонця, якому дякують. Друга група описує почуття неба, трави, яким ніхто не подякував.

  5. Читайте казки !

  6. “Гостини у жука”

  7. Улюблений господар

  8. Дякую за увагу !!!

More Related