slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seniorekonomi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seniorekonomi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Seniorekonomi - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Seniorekonomi. SENIOREKONOMI. Program. Kommunalskatt Statlig skatt Allmän pensionsavgift Grundavdrag Jobbskatteavdrag Egenföretagare Lite övrigt smått och gott. SENIOREKONOMI. Kommunal inkomstskatt. Om man tjänar 45 000 kr/år börjar man betala kommunal inkomstskatt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Seniorekonomi' - ull


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

SENIOREKONOMI

Program

Kommunalskatt

Statlig skatt

Allmän pensionsavgift

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Egenföretagare

Lite övrigt smått och gott

slide3

SENIOREKONOMI

Kommunal inkomstskatt

Om man tjänar 45 000 kr/år börjar man betala

kommunal inkomstskatt.

Storleken på den kommunala skatten styrs av vilken

kommun man var bosatt i den 1 november året

innan.

Den 1 nov 2012 bodde vi i Järfälla Kommun, 31,88 % kommunalskatt för hela 2013.

slide4

SENIOREKONOMI

När betalar man statlig skatt?

För personer som är 65 år eller yngre.

426 300 kr nedre brytpunkten:

Kommunal inkomstskatt

+ 20% statlig inkomstskatt

604 700 kr övre brytpunkten:

Kommunal inkomstskatt

+ 20% statlig inkomstskatt

+ 5% statlig inkomstskatt

slide5

SENIOREKONOMI

…och när man fyllt 65 år?

För personer som fyllt 65 år vid årets början.

450 200 kr nedre brytpunkten:

Kommunal inkomstskatt

+ 20% statlig inkomstskatt

620 600 kr övre brytpunkten:

Kommunal inkomstskatt

+ 20% statlig inkomstskatt

+ 5% statlig inkomstskatt

slide6

SENIOREKONOMI

Skattetabell

slide7

SENIOREKONOMI

Allmän pensionsavgift

Om man tjänar 18 824 kr eller mer på ett år ska man betala allmän pensionsavgift

Avgiften är 7 % och räknas på din inkomst av anställning och/eller om du driver en närings-verksamhet

slide8

SENIOREKONOMI

Förhöjt grundavdrag

- ett extra grundavdrag

För personer som fyllt 65 år vid årets början, som är

bosatta i Sverige hela 2013 – eller vistats här

stadigvarande hela året.

Finns inräknat i skattetabellerna.

slide9

SENIOREKONOMI

Jobbskatteavdrag

För personer som fyllt 65 år vid årets början.

- 100 000 kr 20%

100 000 kr - 300 000 kr 15 000 kr + 5%

300 000 kr - 30 000 kr

Finns med i skattetabellerna.

slide10

SENIOREKONOMI

Fastighetsavgift 2013

- småhus

 • Fastighetsskatten för småhus för 2013 är 7074 kr, dock max 0,75% av taxeringsvärdet.
 • Betalas för beskattningsåret av den som är ägare den 1 januari
 • Endast fastigheter i Sverige
 • Särskilda regler för nybyggda hus
slide11

SENIOREKONOMI

Begränsad fastighetsavgift

Skattereduktion motsvarande den del av fastighetsavgiften som överstiger 4% av inkomsten.

Ägare och bosatt på fastigheten hela 2013.

65 år fyllda vid årets början eller

sjuk-eller aktivitetsersättning någon del av året eller

fått ersättning enligt lagstiftning om social trygghet i en annan stat inom EU/EES som är jämförbar med sjuk- eller aktivitetsersättning.

slide12

SENIOREKONOMI

Skattereduktion för rot- och rutarbete

 • Preliminär skattereduktion – betalat halva arbetskostnaden till utföraren
 • Maximalt avdrag – 50 000 kr per person och år
 • Slutlig skattereduktion – bestäms när den slutliga skatten räknats ut
 • Skattereduktionen får kvittas mot:
   • - statlig skatt
   • - kommunal skatt
   • - fastighetsavgift/-skatt
slide13

SENIOREKONOMI

Skattereduktion för gåvor

Skattereduktion kan medges med 25 % av gåvobeloppet

Varje gåva minst 200 kr

Minst 2 000 kr/år i gåva för att få skattereduktion

Högst 1 500 kr/person (6 000 x 25 %)

Gåvomottagaren ska vara godkänd innan gåvan ges

SKV 319

slide14

SENIOREKONOMI

Är du egenföretagare?

