A megv ltozott munkak pess g szem lyek foglalkoztat s nak lehet s gei
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának lehetőségei. Előadó: Boros Attila osztályvezető Foglalkozási Rehabilitációs és Akkreditációs Főosztály. Általános tudnivalók a bér- és költségtámogatásról. Bér- és költségtámogatás Pályázati úton nyújtott

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - umed


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A megv ltozott munkak pess g szem lyek foglalkoztat s nak lehet s gei

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának lehetőségei

Előadó: Boros Attila

osztályvezető

Foglalkozási Rehabilitációs

és Akkreditációs Főosztály


Ltal nos tudnival k a b r s k lts gt mogat sr l
Általános tudnivalók a bér- és költségtámogatásról foglalkoztatásának lehetőségei

 • Bér- és költségtámogatás

  • Pályázati úton nyújtott

  • Akkreditált foglalkoztatók részére

  • 2013. január 1-től

 • Rehabilitációs kártya

  • Minden arra jogosult után igénybe vehető a pályázattól függetlenül.

  • A pályázaton nyertes munkáltatók is igénybe vehetik a támogatás mellett azon munkavállalóikra, akik erre jogosultak.


Az akkredit ci strukt r ja
Az akkreditáció struktúrája foglalkoztatásának lehetőségei

 • Három szint (2012):

  • alap – 5 év

  • rehabilitációs – 3 év

  • kiemelt – 2 év

  (feltételes)

 • Egy szint (2013): rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány időbeli hatály nélkül!


Alapvet k vetelm nyek egys ges rendszer
Alapvető követelmények foglalkoztatásának lehetőségei(egységes rendszer)

 • Nincs szervezeti, illetve működési forma megkötés

 • Bírósági, hatósági nyilvántartásba vétel (minimális működési idő kikötése nélkül)

 • Létesítő okiratában a foglalkozási rehabilitáció megjelenik

 • A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma a 30 főt, vagy arányuk a 25%-ot eléri

 • Köztartozás-mentesség

 • Nem áll csőd-, felszámolási eljárás végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt

 • Rendezett munkaügyi kapcsolatok

 • Szolgáltatói kapcsolatrendszer

 • Akadálymentesített környezet

 • Megfelelő szakmai személyzeti, technikai háttér

 • Kellő vagy elégséges számú munkafolyamat biztosítása (tranzitfoglalkoztatás)


A munk ltat ltal biztos tand szem lyi h tt r
A munkáltató által biztosítandó személyi háttér foglalkoztatásának lehetőségei

 • Segítő személy: munkába járás, munkavégzés segítése

 • Rehabilitációs mentor (munkaviszonyban): közvetlen kapcsolat a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal

 • Rehabilitációs tanácsadó (munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony)


Ellen rz s
Ellenőrzés foglalkoztatásának lehetőségei

 • Hatáskör: az akkreditációs követelményeknek, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkozási rehabilitációjával összefüggésben kötött megállapodásokban foglalt előírások, vállalások vizsgálata.

 • Típusai:

  • tervezett eseti ellenőrzések

  • rendkívüli ellenőrzés

  • komplexellenőrzés (pályázat kiírása előtt)


Az ellen rz s szankci i
Az ellenőrzés szankciói foglalkoztatásának lehetőségei

 • Negatív értékelőpontok

  ↓ jogsértő magatartás megszüntetésére

  irányuló felszólítás (végzés)

  ↓ támogatási szerződés megkötésének mérlegelése

 • Tanúsítvány részleges visszavonása

 • Tanúsítvány visszavonása


Negat v rt kel pontok kiszabhat s g nak esetei
Negatív értékelőpontok kiszabhatóságának esetei foglalkoztatásának lehetőségei

 • Akkreditációs követelmények be nem tartása

 • Foglalkoztatási megállapodásban foglalt kikötések be nem tartása

 • A foglalkoztatás támogatására kötött keretszerződés, illetve az éves finanszírozási szerződés rendelkezéseinek be nem tartása

 • Munkabér késedelmes megfizetése

 • Munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek, munkavédelmi bírságot szabtak ki

 • Nem minősül köztartozásmentes adózónak (60 napon túl folyamatosan fennálló)

 • Csődeljárással, felszámolással, végelszámolással vagy kényszertörlési eljárással kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget


Akkredit ci s tan s tv ny visszavon sa
Akkreditációs tanúsítvány visszavonása foglalkoztatásának lehetőségei

