farab de m programi b lg lend rme sunusu 2011 2012 e itim retim y l n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUSU ( 2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUSU ( 2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı )

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 54
Download Presentation

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUSU ( 2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı ) - PowerPoint PPT Presentation

ulla
497 Views
Download Presentation

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUSU ( 2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMIBİLGİLENDİRME SUNUSU( 2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı ) Çankırı Karatekin Üniversitesi Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

 2. Sunum Akışı • Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi Organizasyon Şeması • Farabi Değişim Programı ve Kapsamı • Kimler Katılabilir • Temel Olarak Farabi Değişim Programı • Farabi Protokolü • Başvuru Şartları • Son Gelişmeler • Rapor Tarihleri • İlan Tarihleri • Sayısal Bilgiler • Farabi Başvuruları ve Sonuçları • Protokol İmzalanan Üniversiteler • Kısa Öz Bilgiler • Giden Öğrenci Belgeleri ve İşlemleri • Gelen Öğrenci Belgeleri ve İşlemleri • Öğretim Üyesi Hareketliliği

 3. Farabi Değişim Programı Kapsam Yükseköğretim Kurumları ● Üniversiteler ● Yüksek Teknoloji Enstitüleri Eğitim Kademeleri ● Önlisans ● Lisans ● Yüksek Lisans ● Doktora Kısaca Farabi Değişim Programı; öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumları dışında başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Bu program, gönüllülük esasına dayanır.

 4. Kimler katılabilir ● Üniversite bünyesinde Önlisans ve Lisans öğrencileri ● Enstitü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ● Üniversite ve Enstitülerde görev yapan öğretim üyeleri Temel Olarak Farabi Değişim Programı ● Bu programa katılan öğrencilere burs, öğretim üyelerine ek ders ücreti şeklinde destekler verilmektedir. ● Bu destekten faydalanabilmek için genel şartları taşımak gerekir. ● Değişimin başlaması için, iki üniversite arasında Protokol imzalanmış olması ve değişime katılmak isteyen öğrenci ve öğretim üyelerinin başvurularının ilanda belirtilen süreler içerisinde Farabi Kurum Koordinasyon Ofisine yapılması gerekmektedir.

 5. Protokol ● Karşılıklı olarak iki Yükseköğretim Kurumunun aralarında imzaladıkları Değişim Protokolüdür. ● Bu Protokoller her Üniversitenin Farabi ile ilgili web sitesinde yer alır. Başvuru Şartları ● Önlisans ve Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2 ile 4 arasında olması, ● Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının ise 2,5 ile 4 arasında olması gerekmektedir. (100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır.)

 6. Başvuru Şartları ● Önlisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamazlar. ● Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar. Yüksek Lisans ve Doktora programının ilk yarıyılını başarı ile tamamlamış olması gerekir. ● Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili yabancı dil ise öğrenci not ortalamasının %50’si ve buna ilave olarak yabancı dil puanının %50’sinin toplamı dikkate alınır.

 7. Son Gelişmeler ● Yükseköğretim Kurulu tarafından içinde bulunduğumuz yarıyıldan geçerli olmak üzere öğretim üyesi hareketliliği programına başvurular ikinci bir duyuruya kadar alınmamaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için http://farabi.yok.gov.tr./files/d03096131b53faa9c21b330e90c8cba0.pdf linkine tıklayınız.

 8. Son Gelişmeler ● 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı için Farabi Değişim Programından faydalanan öğrencilere yapılacak ödemeler Kredi Yurtlar Kurumunun yapmış olduğu burs artışına göre yeniden hesaplanmıştır. Yapılacak hesaplamalarda her bir yarıyıl için 4 ay 15 gün dikkate alınacaktır. Buna göre ilgili üniversitelerin Güz Yarıyılı için giden öğrencilerine aylık 360 TL. (Toplamda 1.620 TL.), Bahar Yarıyılı için giden öğrencilerine ise aylık 390 TL. (Toplamda 1.755 TL.) ödeme yapmış/yapacak olmaları gerekmektedir. Bu miktarların %70’i aylıklar halinde,kalan %30’luk kısmı ise, öğrenci değişimi tamamlandıktan sonra başarı durumu dikkate alınarak tek seferde ödenmesi gerekmektedir. ● Üniversite Rektörlüklerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na göndermesi gereken 2. Ara Rapor Formu değişmiştir.

