Technol gie xml
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Technológie XML. Namespace. Namespace - motivácia. i d = id zákazníka ID = id tovaru id ≠ ID Namespace umožňuje použitie viacerých XML slovníkov pre jednoznačnú identifikáciu elementov a atribútov v rámci XML dokumentu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ulric-baker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Technol gie xml

Technológie XML

Namespace


Namespace motiv cia
Namespace - motivácia

id = id zákazníka

ID = id tovaru

id ≠ID

Namespace umožňuje použitie viacerých XML slovníkov pre jednoznačnú identifikáciu elementov a atribútov v rámci XML dokumentu

<?xmlversion="1.0" encoding="UTF-8"?><objednavka> <zakaznik><id>586193</id><meno>Jožko Mrkvička</meno> </zakaznik>

<kosik> <tovar id="1"><ID>12345</ID><nazov>USB hub 3.0</nazov> <cena>12,68 EUR</cena>

</tovar> <tovar id="2"><ID>85352</ID><nazov>Slúchadla SONY E624</nazov> <cena>26,30 EUR</cena> </tovar> </kosik></objednavka>


Pr kazy pre xpath
Príkazy pre Xpath

 • Výber všetkých elementov z daného namespace-u

  • //*[namespace-uri()=„nazov_namespace“]

 • Výber všetkých atribútov z daného namespace-u

  • //@*[namespace-uri()=„nazov_namespace“]


Pr klad pre dne n cvi enie
Príklad pre dnešné cvičenie

Majme elementy skladajúce sa z veľkých písmen, malých písmen a kombinácie veľkých a malých písmen:

<aaa>

<bbb>

<ccc />

</bbb>

<BBB >

<CCC />

</BBB>

<x111 >

<x222 />

</x111>

</aaa>


Deklar cia namespace
Deklarácia namespace

 • Namespace sa deklaruje nasledovne: xmlns:prefix=“URI”

 • Deklarácia na každom elemente

  <lower:aaaxmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" >

  <lower:bbbxmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" >

  <lower:cccxmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" />

  </lower:bbb>

  <upper:BBBxmlns:upper = "http://zvon.org/uppercase" >

  <upper:CCCxmlns:upper = "http://zvon.org/uppercase" />

  </upper:BBB>

  <xnumber:x111xmlns:xnumber = "http://zvon.org/xnumber" >

  <xnumber:x222xmlns:xnumber = "http://zvon.org/xnumber" />

  </xnumber:x111>

  </lower:aaa>


Deklar cia namespace alternat va 1
Deklarácia namespace – alternatíva 1

 • Deklaracenamespace-u platí nielenpre elementnaktorom je uvedená, ale aj pre všetkých jeho potomkov (vnorené elementy)

  <lower:aaaxmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" >

  <lower:bbb>

  <lower:ccc/>

  </lower:bbb>

  <upper:BBBxmlns:upper = "http://zvon.org/uppercase" >

  <upper:CCC/>

  </upper:BBB>

  <xnumber:x111xmlns:xnumber = "http://zvon.org/xnumber" >

  <xnumber:x222 />

  </xnumber:x111>

  </lower:aaa>


Deklar cia namespace alternat va 2
Deklarácia namespace – alternatíva 2

 • Obvyklesa všetky menné priestory deklarujú v koreňovom elemente

  <lower:aaaxmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase"

  xmlns:upper= "http://zvon.org/uppercase"

  xmlns:xnumber= "http://zvon.org/xnumber" >

  <lower:bbb>

  <lower:ccc/>

  </lower:bbb>

  <upper:BBB>

  <upper:CCC/>

  </upper:BBB>

  <xnumber:x111>

  <xnumber:x222 />

  </xnumber:x111>

  </lower:aaa>


Pr klad 1
Príklad 1

 • Ku akému mennému priestoru patria jednotlivé elementy a prečo?

