workshop persoonlijke groei n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WORKSHOP PERSOONLIJKE GROEI PowerPoint Presentation
Download Presentation
WORKSHOP PERSOONLIJKE GROEI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

WORKSHOP PERSOONLIJKE GROEI - PowerPoint PPT Presentation


  • 162 Views
  • Uploaded on

WORKSHOP PERSOONLIJKE GROEI. ICOM KADER. PERSOONLIJKE GROEI. ZELFONTPLOOIING om onafhankelijkheid te verwerven SOCIALE STRATEGIEËN om tot synergie en interdependentie te komen. Zelfontplooiing. COMPETENTIES. METEN . Baseren op de ‘Big Five ’

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WORKSHOP PERSOONLIJKE GROEI' - tyrone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
persoonlijke groei
PERSOONLIJKE GROEI

ZELFONTPLOOIING

om onafhankelijkheid te verwerven

SOCIALE STRATEGIEËN

om tot synergie en interdependentie te komen

meten
METEN

Baseren op de ‘Big Five’

The “Five Factor Model” (NEO FFI Test)

1. Extraversie - tegenover introversie

2. Goedaardig en warm tegenover kwaadaardig en kil

3. Zorgvuldigheid - tegenover laksheid en gebrek aan motivatie

4. Emotionele stabiliteit - tegenover Neuroticisme

5. Openheid voor Ervaringen/Intellect/Creativiteit

competentie zelfbewustzijn
COMPETENTIE ZELFBEWUSTZIJN

Emotioneel bewustzijn

het herkennen van emoties en hun gevolgen

Juist zelfbeeld

je weet wat je sterktepunten zijn, en je beperkingen en zwakheden; je kunt ze evalueren en je gedrag aanpassen

Zelfvertrouwen

je hebt een zelfwaardegevoel en je weet wat je capaciteiten zijn

competentie zelfbepaling
COMPETENTIE ZELFBEPALING

Persoonlijk leiderschap

in staat zijn het eigen lot in handen te nemen

Zelfcontrole

in staat zijn (ver)storende emoties en impulsen in de hand te houden

Betrouwbaarheid

normen, waarden en integriteit liggen aan de basis van het handelen

Plichtsgetrouwheid

verantwoordelijkheid voor de eigen daden opnemen

Flexibiliteit

kunnen omgaan met verandering

Innovatief denken en handelen

nieuwe ideeën spreken aan en je staat er open en positief tegenover

competentie zelfmotivatie
COMPETENTIE ZELFMOTIVATIE

Prestatiedrang

het streven naar constante verbetering en het behalen van een zo hoog mogelijk niveau in je denken en handelen

Engagement

Zich aansluiten bij de missie en doelstellingen van een gemeenschap, groep of organisatie

Zin voor initiatief en ondernemingszin

Steeds gereed staan om kansen te grijpen als ze zich voordoen

Optimisme

Volhouden om de doelstellingen te bereiken, ondanks obstakels en tegenslagen

competentie sociale strategie
COMPETENTIE SOCIALE STRATEGIE

Empathie

Aanvoelen van de gevoelens van anderen, het perspectief van waaruit zij leven begrijpen en actief interesse betonen in hun welzijn

Dienstbaarheid

Anticiperen en herkenen van de noden van anderen en er aan tegemoet komen

Anderen ontwikkelen

Aanvoelen wat de anderen nodig hebben om zich te ontwikkelen en hun capaciteiten ondersteunen

Diversiteit helpen vormgeven

Opportuniteiten zien door de diversiteit die het contact met de anderen meebrengt

Politiek bewustzijn

Begrijpen van de emotionele stromingen en de machtsrelaties die er in een groep bestaan

competentie sociale vaardigheden
COMPETENTIE SOCIALE VAARDIGHEDEN

Invloed uitoefenen

Gepaste tactieken gebruiken om mensen te overtuigen

Communicatie

Duidelijke en overtuigende boodschappen verwoorden

Leiding geven

Mensen en groepen bezielen en ze (bege)leiden

Veranderingscatalysator

Het opstarten en beheren van veranderingen

Conflictbeheer

Het onderhandelen over onenigheden en ze oplossen

Banden smeden

IJveren voor productieve samenwerking

Samenwerken en steunen

Synergie creëren om samen met anderen gezamenlijke doelstellingen te bereiken

Teamwerk

Groepsynergie creëren door het verwezenlijken van gemeenschappelijke visie, missie en doelstellingen