 9. Rapor Tarihleri Yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına;  1. Ara Raporu 22 Kasım (Giden-Gelen öğrenci, Giden-Gelen öğretim üyesi, Feragat eden öğrenciler bildirilir)  2. Ara Raporu 15 Mart (Giden-Gelen öğrenci sayısı ve Feragat eden öğrenci sayısı bildirilir-Yeni)  Nihai raporu 15 Eylül (Programa katılan öğretim üyeleri ve öğrencilere ilişkin bilgiler, harcama ve ödemeler yer alır)  Güz / Güz+Bahar Başvuru Sonuçlarını 15 Mayıs  Bahar Başvuru Sonuçlarını 23 Kasım’akadar gönderirler.

 10. İlan Tarihleri Yükseköğretim kurumları her bir yarıyıl için bir başvuru ilanı yayınlar ; Birinci İlan (Güz / Güz+Bahar için) : 15 Mart, İkinci İlan (Bahar için) : 15 Ekim tarihinden önce yapılır. Bir sonraki yarıyılın değişim işlemleri, ilanın yayınlandığı yarıyıl bitmeden tamamlanır.

 11. Sayısal Bilgiler Farabi Değişim Programı kapsamında 2011-2012 Eğitim Öğretim Dönemi öncesi üniversitemize Gelen-Giden ve hakkından Feragat eden öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği şu şekildedir: ● Üniversitemize Gelen öğrenci sayısı : 1 ● Üniversitemizden Giden öğrenci sayısı : 1 ● Hakkından Feragat eden öğrenci sayısı : 15 ● Üniversitemize Gelen öğretim üyesi sayısı : 1

 12. Sayısal Bilgiler ● Üniversitemizin 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz / Güz+Bahar ve Bahar Dönemleri için yapılan başvuru sonuçları ise şu şekildedir: Güz / Güz+Bahar Dönemi için Başvuru yapan öğrenci sayısı : 19 Bahar Dönemi için Başvuru yapan öğrenci sayısı : 9 ● 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz/Güz+Bahar Dönemi için başvuru yapan 19 öğrenci toplamda 7 farklı üniversiteyi tercih etmiştir. 19 öğrenciden 4’ü Fen Fakültesi, 11’i İ.İ.B.F. ve 4’ü Edebiyat Fakültesindendir. ● Bahar Dönemi için başvuru yapan 9 öğrenci ise yine 7 farklı üniversiteyi tercih etmiştir. 9 öğrenciden 4’ü İ.İ.B.F., 2’si Fen Fakültesi, 1’i Sağlık Yüksekokulu, 1’i Edebiyat Fakültesi ve 1’i Orman Fakültesindendir.

 13. Sayısal Bilgiler ● Güz / Güz+Bahar Dönemleri için gitmek istenilen üniversitelerden; Selçuk Üniversitesini 5, Gazi Üniversitesini 5, Uludağ Üniversitesini 3, Ege Üniversitesini 2, Dicle Üniversitesini 2, Adnan Menderes Üniversitesini 1, ve İstanbul Üniversitesini 1 öğrenci tercih etmiştir. ● Bahar Dönemi için gitmek istenilen üniversitelerden; Gazi Üniversitesini 3, Erciyes Üniversitesini 1, Celal Bayar Üniversitesini 1, Karadeniz Teknik Üniversitesini 1, Abant İzzet Baysal Üniversitesini 1, Fırat Üniversitesini 1 ve İstanbul Üniversitesini 1 öğrenci tercih etmiştir.

