Samovrednovanje samovrjednovanje samoanaliza
Download
1 / 27

SAMOVREDNOVANJE = SAMOVRJEDNOVANJE = SAMOANALIZA - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

SAMOVREDNOVANJE = SAMOVRJEDNOVANJE = SAMOANALIZA. Samovrednovanje škola je noviji pristup koji se, uz vanjsko vrednovanje ishoda obrazovanja, smatra najučinkovitijim mehanizmom za unapređivanje kvalitete škola u EU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SAMOVREDNOVANJE = SAMOVRJEDNOVANJE = SAMOANALIZA' - tynice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Samovrednovanje samovrjednovanje samoanaliza
SAMOVREDNOVANJE = SAMOVRJEDNOVANJE= SAMOANALIZA

 • Samovrednovanje škola je noviji pristup koji se, uz vanjsko vrednovanje ishoda obrazovanja, smatra najučinkovitijim mehanizmom za unapređivanje kvalitete škola u EU.

 • SAMOVREDNOVANJE = VREDNOVANJE SEBE,SVOG RADA + VREDNOVANJE OSTALIH SUBJEKATA ŠKOLE (svi vrednuju sve)

 • SAMOVREDNOVANJE ŠKOLE USKO JE POVEZANO S RAZVOJNIM PLANOM ŠKOLE


Plan samovrednovanja obrtni ke kole po ega 2005 06 07 08
PLAN SAMOVREDNOVANJA OBRTNIČKE ŠKOLE POŽEGA 2005./06./07./08. …

 • I. NAJAVA I PLAN PROJEKTA - 2005.

 • II. Samoanaliza UPITNIKOM (Petar Bezinović) – 2005./06.

 • III. (SAMO)VREDNOVANJE UPITNIKOM “VREDNOVANJE NASTAVNIKA” – 2006./07.

 • IV. (SAMO)VREDNOVANJE UPITNIKOM “(samo)VREDNOVANJE SUBJEKATA ŠKOLE” – 2007./08.

Za to samovrednovanje
ZAŠTO SAMOVREDNOVANJE??

 • UNUTARNJE I VANJSKO VREDNOVANJE ŠKOLE JEDNO JE OD OSNOVNIH PRIORITETA MINISTARSTVA PROSVJETE

 • KVALITETA RADA ŠKOLE ZAVISI OD DOBROG PLANIRANJA

 • DOBRO PLANIRANJE IMA UVID U TRENUTNU SITUACIJU

 • O TRENUTNOJ SITUACIJI IZJAŠNJAVAJU SE SVI SUBJEKTI ŠKOLE


Metode instrumenti samovrednovanja
METODE/INSTRUMENTI SAMOVREDNOVANJA

 • SVE nePOZNATE: skale procjene, ankete, upitnici, intervju, esej …

 • RADIONICE za učenike, roditelje, nastavnike


Samovrednovanje obrtni ke kole po ega 2005 06
SAMOVREDNOVANJE OBRTNIČKE ŠKOLE POŽEGA - 2005./06.

 • Cilj:ANALIZA STANJA

  (snage i slabosti naše škole– po indikatorima kvalitete: *KURIKULUM; *POSTIGNUĆA;

  *UČENJE I POUČAVANJE; *PODRŠKA UČENICIMA; *ŠKOLSKI ETOS; *RESURSI;

  *MENADŽMENT, RUKOVOĐENJE I OSTVARIVANJE KVALITETE)

 • Vrijeme:2005/06./07.

