slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

XXXIII KRAJOWA KONFERENCJA - SZKOLENIE DLA HODOWCÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH. Jastrzębia Góra 9 październik 2008 r. Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”. Vat w akwakulturze warto czy nie warto ?. Kazimiera Ławryniuk - Ziemowit Pirtań.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

XXXIII KRAJOWA KONFERENCJA - SZKOLENIE DLA HODOWCÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH.Jastrzębia Góra9 październik 2008 r.

Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”

vat w akwakulturze warto czy nie warto
Vat w akwakulturzewarto czy nie warto ?

Kazimiera Ławryniuk - Ziemowit Pirtań

podatek od towar w i us ug vat podstawy prawne
Podatek od towarów i usług– VATPodstawy prawne

1. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.z późniejszymi zmianami.(publikacja : Dz. U. z 224r nr 54, z 2005 r. nr 14, nr 90, nr143, nr179, z 2006r. nr 143, nr 1029, z 2007r nr 168, nr 192, z 2008r nr 74)

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r.z późniejszymi zmianami w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (publikacja : Dz. U z 2004r. nr 97, nr 145, nr 224, nr 273, z 2005r. nr 17, nr 95, nr 193, nr 218, nr 266, z 2006r. nr 73, nr 172, nr 245, z 2007r. nr 249 oraz 2008r nr 89 )

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r.w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie majązastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798)

podatek vat informacje og lne
Podatek VATInformacje ogólne

Jedną z głównych zasad opodatkowania podatkiem VAT jest zasadapowszechności. Zgodnie z nią podatek ten płacą wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży towarów jak i usług, bez względu na odbiorcę i przeznaczenie towaru lub usługi.

 • Stawka podatku : podstawowa stawka podatku – 22%
 • stawka preferencyjna (żywność – produkty rolne) – 7% w całej UE
 • w Polsce do 31 grudnia 2010 r. – 3% (6% dla rolnika ryczałtowego)
wybrane zagadnienia poj cie podatnika podatku vat
Wybrane zagadnieniaPojęcie podatnika podatku VAT

Ustawa z dnia 11 marca 2004r o podatku odtowarów i usług (Dz.U. nr 54; ost. zm. Dz. U Z 2008r) określa podmioty, które uznawane są za podatników podatku VAT oraz czynności, których wykonanie podlega opodatkowaniu VAT. Pojęcie podatnika podatku VAT określone jest w art. 15–17 ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami podatnikami podatku VAT są:

(...) w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złożyła zgłoszenie rejestracyjne;

rolnik rycza towy a vat
Rolnik ryczałtowy a VAT

Dla potrzeb VAT zdefiniowane zostały wart.2 m.in. następujące pojęcia:

 • Pkt 16 gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 • Pkt 17 gospodarstwie leśnym - rozumie się przez to gospodarstwo prowadzone przez podatnika, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku leśnym;
 • Pkt 18 gospodarstwie rybackim – rozumie się przez to prowadzenie działalności w zakresie chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie;
 • Pkt 19rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych (ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994r.)
slide7

Rolnik ryczałtowy a VAT

Art. 43 zwalnia od podatku między innymi :

Ust. 1 pkt 3 - dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług przez rolnika ryczałtowego.

Ust.3 art. 43 -Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych, lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust.1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem:

1)dokonania w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych o wartości przekraczającej 20.000 zł oraz

2)dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2 oraz :prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust.3.

slide8

Prawa i obowiązki czynnego podatnika VAT

Rolnik ryczałtowy a VAT

 • Wymogi formalne :
 • Zgłoszenie rejestracyjne
 • Zgłoszenie VAT UE
 • Inne wymogi formalne
 • Wymogi ewidencyjne :
 • Ewidencja sprzedaży – w tym prawo do wystawiania faktur VAT czynnych
 • Ewidencja zakupu
 • Ewidencja sprzedaży produktów nie podlegających fakturowaniu

Art. 43 zwalnia od podatku między innymi :

Ust. 1 pkt 3 - dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług przez rolnika ryczałtowego.

