brussels institute of contemporary china studies n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Brussels Institute of Contemporary China Studies

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

Brussels Institute of Contemporary China Studies - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

China: de porseleinen grootmacht Gustaaf Geeraerts Directeur. Brussels Institute of Contemporary China Studies. 布鲁塞尔当代中国研究所. Wat voor macht is China?. Is China op weg een wereldmacht te worden? Revisionistisch of status quo? Verschillende visies Realisme Liberalisme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Brussels Institute of Contemporary China Studies' - tyrell


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
brussels institute of contemporary china studies

China: de porseleinen grootmacht

Gustaaf Geeraerts

Directeur

Brussels Institute of Contemporary China Studies

布鲁塞尔当代中国研究所

wat voor macht is china
Wat voor macht is China?
 • Is China op weg een wereldmacht te worden?
 • Revisionistisch of status quo?
 • Verschillende visies
  • Realisme
  • Liberalisme
  • Sociaal constructivisme
wat voor macht is china1
Wat voor macht is China?
 • Macht/capaciteiten
  • Economisch
  • Financieel
  • Technologich
  • Militair
 • Geografie
  • Bevolking
  • Territorium
  • Grondstoffen
 • Identiteit
een grootmacht in wording
Een grootmacht in wording
 • Groeiende impact op de rest van de wereld
  • Tweede grootse economie
  • Grootste exporteur
  • Tweede grootste importeur
  • Groeiend belang als buitenlands investeerder en crediteur
  • Groeiende militaire macht
 • Enig groeiland dat op termijn de VS kan evenaren en mogelijk overtreffen
 • China genereert een fundamentele verschuiving in de mondiale en regionale machtsverdeling
porseleinen grootmacht
Porseleinen grootmacht
 • Bijzonder, fascinerend en functioneel
  • Unieke geschiedenis en cultuur
  • Een heel eigen politiek systeem
 • Fragiel
  • Continentale macht met lange kwetsbare landsgrenzen (14 buurlanden)
  • Ontwikkelingsland/BBP per Capita
  • Sterke exportafhankelijkheid in combinatie met onderontwikkelde binnenlandse markt
  • Binnenlandse problemen: groeiende ongelijkheid (GINI: 0,47), verloedering milieu, corruptie, ongelijke regionale economische ontwikkeling, veroudering bevolking…
  • Moeilijke overgang van export-driven naar consumption -driven economie
  • Eenzame groeimacht…
bbp bevolking 2007 gci 2010
BBP & bevolking (2007)*/GCI (2010)**

*Bron: The Economist Intelligence Unit/**WEF Global Competitiveness Report

aandeel wereld bbp prognose
Aandeel wereld BBP: prognose*

*Bron: Economist Intelligence unit

geografie1
Geografie
 • Machtspotentieel
 • Werking van het machtsevenwichtmechanisme
  • Belangen van grootmachten
  • Strategische relaties met andere grootmachten
   • Relatie “offence/defence”
china de geografie van een grootmacht
China: de geografie van een grootmacht?
 • Uitgestrekt grondgebied: 9.596.960 km²
 • Grote bevolking: 1.300.000.000
 • Rijk aan natuurlijke hulpbronnen: steenkool, ijzererts, petroleum, gas, kwikzilver, tin, wolfraam, mangaan, aluminium, lood, zink, uranium, hydro-kracht
 • Momenteel sterk afhankelijk van invoer van grondstoffen en energiebronnen als gevolg van de zeer snelle economische ontwikkeling
china de geografie van een grootmacht1
China: de geografie van een grootmacht?
 • Indien verdere economische en technologische ontwikkeling succesvol:
  • Relatief hoge mate van strategische autonomie mogelijk (op de lange termijn)
   • Afnemende afhankelijkheid van extern aangevoerde grondstoffen (relatief)
   • Afnemende afhankelijkheid van buitenlandse markten op lange termijn (relatief)
    • Voorwaarde: uitbouw van binnenlandse markt
  • Strategische diepte
china continuering continentale strategie
China: continuering continentale strategie?
 • China heeft nu meer dan ooit voorheen zijn landsgrenzen veilig gesteld
  • 14 buurlanden
 • Daarmee stelt zich de vraag: zal het nu proberen een volwaardige maritieme projectiecapaciteit uit te bouwen?
  • China’s landsgrenzen blijven kwetsbaar
  • Ontwikkeling van een volwaardige maritieme capaciteit is zeer duur
   • Zou de zo noodzakelijke duurzame ontwikkeling op de helling zetten
  • Anderzijds is er de noodzaak om de lange kustlijn en de maritieme aanvoerwegen te beschermen
a telling quote from qinghua university scholar yan xuetong
A telling quote from Qinghua University scholar Yan Xuetong

