pr myslov z na nov ji n doln p edm st l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Průmyslová zóna Nový Jičín – Dolní předměstí PowerPoint Presentation
Download Presentation
Průmyslová zóna Nový Jičín – Dolní předměstí

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Průmyslová zóna Nový Jičín – Dolní předměstí - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Průmyslová zóna Nový Jičín – Dolní předměstí. Průmyslová zóna Nový Jičín – Dolní předměstí. Nástin řešení předmětné lokality Analýza současné situace (region, podnikatelské prostředí, školství, strategie) Stanovení limitů a parametrů území

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Průmyslová zóna Nový Jičín – Dolní předměstí' - ulmer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Průmyslová zónaNový Jičín – Dolní předměstí

Nástin řešení předmětné lokality

Analýza současné situace (region, podnikatelské prostředí, školství, strategie)

Stanovení limitů a parametrů území

Stanovení strategie vůči podnikatelům podpora tzv. "inkubátorů" – podpora malých firem, přilákán přímých zahraničních investic (PZI)

Stanovení rozvojových směrů a oborůvyužití potenciálu vzdělanosti a kvalifikace pracovnísíly

Diverzifikace rizik více různě velikých investorů

slide3

Průmyslová zónaNový Jičín – Dolní předměstí

Popis dnešní situace ve městě

dlouhodobá tradice průmyslové výroby

specializace zejména na strojírenský průmysl

významná odvětví též textilní a elektrotechnická výroba

Těžištěm průmyslové výroby a také největším zaměstnavatelem je AUTOPAL s.r.o. Nový Jičín (cca 4.000 pracovníků). Firma je jedním z mála stabilních velkých podniků se stále narůstajícím počtem zaměstnanců. Další významnou firmou je TONAK, a.s. Nový Jičín, který po útlumu výroby po roce 1990 prošel následně úspěšnou revitalizací. Významným prvkem zaměstnanosti je také VOP 025 (otázka úspěchu rakouského partnera v tendru na speciální techniku AČR).

slide4

Průmyslová zónaNový Jičín – Dolní předměstí

Situace v okolních městech a obcích(do cca 30km, přirozená spádovost či tradice)

KOPŘIVNICE – výroba dopravní techniky a doplňkůpro automobilový průmysl (značný potenciál rozvoje)

STUDÉNKA - výroba dopravní techniky (otázkaúspěchu restrukturalizačního programu)

PŘÍBOR – strojírenská výroba a gumárenství

HRANICE – elektrotechnický průmysl a mechanika (riziko technologického vývoje na trhu)

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – elektrotechnický, chemický a sklářský průmysl (sklářský úpadek, otázka obsazení zóny)

FRENŠTÁT p.R. - elektrotechnický průmysl a mechanika (relativně stabilní sektory)

slide5

Průmyslová zónaNový Jičín – Dolní předměstí

Místní podnikatelské prostředí (podniky do 100 zaměstnanců)

proveden orientační průzkum téměř nulová odezva otázka dosavadní komunikace dostatek prostor pro podnikání požadavek na vzdělávací a osvětovou podporu

orientace na terciální sféru

minimální potenciál rychlého růstu

pr myslov z na nov ji n doln p edm st6
Průmyslová zónaNový Jičín – Dolní předměstí

Přímé zahraniční investice v ČR (PZI)

pr myslov z na nov ji n doln p edm st7
Průmyslová zónaNový Jičín – Dolní předměstí

Přímé zahraniční investice v ČR (PZI)

pr myslov z na nov ji n doln p edm st8
Průmyslová zónaNový Jičín – Dolní předměstí

Popis území a varianty řešení

Regulativy územního plánu

V územním plánu jsou řešené plochy zařazeny do kategorie výroba, výrobní služby, ochranná zeleň.

 • N – výstavba na nových plochách.
 • Maximální výška objektů 15 m.
 • Maximální procento zastavění pozemku 40% (zastavěné plochy a nádvoří, manipulační plochy).
pr myslov z na nov ji n doln p edm st9
Průmyslová zónaNový Jičín – Dolní předměstí

Popis území a varianty řešení

Omezení stávající lokality

 • Přes řešenou lokalitu jsou vedeny rozvody VVN 420 kV, VVN 220 kV a VN 22 kV. Tyto sítě mají ochranná pásma, která omezují využití území.
 • Podél komunikace Hřbitovní vede přes řešené území vodovodní řad DN 300 s ochranným pásmem.
 • V jihozápadní části je umístěn VTL plynovodč. 632 47 - DN 100, PN 40, který je chráněn ochranným a bezpečnostním pásmem.
 • Ochranná pásma zabírají cca 35% plochyřešeného území.
pr myslov z na nov ji n doln p edm st10
Průmyslová zónaNový Jičín – Dolní předměstí

Popis území a varianty řešení

Napojení na dopravní síť

 • Řešená lokalita je umístěná u ulice Hřbitovní, ze které budou napojeny i vnitřní obslužné komunikace průmyslového parku.
 • Dopravní napojení ve směru na Ostravu je možné přes křižovatku Rybí (na silnici 1/48). Ve směru na Olomouc bude napojení řešeno přes ulici Suvorovovu a Přemyslovců směrem na silnici 1/48. Řešení je vyznačeno v situaci širších vztahů _B2.
pr myslov z na nov ji n doln p edm st11
Průmyslová zónaNový Jičín – Dolní předměstí

Popis území a varianty řešení

Varianta č.1

Počítá s využitím území bez přeložky stávajícího vedení VVN 220 kV.