 14. Sayısal Bilgiler ● Şu ana kadar Farabi Değişim Programı kapsamında 55 Üniversite ile Farabi Protokolü imzalanmıştır. Birimlerimizden gelecek talepler doğrultusunda diğer üniversitelerle de Protokol anlaşması yoluna gidilecektir. ● Daha önce Protokol anlaşması yapılan fakat anlaşmada yer almayan bölüm ve anabilim dallarının eksikliği, talepler doğrultusunda, karşı tarafın Farabi Kurum Koordinatörlüğü ile gerekli görüşmeler/yazışmalar yapılmak suretiyle giderilebilmektedir.

 15. Kısa Öz Bilgiler ● Doktora sonrası çalışmalar için bu programdan yararlanılamaz. ● Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri birinci dönemlerinde programdan faydalanamazlar. ● Tez aşamasındaki lisansüstü öğrencileri programdan faydalanabilirler. ● Açık öğretim öğrencileri burssuz olarak Farabi Değişim Programından faydalanabilirler. ● Vakıf üniversiteleri bu programın mali hükümleri dışında tüm hükümlere tabidirler. ● Vakıf Üniversiteleri bu program için YÖK’ten ödenek alamazlar.

 16. Kısa Öz Bilgiler ● Vakıf üniversite öğrencileri devlet üniversitelerine gidebilirler. ● Devlet üniversite öğrencileri burssuz, devlet üniversite öğretim üyeleri vakıf üniversitelerine ödeneksiz olarak gidebilirler. ● Vakıf üniversite öğrencileri Farabi programından burs alamazlar. ● Öğrenciler farklı bölümlerden denk dersleri alacak şekilde programdan yararlanabilir. Uygulama bölümlerin onayına tabidir. ● Kıbrıs ve Türki Cumhuriyetlerdeki üniversiteler programa dahil değildir.

 17. Kısa Öz Bilgiler ● İngilizce Programlara başvurmak için İngilizce düzeyini gösteren belge istenir. Öğrencilere önceden duyurulmak üzere gidilecek üniversite sınav yapabilir. Türkçe programlarda böyle bir zorunluluk yoktur. ● Öğretim üyesi gitmek istediği üniversite için ön başvurusunu kendi fakülte dekanlığına bildirir, bu istek kendi üniversitesinin Farabi Kurum Koordinatörlükleri tarafından karşı üniversiteye gönderilir. Onay geldikten sonra yönetim kurulu kararı alınarak başvuru YÖK’e gönderilir. ● Öğretim üyeleri için YÖK’e gönderilen formda; yolluk, yevmiye, ek ders ücreti (3, 5 ve 8 kat) ve gittiği üniversitenin bulunduğu ilde geliştirme ödeneği (varsa) yer almaktadır. Hangi derslere gireceği ve ders saatlerini, gideceği üniversite talebinde belirtir.

 18. Kısa Öz Bilgiler ● Öğretim üyeleri programdan her bir eğitim-öğretim yılında sadece bir kez olmak üzere istedikleri sayıda faydalanabilirler. Fakat değişimden faydalanmamış öğretim üyelerine öncelik verilir. ● Protokoller sadece kurumlar adına yapılır. Bölüm yada fakültelerin protokol imzalama yetkileri yoktur. ● Programdan faydalanacak kişilerin listesi YÖK’e gönderilmektedir. ● Onaylanan adaylar için YÖK’ten ödenek talep edilir. ● Protokol aşamasında aksine bir talep yoksa öğrencinin esas kayıtlı olduğu üniversite yabancı dil sınavını yapabilir. Ancak öğrenim protokollerinde tanımlanmak ve önceden öğrencilere duyurulmak şartıyla gidilecek üniversite de sınav yapabilir.

