Invoering van blackboard als universiteit brede elektronische leeromgeving
Download
1 / 24

Invoering van Blackboard als universiteit-brede elektronische leeromgeving - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Invoering van Blackboard als universiteit-brede elektronische leeromgeving. techniek, communicatie en didactiek. dr. P.H.G. Fisser Universiteit van Amsterdam 21 januari 2003. Universiteit van Amsterdam 7 faculteiten 22.000 studenten, 3800 docenten Afdeling ICT in het Onderwijs Sinds 1998

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Invoering van Blackboard als universiteit-brede elektronische leeromgeving' - umay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Invoering van blackboard als universiteit brede elektronische leeromgeving

Invoering van Blackboard als universiteit-bredeelektronische leeromgeving

techniek, communicatie en didactiek

dr. P.H.G. Fisser

Universiteit van Amsterdam

21 januari 2003


Voorgeschiedenis

Universiteit van Amsterdam

7 faculteiten

22.000 studenten, 3800 docenten

Afdeling ICT in het Onderwijs

Sinds 1998

Informatiseringscentrum

Nu 8 ICTO-ers, 3 medewerkers uit faculteiten en 1 docentondersteuner

Voorgeschiedenis


Het gebruik van ict

Eerdere ervaringen met ELO’s

Vraag van faculteiten om centrale ELO

Voorkeur voor Blackboard

Inrichting centrale Blackboardserver februari 2000

Door groot succes was kader nodig

Het gebruik van ICT..


Resulteerde in velo

VELO

Voortzetting Elektronische LeerOmgeving

Start: maart 2001

Doel: mogelijk maken en ondersteunen van UvA-brede implementatie van een ELO (Blackboard)

...resulteerde in VELO


Organisatie velo

Coördinatie door afdeling ICTO

Overleg met faculteiten

Onderwijsdirecteuren

ICT coördinatoren

Course creators

Aandacht voor verschillende aspecten van een ELO

Organisatie VELO


Velo 3 programmalijnen

Techniek

Realisatie hard- en software

Communicatie

Opstellen communicatieplan voor implementatie van de ELO op de hele UvA

Didactiek

Ondersteuning van docenten

Ontwikkeling trainingen

Ontwikkeling implementatieplan

VELO, 3 programmalijnen


Velo techniek

Doel: technische continuïteit garanderen

Beheer van hard- en software

Bijhouden van ontwikkelingen op gebied van integratie van onderwijstechnologie

Marktontwikkelingen monitoren

Kennisuitwisseling andere universiteiten

Integratie ELO met concernsystemen

VELO Techniek


Velo communicatie

Draagvlak creëren

Informeren over de mogelijkheden van een ELO

Gebruik van de ELO stimuleren

Veranderingen in versies en functionaliteiten communiceren

Didactische professionaliseringsprodukten onder de aandacht brengen

VELO Communicatie


Velo didactiek

Het ontwikkelen van didactische ondersteuning van docenten

Advisering

Training

Het ontwikkelen van ondersteuning voor onderwijsmanagement

Het ontwikkelen van een implementatiemodel voor faculteiten

VELO Didactiek


Didactische ondersteuning

Docenten

weten hoe zij ELO in onderwijs kunnen gebruiken

kunnen lesmateriaal in digitale en interactieve vorm ontwikkelen

Faculteiten

kunnen ELO inzetten bij aanbieden onderwijs

kunnen ELO inzetten als breekijzer bij andere onderwijsvernieuwingen

Didactische ondersteuning


Didactische ondersteuning1

ICTO Coördinatiepunt

Beschikbaar stellen expertise, projectresultaten, onderzoek, contactpersonen, etc.

Trainingen en cursussen

Informerende presentaties

Inhoudelijke workshops ICT in O

Basiscursus Blackboard (vaardigheden)

Blackboard Didactiek (professionalisering)

Didactische ondersteuning


Didactische ondersteuning2

Blackboard Didactiek ontwikkeld n.a.v.

Ronde langs onderwijsdirecteuren

Evaluatie door studenten

Bevindingen studenten

Veel studenten maken gebruik van Blackboard

Blackboard zowel docent- als studentvriendelijk

Studenten meer zelfstandigheid

Didactische ondersteuning


Didactische ondersteuning3

Bevindingen studenten (vervolg)

maar…

Gebruik bij te weinig vakken

De communicatiemogelijkheden worden te weinig benut

Docenten gebruiken Blackboard met name voor algemene informatie

Aanbeveling: leer docenten beter met Blackboard om te gaan

Didactische ondersteuning


Blackboard didactiek

Blackboard Didactiek

Good practices, tips and tricks

Blackboard Didactiek PLUS

Cursusontwerp, begeleiden discussies, geven van feedback

Toetsen met Blackboard

Functionaliteiten van Bb en toetsconstructie

Maatwerk Blackboard Didactiek

Blackboard Didactiek


Beleidsondersteuning

Trainingen en cursussen

Informerende presentaties

Inhoudelijke workshops ICT in O

Kennisnetwerk ICT in het Onderwijs

Implementatieplan

Quick scan

Visie ontwikkeling

Activiteitenplan

Beleidsondersteuning


Invoering van blackboard als universiteit brede elektronische leeromgeving

Implementatiemodel

Lijst met ICT&O sleutelfactoren

1. Orientatie

Quick Scan

Lijst ICT-basiscompententies

ICT-Instaptoets (in ontwikkeling)

