slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
КНЯЗ БОРИС I PowerPoint Presentation
Download Presentation
КНЯЗ БОРИС I

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
ulla

КНЯЗ БОРИС I - PowerPoint PPT Presentation

163 Views
Download Presentation
КНЯЗ БОРИС I
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. КНЯЗ БОРИС I Презентацията е изготвена от Велислава Колева-5”б” клас ОУ ”Св. Св.Кирил и Методий” - гр. Елхово

 2. Княз Борис І е роден през 9 век. • Той е покръстен през 865 година на 14 септември. • Получава и титлата архонт. • Умира на 2 май 907 година.

 3. След официалния акт на покръстването си Борис приема християнското име Михаил. • В исторически изследвания е наричан Борис-Михаил. • Той покръства българите през 864 година.

 4. Още със създаването на българската държава през 681 година се оформят два основни етноса – славяни и прабългари. Те обаче не могат да се слеят в един народ, тъй като между тях има съществени различия – племенни, етнически, културно-религиозни, битови. Такова сливане би станало възможно само ако има единна религия и за двете етнически общности, която да наложи общи норми и ценностна система.

 5. Към средата на 9 век България е могъща държава, но ѝ липсва равнопоставеност по отношение на другите европейски държави, тоест тя се излага на международна и културна изолация.

 6. Отказът на Византия и на Константинополската патриаршия да признае самостоятелна българска църква принуждава княз Борис I да търси сближаване с папата в Рим. През 870 година на църковен събор е решено българската църква да е самостоятелна.

 7. През есента на 863 г. византийците "в отговор на молбите" на Ростислав нахлуват в българските земи. Борис I веднага започва мирни преговори, бързо е и сключен мирен договор между България и Византия. Българският владетел се задължава да разтрогне съюза си с немския крал и да приеме християнството от духовници на Цариградската патриаршия заедно с народа си.

 8. През 889 година цар Борис отстъпил престола на сина си Владимир Расате и се оттеглил в манастир.

 9. Но князът не се справил с управлението. Недоволен от политиката на Владимир, Борис І го свалил от трона и го ослепил.

 10. Княз Борис обявил за български цар втория си син Симеон. После пак се оттеглил в манастир.

 11. Княз Борис I остава в българската история като велик владетел. Благодарение на него българите приемат християнството. Била създадена и българска самостоятелна църква с ранг архиепископия. Чрез Климент и Наум подготвя хиляди свещеници и стотици хиляди богосложебни книги на българския език. Благодарение на това българския език станал свещен, на който можело да се проповядва свободно християнската религия. Българите получили своя писменост.