slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
системи

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

системи - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Кодиране на числовата информация. Й. Б. Р. О. Н. И. системи. Броенето се е появило тогава, когато на човека му е било необходимо да информира себеподобните за количеството на откритите от него предмети.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'системи' - ull


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Броенето се е появило тогава, когато на човека му е било необходимо да информира себеподобните за количеството на откритите от него предмети.

Отначало хората просто различавали един предмет от няколко. Ако предметът не бил един, то казвали «много».

Първите понятия в математиката били «по-малко», «повече» и «също толкова». Ако едно племе разменяло хванатите риби за направените от хората на друго племе каменни ножове, не било нужно да се брои, колкото риби донесеш, толкова ножа ще вземеш. Достатъчно било да се подредят до всяка риба по нож, за да може да се извърши обмен между племената.

slide3
Най-простите инструменти за броене били пръстите на ръцете на човека

С тяхна помощ можело да се брои до 5, а ако се вземат и двете ръце то даже и до 10.

slide5
В древни времена хората ходили боси.

Затова те могли да използват за броене пръстите както на ръцете, така и на краката. Така те можели, да броят даже до двадесет.

Но с помоща на тези «босоноги машини» хората можели да достигат и значително големи числа,

1 човек – това е 20,

2 човека – това е два пъти по 20 и т.н.

И днес съществуват в Полинезия племена, които за броене използват 20-ична бройна система

slide6
Да се запомнят големи числа било трудно, затова към «бройните машини» ръце и крака добавяли механически приспособления.

Начините за броене които съществуват са много :На различни места се използвали различин способи за предаване на числена информация :

Например, перуанците употребявали за запомняне на числа разноцветни връзки със завързани на тях възли.

slide8
С операциите събиране и изваждане хората имали работа дълго време, докато числата получили имена. Когато няколко групи събирачи на корени или риболовци складирали на едно място своя улов, те извършвали операцията събиране.

С операцията умножение хората се запознали, когато започнали да сеят жито и видели, че събраната реколта е няколко пъти повече от количеството на посетите семена.

Когато добито месо от животни или събраните орехи се разделяли поравно между всички се извършвала операцията делене.

slide9
Потребността от записване на числата се появила много отдавна, още какато хората се научили да броят. Количествоти предмети се изобразявало с нанасянето на чертички или засечки на някаква твърда повърхност : камък, глина и т.н.

=

Хората рисували резки на стените или събирали кости от животни и клечки от клоните на дърветата.

slide10
Археолозите намерили такива "записки" при разкопки на културни слоеве, отнасящи се към периода на палеолита (10 - 11 хил. год. пр. н. е.)

Този способ на запис на числа се нарича единична ("пръстова”, “унарна”)система за броене

Произволно число в нея се образува от повторението на един знак - единица.

slide11
Колкото повече зърно събирали хората от полето, колкото по многочислени ставали техните стада, толкова повече числа им били необходими.

=

Единичния запис за такива числа бил вече труден и неудобен, затова хората започнали да търсят по - компактни способи за обозначениена големи числа.

Появило се специално обозначение за «петица», «десетица», «стотица» и т.н.

slide12
Египетска номерация

Много нагледна била системата на знаци при египтяните.

Те измислили тази система преди около 5 000 год.

Това е една от най-старите системи за записване на числа, известна на човечеството.

slide13
Египетска номерация

1

Както и повечето хора за преброяване на неголямо количество предмети Египтяните използвали пръчици, клечки, пръсти.

Всяка единица се изобрзявала с отделна пръчица.

По такъв начин египтяните връзвали кравите.Ако е нужно да се изобразят няколко десетици, то йероглифа се повторял нужното количество пъти. Това се отнасяло и към останалите йероглифи.

10

Това е мерна връвчица, с която измервали земните участъци след разлив на река Нил.

100

1000

Цветове на лотос

10 000

Вдигнат палец - бъди внимателен

100 000

Попова лъжичка

Виждайки такова число, обикновения човек много ще се учуди и ще вдигне ръце към небето.

1 000 000

Египтяните се покланяли на бог Ра, бога на Слънцето и затова така изобразявали най-голямото свое число

10 000 000

slide15
Как египтяните са пресмятали ?

Оказва се, че умножението и делението те извършвали по пътя на последователното

удвояване на числата - фактически представяли числата в двоична система

slide16
90

900

Азбучна номерация

В средата на V в. пр н. е. се появява запис на числа от нов тип, така наречената азбучна номерация.

кирилическа номерация

В тази система записването на числа се извършвало с помоща на буквите от азбуката., над които се поставяли чертички: с първите девет букви обозначавали числата от 1 до 9, следващите девет - числата 10, 20, 30, ..., 90, и следващите девет - числата 100, 200, ..., 900.