 • Kérelemre

 • Tevékenységét, illetve a rehabilitációs foglalkoztatást megszünteti

 • Jogerősen felszámolás, végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt áll

 • Munkabér meg nem fizetése (30 napon túli késedelem)

 • Állásidő (egy éven belül legalább 30 munkanap, a munkavállalók legalább 30%-a érintett)

 • Három éven belül 12 negatív értékelőpontot gyűjtött össze

 • Valótlan tartalmú nyilatkozat, elhallgatás


A t mogat s sor n megv ltozott munkak pess g szem ly
A támogatás során megváltozott munkaképességű személy

Tranzit foglalkoztatott:

 • aki a komplex minősítés alapján rehabilitálható (B1, C1 kategória),

  Tartós foglalkoztatott:

 • akinek rehabilitációja a komplex minősítés alapján nem javasolt (B2, C2, D kategória),

 • akinek rehabilitációja a komplex minősítés alapján javasolt de a kérelem benyújtása vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri.


A t mogat s sor n m egv ltozott munkak pess g szem ly
A támogatás során m személyegváltozott munkaképességű személy

Tartós foglalkoztatott:

Akinek foglalkoztatása alapján a munkáltató 2012. decemberében költségvetési támogatásban részesült és

 • 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,rendszeres szociális járadékban részesült és az öregségi nyugdíjkorhatárt több, mint öt év múlva éri el, a felülvizsgálat alapján hozott döntés jogerőre emelkedésének napjáig,

 • a fenti csoportba nem tartozó megváltozott munkaképességű személy (pl. ellátásban nem részesül, 2011. december 31-én II. csoportos rokkantsági nyugdíjas volt), az Mmtv 26.§ alapján kiállítható hatósági bizonyítvány kiállításának napjáig,de legkésőbb 2013. december 31-ig megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni.


Tranzit foglalkoztat s
Tranzit foglalkoztatás személy

 • A komplex minősítés során rehabilitálhatónak minősített (B1 és C1 kategória) MMK-s munkavállalók esetében

 • Nyílt munkaerőpiacra történő kivezetésre felkészítés

 • Cél: Legalább 6 hónapos nyílt piaci foglalkoztatás, ezen idő alatt a munkáltató mentori szolgáltatás biztosít.

 • Maximum három évre állapítható meg (szerződés 2013-ban egy évre köthető)


Munkapr ba
Munkapróba személy

 • RSZSZ hozzájárulásával megállapodás keretében MMK-s munkavállaló nyílt piaci foglalkoztatása munkatapasztalat és munkagyakorlat szerzése céljából.

 • Maximum 4 hónap (akár több munkahelyen, több munkakörben).


Tart s foglalkoztat s
Tartós foglalkoztatás személy

 • 3 évre állapítható meg, de korlátozás nélkül meghosszabbítható

 • Képességek megőrzése, fejlesztése védett körülmények között


P ly zati eredm nyek
Pályázati eredmények személy

 • Regisztrált pályázó 408 db

 • Benyújtott pályázat 346 db

 • Nyertes pályázat 334 db, 30.521 főre

 • Szerződést kötött munkáltatók száma: 324 db, 30.410 főre

  • Tartós foglalkoztatásra 28.000 fő Tranzit foglalkoztatásra 2.410 fő


Támogatásban részesülő akkreditált munkáltatók megyei eloszlása 2013

42

8

31

9

23

48

12

23

21

9

59

13

10

28

8

19

13

12

15

33

Összesen: 324


2013-ban támogatott tranzit és tartós foglalkoztatottak megyei eloszlása

2248

4058

475

466

765

2628

1546

2585

1854

1341

2686

734

414

1390

568

1179

574

1124

1527

Összesen: 30410 fő

2248


T mogathat k lts gek
Támogatható költségek megyei eloszlása

 • a) a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség,

 • b) a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségei

 • Az egy főre jutó támogatás 2013-ban 1.120.000 Ft


Megv ltozott munkak pess g munkav llal ut n fizetend b rk lts g
Megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség

 • Egyéni támogatási keretösszegen belül

  • Bérköltségek maximum 75%-a,

  • Maximum 100%-a, amennyiben közhasznú jogállású egyesület, alapítvány, vagy nonprofit gazdasági társaság és nem gazdasági-vállalkozási tevékenység keretében.

 • A Rehabilitációs kártya nyújtotta kedvezmény a támogatás mellett igénybe vehető!