The rise of China is granted by nature . . . [the Chinese] believe that China’s decline is a historical mistake that should be corrected . . . the Chinese regard their rise as regaining China’s

lost international status rather than obtaining something new . . . the Chinese consider the rise of China a restoration of fairness rather than gaining advantages over others.

china s ontluikend identiteitsdilemma 1
China’s ontluikend identiteitsdilemma (1)
 • Er is een toenemende spanning tussen China’s identiteit van ontwikkelingsland en die van groeiende globale en regionale macht
 • China’s beleid wordt in de eerste plaats gedreven door de noodzaak om de snelle binnenlandse ontwikkeling in stand te houden
  • een objectief dat overigens vaak leidt tot belangengeschillen met met gevestigde Westerse belangen
 • Maar alleen al de omvang van China’s ontwikkeling is bezig de logica van de globalisering te veranderen en maken die tot een kritische factor in de internationale economie
  • Denk maar even aan de impact van Beijing’s stimuluspakket voor de heropleving van de mondiale groei
china s ontluikend identiteitsdilemma 2
China’s ontluikend identiteitsdilemma (2)
 • Naarmate China’s economisch succes aanhoudt verwachten in het bijzonder de ontwikkelde landen dat het meer verantwoordelijkheid zou opnemen in de ondersteuning van een duurzame mondiale economie
 • Beijing staat zo onder druk om een precair evenwicht te zoeken tussen duurzame binnenlandse economische ontwikkeling, die het als de meest dringende uitdaging beschouwd, en de evolutie van China tot een verantwoordelijke grootmacht, die het ziet als een ambitie op de langere termijn
triangulaire interdependentie
Triangulaire interdependentie
 • China’s ontwikkeling heeft een triangulaire interdependentie doen ontstaan tussen Noord-Amerika, Europa en Azië
 • Maar precies vanwege zijn dubbele identiteit past China niet zo meteen in de puzzel
  • Daar waar het Westen China steeds meer als een mondiale economische speler gaat zien, beschouwd China zich in eerste instantie nog steeds als ontwikkelingsland
  • De eerste perceptie geeft vorm aan de beleidsperspectieven buiten China; de tweede is de belangrijkste drijfveer van Beijing’s beleid
china en de wereld
China en de wereld
 • China heeft de wereld evenzeer nodig als de wereld China
 • China kan zijn groei alleen maar bestendigen indien zijn regionale en mondiale omgeving stabiel blijven
 • Beijing moet China’s ontwikkeling in banen leiden die de andere hoofdspelers geruststellen en hen er van weerhouden Beijing tegen te werken, of erger nog, China in te dammen
 • Beijing’s voornaamste uitdaging is een evenwicht te vinden tussen enerzijds, het voldoen aan toenemende internationale verwachtingen en anderzijds, het lenigen van aanhoudende binnenlandse behoeften
verlicht multilateralisme 1
Verlicht multilateralisme (1)
 • De Chinese leiders hebben er belang bij het mondiale bestuur (global governance) mede te helpen te versterken
 • De ontluikende multipolariteit maakt mondiaal bestuur alsmaar complexer en dreigt een onveilige conditie te worden in afwezigheid van een toereikend multilateralisme
verlicht multilateralisme 2
Verlicht multilateralisme (2)
 • Multilateralisme kan alleen effectief zijn indien alle betrokken partijen bereid zijn de onderlinge verschillen in perceptie en belangen te overstijgen en er naar streven een pragmatische concensus op te bouwen over hoe elkaars buitenlanbeleid complementair en wederzijds voordelig te maken
