slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Számvitelszervezés PowerPoint Presentation
Download Presentation
Számvitelszervezés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Számvitelszervezés - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Számvitelszervezés. Gyurkó György. A könyvvizsgáló mint az információs rsz. menedzsere. Szoftvermenedzsment (Alkalmazásmenedzsment). Adott szoftverhez vagy szoftvercsomaghoz kapcsolódóan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Számvitelszervezés' - ugo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Számvitelszervezés

Gyurkó György

slide3

Szoftvermenedzsment(Alkalmazásmenedzsment)

Adott szoftverhez vagy szoftvercsomaghoz kapcsolódóan

 • a beszerzésre, fejlesztésre, bevezetésre, üzemeltetésre, szolgáltatás-működtetésre, karbantartásra; továbbá
 • az előbbieket támogató folyamatokra: dokumentálásra, minőségbiztosításra, konfiguráció-kezelésre, poblémakezelésre, változás-kezelésre vagy az érintett humánerőforrás képzésére

koncentráló irányítási és végrehajtási funkciók együttese.

slide4

Alkalmazásportfólió-menedzsment

A szervezeti szoftvervagyon

 • nyilvántartását,
 • elemzését,
 • konszolidációját és
 • racionalizálását

célzó szervezeti-irányítási és

végrehajtási funkciók együttese

slide6

A szoftveréletciklus folyamatai

 • Fő folyamatok
 • Támogató folyamatok
 • Szervezeti folyamatok
slide11

Projekt Működési Rend(Projektalapító Dokumentum)

Tartalma:

 • A projekt szervezeti felépítése (ISO 12207: Szervezeti folyamatok, felelősségek)
 • A projekt eljárásrendje (ISO 12207: A műszaki, támogató, szervezeti folyamatok eljárásrendje)
 • A Megrendelő képviselője által végzett minőség-ellenőrzés eljárásrendje (ISO 12207: Minőségirányítási nézet)
 • Projekt-kommunikáció - A munkadokumentumokra vonatkozó tartalmi és formai előírások (ISO 12207: Dokumentálási folyamat)
 • Problémakezelés, változások kezelése (ISO 12207: Problémamegodási folyamat)
 • A projekt infrastruktúrája (ISO 12207: Infrastruktúrabiztosítási f.)
slide12

Megrendelői

projektszponzor

Vállalkozói

projektszponzor

Projekt Felügyelő

Bizottság

Minőségbiztosítási tanácsadó

Minőségbiztosítási tanácsadó

Projektvezetők

Projekttitkárság

Projekt Operatív Bizottság

Szakmai alprojekt(ek)

Technológiai alprojekt(ek)

Oktatási alprojekt(ek)

Funkcionális alprojekt(ek)

A projekt szervezete

slide13

Projektszponzor(a projekt legfelső szintű képviselője, támogatója)

A projektszponzor felelősségi köre, feladatai:

 • Megrendelői és vállalkozói szinten képviseli a projektet, a projekt érdekeit valamennyi szükséges fórumon.
 • Felügyeli a szakmai és üzleti szempontok érvényesülését a projekt életciklusai során.
 • Jóváhagyja a projekt résztvevőire tett javaslatot, és megbízólevélben rögzíti is azt.
 • Kapcsolatot tart a minőségbiztosítási tanácsadókkal.
 • Az erőforrás prioritási gondokat feloldja.
slide14

Projekt Felügyelő Bizottság (PFB)(a projekt legfelső - stratégiai - döntéshozó szervezete)

 • A PFB állandó tagjai:
   • Projektszponzor
   • Projekt Felügyelő Bizottság elnök
   • Projektvezetők
 • A PFB ülések:
   • A PFB rendkívüli, a projektcélok teljesülésére ható, a költségvetést vagy az ütemezést befolyásoló esetekben alkalomszerűen tart ülést.
   • A PFB ülést a projektvezető készíti elő.
   • A PFB ülést a Projekt Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze.
   • Az ülésekről Emlékeztető készül, a projektadminisztrátor készíti el, a PFB tagjai kapják.
slide15

Projekt Felügyelő Bizottság (PFB) / 2A PFB felelősségi köre, feladatai:

 • A projekt célkitűzéseinek meghatározása.
 • A szerződések, szerződésmódosítások elfogadása.
 • A projekt termékeinek elfogadása.
 • Annak elfogadása, hogy a projekt mérföldkövei teljesültek.
 • A projekttel kapcsolatos pénzügyi és szervezeti döntések meghozatala.
 • A stratégiai és szakmai-elvi döntések meghozatala.
 • A projektterv jóváhagyása és teljesülésének követése.
 • A projekt POB szervezete által összegyűjtött, a projekt előrehaladását akadályozó problémákra, konfliktusokra kidolgozott javaslatokról dönt.
 • A PV által előterjesztett kérdésekkel kapcsolatos döntések meghozatala.
 • A projekt sikeréhez szükséges erőforrások allokálása.
 • A Projekt Szponzor értesítése projektet érintő stratégiai konfliktusok esetén.
slide16

