perioodilisuss steem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Perioodilisussüsteem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Perioodilisussüsteem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Perioodilisussüsteem - PowerPoint PPT Presentation


 • 618 Views
 • Uploaded on

Perioodilisussüsteem. 8. klass Koostas: Siivi Jõgi 2009. Mida täna õpime. kes avastas perioodilisusseaduse ja lõi perioodilisussüsteemi; kuidas koostati perioodilisustabel; milline on perioodilisustabeli ehitus;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Perioodilisussüsteem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
perioodilisuss steem

Perioodilisussüsteem

8. klass

Koostas: Siivi Jõgi

2009

mida t na pime
Mida täna õpime
 • kes avastas perioodilisusseaduse ja lõi perioodilisussüsteemi;
 • kuidas koostati perioodilisustabel;
 • milline on perioodilisustabeli ehitus;
 • kuidas on aatomi ehitus seotud keemilise elemendi asukohaga perioodilisustabelis;
keemiliste elementide aatomi ehituste uurimine
Keemiliste elementide aatomi ehituste uurimine

Reastame keemilised elemendid nende aatomnubrite kasvu järgi:

H He

+1|1) +2|2)

Li Be B C N O F Ne

+3|2)1) +4|2)2) +5|2)3) +6|2)4) +7|2)5) +8|2)6) +9|2)7) +10|2)8)

+2|2)

+4|2)2)

+6|2)4)

+8|2)6)

+10|2)8)

+12|2)8)2)

+14|2)8)4)

+16|2)8)6)

+18|2)8)8)

H

He

Li

Be

B

C

N

O

F

Ne

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar

+1|1)

+3|2)1)

+5|2)3)

+7|2)5)

+9|2)7)

+11|2)8)1)

+13|2)8)3)

+15|2)8)5)

+17|2)8)7)

Na Mg Al Si P S Cl Ar

+11|2)8)1) +12|2)8)2) + 13|2)8)3) +14|2)8)4) +15|2)8)5) +16|2)8)6) +17|2)8)7) +18|2)8)8)

Uurime elektronskeeme ja püüame leida seaduspära:

Koostame nende elementide elektronskeemid:

Paigutame ühesuguse väliskihi elektronide arvuga elemendid üksteise alla.

Väliskihi elektronide arv kordub perioodiliselt mingi arvu elementide järel.

Aatomnumbri ehk tuumalaengu kasvu järgi reastatud keemiliste elementide perioodilist kordumist nimetatakse perioodilisusseaduseks.

Ka keemiliste elementide omadused korduvad.

perioodilisusseadus
Perioodilisusseadus

Perioodilisusseaduse avastas 1869. aastal vene keemik Dmitri Mendelejev.

Kliki pildil kui soovid tutvuda D. Mendelejevi elulooga

Perioodilisusseadus:

Keemiliste elementide omadused on perioodilises sõltuvuses nende aatomite tuumalaengust.

perioodilisuss steemi loomine
Perioodilisussüsteemi loomine
 • reastas elemendid nende aatommassi kasvu järjekorras;
 • pani tähele reastatud elementide omaduste perioodilist korduvust;
 • paigutas sarnaste omadustega elemendid tabelis kohakuti üksteise alla;
 • jättis tol ajal tundmatute elementide jaoks tabelisse tühjad kohad;

D. Mendelejev ...

Märkus: Kui need elemendid hiljem avastati, selgus, et nende omadused vastasid võrdlemisi täpselt Mendelejevi poolt tehtud ennustustele.

perioodilisustabel
Perioodilisustabel

A-rühma metall

B-rühma metall

mittemetall

väärisgaas

väärisgaasid

leelismetallid

halogeenid

leelismuldmetallid

Kliki “leelismetallide”, “leelismuldmetallide”, “halogeenide” ja “väärisgaaside” nimetustel, kui tahad neist rohkem teada.

slide7
Rühm

Rühmad kulgevad tabelis ülevalt alla

Rühmi on kahte liiki:

A rühmad,

B rühmad

Rühmi tähistatakse rooma numbritega

Rühmi on kokku 16: 8 A ja 8 B rühma

Rühmas ülevalt alla liikudes

iga järgneva elemendi aatomis:

 • aatomnumber ehk järjenumber suureneb
 • tuumalaeng suureneb
 • prootonite, neutronite ja elektronide arv suureneb
 • elektronkihtide arv suureneb 1 kihi võrra
 • aatomiraadius suureneb
 • väliskihi elektronide arv ei muutu
periood
Periood

Periood kulgeb vasakult paremale

Perioodid liigitatakse:

lühikesed perioodid

pikad perioodid

Perioode nummerdatakse ülevalt alla

Perioode on kokku 7

Perioodis vasakult paremale liikudes iga järgneva elemendi aatomis:

 • aatomnumber ehk järjenumber suureneb
 • tuumalaeng suureneb
 • prootonite, neutronite ja elektronide arv suureneb
 • elektronkihtide arv ei muutu
 • aatomiraadius suureneb
 • väliskihi elektronide arv suureneb 1 võrra
lahter
Lahter

Perioodilisustabelis on iga elemendi jaoks oma kindel lahter

lahter1
Lahter

tuumalaeng

prootonite arv

elektronide arv

elemendi aatomnumber e järjenumber

12

Mg

magneesium

24,31

elemendi tähis

elemendi nimetus

elemendi aatommass

Tuleta meelde!

