slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Asimetrik Dimetil Arginin (ADMA) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Asimetrik Dimetil Arginin (ADMA)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Asimetrik Dimetil Arginin (ADMA) - PowerPoint PPT Presentation


 • 244 Views
 • Uploaded on

Kronik Akciğer Hastalıklarına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon ve Serum Asimetrik Dimetil Arginin Düzeyleri İlişkisi. Barış Açıkmeşe , Güngör Çamsarı , Aygün Gür, Nur Dilek Bakan, Gülcihan Özkan, P ınar Güven, Hanife Caner. Asimetrik Dimetil Arginin (ADMA).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Asimetrik Dimetil Arginin (ADMA)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kronik Akciğer Hastalıklarına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon ve Serum Asimetrik DimetilArginin Düzeyleri İlişkisi

Barış Açıkmeşe, Güngör Çamsarı, Aygün Gür, Nur Dilek Bakan, Gülcihan Özkan, Pınar Güven, Hanife Caner

asimetrik dimetil arginin adma
Asimetrik DimetilArginin (ADMA)
 • Plazmada Arginin’ in posttranslasyonelmetilasyonu ve ardından meydana gelen hidrolizi sonrası oluşan endojen aktif bir moleküldür.
asimetrik dimetil arginin adma1
Asimetrik DimetilArginin (ADMA)
 • Damar endotelinde nitrik oksit sentetazinhibisyonu yaparak nitrik oksit sentezini inhibe eder.
asimetrik dimetil arginin adma2
Asimetrik DimetilArginin (ADMA)
 • NO ‘ in
  • Vazodilatasyon, vasküler geçirgenlikte artış
  • Damar proliferasyonunda azalma
  • Pulmoner damarlarda dilatasyon ve bronkodilatasyon

gibi etkilerinin düzenlenmesinde rol oynar

asimetrik dimetil arginin adma3
Asimetrik DimetilArginin (ADMA)
 • KBY
 • İKH
 • DM
 • Pulmoneremboli
 • Periferik Arter Hastalığı
 • Sigara tüketimi

ADMA düzeylerini arttırır

adma koah ili kisi
ADMA-KOAH ilişkisi

Structural and biochemical characteristics of subclinical atherosclerosis in COPDM. Urban, L. Cekici, G. C. Funk, M. Wolzt, O. C. Burghuber, A. Valipour (Vienna, Austria)

Introduction: Patients with COPD are at an increased risk of cardiovascular morbidity and mortality, however, the underlying mechanisms remain poorly defined. The present study investigated early markers of cardiovascular disease in patients with COPD and controls. Methods: The study sample consisted of 60 patients with stable COPD (mean ± SD age 64 ± 8 yrs, FEV1 41 ± 18 %predicted, BMI 24 ± 4 kg/sqm) and 20 age, gender, and body-weight matched controls without airflow obstruction. Both patients and controls were free from traditional cardiovascular risk factors including hypertension, diabetes, or hyperlipidemia. Study participants underwent measurements of brachial artery intima-media thickness (bIMT) and circulating levels of the endogenous nitric oxide synthase inhibitor asymmetric dimethylarginine (ADMA). Results: bIMT was significantly higher in patients with COPD than controls (0.36mm [IQR, 0.32 – 0.42] vs. 0.33mm [IQR, 0.28 – 0.36]; p=0.011). Vice versa, we observed significantly lower concentrations of ADMA in patients with COPD than controls (0.47µmol/l [IQR, 0.42-0.53] vs. 0.55µmol/l [IQR, 0.52-0.61]; p=0.004), indicating impaired systemic vascular function. There was a significant inverse relationship between bIMT and FEV1%predicted (r= -0.36; p<0.01) within the study sample. However, we found a significant positive relationship between bIMT and ADMA levels in patients with COPD (r=0.21; p=0.027). Conclusion: This study provides evidence of impairments in both structural and biochemical markers of subclinical atherosclerosis in patients with COPD.

adma koah ili kisi1
ADMA-KOAH ilişkisi
 • Çalışmalarda

*KOAH hastalarında ADMA düzeylerinin arttığı

* *KOAH atak ve kor pulmonale ADMA düzeylerinde artış saptandı.

