internet l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INTERNET PowerPoint Presentation
Download Presentation
INTERNET

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

INTERNET - PowerPoint PPT Presentation


 • 270 Views
 • Uploaded on

INTERNET. Dr. Efe Onganer Haydarpaşa Numune Hastanesi Internet Koordinatörlüğü. Internet Nedir?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INTERNET' - tyme


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
internet

INTERNET

Dr. Efe Onganer

Haydarpaşa Numune Hastanesi

Internet Koordinatörlüğü

internet nedir
Internet Nedir?
 • Bir nükleer savaş sonrası ayakta kalan parçaların birbiriyle haberleşebilmesi amacıyla merkezi yönetimi olmayan bir bilgisayar ağı kurma fikri, ordu kurumları arasında deneysel çalışmalara konu olduktan sonra üniversitelerin de bu organik yapılı ağa ilgi göstermeleri ile hızla gelişmiş ve INTERNET ortaya çıkmıştır.
internet4
Internet
 • Bilgi çağı

Bilgiyi üretmek kadar etkin kullanmak da önemli.

 • Kaynak Paylaşımı / Haberleşme
  • 40 milyon kullanıcı
  • 10 milyon bağlı bilgisayar

ETKİLEŞİM

b lg kaynak payla imi
BİLGİ / KAYNAK PAYLAŞIMI
 • Toplumu bilgilendirme yolu ile sağlıklı bireyler yaratma
 • Sağlık görevlilerine güncel bilgi sağlama
 • Problemler?
  • Bilginin bulunması
  • Bilgi/İçerik doğruluğu
  • Altyapı
haberle me
HABERLEŞME

ELEKTRONİK POSTA İLE HIZLI VE UCUZ HABERLEŞME

etk le m
ETKİLEŞİM

INTERNET TEKNOLOJİSİNİN SAĞLADIĞI ARAÇLARI ETKİLEŞİMLİ KULLANIM

Bir veya birden fazla kullanıcı ile gerçek zamanlı konuşma olanağı

TELETIP

y netim mekanizmas
Yönetim Mekanizması
 • Internet üzerinde merkezi otorite bulunmamaktadır.
 • Hiç bir kurum sunmak istediğiniz bilgiler konusunda size karışamaz, bu bilgilerin doğruluğunu sağlamak sizin manevi sorumluluğunuz haline gelmiştir.
y netim mekanizmas10
Yönetim Mekanizması
 • Yalnızca, bağlanan bilgisayarların TCP/IP protokolüne uygunluğu kontrol edilmektedir.
internet e ula m
Internet’e Ulaşım?
 • Bilgisayar
  • Herhangi bir marka
  • Herhangi bir model
 • Faks-modem cihazı
 • Telefon hattı
 • Internet servis sağlayıcı (ISS)
t rkiye ve internet
Türkiye ve Internet
 • Türkiye'ye Internet, Nisan 1993 tarihinde TÜBİTAK ve ODTÜ'nün ortak bir projesi dahilinde ulaşmıştır. O günden bu yana üniversiteler üzerinden sağlanan Türkiye Internet bağlantısı 1996 yılının ortalarından itibaren TURNET adındaki Türkiye Internet Omurgası üzerinden sağlanmaktadır.
internet14
Internet
 • Telefon hatları aracılığı dahilinde iletişim kuran bilgisayarlar ve kullanıcıları Internet üzerinde bir takım yazılımlar aracılığı ile değişik işlevlerde bulunmaları mümkün olmaktadır.
internet16
Internet
 • FTP
 • World Wide Web
 • Telnet
 • Elektronik Posta
slide17
FTP
 • Bir bilgisayardan diğer bir bilgisayara her türlü ses, yazı, görüntü, resim dosyasını kopyalama olanağını verir.
slide19
WWW
 • Her türlü dosya transferini sağlamakla birlikte, öncesinde bu dosyaları inceleyebilme olanağını verir.
slide20
WWW
 • Browser
  • Microsoft Internet Explorer
  • Netscape Navigator
 • Giderek Internet’in bütün olanakları bu yazılımlar üzerinden gerçekleştirilebilir duruma gelmektedir.
slide21
WWW

Internet’e bağlı bilgisayarlar arasında TCP/IP

(Transmission Control Protocol/Internet

Protocol) kuralına bağlı olarak iletişim

gerçekleşir. HTML ise (Hypertext Mark-up

Language) web belgelerinin primer

formatıdır.

www html
WWW-HTML

Standard Generalized Mark-up Language

(SGML)’in belge tipine uygun olarak

tanımlanmış formudur.

Her bir HTML belgesi “sayfa” olarak

nitelendirilir ve metin, grafik, ses gibi

dosyalardan oluşur.

www html http
WWW-HTML-HTTP

Her bir HTML sayfası hypertext bağlantılar

ile birbirleri ile ilişkilendirilmiştir.