 • Metode/instrument analize stanja: UPITNIK (Petar Bezinović – 2003./04.) - za nastavnike, učenike, roditelje


Za to upitnik samovrednovanje kole 2003 04 petar bezinovi
ZAŠTO UPITNIK? “SAMOVREDNOVANJE ŠKOLE 2003./04.”- Petar Bezinović

 • U vrijeme naše odluke o samovrednovanju upitnik je dostupan na internetu

 • Cilj – naše rezultate usporediti sa rezultatima srednjih škola iz RH

 • REZULTATI UPITNIKA na razini RH još NISU OBRAĐENI I DOSTUPNI!!?? = nepoznata metodologija obrade podataka


Samoevaluacijski tim tko to
SAMOEVALUACIJSKI TIM(TKO – ŠTO)

 • ISTRAŽIVAČKI TIM( PEDAGOGINJA I UČENICI,3.g; R. Janković, K. Kraljak) - PROVEDBA I ANALIZA UPITNIKA

 • TIM ZA KVALITETU(ravnateljica, pedagoginja, voditeljica, predsjednik ŠO, predsjednik VU, predsjednik VR…) PREDLAŽE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN-PODRUČJA RADA KOJE NAJPRIJE TREBA MIJENJATI (tko, kako, kada)

 • KRITIČKI PRIJATELJ – osoba VAN škole; poboljšava objektivnost i pouzdanost samoanalize (vanjski član ŠO; pedagog,ravnatelj neke druge škole…)


Kriti ki osvrt na upitnike samovrednovanje kole 2003 04 petar bezinovi
KRITIČKI OSVRT NA UPITNIKE“SAMOVREDNOVANJE ŠKOLE 2003./04.”- Petar Bezinović

 • Provedba i obrada upitnika je izrazito složena

 • Pitanja nisu numerirana

 • (pre)velik broj pitanja: N-128, U-66; R-43

 • Pojedina pitanja sadrže dvije ili više tvrdnji

 • Dio pitanja,posebice za učenike, postavljen u negativnoj tvrdnji

 • Nemogućnost odgovora “ne znam” u upitniku za nastavnike

 • Za populaciju učenika i roditelja obrtničke škole stručni izrazi odnosno velik broj stranih riječi

 • NEMA naputaka za analizu upitnika

 • Područja u upitniku nisuklasificirana po indikatorimakvalitete=pedagoginja po osobnoj procjeni područja klasificirala u indikatore kvalitete=UPITNOST izvorne zamisli autora upitnika


POUKA: UPITNIK PROVEDEN NA DRŽAVNOJ RAZINI NIJE DOVOLJAN ARGUMENT KVALITETE UPITNIKA I POUZDANOSTI PODATAKAZA POTREBE POJEDINE ŠKOLEPREPORUKA:Manjim brojem pitanja i prilagodbom upitnika dobili bi se također pouzdani podaci potrebni pojedinoj školiZAKLJUČAK:Unatoč teškoćama pri provođenju i obradi, snimak postojećeg stanja po ovim upitnicima je dragocjen kao uvid u postojeće stanje pojedinih indikatora kvalitete škole i može pomoći daljnjem razvojnom planu škole


RAZINE % ZADOVOLJSTVA:LEGENDA za sve upitnike:slova područja i pitanja -PREDNOST ŠKOLE (80% i više)slova područja - ZADOVOLJAVAJUĆE STANJE( 61-79%)slova pitanja - ZADOVOLJAVAJUĆE STANJE (41-79%)slova područja i pitanja - NEDOSTATAK ŠKOLE(60% i ispod za područja i 40% i ispod za pitanja)* - pitanja (kod učenika) gdje je potvrdan odgovorNEDOSTATAK


ZAPOSLENICI, SURADNICI,OSOBLJE – 74%1. U ŠKOLI JE ZAPOSLENO DOVOLJNO NASTAVNIKA ZA PROVEDBU PREDVIUĐENOG NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA2. NASTAVNICI SU OSPOSOBLJENI ZA RAD S UČENICIMA S POSEBNIM POTREBAMA3. NASTAVNICI EFIKASNO DOPRINOSE RADU ŠKOLE, DOBRO SURAĐUJU U PROVOĐENJU ŠKOLSKIH AKTIVNOSTI4. ŠKOLA OMOGUĆUJE SURADNJU NASTAVNIKA S VANJSKIM STRUČNJACIMA U RADU S UČENICIMA5. NENASTAVNO OSOBLJE POMAŽE NASTAVNICIMA U OBAVLJANJU ADMINISTRATIVNIH I DRUGIH POSLOVA