 • Ik noem dit verlicht multilateralisme, meer bepaald een conceptie die én pragmatisch is én rekening houdt met de groeiende mondiale culturele diversiteit
 • China kan ook hier een vooraanstaande rol spelen
china s buitenlandbeleid retoriek
China’s Buitenlandbeleid (retoriek)
 • Peaceful development
 • Promoting world peace and development with China’s own growth
  • Five Principles of Peaceful Coexistence (1954)
   • Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty
   • Mutual non-aggression
   • Mutual non-interference in each other's internal affairs
   • Equality and mutual benefit
   • Peaceful co-existence
 • Developing by relying on its own strength, reform and innovation
 • Seeking mutual benefit and common development with other countries
 • Building a harmonious world of sustained peace and common prosperity
belangrijke trends 1
Belangrijke trends (1)
 • Politiek van goed nabuurschap t.a.v. belangrijke staten in periferie
  • Rusland, Zuid-Korea, India en Centraal-Aziatische en Oost-Asiatishe landen
  • Japan?
 • Politiek van partnerships
  • Strategic partnership is hoogste niveau
 • Regionale economische integratie onder welwillend leiderschap van China
  • East Asian Economic Zone (zonder VS)
  • China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA)
 • Verdiepen van economische interdependentie met VS bondgenoten in de regio
  • Zuid-Korea, Taiwan, Australië en Japan
belangrijke trends 2
Belangrijke trends (2)
 • Groeiend aantal handelsmissies naar alle uithoeken van de wereld
  • Veiligstellen toevoer van grondstoffen en energie
 • Assertievere opstelling in VN, WHO en andere internationale organisaties
 • Assertievere internationale en regionale rol
  • G20
  • Six-party talks over N-Korea’s nucleair arsenaal
  • Shanghai Cooperation Organisation
  • ARF
  • ASEAN + 3
 • Groeiende aandacht voor uitbouw van soft power op basis van Confucianisme met zijn nadruk op harmonie en rechtlijnigheid
conclusie
Conclusie
 • Omgaan met China plaatst ons voor een enorme uitdaging die met omzichtigheid en het nodige inzicht dient te worden aangepakt
 • Historisch gezien zijn periodes waarin nieuwe machten opkomen, altijd al problematisch geweest. De geschiedenis leert ons ook dat ongewenste escalaties meestal voortvloeien uit verkeerde percepties,foutieve inschattingen en overreacties
 • Daarom is het zaak zowel de mogelijkheden als de uitdagingen in het achterhoofd te houden en die op een zo constructief mogelijke manier met elkaar te verbinden
conclusie1
Conclusie
 • De komende twee decennia zal China zich in eerste instantie op zijn interne ontwikkeling blijven concentreren teneinde de talrijke binnenlandse problemen het hoofd te kunnen bieden
 • China’s behoefte aan een stabiele omgeving en zijn toenemende participatie in internationale instituties bieden gelegenheden om de percepties en de belangenpolitiek van Beijing te beïnvloeden
 • Een constructief engagement dat zich bewust is van China’s identiteitsdilemma, is hierbij de meest aangewezen weg
overzicht
Overzicht
 • Politieke leiders
 • De officiële actoren
 • Belangrijke invloeden op het denken en percepties
 • Actoren in de marge

Gastcollege UGent

de politieke leiders
De politieke leiders
 • Mao Zedong
 • Deng Xiaoping
 • Jiang Zemin
 • Hu Jintao
 • Vijfde generatie
  • Xi Jinping
  • Li Keqiang

