Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės 2007 m. veiklos ataskaita PowerPoint Presentation
Download Presentation
VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės 2007 m. veiklos ataskaita

VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės 2007 m. veiklos ataskaita

192 Views Download Presentation
Download Presentation

VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės 2007 m. veiklos ataskaita

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės 2007 m. veiklos ataskaita Direktorius Juozas Raistenskis 2008 m.

 2. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas

 3. VšĮ VUVL lovų skaičiaus dinamika 1975 – 2007 m.

 4. VšĮ VUVL vidutinės gydymo stacionare trukmės dinamika 1975 – 2007 m.

 5. VšĮ VUVL vidutinė gydymo trukmė 2007 m. buvo 5,3 dienos

 6. VšĮ VUVL lovos funkcionavimas pagal skyrius 2007 m.

 7. VšĮ VUVL išrašytų ligonių skaičiaus dinamika 1975 – 2007 m.

 8. VšĮ VUVL išvykusių ligonių skaičius 2007 m. Viso: 23895 ligonių

 9. Duomenys apie VšĮ VUVL priėmimo skyriuose pacientų srautus 2005 - 2007 m.

 10. Stacionarinių paslaugų pasiskirstymas VšĮ VUVL 2007 m. pagal profilius

 11. Trumpalaikio gydymo paslaugų pasiskirstymas VšĮ VUVL 2007 m. pagal profilius

 12. VšĮ VUVL teikiamų paslaugų dinamika 2005 – 2007 m.

 13. Apsilankymų ir konsultacijų dinamika VšĮ VUVL 2005 – 2007 m.

 14. VšĮ VUVL operuotų ligonių skaičiaus dinamika 1975 – 2007 m.

 15. VšĮ VUVL operacinis aktyvumas pagal skyrius 2007 m.

 16. Duomenys apie VšĮ VUVL dirbančius darbuotojus 2005 – 2007 m.

 17. Duomenys apie VšĮ VUVL vidutinį užimtų etatų skaičių 2005 – 2007 m.

 18. VšĮ VUVL gautų lėšų už suteiktas paslaugas pasiskirstymas pagal TLK 2007 m.

 19. VšĮ VUVL gautų iš TLK lėšų pasiskirstymas pagal suteiktas paslaugas 2007 m.