Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De behoefte aan transport neemt steeds meer toe. PowerPoint Presentation
Download Presentation
De behoefte aan transport neemt steeds meer toe.

De behoefte aan transport neemt steeds meer toe.

118 Views Download Presentation
Download Presentation

De behoefte aan transport neemt steeds meer toe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Par. 3.1 Inleiding 2HA De behoefte aan transport neemt steeds meer toe. Mensen hebben altijd de behoefte gehad om zichzelf en goederen te verplaatsen/transporteren. Belangrijk: gemak, snelheid, volume In Hoofdstuk 3 gaat het over: • Transport • Transportmiddelen • Eigenschappen van transportmiddelen

 2. Par. 3.2 ontwerpen 2HA Transportmiddelen veranderen, omdat mensen steeds meer en andere eisen stellen. • Stoommachine • Waar gaat het programma van eisen voor de auto over? 1 Ruimte, 2 Snelheid, 3 Comfort, 4 Veiligheid 5 Prijs, 6 Milieu, 7 Duurzaamheid, 8 Aantrekkelijk uiterlijk • Benzinemotor (inhaalslag, compressieslag, arbeids- of verbrandingsslag, uitlaatslag) • Dieselmotor

 3. Par. 3.3 kenmerken 2HA Kenmerken van transportmiddelen zijn: • Medium (over land, door lucht,…) • Energiebron: chemisch(benzine, diesel,etc), elektrisch, …. • Besturing: voor-achter, voor-achter+links-rechts,… • (laad)ruimte: voor mensen, dieren of goederen

 4. Par. 3.4 krachten 2HA • Botsingskrachten: botsproeven • Aandrijving: spierkracht, windkracht, verbrandingsmotor, straalmotor • Weerstand: luchtweerstand, rolweerstand en waterweerstand (weinig bij de catamaran)

 5. Par. 3.5 logistiek 2HA Logistiek zorgt ervoor dat goederen op tijd op de juiste plaats komen. Vaak gaat dat via een logistieke keten van transportmiddelen. De logistieke keten van de sinaasappel (banaan): • Van plantage naar verzamelpunt (pallets) • Kistjes  op pallets in containers • Per containerschip  andere haven • Per vrachtwagen/schip/trein  veiling/groothandel • Per vrachtwagen  distributiecentrum • Per vrachtwagen  winkel • In zak  winkelwagen  boodschappentas  lopend/fiets/auto  huis

 6. Par. 3.6 infrastructuur 2HA Voor transport zijn niet alleen transportmiddelen, maar ook allerlei andere voorzieningen. Die voorzieningen heten samen de infrastructuur. • Verkeersmiddelen: fietspaden, wegen, rails, kanalen, landingsbanen, etc. • Bouwwerken: stations, havens, luchthavens Een luchthaven bestaat weer uit allerlei onderdelen, zoals parkeergarages, winkels…..

 7. Par. 3.7 energie en informatie 2HA Bij de infrastructuur horen voorzieningen voor energie en informatie. Transportmiddelen en infrastructuren hebben ook nadelen: ze nemen veel ruimte in en zorgen voor vervuiling. • Energie: bijv. het opladen van elektrische auto • Informatie: bijv. verkeersborden • Nadelen van transport: wegen kosten veel ruimte, luchtvervuiling en lawaai

 8. Par. 3.8 de fiets 2HA De luchtweerstand, de rolweerstand, de traagheid en de zwaartekrachten zijn weerstanden waarmee je bij het fietsen te maken hebt. 1817: loopfiets (Karl Drais) 1870: Hoge bi (Pierre Michaux) Luchtweerstand Rolweerstand: Traagheid Zwaartekracht

 9. Par. 3.8 de fiets 2HA

 10. Par. 3.9 in een fietsfabriek 2HA Massaproductie Productielijn Logistiek Gezond en plezierig werken Arbo-wetten (ARBeidsOmstandigheden)

 11. Par. 3.10 Smart(=slim) 2HA • Zwitser Nicolas Hayek • Eerst het ‘Swatch’-horloge • De Smart bestaat uit modules (deelsystemen) • Stadsauto • Veiligheid: Kooiconstructie (fig. 3.44) • De motor: stil, zuinig en schoon • www.smart.com