По този начин, можело да се обозначи произволно число до 999.

slide17
Древногръцка номерация

Записа на азбучните символи можел да се направи в произовлен порядък, така както числото се получава като сума от значението на отделни букви.

Например, записите – са еквивалентни и означават числото 532.

Но да се извършват аритметически изчисления в такава система е било доста трудно, тъй че без използването на някави приспособления това се оказало практически невъзможно

90

900

 • 500 - 
 • - 
 • 2 - 
 • 

500 30 2



2 500 30



500 2 30

slide18
Славянско кирилическа номерация

Азбучната система била приета и в Древна Русия.

Тази форма на запис на числата получила голямо разпространение поради това, че имала пълно сходство с гръцкия запис на числа. Ако погледнем внимателно, то ще видим, че след "а" идва буква "в", а не "б" както следва по славянската азбука, то се използват само буквите, които ги има и в гръцката азбука.

slide19
За да могат да се различават букви и цифри, над числата се поставял особен знак — тилда ( ~).

Така можело да бъдат записвани числата до 999. За по-големи числа се използвал знак хиляда , който се поставял пред символа, обозначаващ числото

До XVII век тази форма на запис на числа била официална за територията на Русия, Белорусия, Украйна, България, Унгария, Сърбия и Хърватия. И до днес в православните църковни книги се използва тази номерация.

slide20
Римска номерация

Тази номерация, е известна и днес. С нея ние се сблъскваме доста често.

Така се номерират главите в книгите, указват се вековете, числата на циферблата на часовниците, и т. н.Тази номерация е възникнала в древния Рим. В нея има възлови числа: едно, пет и т. н.

Останалите числа се получават по пътя на прибавяне или изваждане на едно от възловите числа.

Например,

Четири се записва катоIV, т. е. пет минус едно,

осем — VIII (пет плюс три), четиредесет—XL (петдесет минус десет),

деветдесет и шест—XCVI(сто минус десет плюс пет и плюс още едно) и т. н.

slide21
Арабска номерация

Това е най – разпространената в днешно време номерация,която се използва.

Използваните днес цифри 1234567890 са се използвали в Индия около 400 г.н.еАрабите започнали да използват подобна номерация около 800 г.н.е., а някъде около 1200 г.н.е. започнали да я прилагат и в Европа, понеже в Европа станала известна благодарение на труда на арабските математици, и затова за тези цифри се утвърдило името «арабски», макар, че самите араби и до днес използват съвсем други символи.

Арабските цифри:

В Русия арабската номерация започнала да се използва при Петър I ( до края на XVII век се запазила и славянската номерация)

slide22
В древна Индия и Китай съществували системи за запис, построени на

МУЛТИПЛИКАТИВЕН ПРИНЦИП. В тези системи за запис на еднакво число единици, десетици,стотици или хиляди се използвали едни и същи символи, но след всеки символ се пишело названието на съответстващия разряд.

Ако десетиците се обозначавали със символа Д,

а стотиците с - С, то числото 325ще изглежда

така : 3С2Д5.

Между II и VI век от н.е. Индийците се запознали с гръцката астрономия.

Индийците съединили гръцките принципи на номерации със своята десетична мултипликативна система.

slide23
От арабския език е заимствана и думата "цифра"

(на арабски "сифр"), означаваща буквално "празно място"

Тази дума се използвала за название на знака на празния разряд, и този смисъл се запазил до XVIII век, макар, че още в XV век се появил латинския термин "нула" (nullum - нищо). Формата на индийските цифри претърпела многообразни изменения. Тази форма, която ние днес използваме се установила в XVI век.

По мнение на мароканския историк Абделкари Боунжир при арабските цифри в техния първоначален вариант било придадено значение в строго съответствие на числата с броя на ъглите, които образуват фигурите при изписване.

slide24
Бройна система — това е съвкупност от правила, които определят как да означаваме естествените числа, използвайки набор от краен брой знаци, наречени цифри.

Количеството цифри (знаци), използвани за представяне на числата се нарича Основа на бройната система

slide25
Днес ние сме свикнали да работим с 10-ичната бройна система, в която има десет цифри.
 • Така и не си представяме други способи за броене.
 • Но до наши дни са се съхранили и следи за броене и пресмятане в шейсетична система. И до днес ние делим часа на 60 минути, а минутата на 60 секунди. Окръжността се дели на 360, тоест 6*60 градуса, градуса - на 60 минути, а минутата - на шестдесет секунди.
 • в денонощието има 24 часа, а в годината 365 дни. По този начин,
 • Времето (часове и минути) ние броим и отчитаме в 60-тична бройна система,
 • Денонощието - в 24-тична,
 • Седмицата в 7-ична,
slide26
Бройни системи