Gastcollege UGent

mao zedong 1893 1976
Mao Zedong (1893-1976)
 • Buitenlands beleidsapparaat zeer rudimentair en hoegenaamd niet professioneel
  • Meer aandacht voor binnenlandse politiek dan diplomatie
  • “Mao’s preference for ‘redness’ over ‘expertise’” (Culturele Revolutie als orgelpunt)
  • Totaal gebrek aan institutionalisering
 • De absolute leider
  • De revolutionair
  • Persoonlijkheidsscultus
 • Volledige controle over partij en leger
 • Bepaalde het Chinese buitenlandse beleid
  • Koreaanse oorlog
  • Breuk met SU in de jaren 60
  • Verbetering diplomatieke betrekkingen met VS in de jaren 70

Gastcollege UGent

deng xiaoping 1904 1997
Deng Xiaoping (1904-1997)
 • Tweede generatie van Chinese leiders
  • De administrateur
 • Heel andere persoonlijkheid en stijl van regeren dan Mao
  • Stond veel dichter bij zijn collega’s
  • Maakte veel meer gebruik van advies van experten
  • Legde de nadruk op noodzaak van institutionalisering
 • Grote belangstelling voor diplomatie en buitenland
  • Architect van “open door policy”
  • Deng’s kat
 • Benadrukte als eerste de noodzaak van een stabiele internationale omgeving voor de economische ontwikkeling van China
  • Was zich terdege bewust van China’s onderontwikkeling en het nakende legitimiteitprobleem

Gastcollege UGent

deng xiaoping 1904 19971
Deng Xiaoping (1904-1997)
 • Aard van de buitenlandse politieke besluitvorming
  • Centraal gezag nam de meest cruciale beslissingen
  • Deng was de uiteindelijke scheidsrechter
   • “open door”
   • “one country two systems” (Hong Kong, Macao)

Gastcollege UGent

deng xiaoping 1904 19972
Deng Xiaoping (1904-1997)
 • De vier modernizeringen
  • Landbouw
  • Industrie
  • Wetenschap en technologie
  • Het leger
 • Socialistische markteconomie
  • Socialisme met Chinese karakteristieken
  • Export-led growth
  • Special Economic Zones

Gastcollege UGent

deng xiaoping 1904 19973
Deng Xiaoping (1904-1997)
 • Deng genoot in de jaren 80 en 90 een enorm prestige en grote populariteit
  • Verhoogd welvaartspeil van de bevolking
  • Hoop op verbetering van het levenslot
   • Creëerde daardoor een dynamische ingesteldheid in grote lagen van de bevolking, niet in het minst bij de jongere generatie
   • Alles bleek voortaan mogelijk

Gastcollege UGent

jiang zemin 1926
Jiang Zemin (1926 )
 • Centrale leider in 1989
  • Kreeg vrijwel van meet af aan alle drie de topfuncties
   • Leiding partij (1989-2002)
   • Staatshoofd (1993-2003)
   • Voorzitter CMC (1989-2005)
   • Deng behield echter tot aan zijn overlijden in 1997 een beslissende invloed
    • Hu Jintao was een protégé van Deng

Gastcollege UGent

jiang zemin
Jiang Zemin
 • Leider van de derde generatie
  • Minder gezag en minder charisma
  • Betere opleiding en meer pragmatisch
   • Sporen verdient in de bureaucratie, niet in de revolutionaire praktijk
   • Ideologie verdwijnt op het achterplan
   • Socialisme met Chinese kenmerken krijgt een rauwe kapitalistische invulling

Gastcollege UGent

jiang zemin1
Jiang Zemin
 • Zet het institutionaliseringproject verder door
  • Gouvernementele bureaucratieën winnen aan belang
  • Toenemende decentralisatie van het beleidsproces
  • Nog meer nadruk op expertise en resultaten
 • Zijn machtspositie was meer institutioneel verankerd
  • Nadruk op consultatie en compromis
 • Gangmaker institutionalisering en professionalisering van buitenlandse politieke besluitvorming
  • Meer bevoegdheden in handen van de regeringsbureaucratieën
   • Voordien partij oppermachtig
  • Organisatorische discipline
  • SOP’s
  • Rationele beleidsontwikkeling en –implementatie
   • Meer nadruk op kennis en beheerscapaciteiten
   • Meer nadruk op noodzaak van consultatie van experts