TRENUTNO STANJE ŠKOLE PO INDIKATORIMA KVALITETE

NAPOMENA: Indikator kvalitete „Postignuća“ (2) nije naveden u tabeli odnosno upitniku jer se taj indikator mjeri vanjskim vrednovanjem,nezavisnim ocjenjivanjem-nacionalni testovi, državni ispiti…

OBJAŠNJENJE:

% ZADOVOLJSTVA INDIKATORA KVALITETE – zbroj postotaka zadovoljstva područja podijeljen sa brojem područja

PREDNOST ŠKOLE( 80 % i iznad )

ZADOVOLJAVAJUĆE STANJE(60-79%)

NEDOSTATAK ŠKOLE( ispod 60% )Zaklju ak trenutnog stanja kole po indikatorima kvalitete
ZAKLJUČAK TRENUTNOG STANJA ŠKOLE PO INDIKATORIMA KVALITETE

 • 1. KURIKULUM – 74% zadovoljstva

 • 2. POSTIGNUĆA –nije prisutan jer se taj indikator mjeri vanjskim vrednovanjem

 • 3. UČENJE I POUČAVANJE – 74%

 • 4. PODRŠKA UČENICIMA – 76%

 • 5. ŠKOLSKI ETOS – 80%

 • 6. RESURSI – 63%

 • 7. MENADŽMENT, RUKOVOĐENJE I OSIGURAVANJE KVALITETE – 81%


Obrtni ka kola po ega travanj 2007 upitnik procjena nastavnika bla a urbek bagari dipl pedagog
OBRTNIČKA ŠKOLA POŽEGA, travanj 2007.UPITNIK “PROCJENA NASTAVNIKA”( Blaža Šurbek-Bagarić, dipl. pedagog )

 • CILJ:snimak postojećeg stanja (iz učeničke perspektive kao subjekta u odgojno obrazovnom procesu) a u svrhu poboljšanja nastave i odnosa nastavnici – učenici

 • VRIJEME PROVEDBE:17.-24.01.2007.

 • VRIJEME OBRADE:do 04.04.2007.

  Do 01.03. 2007. – NASTAVNICI (1.,2.,4. i 5. pitanje)

  Do 04.04.2007. - tabelarni zbir za stručno-razvojnu službu (3. pitanje)

 • UZORAK:590 / 608 učenika

 • REZULTATI ankete u cijelosti poznate pedagoginji i ravnateljici, analiza na SA i NV, osobne opaske učenika nastavnicima (zna ravnateljica i pedagoginja)


Za to procjena nastavnika
ZAŠTO PROCJENA NASTAVNIKA ?

 • U SAMOVREDNOVANJU ŠKOLE SUBJEKTI ŠKOLE SE SAMOPROCJENJUJU I MEĐUSOBNO PROCJENJUJU ZBOG OBJEKTIVNIJE PERCEPCIJE PREDNOSTI I NEDOSTATAKA ŠKOLE – objektivnijeg razvojnog plana škole

 • Roditelji, nastavnici i učenici u UPITNIKU “Samovrednovanje škole” uočili da učenici i roditelji ne sudjeluju u dovoljnoj mjeri u razvojnom planu škole

 • Uključiti učenike u razvojni plan škole – VIĐENJE UČENIKA KVALITETE NASTAVE, RADA NASTAVNIKA, STRUČNO-RAZVOJNE SLUŽBE I ŠKOLE U CJELINI

 • USPOREDITI po upitniku “Procjena nastavnika” SAMOPROCJENU NASTAVNIKA I STRUČNO-RAZVOJNE SLUŽBE S PROCJENOM UČENIKA o kvaliteti nastave, rada nastavnika, stručno-razvojne službe i škole u cjelini