  <lower:aaaxmlns:lower = „http://zvon.org/lowercase“xmlns:upper= „http://zvon.org/lowercase“xmlns:xnumber= "http://zvon.org/lowercase" >

  <lower:bbb >

  <lower:ccc />

  </lower:bbb>

  <upper:BBB >

  <upper:CCC />

  </upper:BBB>

  <xnumber:x111 >

  <xnumber:x222 />

  </xnumber:x111>

  </lower:aaa>


Pr klad 2
Príklad 2

 • Ku akému mennému priestoru patria jednotlivé elementy a prečo?

  <aaa >

  <lower:bbbxmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" >

  <lower:ccc />

  </lower:bbb>

  <lower:BBBxmlns:lower = "http://zvon.org/uppercase" >

  <lower:CCC />

  </lower:BBB>

  <lower:x111 xmlns:lower = "http://zvon.org/xnumber" >

  <lower:x222 />

  </lower:x111>

  </aaa>


Deklar cia namespace alternat va 3
Deklarácia namespace – alternatíva 3

 • Atribút xmlns definuje implicitní menný priestor, ktorý je použitý pre element, na ktorom je deklarovaný a pre všetkých jeho potomkov.

  <aaa>

  <bbbxmlns = "http://zvon.org/lowercase" >

  <ccc />

  </bbb>

  <BBBxmlns = "http://zvon.org/uppercase" >

  <CCC />

  </BBB>

  <x111xmlns = "http://zvon.org/xnumber" >

  <x222 />

  </x111>

  </aaa>


Pr klad 3
Príklad 3

<aaaxmlns:upper = "http://zvon.org/uppercase" xmlns:xnumber= "http://zvon.org/xnumber" > <bbbxmlns = "http://zvon.org/lowercase" > <ccc /> <upper:www/> <xnumber:xxx/> </bbb> <bbbxmlns = "http://zvon.org/uppercase" > <upper:www/> <xnumber:xxx/> <ccc /> </bbb> <xxx xmlns = "http://zvon.org/xnumber" > <yyy/> <upper:www/> <xnumber:zzz/> </xxx></aaa>


Zru enie implicitn ho namespace u
Zrušenie implicitného namespace-u

 • Použitie prázdného reťazca ako hodnotu atribútu xmlns

  <aaaxmlns = "http://zvon.org/lowercase" >

  <bbb >

  <cccxmlns = "" >

  <ddd/>

  </ccc>

  </bbb>

  </aaa>


Atrib ty
Atribúty

 • Atribúty môžu byť explicitne priradené k danému mennému priestoru.

  <lower:aaaxmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" xmlns:upper= " http://zvon.org/uppercase "xmlns:xnumber= "http://zvon.org/xnumber" >

  <lower:bbblower:zz = "11" >

  <lower:cccupper:WW = "22" />

  </lower:bbb>

  <upper:BBBlower:sss = "***" xnumber:S111 = "???" />

  <xnumber:x111 />

  </lower:aaa>

 • Atribúty bez prefixu nikdy nepatria do žiadného menného priestoru


Pr klad 4
Príklad 4

<aaaxmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" ><lower:BBBxmlns:lower = "http://zvon.org/uppercase" ><lower:x111 /><sssxmlns:lower = "http://zvon.org/xnumber" ><lower:x111 /></sss></lower:BBB><lower:x111 /></aaa>


Pr klad 5
Príklad 5

<OOO xmlns = „http://zvon.org/xnumber“ xmlns:lower= „http://zvon.org/lowercase“ ooo= "222" > <aaaxmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" > <lower:BBBxmlns:lower = "http://zvon.org/uppercase" > <lower:x111 /> <sssxmlns:lower = "http://zvon.org/xnumber" > <lower:x111 /> </sss> </lower:BBB> <lower:x111 /> </aaa> <aaaxmlns = "http://zvon.org/uppercase" > <BBB xmlns:upper = "http://zvon.org/uppercase"

upper:U= "A" U = "A" lower:U = "A" /> </aaa> <aaaxmlns = "http://zvon.org/lowercase" > <upper:BBBxmlns:upper = "http://zvon.org/uppercase" xmlns="http://zvon.org/xnumber" > <x111 /> </upper:BBB> <x111 /> </aaa></OOO>


Rie enie pr kladu 5
Riešenie príkladu 5

 • http://www.zvon.org/xxl/NamespaceTutorial/Output_cze/example14.html