Gastcollege UGent

jiang zemin2
Jiang Zemin
 • Voorzichtige experimenten met pluralisme en democratisering
 • Jiang Zemin symboliseert de overgang van generatie van revolutionaire leiders naar technocratische leiders
  • Universitaire opleiding
  • Lagere gemiddelde leeftijd
 • Klemtoon op snelle economische ontwikkeling en noodzaak van internationale stabiliteit
  • Verderzetting van de lijn van Deng
 • The Three Represents (2002)

Gastcollege UGent

hu jintao
Hu Jintao
 • Vierde generatie
 • Paramount leader
  • General secretary CPC (2002-heden)
  • President (2003-heden)
  • Chairman CMC PRC (2004-heden)
  • Chairman CMC CPC (2005-heden)
 • Meer assertief buitenlands beleid
  • Actieve rol ten aanzien van Noord-Korea
  • Strategic partnerships
  • Harmonious world

Gastcollege UGent

vijfde generatie
Vijfde generatie?
 • 18de Partijkongres (2012)
 • Xi Jinping
 • Li Keqiang

Gastcollege UGent

offici le actoren
Officiële actoren
 • CPC
 • State Council
 • PLA

Gastcollege UGent

partij en regering
Partij en regering
 • Partij en regering hebben verschillende besluitvormingsstructuren maar er zijn wel overlappingen
 • Partij is overheersend
  • Sommige besluitvormers hebben geen regeringspost
  • Voorbeelden twee belangrijke buitenlandbeleid spelers (beiden lid van het Centraal Comitee) Wang Jiarui (head of the Party’s International Department) and Wang Huning (head of the Party’s Policy Research Office)
 • Macht en invloed zijn afhankelijk van de rang in de partij
  • Voorbeeld Wang Jiarui > buitenlandminister Yang Jiechi
 • Hu Jintao is de opperste leider als agemeen secretaris van de CPC, voorzitter van de CMC en president van de Volksrepubliek
 • Hij is ook de voorzitter van CPC leading small groups (LSGs) die het buitenland- en veiligheidsbeleid voorbereiden

Gastcollege UGent

slide46
CPC
 • General Secretary
 • Politburo Standing Committee
 • Politburo
 • Central Committee
 • Party Congress

Gastcollege UGent

politburo en psc
Politburo en PSC
 • Politburo: momenteel 25 leden
 • Buitenlandse politieke besluitvorming hoofdzakleijk in handen van het Politburo Standing Committee (PSC)
  • Momenteel 9 leden
  • Vergaderen eenmaal per week en meer indien nodig
 • Agenda en beslissingen worden niet gepubliceerd

Gastcollege UGent

standing committee
Standing Committee

Gastcollege UGent

huidig politburo standing committee
Huidig Politburo Standing Committee
 • Hu Jintao
  • President
  • General Secretary of the Central Committee of CPC
  • Chairman of the CMC (staat en partij)
 • Wu Bangguo
  • Chairman Standing Committee of the National People’s Congress
 • Wen Jiabao
  • Premier of the State Council/Party group Secretary of the State Council of the People's Republic of China
 • Jia Qinglin
  • Chairman of the People’s Political Consultative Conference/Party group Secretary of the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference
 • Li Changchun
  • Known as the propaganda chief

Gastcollege UGent

huidig politburo standing committee1
Huidig Politburo Standing Committee
 • Xi Jinping:
  • Vice-president and Head of the Party Secretariat (will in all probability inherit Hu’s positions as No. 1 leader)
 • Li Keqiang:
  • Executive vice-premier (will in all probabibility replace Wen Jiabao as premier)
 • He Guoqiang
  • Secretary of the Central Commission for Discipline Inspection
 • Zhou Yongkang
  • Police and judicial system

