slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
تشکر ویژه از : PowerPoint Presentation
Download Presentation
تشکر ویژه از :

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

تشکر ویژه از : - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

تشکر ویژه از :. استاد ارجمند جناب اقای دکتر واحدیان اردکانی. خانم 28 ساله با اسیت وتوده لگنی. سناریو. بیمار خانم 28 ساله که از 6 روز قبل با علائم زیر مراجعه نمود با ادم ژنرالیزه بدن بصورت پیشرونده درد شکم در ناحیه پری امبلیکال استفراغ به دنبال غذا خوردن ضعف و بیحالی تنگی نفس فعالیتی

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'تشکر ویژه از :' - ulmer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
تشکر ویژه از :
 • استاد ارجمند جناب اقای دکتر واحدیان اردکانی
slide4
سناریو
 • بیمار خانم 28 ساله که از 6 روز قبل با علائم زیر مراجعه نمود
 • با ادم ژنرالیزه بدن بصورت پیشرونده
 • درد شکم در ناحیه پری امبلیکال
 • استفراغ به دنبال غذا خوردن
 • ضعف و بیحالی
 • تنگی نفس فعالیتی
 • کاهش وزن 13 کیلو گرم در مدت یک سال بدون کاهش اشتها
 • درد و تورم ساق پای چپ
slide5
PMH

Renal Stone از 1/5سال قبل

IBS از 1/5سال قبل

ph ex
PH/EX

lab

معاینه شکم واندام تحتانی

 • BP=100/70
 • PR= 144
 • RR= 30
 • T= 39 Oral
 • Pale (+)
 • Icteric (-)
 • Distent ، Shifting dulness
 • RLQ Tenderness
 • Firm RLQ Mass with size 4*6
 • No splenomegaly ,No hepatomegaly
 • left CVA tenderness
 • Left foot tenderness with +4 edema
sonography 89 11 4
SONOGRAPHY:89/11/4
 • LIVER And biliary tract: NL
 • No ASCITIS
 • Multiple stones in right kidney
 • Ovary :small folicules
90 2 19
بیمار پس از مراجعه به پزشک در بیمارستان بستری می گردد:90/2/19
lab tests
Lab tests
 • WBC=9800
 • RBC=3.36
 • HGB=8.9
 • HCT=28.8
 • MCV=85.7
 • MCH=26.5
 • MCHC=30.9
 • PLT=278000
 • FERITIN=51
 • PT=13
 • PTT=37
 • INR=1.2
 • ESR=27
 • UREA=19
 • CR=0.7
 • NA=132
 • K=3.5
 • Bili-----T:0.8 D:0.3
 • AST=35
 • ALT=32
 • ALKP=395
 • Serum Alb=2.2
 • AMYLASE=19
 • UA=NL
sonography
SONOGRAPHY

کبد مجاری صفراوی و وریدپورت : نرمال

پانکراس نرمال

هیدرو نفروز متوسط در هر دو کلیه

مایع آزاد در شکم و لگن

تصویر یک توده بزرگ لوبوله هیپو اکو با سپتا های اکوژن دارای ابعاد 70*135 میلیمتر در ناحیه سوپراپوبیک و RLQ مشاهده میشود که می تواند از منشا تخمدان یا فیبروم اکسترا مورال دژنره رحم باشد.

سایز و اندازه رحم نرمال

sono collor doppler
SONO COLLOR DOPPLER
 • ورید فمورال مشترک سطحی و عمقی و شریان پوپلیته چپ دیلاته اند و حاوی تصاویر اکوژن می باشد. ورید های فوق غیر قابل کمپرس و در اسپکترال فلو وریدی مشاهده نشد.
slide12
مشاوره قلب و اکو
 • Minimal pericardial effusion
 • EF = %55
 • Tachycardia secondary to anemia
colonscopy
colonscopy
 • No fistula ,no mass ,no polyp,no lesion up to transverse colon
 • External hemorrhoid
 • Bulging of rectal wall to external pressure effect
slide14
تپ مایع اسیت
 • high gradian
 • SAAG>1.1
 • Serum alb=2.2
 • Peritoneal alb=0.4
ascitis cytology
ASCITIS CYTOLOGY
 • SUGGESTIVE FOR ACUTE INFLAMMATORY PROCESS
slide16
مشاوره انکولوژی از جهت اسیت و توده شکمی
 • THORAX AND ABDOMAN AND PELVIC CT SCAN WITH CONTRAST:
 • 3 ناحیه هیپردنس کوچک در لوب راست کبد به علل مختلف از جمله متاستاز کبدی
 • مقداری مایع پریتوئن و افزایش مختصر ضخامت مخاطی
 • توده بزرگ به اقطار 13*12*16 سانتیمتر و با دانسیته غیر یکنواخت و از جمله حاوی دانسیته های گازی پراکنده در لگن و قسمت تحتانی شکم
tumor markers
TUMOR MARKERS
 • CEA = 2.9 NL
 • BHCG = < 0.1 LOW
 • αfp = 2.51 NL
 • CA125 = 705.6 High
 • CA19-9 = 32.45
 • LDH = 1067 High
 • FERITIN = 245.4 High
slide18

