slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
I nqaċċat minn wiċċ l-art il-bniedem li jien ħlaqt . PowerPoint Presentation
Download Presentation
I nqaċċat minn wiċċ l-art il-bniedem li jien ħlaqt .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

I nqaċċat minn wiċċ l-art il-bniedem li jien ħlaqt . - PowerPoint PPT Presentation


  • 192 Views
  • Uploaded on

Qari mill- Ktieb tal - Ġ enesi Ġ en 6 , 5-8;7, 1- 5.10. I nqaċċat minn wiċċ l-art il-bniedem li jien ħlaqt. Il-Mulej ra li l-ħażen tal-bniedem kien kiber fuq l-art; u f’qalbu ma kienx għajr li jfassal il-ħażen il-jum kollu. U l-Mulej sogħob bih li kien għamel il-bniedem fl-art; u.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'I nqaċċat minn wiċċ l-art il-bniedem li jien ħlaqt .' - ulric-delaney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Qari

mill-Ktiebtal-Ġenesi

Ġen 6, 5-8;7,1-5.10

Inqaċċat minn wiċċ l-art il-bniedem li jien ħlaqt.

slide2

Il-Mulej ra li l-ħażen

tal-bniedem kien kiber fuq l-art; u f’qalbu ma kienx għajr li jfassal il-ħażen

il-jum kollu. U l-Mulej sogħob bih li kien għamel il-bniedem fl-art; u

slide3

sewwed qalbu. U l-Mulej qal:

“Inqaċċat minn wiċċ l-art il-bniedem li jien ħlaqt, mill-bniedem sal-bhejjem, mill-ħlejjaq li jitkaxkru

fl-art sat-tjur tal-ajru, għax

slide4

jien sogħbien li għamilthom.”

U Noè sab ħniena quddiem il-Mulej.

U l-Mulej qal lil Noè:

“Idħol int, u darek kollha fl-arka, għax quddiemi

slide5

jiena lilek sibt ġust fost

in-nies ta’ dan iż-żmien. Mill-bhejjem kollha safjin daħħal miegħek seba’ pari, kull par ir-raġel u

l-mara tiegħu.

U mill-bhejjem li nhumiex

slide6

safjin par wieħed, ir-raġel

u l-mara. U mit-tjur

tal-ajru wkoll daħħal seba’ pari, kul par ir-raġel u

l-mara, biex jibqa’ nisel fuq l-art kollha. Għax minn hawn u sebat ijiem

slide7

oħra se nibgħat xita fuq

l-art għal erbgħin jum

u erbgħin lejl, u neqred mill-wiċċ kollu tal-art kull ħliqa li jien għamilt.”

U Noè għamel skont ma ordnalu l-Mulej.

slide9

Il-Kelmatal-Mulej.

R:/ IrrodduħajrlilAlla

slide10

Salm Responsorjali

R:/ Il-Mulej ibierek bis-sliem il-poplu tiegħu

slide11

Agħtu lill-Mulej, ulied Alla, agħtu lill-Mulej glorja

u qawwa.

Agħtu lill-Mulej il-glorja

ta’ ismu,

qimu l-Mulej fl-għamara mqaddsa tiegħu.

slide12

R:/ Il-Mulej ibierek

bis-sliem il-poplu tiegħu

slide13

Leħen il-Mulej fuq l-ibħra; il-Mulej fuq l-ibħra kotrana.

Leħen il-Mulej bil-qawwa, leħen il-Mulej bil-glorja.

slide14

R:/ Il-Mulej ibierek

bis-sliem il-poplu tiegħu

slide15

Leħen il-Mulej iżarma

l-foresti;

u fit-tempju tiegħu kulħadd jgħid: “Glorja!”

slide16

Il-Mulej jaħkem fuq

l-għargħar;

isaltan il-Mulej għal dejjem.

slide17

R:/ Il-Mulej ibierek

bis-sliem il-poplu tiegħu

slide18

Hallelujah, Hallelujah Hallelujah

Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, jgħid il-Mulej,

u Missieri jħobbu, u aħna niġu u ngħammru għandu.

Hallelujah, Hallelujah

slide19

Qari

mill-Evanġelju skont

San Mark

Mk 8, 14-21

R:/ Glorjalilek

Mulej

Attenti mill-ħmira tal-Fariżej

u mill-ħmira ta’ Erodi.

slide20

F’dak iż-żmien, id-dixxipli nsew jieħdu l-ħobż, u ma kellhomx ħlief ħobża waħda magħhom fid-dgħajsa. Ġesù wissiehom u qalilhom:

“Iftħu għajnejkom, oqogħdu attenti mill-ħmira

slide21

tal-Fariżej u mill-ħmira ta’ Erodi!”

Huma bdew jgħidu bejniethom:

“Dan għax m’għandniex ħobż.”

Ġesù induna u qalilhom:

slide22

“X’intom tgħidu bejnietkom li ma għandkomx ħobż? Għadkom ma ntbaħtux u ma fhimtux? X’ebusija ta’ ras għandkom?

Għandkom għajnejn u

slide23

ma tarawx, għandkom widnejn u ma tisimgħux? Ma tiftakrux meta qassamt il-ħames ħobżiet bejn

il-ħamest elef ruħ, kemm-il qoffa ġbartu mimlija

bil-bċejjeċ li kien fadal?”

slide24

Qalulu:

“Tnax.”

“Meta qassamt is-seba’ ħobżiet bejn l-erbat elef ruħ, kemm-il qoffa ġbartu bil-bċejjeċ li kien fadal?”

slide25

Qalulu:

“Sebgħa.”

“U għadkom ma fhimtux?”

qalilhom.

slide26

Il-Kelma

tal-Mulej

R:/ It-tifħirlilekKristu