 • Výhodnější z hlediska nižších nákladů v 1.etapě.
 • Nevýhodou je nižší využití plochy areálu (76 658m2).
 • Zastavěné plochy budou tvořit cca 34,5 % areálu.

Tato varianta je v souladu s regulativy územního plánu,které předpokládají max. procento zastavění pozemku 40%

Pro návrh obou variant bylo počítáno s využitím území více firmami s lehkou strojírenskou výrobou.

V obou řešených variantách bylo umístěno 17 firem s předpokládaným počtem od 20 do 100 zaměstnanců.

pr myslov z na nov ji n doln p edm st12
Průmyslová zónaNový Jičín – Dolní předměstí

Popis území a varianty řešení

Varianta č.2

Toto řešení předpokládá úpravu trasy stávajícího vedení VVN 220 kV a tím lepšího využití pozemku.

 • Náročnější z hlediska vyšších nákladů v 1.etapě.
 • Efektivnější využití plochy areálu (86 746m2).
 • Zastavěné plochy budou tvořit cca 44 % areálu

Tato varianta není v souladu s regulativy územního plánu,které předpokládají max. procento zastavění pozemku 40%

Pro návrh obou variant bylo počítáno s využitím území více firmami s lehkou strojírenskou výrobou.

V obou řešených variantách bylo umístěno 17 firem s předpokládaným počtem od 20 do 100 zaměstnanců.

pr myslov z na nov ji n doln p edm st13
Průmyslová zónaNový Jičín – Dolní předměstí

Popis území a varianty řešení

VARIANTA 1

pr myslov z na nov ji n doln p edm st14
Průmyslová zónaNový Jičín – Dolní předměstí

Popis území a varianty řešení

VARIANTA 2

pr myslov z na nov ji n doln p edm st15
Průmyslová zónaNový Jičín – Dolní předměstí

DOPORUČENÍ – orientace oborová

Z pohledu dostupnosti a kvalifikace pracovní síly je záměr trvale udržitelný v případě výrob orientovaných na automobilový či elektrotechnický průmysl. Možná je návaznost na technologické stupně realizované u dosavadních výrobců, avšak pouze jako výroby doplňkové nikoli podřízené, kdy další zvyšování závislosti regionu na jediném výrobci je nepřípustné. V případě ostatních menších investorů je možná struktura pestřejší, doporučená je orientace na lehké strojírenství, kompletační činnosti a na specifické rukodělné práce s vysokou přidanou hodnotou (zejména s ohledem na možnosti zvyšování zaměstnanosti žen při dalším očekávaném útlumu textilního průmyslu).

pr myslov z na nov ji n doln p edm st16
Průmyslová zónaNový Jičín – Dolní předměstí

DOPORUČENÍ – orientace teritoriální

V rámci širších, nadregionálních vazeb lze budovaný areál začlenit jako zónu regionálního významu do páteřní struktury lokalit Moravskoslezského kraje, tj. osa Nový Jičín – Kopřivnice – Příbor – Frýdek Místek – Nošovice, tedy podél rekonstruované, druhé nejdůležitější dopravní tepny R 48, s návazností a přímou dostupností na areály v Hranicích (Olomoucký kraj – R 48) a ve Valašském Meziříčí (Zlínský kraj – R35). Významnou je také přímá dostupnost D47 a tím rozšíření možnosti kooperace s ostatními průmyslovými areály na Ostravsku, resp. v příhraničních oblastech Polska.

pr myslov z na nov ji n doln p edm st17
Průmyslová zónaNový Jičín – Dolní předměstí

DOPORUČENÍ – orientace dispoziční

Alternativní využití průmyslového areálu bylo v průběhu zpracování studie proveditelnosti vyloučeno. Vzhledem ke skutečnosti, že z hlediska vývoje přímých zahraničních investicv ČR se daná lokalita se svým odvětvovým potenciálem nachází ve třetí integrační fázi s rizikem přechodu k interakci – saturaci, je nezbytné tato případná rizika diverzifikovat, a to zejménas ohledem na velikost a počet investorů. Ideální obsazení průmyslového parku je z pohledu jednotlivých investorů- 0,5 : 0,25 : 0,125 : 0,125. Budování podnikatelského inkubátoru v rámci zóny není relevantní jak z hlediska dostatku jiných odpovídajících prostor na území města, tak pro nezájem místních začínajících podnikatelů a občanů o tuto aktivitu.