slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dane INFORMACYJNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 77

Dane INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Dane INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu ID grupy: 96/51_mp_g1 Opiekun: Małgorzata Walczak-Niedziółka Kompetencja: Matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Czas wyboru nadszedł- zostań chemikiem Semestr/rok szkolny:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dane INFORMACYJNE' - ull


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane informacyjne
Dane INFORMACYJNE
 • Nazwa szkoły:
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu
 • ID grupy: 96/51_mp_g1
 • Opiekun: Małgorzata Walczak-Niedziółka
 • Kompetencja: Matematyczno-przyrodnicza
 • Temat projektowy:
 • Czas wyboru nadszedł- zostań chemikiem
 • Semestr/rok szkolny:
 • Semestr II, rok szkolny 2011/2012
slide41

Szkolny Konkurs Wiedzy Chemicznej dla klas III Gimnazjum w Łebieniu

 • …………………………………………………………………….. klasa …………..
 • Wymień co najmniej 2 dowody na ziarnistą budowę materii.
 • a……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 • b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Jaką substancją złożoną jest związek chemiczny :
 • a) złożoną
 • b) nasyconą
 • c) prostą
 • 3. Podaj jak nazywamy liczbę, która stanowi sumę liczb protonów i neutronów znajdujących się w jądrze atomowym .
 • Liczba ta to, liczba ……………………………..….. , którą oznaczamy jako ……….. .
 • Oblicz masę atomową magnezu , który jest mieszaniną 3 izotopów:
 • Magnezu – 24 o zawartości 78,99 %
 • Magnezu - 25 o zawartości 10 %
 • Magnezu – 26
 • Wymień 2 zastosowania izotopów promieniotwórczych .
 • …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Jaki materiał zatrzymuje promienie pierwiastków promieniotwórczych :
 • Miedź
 • Ołów
 • Złoto
 • Żelazo
slide42

Jak powstają jony ? …………………………………………………………………………………………………………………………

 • Wymień izotopy wodoru . ……………………………………………………………………………………………………………….
 • Z czego zbudowane są węglowodory? …………………………………………………..
 • Jakie wiązanie wystepuje w czasteczkach weglowodorów? - ………………………..
 • Węglowodory nasycone to?-………………………………………………………………
 • Węglowodory nienasycone to?-…………………………………………………………….
 • 13. Jaki jest ogólny wzór:
 • a) alkanów-………………………………….
 • b) alkenów-…………………………………
 • c) alkinów-…………………………………..
 • Gaz kopalny to potoczna nazwa?.............................................
 • Podaj reakcje spalania całkowitego metanu:…………………………………………………
 • 16. Zaznacz P jeśli twierdzenie jest poprawne, lub T, jeśli jest fałszywe
 • a) metan jest mało aktywny chemicznie P F
 • b) metan jest związkiem nie palnym P F
 • c) alkany są lżejsze od wody P F
 • d) alkany maja budowę przestrzenną P F
 • 17. Czy etylen jest bezwonny i bezbarwny? ………………………..
 • 18. Za pomocą czego można odróżnić węglowodory nasycone od nie nasyconych?
 • ………………………………………………………
 • ………………………………………………………..
 • 19. Co jest produktem spalania etenu? ……………………………………. lub ..…………………………………………………………. Lub ………………………………………
 • 20. Jaka reakcja jest charakterystyczną reakcją alkenów? ……………………………..
slide43

21. Czy acetylen jest gazem palnym? ………………..

 • 22. Spośród wymienionych substancji jedynym gazem mającym wyczuwalną dla nas woń jest
 • A tlenek węgla (II) zwany czadem;
 • B tlenek węgla (IV) nazywany inaczej dwutlenkiem węgla;
 • C azot;
 • D amoniak.
 • 23. . Ładunek elektryczny jądra deuteru jest równy:
 • A -2;
 • B -1;
 • C 0;
 • D +1.
 • 24. Stosunek masowy siarki do tlenu w związku o wzorze SO2 wynosi:
 • A 1:2,
 • B 1:3,
 • C 1:1,
 • D 2:1.
 • 25. Zawartość procentowa tlenu w wodorotlenku wapnia wynosi:
 • A 54,05 %,
 • B 21,62 %,
 • C 43,24 %,
 • D 45,94 %.
 • Wskaż, które z powyższych stwierdzeń nie dotyczy azotu:
  • stanowi główny składnik powietrza;
  • jest bezbarwnym gazem;
  • jest niepalny;
slide44

posiada charakterystyczny zapach.