Ust.3 art. 43 -Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych, lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust.1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem:

1)dokonania w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych o wartości przekraczającej 20.000 zł oraz

2)dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2 oraz :prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust.3.

Oddaj tą robotę fachowcom !

BIURA KSIĘGOWE

przyk ady z ycia akwakultury
Przykłady z życia akwakultury

Przykład 1 – Ogólny - Założenie:Sprzedaż handlówki 100 ton, cena uzyskana netto 7,00 zł/kg

SPRZEDAJĄCYM RYCZAŁTOWIECDla:VATOWCA

Odbiorca wystawia FAKTURĘ VAT „RR”

WARTOŚĆ NETTO 700.000,00 zł

pod. VAT 6% 42.000,00 zł

RAZEM 742.000,00 zł

SPRZEDAJĄCYM RYCZAŁTOWIECDla:RYCZAŁTOWCA

Sam wystawia rachunek

WARTOŚĆ 742.000.00 zł

SPRZEDAJĄCYM CZYNNY PODATNIK VAT

Wystawia FAKTURĘ VAT

WARTOŚĆ NETTO 700.000,00 zł

pod. VAT 3 % 21.000,00 zł

RAZEM721.000,00 zł

REZULTAT KOŃCOWY :

RYCZAŁTOWIEC - Uzyskuje od odbiorcy ryb więcej niż p. czynny VAT o 21.000,00 zł

Nie nalicza i nie płaci pod. VAT należnego 21.000,00 zł – ZYSKUJE 42.000,00 zł

Traci jednak możliwość odliczenia VAT płaconego przy zakupach, zakładając teoretycznie, że jestto

kwota 50.000,00 złw takim przypadku będąc ryczałtowcem

traci w efekcie końcowym (50.000 - 42.000) -8.000,00 zł

slide10

Przykłady z życia akwakultury

SPRZEDAJĄCYM RYCZAŁTOWIECDla:VATOWCA

 • Przykład 2 - Rolnik ryczałtowy
 • Dane o jednostce za 2007r:
 • Produkcja od narybku (10 g - 50 g),
 • przyrost roczny 205 ton, sprzedaż roczna 194 tony,
 • rok niekorzystny finansowo,
 • zwiększona biomasa na koniec roku
 • KOSZTY I PRZYCHODY ZA 2007 ROK przedstawia poniższa tabela (w tys. zł) :
slide12

Przykłady z życia akwakultury

Przykład 2 – Wyliczenia :

Rozliczenie podatku u Vatowca

Razem podatek VAT :

-      NALICZONY do odliczenia 97 tys. zł

-      NALEŻNY do zapłaty 43 tys. zł

Do otrzymania z budżetu - 54 tys. zł

Wpływy od klientów – (zmniejszenie przychodu o 3%) - 43 tys. zł

Reasumując (54 – 43 = 11 tys. zł)

Podatnik Vat zyskałby w stosunku do ryczałtowca 11 tys. zł

SPRZEDAJĄCYM RYCZAŁTOWIECDla:VATOWCA

slide13

Przykłady z życia akwakultury

 • Przykład 3 - Hodowla będąca czynnym podatnikiem VAT
 • Dane o jednostce - dotyczy 2007 roku :
 • Jest czynnym podatnikiem podatku VAT
 • PRODUKCJA / PRZYROST ZA ROK / 350 TON
 • Zużycie pasz 335 ton
 • Prowadzi pełną księgowość (zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości
 • PODATEK VAT NALICZONY :

SPRZEDAJĄCYM RYCZAŁTOWIECDla:VATOWCA

slide14

Przykłady z życia akwakultury

Przykład 3 – CD.