Gastcollege UGent

foreign affairs leading small group falsg
Foreign Affairs Leading Small Group (FALSG)

Chair: Hu Jintao

State Councilor: Dai Bingguo

Party Secretary: Xi Jinping

Party Propaganda Department Head: Liu Yunshan

Minister of National Defence and State Councillor: Liang Guanglie (generaal)

Minister of Public Security and State Councillor: Meng Jianzhu

Head of the Hong Kong and Macau Office: Liao Hui

Foreign Minister: Yang Jiechi

Vice-Minister and head of the Party Fraction of the MFA: Qiao Zonghuai

Head of the International Department of the Central Committee: Wang Jiarui

Head of the Central Committee Office for External Propaganda: Wang Chen

Minister of State Security: Geng Huichang

Minister of Commerce: Chen Deming

PLA Head of Foreign Affairs Office: General Ma Xiaotian

Gastcollege UGent

andere lsg
Andere LSG
 • Financial and Economic Affairs LSG
 • Taiwan Affairs LSG (TALSG)

Gastcollege UGent

andere belangrijke organen
Andere belangrijke organen
 • Policy Research Office: Wang Huning (former Fudan professor)
 • General Office: Ling Jihua
 • International Department of the Central Committee: Wang Jiarui (contacts with foreign parties)
 • Nog drie andere:
  • Publicity department (domestic media media/public perceptions of China’s foreign policy)
  • International Communication Office (State Council Information Office) (China’s image in the world)
  • Organization Office (preparation decisions Politburo and promotions)

Gastcollege UGent

state council government
State Council (government)
 • Premier: Wen Jiabao
 • State Councilor for Foreign Affairs: Dai Bingguo
 • Higher in rank than minister of FA Yang Jiechi and minister of commerce Chen Deming
  • Dai: full member of Central Committee since 2002
  • Yang: full member since 2007
  • Chen: only alternating member

Gastcollege UGent

slide55
MFA
 • They do not make policy, they implement it
 • Dat is zeker waar voor strategische relaties en beslissingen (relaties met grootmachten)
 • Bepaalt wel het beleid (weliwaar binnen de krijtlijnen van PSC) ten overstaan van minder belangrijke landen
  • Voorbeeld: alle EU-lidstaten met uitzondering van Frankrijk, Duitsland en GB

Gastcollege UGent

slide56
MFA
 • Heeft aan belang ingeboet
 • Verantwoordelijk voor internationale onderhandelingen
 • Maar toegenomen complexiteit van China’s buitenlandbeleid moet vaak beroep worden gedaan op expertise van andere ministeries of administraties
 • Voorbeelden
  • Herziening non-proliferatieverdrag: hoofd van de delegatie waren ambtenaren van MFA maar vertegenwoordigers van de PLA maakten ook deel uit van de delegatie
  • Klimaattop in Kopenhagen: hoofd van delegatie was een vertegenwoordiger van National Reform and Development Council
   • MFA delegatieleden bereid tot toegevingen (met steun van Wen Jiabao) maar NDRC tegen

Gastcollege UGent

andere
Andere
 • MOFCOM (Chen Deming)
 • People’s Bank of China (gouverneur Zhou Xiaochuan)
 • NDRC: economische ontwikkeling en vooral ook energiesector
 • Ministry of Finance (controleert nationaal budget en zo ook de middelen van de andere ministeries, verantwoordelijk voor tarieven)
 • Ministry of State Security

Gastcollege UGent

slide58
PLA
 • Minder formele invloed dan voorheen
 • Geen vertegenwoordiger in PSC en Politburo
 • Invloed op domeinen als wapenbeheersing en nonproliferatie
 • Daarnaast: beleid inzake strategische wapens, territoriale geschillen, en veiligheidsbeleid ten aanzien van landen als India, Japan , Noor-Korea, Pakistan, Rusland en de VS

