slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÇEK PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÇEK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

ÇEK - PowerPoint PPT Presentation


 • 343 Views
 • Uploaded on

ÇEK. Doç. Dr. Mustafa ÇEKER. mceker@cu.edu.tr. KAVRAM. Kambiyo senetleri içinde en yaygın olarak kullanılan senet, çektir. Türk hukukunda çek, ancak bir banka üzerine düzenlenebilir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ÇEK


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ÇEK

Doç. Dr. Mustafa ÇEKER

mceker@cu.edu.tr

kavram
KAVRAM
 • Kambiyo senetleri içinde en yaygın olarak kullanılan senet, çektir.
 • Türk hukukunda çek, ancak bir banka üzerine düzenlenebilir.
 • Çekte üçlü bir ilişki vardır. Çeki çeken (keşideci) muhataba (banka) senette yazılı bedelin ismen gösterilmesi zorunlu bulunmayan bir kişiye ödenmesini emreder. Lehtar gösterilmesi zorunlu değildir, hamiline de düzenlenebilir.
 • Çek bir ödeme aracıdır, vade içermez.
unsurlari
UNSURLARI
 • Zorunlu Unsurlar
  • Çek kelimesi
  • Kayıtsız şartsız belirli bir bedeli ödeme emri
  • Muhatap bankanın ticaret unvanı
  • Keşide tarihi
  • Keşidecinin imzası
  • Hesap sahibinin kimlik numarası
  • Hesabın bulunduğu şube adı
  • Hesap numarası
 • Alternatifli Unsurlar
  • Keşide yeri
  • Ödeme yeri
eke yazilab lecek kayitlar
ÇEKE YAZILABİLECEK KAYITLAR
 • GEÇERLİ KAYITLAR
  • Olumsuz emre kaydı
  • Ciro edilemez kaydı
  • Lehtar/hamil kaydı
 • YASAK KAYITLAR
  • Gününde muteberdir kaydı
  • Vade kaydı
  • Kabul kaydı
  • Faiz kaydı
  • Ceza kaydı
  • Sorumsuzluk kaydı
ekte braz
ÇEKTE İBRAZ
 • Çekin ödenmesi amacıyla bankaya sunulmasına “ibraz” adı verilir.
 • Çek üç ayrı yere ibraz edilebilir:
  • Hesabın bulunduğu şubeye ibraz
  • Muhatap bankanın başka bir şubesine ibraz
  • Takas Odasına ibraz
ekte vade
ÇEKTE VADE
 • TTK.m.707’ye göre, çek görüldüğünde ödenir; buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış sayılır.
 • Bu bakımdan, çek üzerine vade yazılması, hatta “gününde muteberdir” vb. bir kayıt düşülmesi hâlinde bile, çek muhatap bankaya ibraz edildiğinde ödenmek zorundadır.
 • Hâmilin çeki ibrazı ve ödenmesini talep edebilmesi için belirli bir süre beklemesini öngören kayıtlar hiçbir hukukî sonuç doğurmazlar.
 • Matbu çek formları üzerinde vade yazılmasına olanak verecek bir alan bulunmadığından, uygulamada, keşide tarihi yerine ileri bir tarih yazılmak suretiyle “vadeli çek” düzenlenir.
 • Ancak, gerek TTK.m.707/II gerekse ÇekK.m.16’da açık bir şekilde, bu uygulamanın geçersiz olduğu vurgulanmıştır.
braz s reler
İBRAZ SÜRELERİ
 • Çek keşide edildiği yerde ödenecekse “10 gün”
 • Çek keşide edildiği yerden başka bir yerde fakat aynı kıtada ödenecekse ibraz süresi “1 ay”
 •  Ayrı kıtalarda çekilip ödenecek olan çeklerde ibraz süresi “3 aydır”. 
ekte braz10
ÇEKTE İBRAZ
 • Çek ibraz süresi içinde muhatap bankaya ibraz edilmiş olmalıdır.
 • İbraz süresi geçtikten sonra;
  • Keşidecinin çekten cayma hakkı doğar.
  • Hamil, çeke dayalı olarak keşideci, ciranta ve avaliste başvuru hakkını kaybeder.
  • Banka, keşideci caymamışsa ilk 6 ay içinde (isterse) ödeme yapabilir. 
  • Keşideciye karşılıksız çek hükümleri uygulanmaz.
  • İbraz süresi geçtikten sonra yapılan ciro işlemleri, alacağın temliki niteliği taşır. Hamil, çeki kişisel def’ileriyle birlikte devralmış olur.