PODATEK VAT NALEŻNY

Sprzedaż ryb

Wartość netto 2’876 tys. zł

Podatek VAT3% kwota 86 tys. zł

Wartość brutto 2’962 tys. zł

Roczne zestawienie rozliczenia podatkowego

Podatek VAT należny 86 tys. zł

Podatek VAT naliczony 96 tys. zł

Do otrzymania z budżetu 10 tys. zł

Ponadto podatnik dokonał zakupów inwestycyjnych w kwocie netto 818 tys. zł

Podatek VAT 22% kwota - 180 tys. zł

Uzyskany zwrot podatku w wysokości 190 tys. zł. (180 + 10)

ZAŁOŻENIE 1 : - ta jednostka nie jest czynnym podatnikiem VAT, a rolnikiem ryczałtowym

ZAŁOŻENIE 2 : - odbiorca ryb stosuje jednakową cenę netto dla wszystkich dostawców (bez względu na fakt iż płaci dla rolników ryczałtowych 6 % p. VAT dla czynnych p. podatku VAT 3%)

Wyższa cena ze sprzedaży ryb - +86 tys. zł

Brak zwrotu nadwyżki VAT’u naliczonego nad należnym - -10 tys. zł

Brak możliwości odliczenia podatku VAT od faktur dotyczących kosztów inwestycji tj. -180 tys. zł

w tym przypadku rolnik ryczałtowy zyskałby +76 tys. zł w przypadku braku wydatków inwestycyjnych lub straciłby –104 tys. zł jeśli realizowałby założoną inwestycję.

SPRZEDAJĄCYM RYCZAŁTOWIECDla:VATOWCA

podejmujemy decyzj
Podejmujemy decyzję

Jak już wcześniej wspomniano podjęcie decyzji o rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego jest sprawą wymagającą dużej rozwagi i głębokiego zastanowienia. Powyższe przykłady z życia mogą stanowić bazę porównawczą dla osób zastanawiających się nad tym krokiem – szczególnie dla tych nie prowadzących żadnej rachunkowości.

Aby pomóc w podjęciu decyzji, biorąc pod uwagę stan prawny na dzień 01.10.2008, oraz analizę kilku przykładów z życia można pokusić się o pewne podsumowanie:

slide16

Podejmujemy decyzję

- Rolnikiem ryczałtowym opłaca się pozostać :

- w przypadku kiedy mamy do czynienia z funkcjonującą hodowlą sprzedającą swoje produkty odbiorcom detalicznym, innym rolnikom ryczałtowym oraz kilku dużym podmiotom gospodarczym – szczególnie odbierającym ryby własnym transportem, które w najbliższej przyszłości nie planuje większych inwestycji. Aby zwiększyć efekt opłacalności takiej formy (nie)opodatkowania należy prowadzić politykę minimalizacji kosztów z ewentualnym mechanizmem przerzucenia ich części na odbiorców (wspomniany wcześniej koszt transportu oraz opakowań, lodu itp.). W przypadku planowania jednorazowej, dużej inwestycji należy rozważyć  rozwiązanie tymczasowe.

slide17

Podejmujemy decyzję

- Decyzja o statusie czynnego podatnika VAT opłaca się tym podmiotom :

- których długofalowa polityka opiera się na ciągłym rozwoju (cykliczne inwestycje), noszą się z zamiarem poszerzenia działalności (przetwórstwo, handel, usługi), zbycie ich produkcji obarczone jest relatywnie wysokimi kosztami sprzedaży (własny transport czy inne środki sprzedaży, rozdrobniona sieć klientów będących czynnymi podatnikami VAT). W tym przypadku podstawowym kryterium jest jednak wartość inwestycji, pozostałe argumenty mogą tylko przechylić szalę na korzyść decyzji o rezygnacji ze zwolnienia.

