babyl nsk e
Download
Skip this Video
Download Presentation
BABYLÓNSKÁ ŘÍŠE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

BABYLÓNSKÁ ŘÍŠE - PowerPoint PPT Presentation


 • 249 Views
 • Uploaded on

BABYLÓNSKÁ ŘÍŠE. Starobabylónská říše. Starobabylónská říše (19.-6.století př.n.l.) Středobabylónská říše (1500-1000 př.n.l.) Novobabylónská říše (625-539 př.n.l.). Amorité (semitský národ) první centralizovaný stát s centrální mocí panovníka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BABYLÓNSKÁ ŘÍŠE' - ulf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
babyl nsk e
BABYLÓNSKÁ ŘÍŠE

Starobabylónská říše

 • Starobabylónská říše (19.-6.století př.n.l.)
 • Středobabylónská říše (1500-1000 př.n.l.)
 • Novobabylónská říše (625-539 př.n.l.)
 • Amorité (semitský národ)
 • první centralizovaný stát s centrální mocí panovníka
 • nejvýzn.panovník Chammurapi (6.) – největší rozmach, vydání zakoníku, rozdělení státu na jednotlivá území
 • 1594 př.n.l-vpád Chetitů
babyl nsk e1
BABYLÓNSKÁ ŘÍŠE

Středobabylónská říše

 • Kassité
 • velká armáda- okolní země platily
 • 1235 př.n.l.-vpád Asyřanů-ovládnutí
 • odboj-v čele chaldejský král Nabopalesar

Novobabylónská říše

 • Asyřané-pokus o znovuovládnutí
 • spojení s Médy- 612 př.n.l. zničení Asyrské říše
 • v čelé armády- babylónský král Nabukadnezar II. – dobyl Palestinu a Sýrii
 • po smrti N. II. – úpadek---> 539 př.n.l.- Peršané(Kýros Veliký)
babyl n

Babylón

BRÁNA BOŽÍ(Bab-ilu)

slide5
BABYLÓN
 • Robert Koldewey(1855-1925) -německý architekt
 • -objevitel ,1899-1917
 • přibližně 90km na jih od Bagdádu
 • založen v 2.pol.3.tisíciletí př.n.l.
 • význam až za Chammurapiho
 • za Nabukadnezara II.-největší rozsah(okolo10km2)
 • -metropole mezinárodního obchodu
 • -středisko intelektuálního života
 • výsadní postavení, i když nebyl sídelním městem dynastie- kultovním centrem boha Marduka
slide6
BABYLÓN

OPEVĚNÍ

Hradby- celková délka 18km

-7m široká hradba z nepálených cihel, 12m před ní

hradba silná téměř 8m souběžně s ní další přibližně

3m široká hradba

-každých 50m strážní věž

Vodní příkop- obklopuje základy venkovní zdi,napájen z Eufratu

Most-jeden z 1. pevných mostů na světě

-spojuje pravý a levý břeh Eufratu a město

-7 kamenných pilířů(21*9m)

-část mostu každou noc zdvižena

slide7
BABYLÓN

TVÁŘ MĚSTA

Ulice-2 široké bulváry, 24 velkých ulic-protínají se v pravých úhlech, dělí město do spousty obdélníků

-další ulice úzké, lemované vysokými slepými zdmi

Domy-dosahují výšky 4 poschodí

-dům nemá základy, v obvodových zdech nejsou okna

-více místností okolo hl.dvora

-zastřešení-palmové větve,rákosové a palmové listí,hlína

-odpadová voda stéká potrubím do podz.žumpy

etemenanki
Etemenanki
 • ,,dům základů nebe a země,,
 • zikkurat
 • základy: 91,55x 91,55m
 • 7 stupňů symbolizuje 7 dní v týdnu
 • k poctě nejvyššího boha Marduka
 • na vrcholu Mardukův chrám-dovnitř směli jen kněží a velmožové+přes noc vybraná půvabná kněžka, aby se s ní bůh mohl potěšit
 • -uvnitř zlatá Mardukova socha
semiramidiny visut zahrady
Semiramidiny visuté zahrady
 • postaveny přibližně 600 let př.n.l.
 • patří mezi 7 divů světa
 • podle popisů řeckých autorů:
 • -čtvercový půdorys
 • -skládaly se z klenutých teras umístěných na krychlových podpěrách-duté,vyplněné hlínou
 • -zavodňovací systém-,,čerpadlo,,--->voda do kánálů,stékala dolů
i ta ina br na
Ištařina brána
 • jedna z 8 vstupních bran(pojmenovány po bozích)
 • Ištar-bohyně lásky a války
 • stála na Cestě procesí, která vedla do městské čtvrti chrámů a paláců
 • střežila vstup na nejdůležitější příjezdové cestě
 • přes 20 m vysoká stavba
 • z nepálených cihel,zdobena modrými glazurovanými cihlami,vyobrazeni draci a býci

Cesta procesí(Mardukova cesta)-800m dlouhá

n bo enstv
Náboženství
 • vnímání Země-dutá polokoule na hluboké tekutině-vládnou bohové

ANU-nejvyšší bůh Sumerů

ENLIL-bůh ovzduší

EA-Pán podzemí, bůh moudrosti a vědění,ochránce lidského rodu

SÍN-bůh Měsíce, plaví se v bárce(měsíční půlměsíc)

ŠAMAŠ-bůh Slunce, spravedlnosti

IŠTAR-bohyně lásky a války

MARDUK-hlavní bůh Babylónu, doprovází drak Mašuchušča

NABÚ-bůh písemnictví a osudu

NIKURTA-bůh válečného umění

NUSKU-bůh ohně

NERGAL-bůh podsvětí

ADAD-bůh vichřic a bouří, deště

slide12
Děkuji za pozornost

ELIŠKA Vydrová 

ad