slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PAAU PowerPoint Presentation
Download Presentation
PAAU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

PAAU - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

PAAU. CONDICIÓNS XERAIS : Estar en posesión do título de bacharelato Sobre materias de 2º curso de bacharelato. PAAU. ESTRUCTURA DA PROBA: Fase xeral Obrigatoria . Validez permanente. Sobre as materias comúns + 1 de modalidade . Fase específica: Voluntaria. Validez: dous anos.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PAAU' - udell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
PAAU
 • CONDICIÓNSXERAIS:
  • Estar en posesión do título de bacharelato
  • Sobre materias de 2º curso de bacharelato
slide2
PAAU
 • ESTRUCTURA DA PROBA:
  • Fase xeral
   • Obrigatoria. Validez permanente.
   • Sobre as materias comúns + 1 de modalidade.
  • Fase específica:
   • Voluntaria. Validez: dous anos.
   • Sobre materias de modalidade
   • Permite mellora-la cualifiacción da fase xeral
slide3
PAAU
 • FASE XERAL:
  • 1º. Comentario dun texto de Linguacastelá
  • 2º. Comentario dun texto de Lingua galega
  • 3º. Resposta a cuestiónsdunha das materias:
   • Historia da Filosofía
   • Historia de España
  • 4º. Linguaestranxeira:
   • Comprensión oral e lectora
   • Expresión oral e escrita
  • 5º. Resposta a cuestiónsdunha materia de modalidade
slide4
PAAU
 • FASE XERAL:
  • En cada exerciciohaberá dúas opcións e o alumnado escolleráunha.
  • Cada exercicioteráunha duración máxima de unha hora e media.
  • Cada exerciciocualificarase de 0 a 10 puntos, con dúas cifras decimais.
  • A cualificación da fase xeral será a media aritmética das cualificacións de tódolosexercicios.
slide5
PAAU
 • FASE ESPECÍFICA:
  • Cada estudantepoderá examinarse de calquera das materias de modalidade de 2º, cursadas ou non. Máximo 3. Contarán só as dúas mellorescualificacións, unha vez aplicados os parámetros de ponderación.
  • Consistirán naresposta por escrito a cuestións.
  • A duración de cada exercicio será de hora e media.
  • A cualificación de cada materia será de 0 a 10 puntos, con dúas cifras decimais.
slide6
PAAU
 • SUPERACIÓN DA PROBA:
  • Considérase superada a proba cando un alumno/a teña unha nota igual oumaior a 5 resultante de:
   • 60% Nota media do bacharelato
   • 40% Calificación da fase xeral (mínimo 4)
slide7
PAAU
 • NOTA DE ADMISIÓN Á UNIVERSIDADE:

(no caso de concurrencia competitiva)

0,6*NMB + 0,4*CFX + a*M1 + b*M2

NMB = Nota media do Bacharelato

CFX = Cualificación da fase xeral

M1, M2 = Materias da fase específica

a, b = parámetros de ponderación das materia da fase específica (0,1 ou 0,2)