Kliki siin

massiarv = ühelisteni ümardatud aatommass

neutronite arv = massiarv – prootonite arv

aatomi ehituse seos elemendi asukohaga perioodilisustabelis
Aatomi ehituse seos elemendi asukohaga perioodilisustabelis

I A

VIII A

1

H

+1|1)

2

He

+2|2)

1.

II A

III A

IV A

V A

VI A

VII A

3

Li

+3|2)1)

4

Be

+4|2)2)

5

B

+5|2)3)

6

C

+6|2)4)

7

N

+7|2)5)

8

O

+8|2)6)

9

F

+9|2)7)

10

Ne

+10|2)8)

2.

11

Na

+11|2)8)1)

12

Mg

+12|2)8)2)

13

Al

+13|2)8)3)

14

Si

+14|2)8)4)

15

P

+15|2)8)5)

16

S

+16|2)8)6)

17

Cl

+17|2)8)7)

18

Ne

+18|2)8)8)

3.

19

K

+19|2)8)8)1)

20

Ca

+20|2)8)8)2)

4.

perioodi number = elektronkihtide arv aatomis

A rühmade elementide korral:

rühma number = väliskihi elektronide arv aatomis

B rühmade elementide aatomite väliskihil on enamasti 2 elektroni

kordamis lesanne
Kordamisülesanne

Paiguta kastidesse õiged mõisted.

5

2

perioodi number =

3

elektronkihtide arv

periood

1

tuumalaeng

10

prootonite arv

11

elektronide arv

12

A-rühma number =

9

aatomnumber e järjenumber

12

Mg

magneesium

24,31

elemendi tähis

7

8

elemendi nimetus

6

aatommass

13

väliskihi elektronide arv

4

rühm

massiarv =

ühelisteni ümardatud aatommass

14

neutronite arv =

massiarv

15

16

-

prootonite arv

17

n ite lesanne 1
Näiteülesanne 1

Iseloomustame alumiiniumi aatomi ehitust ja asetust perioodilisustabelis.

tähis:

Al

tuumalaeng:

+13

prootonite arv:

13

aatom- ehk järjenumber:

13

elektronide arv:

13

aatommass:

26,98

massiarv:

27

neutronite arv:

27 –

13 =

14

perioodi nr. kus Al asub:

elektronkihte:

3

3

rühma nr. kus Al asub:

väliskihil on elektrone:

III A

3

elektronskeem:

Al +13| 2) 8) 3)

n ite lesanne 2
Näiteülesanne 2

Iseloomustame boori aatomi ehitust ja asetust perioodilisustabelis.

tähis:

B

tuumalaeng:

+5

prootonite arv:

5

aatom- ehk järjenumber:

5

elektronide arv:

5

aatommass:

10,81

massiarv:

11

neutronite arv:

11 –

5 =

6

perioodi nr. kus B asub:

elektronkihte:

2

2

rühma nr. kus B asub:

väliskihil on elektrone:

III A

3

elektronskeem:

B +5| 2) 3)

lesanne iseseisvaks harjutamiseks
Ülesanne iseseisvaks harjutamiseks

14

27

1

15

28

2

29

3

16

30

4

17

31

5

18

32

6

19

33

7

20

34

8

21

35

9

22

10

23

36

11

24

12

25

37

13

26

38

kokkuv te
Kokkuvõte

D.Mendelejev

Perioodilisusseaduse avastas ................................

Perioodilisusseadus:

omadused

perioodilises

Keemiliste elementide .................. on ..................... sõltuvuses nende aatomite .........................

tuumalaengust

periood

Perioodilisustabeli horisontaalrida on ................

rühm

Perioodilisustabeli vertikaalrida on ...............

lahter

Perioodilisustabelis on iga elemendi jaoks oma kindel ...............

elektronkihtide

Perioodi number = ......................... arv aatomis.

väliskihi

A-rühmade korral rühma number = ............... elektronide arv aatomis

aatomnumber

tuumalaeng

prootonitearv

Järjenumber = ........................ = .........................= .......................... = ........................

elektronidearv