Projekt Felügyelő Bizottság elnöke

A PFB Elnök felelősségi köre, feladatai:

 • A Projekt Szponzorral egyeztetett fórumokon képviseli a projektet.
 • A projekt tevékenységeket, termékek elkészítését folyamatosan figyeli.
 • Felelősséget vállal a termékek szakmai minőségéért.
 • Teljes szakmai felelősséggel tartozik a projekt sikeréért.
slide17

Projekt Operatív Bizottság (POB) (a projekt operatív irányító szervezete)

 • A POB állandó tagjai:
   • Megrendelő projektvezetője,
   • Vállalkozó projektvezetője,
   • Alprojektek vezetői.
 • A POB ülések:
   • A POB a projekt élettartama alatt, folyamatosan, előre meghatározott időben ülésezik.
   • A POB ülés során áttekintésre kerül a projekt aktuális állása, a tennivalók státusza és a következő időszak tevékenységeinek tervezése.
   • Az ülésekre a vállalkozó projektvezetője jelentést készít.
   • A POB ülést a projektadminisztrátor jegyzőkönyvezi.
slide18

Projekt Operatív Bizottság (POB) / 2A POB felelősségi köre, feladatai:

 • Folyamatosan figyeli a projekt előrehaladását.
 • A projekt tervszerű előrehaladásához szükséges döntéseket előkészíti.
 • Összegyűjti a projekt előrehaladását akadályozó problémákat, konfliktusokat, és javaslatokat dolgoz ki ezek kezelésére.
 • Ellenőrzi a tervtől való eltéréseket, és döntést készít elő a módosításokról.
 • Kezdeményezi a szükséges beavatkozásokat a tervektől való eltérés esetén.
slide19

Megrendelői projektvezető felelőssége, feladatai:

 • A Megrendelő képviselete a projekt során.
 • Elsődleges kontaktszemély a Megrendelő és a Vállalkozó között.
 • Elfogadtatja a projekt-terveket és termékeket.
 • A számlázásokat és kifizetéseket nyomon követi.
 • Javaslatot tesz a projekt résztvevőire.
 • Folyamatosan figyeli a projekt előrehaladását, együttműködését.
 • A projekt tervszerű előrehaladásához szükséges operatív döntéseket meghozza.
 • Projekt szervezeti és működési kereteit betartatja.
 • A minőség, a költségtervek és az ütemezés teljesüléseinek felügyelete.
 • Annak biztosítása, hogy a projekt kritikus sikerkritériumai teljesüljenek.
 • A Megrendelő munkatársak rendelkezésre állásának biztosítása.
slide20

Megrendelői projektvezető felelőssége, feladatai / 2:

 • A projekt-irányok biztosítása, annak érdekében, hogy a PFB elvárásai teljesüljenek.
 • Részvétel a POB üléseken.
 • A projekt mindenkori helyzetének, státuszának jelzése a PFB felé.
 • Annak igazolása, hogy az időszaki teljesítések megfelelnek a követelményeknek.
 • A végleges projekt-terv elfogadásra való előterjesztése.
 • A projekt szervezet működőképes fenntartása.
 • Probléma és változásmenedzsment.
 • Döntés kezdeményezése projekt költségvetési ügyekben.
 • Napi kommunikáció a projektben résztvevő dolgozókkal.
 • Projektvezetési szinten fel nem oldható problémák PFB elé terjesztése.
slide21

Vállalkozói projektvezető felelőssége, feladatai:

 • A Vállalkozó képviselete a projektben.
 • A minőség, a költségtervek és az ütemezés teljesülésének biztosítása.
 • A projekt szakmai vezetése.
 • A kommunikáció biztosítása a Megrendelő és a Vállalkozó között.
 • A kommunikáció biztosítása a Vállalkozó és az Alvállalkozó között.
 • A határidők és költségkeretek betartása.
 • A határidők és költségkeretek betartásának ellenőrzése.
 • Az előírt mérföldkövek, kritikus sikerfaktorok elérésének biztosítása.
 • A projekt minden folyamatának ellenőrzése.
 • Az Alvállalkozó munkájának tervezése és koordinációja, az Alvállalkozó részéről szükséges erőforrások biztosítása.
slide22

Vállalkozói projektvezető felelőssége, feladatai / 2:

 • Az Alvállalkozó fő kommunikációs csatornája.
 • A projekt irányok menedzselése annak érdekében, hogy a PFB elvárásai teljesüljenek.
 • A projekt státuszának nyomon követése, annak jelentése a POB felé.
 • Kockázatmenedzsment, a kockázati tényezők tervszerű csökkentése.
 • A változások és problémák kezelése, menedzselése.
 • Részvétel és beszámolás a POB üléseken.
 • Projektvezetés szinten fel nem oldható problémák POB felé történő delegálása.
 • A külső erőforrások mindennapi koordinációja.
slide23

Alprojektek(különböző szaktudást nyújtanak, eltérő erőforrásokért felelősek)