تجویز 2 واحد پکت سل

 • سونو داپلر پورت:ترومبوز نداشت
 • مشاوره زنان:
 • توده 9سانتی متر با منشا ادنکس راست همراه با اسیت شدید وچسبندگی مثانه
findings
FINDINGS
 • SAAG>1.1 WITH INFLAMMATORY PROCESS
 • RIGHT ADNEXAL MASS
 • CT:LARGE MASS IN PELVIC AND RLQ
 • CA125=HIGH
ca125
CA125
 • SCREENING For ovarian cancer
 • Elevated in 50% early stage dis
 • 80% in advanced ovarian cancer(epithelial tumors)
 • 1% in healthy women
 • Flactuatesin menstural cycle
 • Elevates in benign and maligdis:
 • a-endometriosis
 • b- Leiomyoma
 • C-cirrhosis with or with out ascitis
 • d-pelvic inflammatory dis
 • e- cancer of endometrium,breast,lung,pancreas
 • f-pleural or peritoneal fluid due to any cause
 • d-lymphoma
slide22
DD:
 • Premenopausal women — The differential diagnosis of an adnexal mass discovered in women of reproductive age is broad, including physiologic or functional cysts, ectopic pregnancy, inflammatory etiologies such as a tuboovarian abscess, endometrioma, benign and malignant ovarian neoplasms, or neoplasms metastatic to the ovary
pelvic lesion biopsy
PELVIC LESION BIOPSY
 • LYMPHOMA B -CELL TYPE
ihc results
IHC RESULTS
 • CD45:strongly positive(lymphoma)
 • CD20:Positive(lymphoma)
 • CK20:Negative
 • EMA:Negative
 • CK7:Negative
 • CKAE1/AE3:Focally positive
 • CD117:Negative
 • Based on IHC and H and E finding its compatible with B Cell lymphoma
staging
staging

Stage I refers to NHL involving a single lymph node region (stage I)

or a single extralymphatic organ or site (stage IE)

Stage II refers to two or more involved lymph node regions on the same side of the diaphragm (stage II) or with localized involvement of an extralymphatic organ or site (stage IIE).

Stage III refers to lymph node involvement on both sides of the diaphragm (stage III), or with localized involvement of an extralymphatic organ or site (stage IIIE) or spleen (stage IIIS), or both (stage IIIES).

Stage IV refers to the presence of diffuse or disseminated involvement of one or more extralymphatic organs (eg, liver, bone marrow, lung), with or without associated lymph node involvement.The presence or absence of systemic symptoms should be noted with each stage designation. (A = asymptomatic; B = presence of fever (>38 degrees C), sweats, or weight loss >10 percent of body weight over six months.)

csf cytology
CSF CYTOLOGY
 • Neg for malig
treatment
Treatment

با توجه بهشانس بالای متاستاز مغزی ولپتومننژ :

RCHOP+IT

پس از 3 کورس درمان بیمار علائمی از تنگی نفس واسیت نداشت

slide28
کورس 4 کموتراپی
 • بیمار با سردرد وتاری دید مراجعه نمود:
 • Lab tests:

WBC=10200

RBC=2.38

HGB=6.6

MCV=89.5

MCH=25.5

MCHC=28.6

PLT=437000

UA .UC=NL

دریافت 2 واحد پکت سل

what is diagnosis
What is diagnosis?
 • Brain metastasis?
 • Others?
sonography1
SONOGRAPHY
 • 2 توده هیپواکو در لوب راست کبد ناحیه ساب دیافراگماتیک (نشاندهنده متاستاز)
 • توده هیپواکو در رحم 3*7 سانتیمتر با حدود مشخص وکلسیفیه
 • چند توده ایزواکودر اطراف عروق ایلیاک دوطرف با قطر 24میلیمتر مطرح کننده ادنوپاتی یا درگیری لوپهای روده.
cxr pa
CXR(PA)

NORMAL

brian mri with and without contrast
Brian MRI with and without contrast
 • Hypersignal in right orbit
 • Csf cytology was negative
 • Ophthalmology consultation:exudative retinal detachment+cellules in retin
slide33
plan

شروع درمان رادیوتراپی اربیت با ادامه درمان قبلی