*Erdem S ve ark.KrıonikObstrüktif Akciğer Hastalarında Serum ADMA ve NO düzeyleri T.rk Klinik Biyokimya Derg 2008; 6(3): 87-93

* *Erdem S ve ark. Akut Atak, Stabil KOAH ve Kor Pulmonale Hastalarında ADMA, Arjinin ve NO Düzeylerinin BelirlenmesiSelçuk Tıp Derg 2010;26 (1):9-13

slide8
Amaç
 • KOAH ve İAH tanısı almış hastalarda , pulmoner hipertansiyon gelişmiş olanlar ile olmayanlar arasında ADMA düzeyleri farklılığı değerlendirip ADMA ile pulmoner arter basıncı arasındaki ilişki ve ADMA nın bu hastalarda PH tanısı açısından değerini araştırmak .
gere ve y ntem
Gereç ve Yöntem
 • 56 KOAH, 20 İAH olan toplam 76 hasta (12 kadın 64 erkek)
 • Hastaların hastane dosya kayıtları, anamnezleri değerlendirilerek Diabet, İKH, KBY, PulmonerEmboli, Periferik Arter Hastalığı olanlar çalışmaya alınmadı.
gere ve y ntem1
Gereç ve Yöntem
 • Hastaların Pulmoner arter basınçları ekokardiyografi ile belirlendi.
 • ESC-ERS 2009 Pulmoner Hipertansiyon Tanı ve Tedavi Rehberine göre Ort. Pulmoner arter basıncı 25 mmHg üstünde saptanan hastalarda pulmoner hipertansiyonun var olduğu kabul edildi.
 • ADMA düzeyleri ölçümü ELİSA yöntemi ile yapıldı.
slide12

Pulmoner hipertansiyon tespit edilmiş hastalar ve normal pulmoner arter basıncı olanlar arasında ortalama ADMA düzeyleri

karşılaştırılması

P<0,05 (t testi)

]

0,300

]

0,200

Asimetrik dimetilarginin (mikromol/l)

0,100

Ort+/-Std

200+/-0,06

Ort+/-Std

0,307+/-0,17

n=30

n=46

0,000

Normal OPAP

Yuksek OPAP

OPAP

slide13

Tüm Hastalardaki ADMA düzeyleri ile Ort. Pulmoner Arter Basıncı Arsında Pearson korelasyonu 0,604. P<0.01

A

1,000

0,800

0,600

A

A

Asimetrik dimetil arginin (mikrl/l)

A

A

A

A

A

A

0,400

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

0,200

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

20

30

40

50

60

70

Ortalama pulmoner arter basıncı (mmHg)

slide14

]

0,300

0,200

]

asimetrik dimetil arginin (mikromol/l)

0,100

Ort+/-Std

0,2+/-0.062

Ort+/-Std

0,305+/-0,17

n=19

n=36

0,000

Normal OPAP

Yuksek OPAP

PAP

KOAH hastalarında pulmoner arter basıncı yüksek olanlar ile normal olanlar arasında ortalama ADMA düzeylerinin karşılaştırılması p<0,05 (t test)

slide15

KOAH tanılı hastalarda ADMA düzeyleri ile Ort. Pulmoner Arter Basıncı Arsında Pearson korelasyonu 0,47. P<0.01

slide16

0,500

0,400

]

0,300

]

0,200

asimetrik dimetil arginin (mikromol/l)

Ort+/-Std

0,212+/-0,06

Ort+/-Std

0,307+/-0,31

0,100

n=11

n=9

0,000

Normal OPAP

Yuksek OPAP

OPAP

İAH’dapulmoner arter basıncı yüksek olanlar ile normal olanlar arasında ortalama ADMA düzeylerinin karşılaştırılması p<0,05 (t test)

slide17

İAH tanılı hastalarda ADMA düzeyleri ile Ort. Pulmoner Arter Basıncı Arsında Pearson korelasyonu 0,73. P<0.01

slide18

ROC eğrisi. ADMA düzeyleri Pulmoner Arter Basıncını Belirlemedeki Etkisi.Eğri altında kalan alan 0,7

slide19
Sonuç
 • KOAH ve interstisyel akciğer hastalıklarında ADMA düzeyleri ile pulmoner arter basıncı arasında orta derecede anlamlı korelasyon bulunmuştur.
 • ADMAeşik değeri 0,26 mikromol/ml alındığında;
  • % 53 olguda PHT(+) doğrulanmış
  • Negatif prediktif değeri ise %90 olarak bulunmuştur.