 • Szakmai alprojekt: A fejlesztett rendszer (szoftver) szakterületi tartalmáért felel.
 • Technológiai alprojekt: A fejlesztő, ill. üzemeltető hardver-, szoftverkörnyezet és a kivitelezéshez szükséges szaktudás biztosítása.
 • Oktatás alprojekt: Felhasználók, üzemeltetők oktatása.
 • Funkcionális alprojekt: Támogató feladatokat lát el.
slide24

Projekttitkárság- projektadminisztrátorfelelőssége, feladatai:

 • A projekt teljes körű támogatása.
 • A projekttel kapcsolatos adminisztrációs feladatok támogatása, végzése.
 • A projektvezetők segítése kommunikációs és logisztikai ügyek megoldásában.
 • Hivatalos projektdokumentumok átvétele, tárolása, sokszorosítása, elosztása, előkészítése.
 • Egységes dokumentumformák megkövetelése.
 • Részvétel az összes projekt-rendezvényen, azokról emlékeztetők, jegyzőkönyvek készítése, elosztása.
 • A projektvezető által igényelt jelentések elkészítése.
 • Határidők figyelemmel kísérése.
 • A rendezvények (értekezletek) adminisztratív és technikai előkészítése.
slide25

Minőségbiztosítási tanácsadófelelőssége, feladatai:

 • A projektfolyamat minőségi kritériumainak véleményezése a projektszponzor felé.
 • A termékek elfogadás előtti minőségi véleményezése, javaslat a változtatásokra, a szükséges javítások elvégzésének ellenőrzése.
slide26

A projekt eljárásrendje

 • Projektrendezvények (értekezlet, oktatás) eljárásrendje
  • PFB ülés,
  • POB ülés,
  • alprojekt értekezlet,
  • oktatás,
  • egyéb alkalmi értekezlet
 • Jelentési rend
  • Projektvezető PFB-nek
  • Vállalkozói projektvezető POB-nak
  • Minőségbiztosítási tanácsadó a projekt szponzornak
 • Teljesítések igazolása
slide27

A minőségellenőrzés eljárásrendje

 • Tevékenységek minőségellenőrzése
 • Termékek minőségellenőrzése
 • Végrehajtás a Minőségügyi / Minőségbiztosítási terv alapján
 • Eredmény rögzítése - Minőségügyi feljegyzés
slide28

Projektkommunikáció

 • Projekt dokumentációs rendje
  • Termékek (elfogadási eljárás)
  • Menedzsment dokumentumok
   • Projekt Minőségbiztosítási Terv
   • Projektszakaszok ütemtervei
   • Jegyzőkönyv (megállapodás)
   • Levél (információközlés Megrendelő és Vállalkozó között)
   • Feljegyzés (információközlés szervezeti egységek között)
   • Minőségügyi Feljegyzés
   • Meghívó
   • Emlékeztető
   • Jelentések
   • Változtatási kérelem - Változtatási kérelmek listája
   • Problémajelentés - Problémalista
slide29

Projektkommunikáció / 2

 • Projekt dokumentációs rend - folytatás
  • Menedzsment dokumentumok - folytatás
   • Készrejelentési Nyilatkozat
   • Elfogadási Formalap
   • Teljesítés-igazoló jegyzőkönyv
   • Jelenléti ív
  • Könyvtárszerkezet előírása - elektronikus dokumentumokhoz
  • Hozzáférés a központilag tárolt dokumentumokhoz
  • Anyagok kezelése, átadása-átvétele, archiválása
  • Verziókezelés (ISO 12207: Konfigurációkezelés)
  • A dokumentumok tartalmi és formai kellékei
 • Kommunikációs eszközök
 • Infrastruktúra
slide30

Problémakezelés, változások kezelése

 • Problémakezelése folyamata

A felvetést az alprojektvezető vagy projektvezető kezdeményezheti.

A probléma jellemzői:

  • megnevezés,
  • eredet,
  • kategória,
  • felmerülés dátuma,
  • jelenlegi státus,
  • felelős,
  • zárás dátuma,
  • referencia.
 • Változások kezelése

Projektvezető  POB  PFB (szerződésmódosítás esetén) (jóváhagyás esetén)  projektszponzor

slide31

Az üzemeltetési folyamat – Informatikai szolgáltatások menedzseléseaz Information Technology Infrastructure Library (röviden: ITIL)módszertan szerint

slide32

A szolgáltatásmenedzsment feladatcsoportjai

 • Szolgáltatás támogatása
 • Szolgáltatás biztosítása
slide33

Szolgáltatás támogatása feladatcsoport

 • Ügyfélszolgálat
 • Incidenskezelés
 • Problémakezelés
 • Változáskezelés
 • Konfigurációkezelés
 • Kiadáskezelés
slide34

Szolgáltatás biztosítása feladatcsoport

 • Szolgáltatásiszint-menedzsment
 • Informatikai szolgáltatás pénzügyi irányítása
 • Kapacitásmenedzsment
 • Rendelkezésreállás-menedzsment
 • Informatikai szolgáltatás folytonosságának irányítása