T bbletk lts gek
Többletköltségek fizetendő bérköltség

 • Kizárólag a fogyatékkal élő munkavállalók segítésével foglalkozó személyek alkalmazásához kapcsolódó költségek,

 • a megváltozott munkaképességű személyek részére juttatott munkaruha, és egyéni védőeszköz költségei,

 • munkába járással kapcsolatos utazási költségek közül a munkavállaló munkaképességének megváltozásából adódó utazási többletköltségek,

 • foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkásszállítás költsége,

 • a munkavégzéséhez használt munkaeszközök költségei,

 • munka-alkalmassági vizsgálatának költsége,

 • a telephelyek közötti szállítás költségei,

 • logisztikai tevékenység közül a szállítással összefüggő információ feldolgozás költsége

 • az irányítási, munkaszervezési, ügyviteli tevékenységet végzők munkabére és szociális hozzájárulási adó költségei

 • az irányítási és ügyviteli tevékenységgel közvetlenül összefüggő költségek,

 • a helyiségek átalakításának költségei,

 • a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához szükséges létesítmények létrehozásának, üzembe helyezésének, vagy kibővítésének költségei.


Egy b fontos inform ci k
Egyéb fontos információk fizetendő bérköltség

 • A szerződés szerinti létszámot éves szinten kell teljesíteni.

 • Bejelentési kötelezettség: napi munkaidő, munkakör változása, telephelyek közötti létszámmozgás. Az NRSZH jóváhagyása, szerződésmódosítás szükséges!

 • A napi munkaidőnek a 4 órát el kell érnie!


A t mogat s foly s t sa ellen rz se
A támogatás folyósítása, ellenőrzése fizetendő bérköltség

 • A támogatás pénzügyi ellenőrzését a Magyar Államkincstár, szakmai ellenőrzését az NRSZH látja el.

 • Folyósítás minden hónap 8. napjáig történik meg.

 • Első alkalommal egyéni támogatás éves keretösszegének 1/12-ed része.

 • Ezt követően az előző havi elszámolással (minden hónap 20-a) módosított összeg.

 • Beszámolási határidők

  • Részbeszámoló I. félév: 2013. szeptember 1.

  • Záróbeszámoló 2013. év: 2014. március 1.


Rehabilit ci s k rtya
Rehabilitációs kártya fizetendő bérköltség

Jogosultak köre:

 • a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1),

 • b) tartós foglalkozási rehabilitációt (C1) igényel.

 • aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, rehabilitációs járadékban részesült.

  A munkaadó az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén adókedvezményben részesülhet,a minimálbér kétszeresének 27%-áig.

  Foglalkoztatottak száma: 16 000 fő

  Munkáltatók száma: 4 400


Rehabilit ci s hozz j rul s
Rehabilitációs hozzájárulás fizetendő bérköltség

 • A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekébenrehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles,ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát.

 • A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 964 500 forint Ft/év/fő.


T mop 1 1 1 12 1 ltal nos jellemz k
TÁMOP 1.1.1-12/1 - általános jellemzők fizetendő bérköltség

A projekt teljes forrása:

 • 11 700 000 000 Forint

  Projektidőszak:

 • 2012. november 1.

 • 2015. június 30. (32 hónap)

  Fő kedvezményezett, megvalósító:

 • Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

  Célcsoport:

 • rehabilitációs ellátásban részesülő ügyfelek

 • rehabilitációs járadékban részesülő ügyfelek


T mop 1 1 1 12 1 indik torok
TÁMOP 1.1.1-12/1 - indikátorok fizetendő bérköltség

 • Előkészítő szakaszba bevont ügyfelek: 13.000 fő

 • Programba bevont személyek száma: 10.000 fő

 • Programot sikeresen befejezők száma: 6.000 fő

 • A programmegvalósítás időszakában

  • legalább 3 hónapig foglalkoztatott

   ügyfelek száma: 5.000 fő

  • A támogatott képzést sikeresen

   befejezettek száma: 2.500 fő


T mop 1 1 1 12 1 programelemek
TÁMOP 1.1.1-12/1 programelemek fizetendő bérköltség

Humánszolgáltatások

Bérköltség-támogatás

bér és járulékai 100%-a

5 hónap időtartam

maximum 150.000 Forint/hó

foglalkozás-egészségügyi vizsgálat

Képzési támogatás

képzés költségének 100%-a

képzési-alkalmassági vizsgálat

Utazási költségek

szolgáltatáshoz

munkába járáshoz

képzéshez


Köszönöm a figyelmet! fizetendő bérköltség