 • Pierwiastek E ma następującą konfigurację elektronową: K2L8M5. Na podstawie rozkładu elektronowego można stwierdzić,
 • że pierwiastek ten:
  • leży w 15 grupie, 3 okresie i ma 5 elektronów walencyjnych;
  • leży w 5 grupie, 3 okresie i ma 15 elektronów walencyjnych
  • leży w 3 grupie, 15 okresie i ma 5 elektronów walencyjnych
  • leży w 3 grupie, 5 okresie i ma 15 elektronów walencyjnych
1 wymie co najmniej 2 dowody na ziarnist budow materii
1. Wymień co najmniej 2 dowody na ziarnistą budowę materii.
 • 0. – 63%
 • 1. – 37%
 • 2. – 0%
slide47
Podaj jak nazywamy liczbę, która stanowi sumę liczb protonów i neutronów znajdujących się w jądrze atomowym.
 • 0. – 68%
 • 1. – 27%
 • 2. – 5%
jaki materia zatrzymuje promienie pierwiastk w promieniotw rczych
Jaki materiał zatrzymuje promienie pierwiastków promieniotwórczych?
 • 0.- 84%
 • 1. – 16%
jak powstaj jony
Jak powstają jony?
 • 0.- 100%
 • 1. – 0%
wymie izotopy wodoru
Wymień izotopy wodoru.
 • 0. – 73%
 • 1. – 16%
 • 2. – 0%
 • 3. – 11%
w glowodory nasycone to
Węglowodory nasycone to
 • 0. – 47%
 • 1. – 53%
zaznacz p je li twierdzenie jest poprawne lub f je li jest fa szywe
Zaznacz P jeśli twierdzenie jest poprawne, lub F jeśli jest fałszywe.
 • 0.- 0%
 • 1.- 11%
 • 2.- 11%
 • 3.- 78%
 • 4.- 0%
co jest produktem spalania etenu
Co jest produktem spalania etenu?
 • 0.-53%
 • 1.- 11%
 • 2.- 10%
 • 3.- 26%
slide70
Pierwiastek E ma następującą konfigurację elektronową: K2 L8 M5. Na podstawie rozkładu elektronowego można stwierdzić, że…
 • 0.- 68%
 • 1.- 32%
wi zania

Wiązania

Wiązanie jonowe - polegają na przyciąganiu się jonów dodatnich i ujemnych Na+Cl-

Atom sodu oddaje elektron atomowy chloru . Atom sodu zostaje kationem – na ostatniej powłoce uzyskuje konfigurację gazu szlachetnego – oktet elektronowy.

Wiązanie jonowe jest charakterystyczne dla substancji krystalicznych np. cząsteczek chlorku sodu – soli kuchennej .

Wiązanie kowalencyjne – wiązanie utworzone poprzez uwspólnienie elektronów. Wiązanie pojedyncze to jedna wspólna para elektronów . Wiązanie podwójne to dwie wspólne pary elektronów . Wiązanie potrójne to trzy wspólne pary elektronów .

Oktet walencyjny - to 8 elektronów w zewnętrznej powłoce . Oktet walencyjny to trwały układ elektronowy .

Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane – wiązanie między identycznymi fragmentami drobiny. Połączone fragmentami nie tworzy dipola.

Wiązanie atomowe – wiązanie chemiczne utworzone za pomocą wspólnej pary elektronowej nazywamy wiązaniem kowalencyjnym .

ad