Gastcollege UGent

slide59
CMC
 • CMC (partij)
 • CMC (regering)
 • Vroeger een zaak van het landleger
 • Nu luchtmacht, marine en het Tweede Artillerie Korps (strategische wapens) ook vertegenwoordigd
 • PLA ook invloed via FALSG en TALSG maar vertegenwoordiging heeft lagere partijrang

Gastcollege UGent

belangrijke invloeden op het denken en percepties
Belangrijke invloeden op het denken en percepties
 • Consensusbesluitvorming
 • Informele kanalen en relaties (guanxi)
 • Opvoeding

Gastcollege UGent

actoren in de marges van het buitenlandbeleid
Actoren in de marges van het buitenlandbeleid
 • Zakenwereld
 • Lokale overheden
 • Onderzoeksinstellingen en academici
 • Media en netizens

Gastcollege UGent

zakenwereld
Zakenwereld
 • Vooral de beheerders van grote SOEs in de strategische sectoren van petroleum, mineralen, nucleaire energie en defensie
  • the CNPC (China National Petroleum Corporation)
  • the China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
  • the China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)
 • Door de overheid gecontroleerde financiële instellingen spelen een cruciale rol in de ondersteuning van overzeese activiteiten van Chinese bedrijven
  • the Export–Import Bank of China (Eximbank)
  • the China Development Bank (CDB)

Gastcollege UGent

lokale overheden
Lokale overheden
 • Lokale overheden: de “international economic and technological cooperation corporations” (IETCCs) die door locale overheden worden gerund om de lokale economische ontwikkeling te stimuleren zijn intensief betrokken bij buitenlandse contracten en uitvoer van arbeid
 • Meestal overzeese engineeringprojecten die gelieerd zijn aan ontwikkelingscontracten en betrekking hebben op infrastructurele werken (vaak gefinancierd met zachte leningen)

Gastcollege UGent

onderzoeksinstituten en academici
Onderzoeksinstituten en academici
 • Onderzoeksinstituten en academici
  • Politburo collective study sessions
   • Zhou Hong (Centre for European Studies van Cass)
   • Qin Yaqin (CFAU)
  • Foreign Policy Advisory Council (MFA)
   • Cui Liru (CICIR), Qin Yaqing (China Foreign Affairs University), Wang Jisi (Dean of School of International Studies Peking University, Wu Jianmin (former Ambassador to France, former president of CFAU), Yang Jiemian (SIIS) and Zhang Yuyan (director of the Chinese Academy of Social Sciences Institute of World Economics and Politics) and about 12 former ambassadors
   • “One of the FPAC’s functions is to advise foreign policy officials; another is to ‘get China’s message across to the outside world” dixit één van de kernleden

Gastcollege UGent

media en netizens
Media en netizens
 • Manier waarop Chinezen en overheid communiceren drastisch veranderd
  • Mediarevolutie in voorbije 30 jaar
  • Verspreiding internet

Gastcollege UGent

media an netizens
Media an netizens
 • Twee belangrijke veranderingen in de publieke discussie
  • Eerste verandering
   • Diversiteit in de analyses die het Chinese volk bereiken
   • De snelheid waarmee nieuws circuleert
   • De mate waarin het Chinese volk zijn visie kan uitdrukken
  • Tweede verandering
   • Dynamiek van communicatie
   • Communicatie in meerdere richtingen. Vroeger waren de media een instrument dat alleen ter beschikking stond van de overheid. Met de komst van het internet kunnen belangengroepen eveneens de media en het internet gebruiken om de publieke opinie en elkaar te beïnvloeden

Gastcollege UGent

drie trends
Drie trends
 • Gefragmenteerde autoriteit
 • Verschillende visies over hoe China zich moet internationaliseren
 • De eis dat China moet opkomen voor zijn kernbelangen
 • Deze trends zijn bezig de aard van de Chinese buitenlandse politieke besluitvorming en de wijze waarop China met de buitenwereld omgaat te veranderen

Gastcollege UGent