Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MALE PowerPoint Presentation

MALE

166 Views Download Presentation
Download Presentation

MALE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MALE ..samme ord, flere betydninger..

 2. Å male med maling. Det er en dame som maler en vegg. Veggen blir malt rød. Damen maler med rød maling.

 3. Å male – maler – malte – har malt

 4. Katen maler. Det er en katt som sover. Den maler ofte når den sover. Når katten maler, lager den en lyd.

 5. Å male – maler – mol – har malt

 6. Å male korn. Korn kan males. Da blir korn til mel. Med mel kan vi bake brød.

 7. Å male – maler – malte – har malt

 8. En mal brukes til å lage mange kopier. Vi bruker samme mal for å lage like ting flere ganger.

 9. En mal – malen – maler - malene

 10. En malle er en fisk. Bokstaven «L» er en konsonant. Når vi har «LL» kalles det «dobbelt konsonant» Det er viktig å bruke dobbelt konsonant riktig!

 11. En malle – mallen – maller - mallene

 12. Studer denne siden:http://www.norsksidene.no/view.cgi?&link_id=0.1151.4234&session_id=-2Gjør oppgavene!Når du er ferdig med dette, henter du oppgavearket.Lykke til!