jak pracuje po ta 2 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jak pracuje počítač 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jak pracuje počítač 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Jak pracuje počítač 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Jak pracuje počítač 2. www.zlinskedumy.cz. Jak pracuje počítač 2. Digitální svět počítače. Digitalizace. Digitální = číslicový Všechny informace jsou v paměti počítače zaznamenány pomocí jedniček a nul

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jak pracuje počítač 2' - ull


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jak pracuje po ta 2

Jak pracuje počítač 2

www.zlinskedumy.cz

jak pracuje po ta 21

Jak pracuje počítač 2

Digitální svět počítače

digitalizace
Digitalizace
 • Digitální = číslicový
 • Všechny informace jsou v paměti počítače zaznamenány pomocí jedniček a nul
 • Digitalizace = převod jakékoliv informace (text, obrázek, zvuk,..) do dlouhé posloupnosti jedniček a nul tak, aby s nimi počítač mohl dále pracovat
digitalizace sel
Digitalizace čísel
 • Číslo se do paměti počítače ukládá tak, že se prostřednictvím dvojkové soustavy převede do posloupnosti cifer 0 a 1
 • Čísla zapsaná tímto způsobem jsou velmi dlouhá ale počítač se je zapamatuje snadno a počítání s nimi pro něj také není obtížné
p klady
Příklady

desítkový zápis čísla

dvojkový zápis téhož čísla

0000 0000

0000 0001

0000 0010

0000 0011

0000 0100

0000 0101

atd.

0110 0100

0

1

2

3

4

5

atd.

100

digitalizace textu
Digitalizace textu
 • Při ukládání textu pracuje počítač tak, že podle kódovací tabulky (ASCII) přiřadí každému písmenu nebo znaku jeho číselný kód
 • Tento kód se do paměti uloží pomocí zápisu ve dvojkové soustavě
 • I počítačový program je popsán slovy a čísly. Je uložen v paměti počítače podobně jako text
digitalizace obr zk
Digitalizace obrázků
 • Obrázek je rozdělen na velmi jemnou síť bodů a u každého bodu se zjistí jeho barva – každý barevný odstín dostane přiřazeno nějaké číslo
 • Při digitalizaci černobílého obrázku stačí pro zápis barvy jednoho bodu 1 bit
 • U fotografie je pro zápis barvy 1 bodu potřeba 24 bitů, tj 3 bajty (tím vzrůstá velikost obrázkového souboru)
digitalizace zvuku
Digitalizace zvuku
 • Digitalizovaný zvuk není opět nic jiného než řada čísel
 • Zvuk je způsoben chvěním pružných těles a mikrofon toto chvění převádí na proměnlivý elektrický proud
 • Počítač převádí vzniklé chvění na čísla tak, že např. stokrát každou sekundu změří velikost tohoto elektrického proudu a číslo si zapamatuje
uchov n informace v opera n pam ti
Uchování informacev operační paměti
 • Operační paměť uchovává každý bit v součástce zvané kondenzátor, nabíjené elektrickým proudem
 • Pokud přestane přicházet proud, celá operační paměť se vybije a informace se ztratí
uchov n informace v pevn m disku
Uchování informace v pevném disku
 • Pevný disk a si uchovává data pomocí zmagnetizování malých magnetů, kterými je pokryt povrch disku
 • Magnety nepotřebují proud, aby mohly zůstat zmagnetizovány, proto pevný disk uchovává data i po vypnutí počítače
uchov n informace na cd a dvd
Uchování informace na CD a DVD
 • CD a DVD mechanika čte informace z CD a DVD disku pomocí světla
 • Na disk posvítí laserové světlo a způsob jeho odražení znamená logickou jedničku nebo nulu
informace pos lan internetem
Informace posílanéinternetem
 • Jsou také složeny z jedniček a nul
 • Data proudí
  • kabely ve formě proměnlivého elektrického proudu
  • optickými vlákny ve formě blikajících paprsků
  • přes satelity jako magnetické vlny
jak se digitalizovan data dostanou zp t k lov ku
Jak se digitalizovaná data dostanou zpět k člověku
 • Monitor dostane informaci o barvě každého svého bodu a podle této informace rozsvítí všechny body
 • U tiskárny jezdí tisková hlava nad papírem a např. pokud dostane signál 1, vystřelí na papír malinkou kapičku inkoustu
z v rem
Závěrem
 • Všechny informace (texty, grafika, videa, zvuky ale i programy) jsou v paměti počítače uloženy jako kód složený z jedniček a nul
 • Tentýž kód může znamenat text, obrázek, zvuk nebo program, je tedy důležité, aby jej počítač dokázal rozlišit a to podle PŘÍPONY souboru!
opakov n
Opakování
 • Co znamená, když je nějaké zařízení digitální?
 • Vyjmenuj některá digitální zařízení.
 • Proč je důležitá přípona datového souboru?
 • Co se stane, když datovému souboru příponu přepíšeme?
zdroje
Zdroje
 • Vaníček, Jiří. Informatika pro základní školy: 2.díl.1. vydání. Brno: CP Books, a. s., 2005. 86 s. ISBN 80-251-0630-6.
 • Roubal, Pavel. Informatika a výpočetní technika pro střední školy: Teoretická učebnice. 1. vydání. Brno: ComputerPress, a. s., 2010. 103 s. ISBN 978-80-251-3228-9.