slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kumla PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kumla

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Kumla - PowerPoint PPT Presentation

ulla
176 Views
Download Presentation

Kumla

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TC Connect AB Specialisten inom tal och datakommunikation • Huvudkontor i Kumla och säljkontor i Stockholm • Dotterbolag i Norge, Finland och Danmark • Totalt 70 anställda, huvudsakligen ingenjörer • Kreditrating AAA - finansiellt starka ägare • Hela Connect-gruppen omsätter ca 250 MSEK/år Stockholm Kumla

 2. Connect gruppen 87 % , GREENPARK Capital, UK • investment bolag > 1,3 MdrEUR 13 % Övriga aktieägare TPE AS 100% 100% ADD Grup Europe AB (Sverige) TC Connect AB (Sverige) 100% 100% TC Connect AS(Norge) TC Connect Oy(Finland) TC Connect A/S(Danmark)

 3. Våra affärsområden: AMR El Fjärrvärme Vatten Gatljus Laststyrning Communication Kommunikation Positionering Säkerhet

 4. TC Kundcenter Fältservice Telefonsupport Web-handel Projektledning 08:00 – 16:30 Jour 24/7/365 Drift och underhåll Utbildning Logistik Konsultation

 5. Om ADDAX

 6. Vår systemleverantör: ADD Grup s.r.l Moldavien • Högteknologisk systemutvecklare med mer än tio års erfarenhet av elnätskommunikation PLC • Har 300 anställda varav en utvecklingsavdelning på cirka 100 ingenjörer • Har stora driftsatta referenssystem ibland annat Ukraina 500 000, Ryssland 350 000, Brasilien 100 000 och Sverige över 200 000 mätpunkter

 7. Fjärravläsningssystemet • Automatisk identifiering vid nyinstallation • Trefasig dubbelriktad kommunikation • Inbyggd signalrepetering i all utrustning • Klarar driftomläggningar i nätet

 8. Systemöversikt Master Router Slave Router GPRS/Ethernet Router

 9. Multienergi

 10. Kapacitiv kopplingsenhet – mellanspänning 6-24kV

 11. Inkoppling Induktiv kopplingsenhet – mellanspänning 6-24kV Delbar för enkel montering

 12. Motsvarande 1 PLC NS 10/0,4kV NS (kap) NS (ind) 10/0,4kV 10/0,4kV LCU Fj.värme PLC Laststyrning Puls/MBUS 1-fas Hushållskund 3-fas Hushållskund 3-fas Strömtrafokund Teknisk lösning 40/10kV INMATNING 1 (IM 1) IM n Ethernet GSM/GPRS SIGNALKABEL Master Router ADDAX Framework 6.0 Motsvarande INMATNING 1 10kV n 1 2 3 Customer and Billing

 13. Inmatning ? 800 m 500 m 500 m 1600 m 900 m Mellanspänningskommunikation Fakta Allmänt - Systemspänning: 6-24kV Kommunikation - 4800 Baud - Räckvidd kapacitivt: 7x5000m (35km) - Räckvidd induktivt: 7x1500m (10km) - FSK: 66/76kHz Inmatning Nätstation 1 Nätstation 7 5000 m (Kapacitivt) 1500 m (Induktivt)

 14. Nätstation 300 m 100 m 200 m 500 m 200 m Lågspänningskommunikation Nätstation Mätpunkt 1 Mätpunkt 7 Fakta Allmänt - Systemspänning: 230/400V Kommunikation - 300 Baud - Räckvidd: 7x500m (3,5km) - FSK: 43/49kHz 500 m

 15. När ni väljer TC Connect som samarbetspartner får ni: • En stark och väletablerad partner inom branschen • Ett fjärravläsningssystem med säker kommunikation och låga driftskostnader • En partner som är van vid långsiktiga åtaganden och totallösningar