 19. Kısa Öz Bilgiler ● Öğrenci atılmayı gerektiren bir suç işlediğinde, öğrencinin dosyası kendi üniversitesine gönderilir ve gerekli işlemler üniversitesi tarafından yapılır. ● Başka üniversitelere gidecek olan öğrenci ve öğretim üyelerinin kalacak yerlerinin temininin, gönderen veya kabul eden üniversite tarafından sağlanması zorunluluğu yoktur. ● Öğretim üyelerinin gidiş-gelişlerinde harcırah ilgili kanuna göre belirlenir ● Görevlendirilen kurumda eğer döner sermaye varsa ilgili öğretim üyesi bundan faydalanabilir.

 20. Kısa Öz Bilgiler ● Öğretim üyeleri gideceği üniversitede ders saatleri dışında kendi üniversitesinde derse giremez. ● Öğrenciler, kendi kurumlarında alttan ders alması gerekiyorsa, gideceği kurumda da bunları alabilir. ● 15 Marta kadar olan öğrenci değişim ilanlarına başvuran öğrenciler, bir sonraki akademik yılın 2. dönemi gidebilirler. ● Ders dönemi başladıktan sonra 1 ay mazeretli olan bir öğrenci, mazereti sona erdikten sonra sınavlar başlamamışsa öğrenci Farabi programına devam edebilir.

 21. Kısa Öz Bilgiler ● Alttan dersi olan öğrenciler başvuruda bulunabilir. Ancak kurumlar sıralama yaparken alttan dersi olmayan öğrencileri bir kriter olarak değerlendirmeye tabi tutabilir. ● Kabul belgesi aldığı halde gideceği kurumda mazeretsiz olarak öğrenimine başlamayan bir öğrenci devamsızlık hakkını doldurmadan kendi kurumunda öğrenimine başlayamaz. ● Kabul belgesi almış öğrenciler kendi kurumunda öğrenci kaydını yeniler, katkı payını öder, gideceği kurumda ise ders kaydı yaptırmakla yükümlüdür. Bu kayıtları Farabi Değişim Programı Kurum Ofisi yapar. ● Mazeretsiz vazgeçen, Farabi öğrencisi programından faydalanamaz. ● Yarı zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri programa katılabilirler.

 22. Kısa Öz Bilgiler ● Öğretim üyesi süresi en az bir yarıyıldır. ● Öğretim üyeleri sadece ders vermek amacıyla gidebilirler. ● Değişim kapsamında eş ve çocuklar üniversitenin sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilecekler. ● Gidecekleri üniversitede kendi bölümleri yoksa öğrenciler başka bir bölüme devam edebilirler. Fakat derslerin denkliklerinin kabul edilmesi gerekir. ● 1.sınıfın ikinci yarısındaki öğrenciler değişim programına başvuru yapılabilirler.

 23. Kısa Öz Bİlgiler ● Öğrenci ve öğretim üyeleri için ücretler aylık olarak ve kendi kurumlarının koordinasyon ofisleri tarafından ödenir.(Üniversitelerin vergi numarası ile kamu bankalarında açtıracakları Farabi Değişim Programı Destek Hesabı’na YÖK tarafından yeterli kaynak aktarılır. Öğretim üyelerine ve öğrencilere ödeme yapılırken; üst yönetici tarafından Farabi Koordinasyon ofisinde görevli personel arasından biri gerçekleştirme görevlisi olarak belirlenir. Gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalanan, tahakkuk eden giderler, harcama yetkilisi olarak Kurum Koordinatörü tarafından imzalanır ve muhasebe birimine gönderilir. Muhasebe yetkilisi de bankaya talimat vererek ilgililer adına özel hesaptan ücret ödenir.

 24. Kısa Öz Bilgiler ● Başvurular şahsen Farabi Koordinasyon ofislerine yapılır, posta ile başvurular kabul edilmez. ● Daha önce Erasmus programından faydalananlar Farabi programından faydalanabilirler. ● Öğretim üyelerine 3, 5 ve 8 katına kadar ek ders ücreti verilebilmektedir. Bu ders saatleri ikinci öğretim için de geçerlidir. Ancak, ikinci öğretim için yapılacak ödemelerde ikinci öğretimde öngörülen ders ücreti değil normal öğretim için öngörülen ders ücretinin katları geçerli olacak. ● Farabi programı kapsamında öğretim üyesinin girmesi gereken ders yükünden fazla olarak program kapsamında gireceği ders saati üst sınırı 6 (altı) dır.