2. Vaststellen

huidige situatie

m.b.t. ICT&O

3. Vaststellen

ICT&O ambities

Scenario’s schrijven met 5T-methode

bijstelling

4. Vaststellen

interventies

Activiteitenplan opstellen

5. Uitvoering

6. Evaluatie


Invoering van blackboard als universiteit brede elektronische leeromgeving

Implementatiemodel

Lijst met ICT&O sleutelfactoren

1. Orientatie

2. Vaststellen

huidige situatie

m.b.t. ICT&O

 • zorgen voor financiele middelen

 • zorgen voor adequaat werkende techniek

 • commitment tonen

 • betrokkenen inspireren

 • ondersteuning organiseren

 • professionalisering organiseren

 • rekening houden met verschillen

 • relatie met personeelsbeleid (prikkels)

 • plannen van een invoeringsstrategie

 • rekening houden met doorlooptijd

 • visie ontwikkelen!

3. Vaststellen

ICT&O ambities

bijstelling

4. Vaststellen

interventies

5. Uitvoering

6. Evaluatie


Invoering van blackboard als universiteit brede elektronische leeromgeving

Implementatiemodel

1. Orientatie

Quick Scan

Lijst ICT-basiscompententies

ICT-Instaptoets (in ontwikkeling)

2. Vaststellen

huidige situatie

m.b.t. ICT&O

3. Vaststellen

ICT&O ambities

 • aantallen betrokkenen

 • kennis en vaardigheden van betrokkenen

 • voorzieningen voor betrokkenen (werkplekken)

 • ICT&O gebruik

 • ondersteuning

 • veranderingsgezindheid en -ervaring

 • wijze van informatieverspreiding

 • financiele middelen

 • beleidsprioriteiten

 • invoeringsargumenten

 • knelpunten

bijstelling

4. Vaststellen

interventies

5. Uitvoering

6. Evaluatie


Invoering van blackboard als universiteit brede elektronische leeromgeving

Implementatiemodel

 • concrete onderwijsambities?

 • als ja: dan vertaling in ICT&O ambities

 • als nee: starten van een visietraject in stap 4

1. Orientatie

2. Vaststellen

huidige situatie

m.b.t. ICT&O

3. Vaststellen

ICT&O ambities

Scenario’s schrijven

bijstelling

 • Een scenario beschrijft:

 • concreet (toekomstig) gebruik van ICT

 • door bepaalde groepen gebruikers

 • in een bepaalde situatie

 • Een scenario concretiseert deze gedachten

 • en expliciteert verwachtingen.

 • Een scenario is een startpunt voor een gesprek

 • over ambities, doelen en visie.

4. Vaststellen

interventies

5. Uitvoering

6. Evaluatie


Invoering van blackboard als universiteit brede elektronische leeromgeving

Implementatiemodel

 • Ontwikkel en organiseer activiteiten gericht op:

 • het creeren van draagvlak

 • de informatieoverdracht naar betrokkenen

 • de professionalisering van betrokkenen

 • het optimaliseren van de ondersteuning

 • de ontwikkeling van producten

 • het vergroten van de participatie van betrokkenen

 • (het ontwikkelen van een visie)

1. Orientatie

2. Vaststellen

huidige situatie

m.b.t. ICT&O

3. Vaststellen

ICT&O ambities

bijstelling

4. Vaststellen

interventies

Activiteitenplan opstellen

door een team waarin alle gremia

zijn vertegenwoordigd

5. Uitvoering

6. Evaluatie


Invoering van blackboard als universiteit brede elektronische leeromgeving

Implementatiemodel

 • Uitvoering wordt gecoordineerd door projectgroep

 • Continue monitoring

 • tijdens het doorlopen van de eerdere stappen :

 • nadenken over uitvoering (5)

 • formatieve evaluatie (6)

 • succesfactoren, onafhankelijk van

 • planmatige aanpak, zijn:

 • gedrevenheid om zinvol onderwijs te geven

 • visie op wat bereikt is en bereikt moet gaan worden

1. Orientatie

2. Vaststellen

huidige situatie

m.b.t. ICT&O

3. Vaststellen

ICT&O ambities

bijstelling

4. Vaststellen

interventies

5. Uitvoering

6. Evaluatie


Tussenstand

Op dit moment:

1800 van de 4000 modules in Blackboard

Vraag naar Blackboard Didactiek

Maandelijks overleg met ICT coördinatoren

6-wekelijks overleg met course creators

Ronde langs onderwijsdirecteuren

Tussenstand


Toekomst

Nadenken over standaardisatie en metadata

Koppeling met concernsystemen

Koppeling met digitaal portfolio

Aandacht voor techniek (beheersbaarheid), communicatie en didactiek

Stimulering van visieontwikkeling op faculteits- en CvB-niveau

Toekomst


Meer informatie

Petra Fisserhoofd afdeling ICT in het Onderwijsp.h.g.fisser@uva.nl

http://www.uva.nl/icto

http://icto.ic.uva.nl/blackboard/

Meer informatie