1 / 9

Гурток «Вишивання»

Гурток «Вишивання». Коростишівський Будинок дитячої творчості. Керівник гуртка: Новак Яніна Миколаївна. Мета гуртка:. - виховання в учнів почуття прекрасного, національної самосвідомості, любові до рідного краю;

ulema
Download Presentation

Гурток «Вишивання»

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Гурток«Вишивання» Коростишівський Будинок дитячої творчості

  2. Керівник гуртка: Новак Яніна Миколаївна

  3. Мета гуртка: - виховання в учнів почуття прекрасного, національної самосвідомості, любові до рідного краю; - формування в учнів компетентностей пізнавальної, практичної і творчої спрямованості; - збагаченнязнаньдітей про вишивкуяк вид українськогомистецтва; -ознайомленнядітей з різними видами та технікоювишивки; - розвитокв учнівпрагненнядо творчості.

  4. Заняттягуртка «Вишивання» - це «цікавіуявніподорожі»  по різнихрегіонахУкраїни з метою ознайомлення з різними видами вишивок.

  5. Роботи вихованців гуртка є  найкращими подарунками для батьків та рідних до свят.

  6. Вишивання дає можливість дітям відчути радість від виготовлення виробів власними руками.

  7. На заняттях гуртка діти ознайомлюються з різними видами народного декоративного мистецтва України та нашого краю. Гуртківці першого року навчання не тільки творчо використовують зразки вишивок, а й самі створюють орнаменти для оформлення виробів.

  8. На заняттях використовується література зі старовинними зразками вишивок, традиційними узорами рідного краю, а це у свою чергу, розвиває художні здібності, фантазію, творче мислення в дітей.

  9. Роботи гуртківців

More Related