 25. Kısa Öz Bilgiler ● Öğretim üyeleri gideceği üniversitenin varsa Geliştirme Ödeneğinden yararlanabilirler ve bu ödenek gidilen kuruma göre ödenir (2547 sayılı yasanın 40/b ve 41. Maddelerindeki görevlendirmelerde olduğu gibi). ● Öğretim üyeleri ödemesiz olarak programdan da yararlanabilir. Ders verme dışında araştırma yapmak için başka üniversitelere gidebilir. ● Öğretim üyesi başka bir ildeki yükseköğretim kurumuna giderse Farabi kapsamında, o zaman 10 saat kuralı olmaksızın, ek ders ücretini alır. ● Okulu uzatmış öğrenciler programdan faydalanabilirler. Öğrenci kabul edildiği taktirde kendi kurumunda alması gereken dersler neyse gittiği okulda alabilir.

 26. Kısa Öz Bilgiler ● Kontenjan dışı kalan öğrenciler dilerlerse burssuz olarak bu programdan yararlanabilirler. ● Yüksek lisans ve doktora öğrencileri olan Araştırma görevlileri, Uzman ve Öğretim Görevlileri Farabi Değişim Programından yolluksuz-yevmiyesiz, görevli-izinli olarak öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Gidecekleri süre kadar kurumları tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirilirler. ● İkinci öğretim öğrencileri de değişim programından yararlanabilirler. Kayıtlı olduğu üniversitesine harcını yatırmaya devam eder. İkinci öğretim öğrencisi Protokol yapıldığı takdirde birinci öğretim olan bölümüne gidebilirler.

 27. Kısa Öz Bilgiler ● Farklı fakültelere geçişler protokol olması halinde ve bölümlerin eş değerliliği olduğu takdirde olabilir. ● Ders ücretleri brüt ücret üzerinden hesaplanır. ● Aynı memuriyet mahalli sınırları içinde bulunan yükseköğretim kurumları da, Farabi Değişim Programından yararlanabilirler. Ancak, öğrencilere Farabi Değişim Programı bursu verilemez yada başka bir ödeme yapılamaz. ● Yükseköğretim Kurulu’nun onayından sonra www.farabi.yok.gov.tr sayfasında ismi yayınlanan öğrenci kendi üniversitesinde kayıt harcını yatırır ve boş kayıt yaptırır. ● Öğrenim protokolünde yer alan derslere bağlı kalmak şartıyla gittiği üniversitede Farabi Değişim Programı öğrencisi olarak ders kaydını gerçekleştirir.

 28. Giden Öğrenci İçin Yapılacak İşlemler => Genel şartları sağlayan öğrenciler için gitmek istedikleri Üniversiteler tarafından Farabi Koordinatörlüğümüze Kabul Belgesi gönderilir. Karşı Üniversiteden gelen Kabul Belgesi ile birlikte İkinci Aşama işlemlerine geçilir. Koordinatörlüğümüze Kabul Belgesi sonradan da gelebileceği için gidilecek üniversitenin web sayfasındaki listede öğrencinin Kabul edilmiş olması da yeterlidir. Buna göre öğrencinin 2. Aşama işlemleri için aşağıdaki formları doldurması gerekir. ( Üniversitemiz Farabi Web Sayfası – Belgeler Başlığı altında ) ● Öğrenim Protokolü (Protokolde değişiklik olursa Ekle-Sil kısımlarına işlenerek gidilen kurumun akademik yılının başlamasından en geç 30 gün içinde yapılır ve taraflara bildirilir.) ● Öğrenci Başvuru Formu ● Öğrenci Bilgi Formu ● Öğrenci Beyannamesi ● Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (Öğrenci ile değişimi gerçekleştiren Üniversite arasında imzalanır, Öğrencinin Banka hesap bilgileri ve İban numarası belirtilir.)