- Egenavgifter

Har du fyllt 65 år vid årets ingång betalar du

egenavgifter med 10,21%, istället för 28,97%.

10,21% i egenavgifter har du också om du är under

65 år men har tagit ut hel ålderspension och

premiepension under hela året. Detta kan du göra

från och med den månad du fyller 61 år.

slide15

SENIOREKONOMI

Informationsträffar för företagare

slide16

SENIOREKONOMI

Flera pensionsutbetalare och/eller arbetsgivare

Varför kan det bli kvarskatt?

SKV 4302

slide17

SENIOREKONOMI

Arbetsgivaravgifter

Du vet väl att du är billigare att anställa från det år

du fyller 66 år?

Arbetsgivaravgifter:

65 år eller yngre 31,42%

66 år eller äldre 10,21%

Är man född 1937 eller tidigare ska inga arbetsgivaravgifter betalas.

slide18

SENIOREKONOMI

Avdrag eller inte avdrag?

- Avdragslexikon finns på www.skatteverket.se

Spara kvitton

Den som begär avdrag i deklarationen ska kunna visa sina kostnader

Privata levnadskostnader är aldrig avdragsgilla

slide20

SENIOREKONOMI

Kapital

Till exempel uthyrning av fastighet, försäljning av privatbostad, försäljning av aktier, ränteutgifter

Överskott beskattas med en statlig inkomstskatt på 30 %

Underskott ger rätt till skattereduktion med 30% upp till 100 000 kr, över 100 000 kr är skattereduktionen 21%

slide21

SENIOREKONOMI

Försäljning av privatbostad

 • Redovisas för det år köpekontraktet är underskrivet.
 • Vinsten beskattas med 22% (22/30 delar)
 • Uppskov med beskattning av vinsten
 • 50% av förlusten är avdragsgill
 • I broschyrerna ”Försäljning av bostadrätt” (SKV 321) och ”Försäljning av småhus” (SKV 379) finns mer att läsa.
slide22

SENIOREKONOMI

Försäljning av värdepapper

SKV 332

slide23

SENIOREKONOMI

Aktiehistorik

 • Klicka på A i listen A – Ö
 • I rullisten under A finns
 • Aktiehistorik
slide24

SENIOREKONOMI

Folkbokföring

slide25

SENIOREKONOMI

Folkbokföring

Tillfälliga vistelser – högst 6 månader på annan ort än där man har sitt egentliga hemvist

På församling skriven – tex om ena maken flyttar till serviceboende medan den andre maken bor kvar i den gemensamma bostaden

slide26

SENIOREKONOMI

Om du flyttar utomlands…

Gör en anmälan till Skatteverket!

slide27

SENIOREKONOMI

Betala skatt i Sverige?

Om skatt ska betalas i Sverige och hur mycket efter det att man flyttat från Sverige bestäms av

Svensk lagstiftning

Skatteavtal med andra länder

slide28

SENIOREKONOMI

Använda våra E-tjänster

A-skattsedel

Flyttanmälan

Husarbete

Inkomstdeklaration

Skattekonto

Personbevis

slide29

SENIOREKONOMI

Självbetjäning dygnet runtWebbplats: www.skatteverket.se

Servicetelefon: 020 567 000

Personlig service

Skatteupplysningen: 0771-567 567

Våra servicekontor: 103 stycken kontor från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.