Непозиционни

Позиционни

Бройни системи, в които на всяка цифра съответствува величина, не зависеща от нейното място в в записа на числото

Бройни системи, при които стойността на всяка цифра, като величина на числото зависи от нейното положение (позиция) в последователноста на цифрата, изобразяваща числото

Древнгръцка, кирилическа, римска

Десетична, двоична и т.н.

slide27
В римския запис на числа не е важно собственото изображение на цифрата, а къде тя стои относно друга цифра :

запис XI и IX. Тук в единия случай цифрата "I" стои на 1-во място отдясно, после в ляво

като в единия случай е необходима да се прибавя към 10, а в другия да се изважда !

slide28
Изписването на римските цифри се базира на няколко основни принципа:
 • Всеки символ, намиращ се отдясно на друг символ с по-голяма стойност, се прибавя към тази стойност.
 • Всеки символ, намиращ се отляво на друг символ с по-голяма стойност, се изважда от тази стойност.
 • Символите са групирани в низходящ ред по стойност освен тези, за които се прилага предишното правило. На практика това правило гласи, че при римските цифри първо се изписват хилядните, после стотиците, след това десетиците и накрая единиците.
 • Символ, представляващ стойност 10x, не може да се поставя пред символ, по-голям от 10x+1. Така например M може да бъде предшестван от D и C, но не и от I, V, X или L.
slide31
Най – съвършенни се явяват позиционните бройни системи, т.е. системите за запис на числа, при които величината на всяка цифра зависи от нейното положение (позиция) в последователността от цифри, изобразяващи числото

Например, в числото 53 цифрата "5" в разряд десетици дава на числото стойност от 50 единици (5*10).

Позиционните бройни системи са резултат от продължително историческо развитие на непозиционните бройни системи

slide32
Например, числото 444 е записано с три еднакви цифри, но всяка от тях има свое значение: четири стотици, четири десетици и четири единици. То може да се запише и така :

444 = 4 × 100 + 4 × 10 + 4 × 1.

или

444 = 4 × 102 + 4 × 101 + 4 × 100.

Не е трудно да се забележи, че ако обозначим цифрите на числата като a2, a1 и a0, то произволно тризначно число може да бъде представено във вида :

N = a2 × 102 + a1× 101 + a0× 100.

Числото 10, степените на което се използват в тази формула (и именно толкова различни цифи има в десетичната система), се нарича основана бройнатасистема, а степените на десет - тегло на разрядите.

slide33
Контролни въпроси

1. Какво е това бройна система ?

2. По какво се отличават позиционните бройни системи от непозиционните, и какво е тяхното предимство?

Приведете примери за позиционни и непозиционни бройни системи.

3. А. С. Пушкин е роден през MDCCXCIX година ?

4. Какво е това основа на бройната система ?

5. Бройна система с каква основа е била най-първата ?

6. В коя страна за пръв път са започнали да се използват специалните обозначения за 5,10,100,1000,1000000?

slide34
Бройната система, използвана в компютъра е

0,1

Двоичната

Двоичната бройна система се явява основна бройна система за представяне на информацията в паметта на компютъра.

Осмична

0,1,2,3,4,5,6,7

Шестнадесетична

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

slide35
Официалното рождение на двоичнната аритметика се свързва с името на Г.В. Лайбниц, публикувал през 1703 г. статия, в която разглежда правилата за изпълнение на аритметически действия над двоични числа.Двоичната система е проста, тъй като за представяне на информацията в нея се използват само две състояния или две цифри.

Такова представяне на информацията е прието да се нарича двоично кодиране.Представянето на информация в двоична система се използва от човечеството от древни времена. Така, жителите на остров Полинезия предавали необходимата информация с помощта на барабани : чрез редуване на звънки и глухи удари.

slide36
Защо хората използват десетична система, а компютрите — двоична ?

Компютрите използват двоична система понеже тя има редица предимства пред другите системи :

- за нейната реализация са нужни технически устройства с две устойчиви състояния (има ток — няма ток, намагнитен — не намагнитен и т.н.), а не, например, с десет, — както при десетичната

- представянето на информацията посредством само две състояния е надеждно и шумоустойчиво;

- двоичната аритметика е по-проста от десетичната.

Недостатък двоичната система —

Бързо нарастване броя на разрядите, необходими за записване на числата.

slide37
Защо в компютрите се използват също и осмична и шестнадесетична бройна система ?

Двоичната система е удобна за компютрите, но за човека е неудобна поради своя непривичен запис.

Преобразуването на числата от десетична система в двоична и обратно се извършва от машина.

За програмистите е удобно да работят с по компактен запис.

Такива системи се явяват 8- ична и 16 - ична

10000000001 - двоична 10000000001

0

4

1

2

0

1

0

шестнадесетична

осмична

ad