 29. İkinci Aşama ve sonrası işlemler ● Yukarıdaki sözü edilen belgeler hatasız bir şekilde doldurulup, öğrenci ve bölüm koordinatörü tarafından imzalanmış bir şekilde ve tarih atılarak Farabi Koordinatörlüğümüze teslim edilir. Farabi Kurum Koordinatörü alınan belgeleri kontrol ederek imzalayıp onaylar. (2. Aşama) ● Fakülte Yönetim Kurulu kararı alınması için öğrencinin Fakültesine yazı gönderilir. Yazının ekine Öğrenim Protokolü fotokopisi eklenir. (3. Aşama) ● Alınan Fakülte Yönetim Kurulu Kararı koordinatörlüğümüze ulaştığında eğer uygun görülmüş ise; Öğrenim Protokolleri (3 er adet – Güz+Bahar), Öğrenci Başvuru Formu (1 adet), Öğrenci Bilgi Formu (1 adet) ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı (1 adet) karşı üniversiteye üst yazı ile gönderilir. (4. Aşama) ● Daha sonra karşı üniversite gönderilen belgeleri aldığında Öğrenim Protokollerini onaylayarak Güz ve Bahar için 1 er nüshasını koordinatörlüğümüze geri gönderir. (5. Aşama) ● Sonrasında öğrenci kendi üniversitesine harcını yatırır ve ders seçmeyerek boş kayıt yaptırır, gideceği üniversiteye giderek Öğrenim Protokolüne göre ders kaydını yaptırır ve eğitimine başlar. (6. Aşama)

 30. Değişim Süreci Sonunda ● Değişim sürecinin sonunda öğrenci, Not çizelgesi, Öğrenci Katılım Belgesi ve Öğrenci Nihai Raporunu, en geç 15 gün içerisinde kendi yükseköğretim kurumuna teslim etmelidir. Eksik veya hatalı evrakların tamamlanması veya düzeltilmesi için 15 günden fazla olmamak üzere ek süre verilir. Süresi içinde belgeleri tam olarak teslim etmemesi halinde, öğrencinin işlemleri geçersiz sayılır ve kendisine yapılan ödemelerin iadesi istenir. ● Öğrenciler, gittikleri yükseköğretim kurumunda almaları gereken derslerden başarısız olmaları durumunda, ilgili derslerin tekrarını, öğrenci olarak kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda yaparlar. ● Ders tekrarı, öğrenim protokolünde denkliği kabul edilen dersi tekrar etmesi suretiyle yapılır.

 31. Gelen Öğrenci İçin Yapılacak İşlemler ● Başvuruların Bölümlere iletilmesi ve Bölümlerden onay alınması. ● Bölümlerce Kabul edilen öğrencilerin üniversitelerine Kabul Belgesinin gönderilmesi. Kabul edilmeyen öğrenciler için herhangi bir işlem yapılmaz, Farabi Web sayfamızda Kabul ve Red (gerekçesi ile) şeklinde liste yayınlanır. ● Öğrenci Başvuru Formu, Öğrenim Protokolleri, Öğrenci Bilgi Formu ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Koordinatörlüğümüze ulaştıktan sonra Öğrenim Protokollerinin onaylı 1 nüshası gelen öğrencinin üniversitesine gönderilir. ● Sonrasında gelecek olan öğrenci kendi üniversitesine harcını yatırıp boş olarak ders kaydı yaptırır, üniversitemize gelip Öğrenim Protokolüne göre ders kaydını yaptırır. ● Gelen öğrenci Farabi Koordinatörlüğüne öğrenci kimliği çıkartılması için vesikalık resim bırakır ve koordinatörlüğümüzle sürekli irtibat halinde olur.