OBRTNIČKA ŠKOLA POŽEGA2006./07. __________________________________________________________________________

UPITNIK – PROCJENA NASTAVNIKA

Usvrhu poboljšanja nastave nastavnici žele imati više obavijesti o tome kako je njihovi učenici doživljavaju i prihvaćaju. Pozorno pročitaj sljedeće iskaze i odgovori na svaki prema vlastitom doživljaju i mišljenju. Ovu procjenu daješ bez navođenja svog imena kako bi mogao biti što iskreniji. Ne moraš brinuti kako će tvoji odgovori nekoga povrijediti. Tvoji nastavnici žele doznati pravo stanje kako bi ga mogli uspješno mijenjati na bolje.

ODGOVARAŠ REDOM OD POČETKA NA SVAKI ISKAZ TAKO ŠTO ĆEŠ UPISATI ZNAK “+” (PLUS) U “KUĆICU” ZA ONAJ PREDMET U RETKU ZA KOJI ISKAZ VRIJEDI PO TVOM MIŠLJENJU. U PRAZNI PROSTOR MOŽEŠ NADODATI SVOJ ISKAZ I OZNAČITI PREDMET NA KOJI SE ODNOSI.


 • 2. ZA NAJBOLJEG NASTAVNIKA NOMINIRAM: ___________________________

 • ZBOG (zaokruži i(li) nadopiši najmanje jedan argument):

 • stručnog izvođenja nastave

 • pravednog ocjenjivanja

 • razumijevanja učenika

 • ________________________________________________________

 • 3. Stručno-razvojnu službu škole čine: ravnateljica, pedagoginja, voditeljica i knjižničarka. I njihov rad utječe na kvalitetu škole. Kao i nastavnicima i njima je važno tvoje iskreno mišljenje i (pr)ocjena njihova rada kako bi ga mogli poboljšati.

 • ODGOVARAŠ REDOM OD POČETKA NA SVAKI ISKAZ TAKO ŠTO ĆEŠ UPISATI ZNAK “+” (PLUS) U “KUĆICU” ZA ONU OSOBU STRUČNO-RAZVOJNE SLUŽBE U RETKU ZA KOJI ISKAZ VRIJEDI PO TVOM MIŠLJENJU. U PRAZNI PROSTOR MOŽEŠ NADODATI SVOJ ISKAZ I OZNAČITI OSOBU NA KOJI SE ODNOSI.

4. Napiši sve što želiš reći, poručiti, kritizirati u radu :

Nastavnika  ______________________________________________________________________________________________________________

Ravnateljice _____________________________________________________________________________________________________________

Pedagoginje______________________________________________________________________________________________________________Voditeljice_______________________________________________________________________________________________________________

Knjižničarke_____________________________________________________________________________________________________________

O školi _________________________________________________________________________________________________________________

HVALA ti na suradnji !


PORUKE, POHVALE, KRITIKE… UČENIKA ___________________________

NASTAVNIK: ______________________________

Kako vam je poznato u školi smo proveli upitnik PROCJENA NASTAVNIKA u svrhu poboljšanja nastave i odnosa nastavnici – učenici.

Kako vas učenici doživljavaju i u kojoj mjeri je to točno prosudit ćete sami po intenzitetu i broju učeničkih izjava. Vjerujemo da će vam iskazi pomoći u odluci trebate li i što mijenjati u svom radu i odnosu prema učenicima.

Izjave su navedene slučajnim redoslijedom (ne po razrednim odjelima). Crvenim slovima su navedene pohvale i pozitivnosti koje učenici primjećuju kod vas, a crnim su izjave učenika koji se odnose na vaše nedostatke odnosno ono što biste trebali popraviti.

Broj uz izjavu je broj učenika koji su iskazali istovjetnu izjavu.

Izjave su napisane u izvornom obliku (s pravopisnim i gramatičkim pogreškama).


Iskustva i preporuke
ISKUSTVA I PREPORUKE ___________________________ad