slide18

Podejmujemy decyzję

- Rozwiązanie tymczasowe – hybrydowe

- jeśli hodowca identyfikuje się bardziej z pierwszą grupą, stoi jednak przed dużą, jednorazową (w długim okresie czasu) inwestycją, powinien rozważyć rozwiązanie hybrydowe. Polegałoby ono na przyjęciu statusu czynnego podatnika VAT przed rozpoczęciem inwestycji, z założeniem powrotu do statusu rolnika ryczałtowego natychmiast kiedy jest to możliwe (po okresie 3 lat). Takie rozwiązanie pozwala odzyskać podatek VAT zawarty w kosztach inwestycji (w większości przypadków będzie to 22% kwoty). Oczywiście powrót do statusu rolnika ryczałtowego oznaczał będzie konieczność zwrotu odzyskanego VAT’u, ale w przypadku inwestycji w nieruchomości zwrot ten nastąpi w dziesięciu corocznych ratach (w przypadku VAT’u z pozostałej działalności będzie to okres pięcioletni). Co najważniejsze kwota ta nie jest obciążona odsetkami – mamy więc do czynienia z bezkosztowym kredytowaniem. Na pierwszy rzut oka takie rozwiązanie jest skomplikowane, jednak w dobie coraz wyższych kosztów kapitału, nieskorzystanie z niego może być dużą stratą (szczególnie w przypadku bardzo dużych inwestycji).

slide20

Podejmujemy decyzję

Inwestycje z udziałem środków wspólnotowych

Założenie : Inwestycja w nieruchomości (np. rozbudowa obiektu) na kwotę netto 1 mln zł – stawka VAT22%

uwarunkowania decyzji o wyborze formy opodatkowania vat
Uwarunkowania decyzji o wyborze formy opodatkowania VAT
 • Indywidualna ocena czynników finansowych
 • Analiza pozafinansowych aspektów mających wpływ na ewentualny wybór
slide22

Analiza SWOT czynników pozafinansowych:

 • Zalety :
 • -      konieczność prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów (VAT):
 • osprawozdawczość finansowa,
 • obaza do analiz wewnętrznych i porównawczych,
 • owiększe możliwości optymalizacji kosztów,
 • -      możliwość uzyskania potwierdzenia obrotów w US (transparentność obrotów),
 • -    ułatwiona procedura kredytowa,
 • okredyty bankowe,
 • okredyty kupieckie,
 • odofinansowanie ze środków wspólnotowych,
 • -      możliwość wystawiania czynnych faktur VAT,
 • osprzedaż za gotówkę,
 • oułatwienie dla małych odbiorców,
 • -      kasa fiskalna,
 • omożliwość całkowitego odliczenia kosztu brutto pierwszej kasy fiskalnej jako podatku naliczonego,
 • owiększe zdyscyplinowanie pracowników sprzedaży,
 • omożliwość szybkiego i wygodnego raportowania,
 • - możliwość wnioskowania o sądowy nakaz zapłaty w trybie nakazowym,
slide23

Analiza SWOT czynników pozafinansowych:

 • Wady :
 • -      konieczność prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów (VAT) :
 • oduża uciążliwość formalna,
 • ododatkowa praca wynikająca z dodatkowego obiegu dokumentów,
 • -      ryzyko konsekwencji popełnionych błędów i niedopatrzeń,
 • -      konieczność śledzenia zmian w przepisach,
 • -      nieuchronność kontroli skarbowych,
 • - dodatkowe koszty związane z „koniecznością” skorzystania z zewnętrznego biura rachunkowego,
 • -      kasa fiskalna :
 • okonieczność zainstalowania i przeprowadzania regularnych przeglądów kasy
 • oniepopularność tej formy ewidencji
podsumowanie
PODSUMOWANIE

Mamy nadzieję, że powyższe opracowanie pomoże w podjęciu decyzji o ewentualnym wyborze statusu czynnego podatnika VAT. Jeszcze raz podkreślamy, że przypadku każdego podmiotu sprawę należy potraktować indywidualnie.

Na podjęcie decyzji może mieć duży wpływ emocjonalne podejście do sprawy. Niebagatelnym argumentem jest „święty spokój” jaki towarzyszy statusowi rolnika ryczałtowego (w kontekście braku kontaktów z organami skarbowymi), niemniej w sytuacji kiedy wybór statusu czynnego podatnika VAT może przynieść wymierne korzyści - w tym także finansowe - nie należy pochopnie rezygnować z tej możliwości.

slide25

Dziękujemy za uwagę !

Obszerniejsze opracowanie dotyczące niniejszego tematu rozesłane zostanie chętnym po konferencji.

Dla członków SPRŁ będzie ono dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia

www.sprl.pl