HTTP (Hypertext Transmission Protocol) ise

web tarayıcılarının değişik web

sunucularını tanımlamasını sağlar.

www url
WWW-URL

URL (Uniform Resource Locator) ise

bilgisayar üzerinden bağlantı kurulabilecek

herhangi bir noktayı tanımlar.

telnet
TELNET
 • Internet ağı dahilindeki herhangi bir bilgisayara bağlanıp, sanki o bilgisayardaymışçasına, o bilgisayar yöneticisinin izin verdiği ölçüde işlev görme şansı
elektronik posta
Elektronik Posta
 • Internet üzerinde tanımlanmış herhangi bir kullancıya istediğiniz uzunluktaki ve şekildeki bir dosyayı gönderebilme olanağı
intranet
INTRANET
 • Internet teknolojisinin bir kuruluşun yerel / geniş alan ağlarına uygulamasıdır.
neden intranet
Neden Intranet?
 • Kolay ve hızlı bilgi paylaşımı
 • Yazılım ve donanım kaynaklarının paylaşımı
 • İş akışı
 • Veritabanındaki bilgilerin yaygın kullanıma açılması
 • Web-Veritabanı entegrasyonu
 • Etkileşimli hizmetler, sorgulama, güncel veriye hızlı ulaşım
nas l intranet
Nasıl Intranet?
 • İçerik
 • Derleme ve Organizasyon
 • Mevcut kaynak, doküman ve arşivlerin elektronik ortama aktarımı
 • Veritabanı oluşturma
 • Donanım, Yazılım ve Ağ gereksinimleri
a donan m yaz l m
Ağ / Donanım / Yazılım
 • Yerel Alan Ağ tasarımı ve kurulması
 • Sunucu ve istemci bilgisayar donanımı
 • Temel Sunucular (Server)
  • Web Sunucu
  • Veritabanı (DB) Sunucu
bir intranet uygulamas
Bir Intranet Uygulaması
 • Kurumsal, finansal, personel ve hastalara ait bilgiler
 • Yerel ağ ve Internet'teki bilgi kaynaklarına linkler
 • Aranan bilginin istenen formatta ve kanaldan elde edilmesi
 • Arşiv (Veritabanı düzeyinde)
  • Hasta kayıtları ve raporları
  • Multimedya dosya arşivi

(X-ray, fotoğraf, ultrasound, taranmış dokümanlar vb.)

  • Hasta bakım süresince alınan kararlardaki

klinik rasyonelin dokümantasyonu

  • Problem, belirti, teşhis ve tedavi bazında veritabanı kaydı
ne ama la kullan lacak
Ne Amaçla Kullanılacak?
 • İdari
 • Eğitim
 • Araştıma
 • Klinik pratiği / Karar destek
konular
Konular?
 • Güvenlik
 • Gizlilik
 • Maliyet
 • İçerik Kontrol ve Sürekliliği
internet34
Internet

Internet bütün dünya ülkeleri arasında serbest bilgi alışverişine olanak vermiş ve belki de yeni bir yaşam tarzı ve dilin oluşmasına yönelik ilk temelleri atmıştır.

internet35
Internet

Bize düşen buradaki bilgi akışını çift yönlü kılıp ülkemizin belli başlı kurumlarının bu bilgi otoyolunda yer almasını sağlamak ve böylece aradaki jeografik uzaklığı gözönüne almaksızın kısıtlı kaynaklarımızı her isteyene açmak olmalıdır.

ulusal medikal leti im a
Ulusal Medikal İletişim Ağı

Türk sağlık profesyonellerini Internet üzerinde bir araya getirerek kaliteli sağlık hizmeti üretmenin yollarını aramayı hedefleyen Ulusal Medikal İletişim Ağı (UMEDİA), aynı zamanda sağlık bilgisi arayan insanlarımıza da güvenilir bilgiyi sunmayı amaçlamaktadır.

umed a
UMEDİA

UMEDİA, Internet kanalları üzerinde sağlıkla ilgili alanların kaynaklarını, bilgilerini ve verilerini birleştirmelerini ve paylaşmalarını amaçlayan bir üst yapılanmadır. Bu yapılanmaya dahil olan kurumların her biri Internet üzerinden kendi kurumsal etkinliğini bağımsız bir biçimde sürdürecektir

umed a38
UMEDİA
 • ortak veri tabanlarının geliştirilmesi
 • sağlık çalışanları arasında özel iletişim alanlarının yaratılmasıdır.
  • Sağlık gündemi ile ilgili tartışma alanlarının oluşturulması,
  • Internet ortamına aktarılmamış verilerin paylaşılabilmesini sağlayan iletişim kanalları
  • ortak bilimsel çalışmalara yönelik iletişim alanı
umed a ya hangi kurumlar kat labilir
UMEDİA’ya Hangi Kurumlar Katılabilir?
 • Sağlık ile ilgili eğitim ve araştırma kurumları
 • Sağlık alanında hizmet veren kurumlar
 • Sağlık alanında ürün satan ve yapan kurumlar
 • Sağlık alanında sivil toplum örgütleri
 • Tek tek kişiler (hem hizmet / ürün veren, hem de hizmet / ürün alan)
umed a i in neler yap l yor
UMEDİA için Neler Yapılıyor?
 • UMEDİA olgusunu ve sağlık alanında Internet’in etkin kullanımını tartışmak ve duyurmak uzere çeşitli toplantılar ve elektronik forumlar düzenlenmiştir.
 • Hekimler ve sağlık ile ilgili kuruluşlarda çalışanları içeren bir elektronik posta adresi veri tabanı oluşturulmaktadır.
 • Bulunulan her ortam ve platformda konu dile getirilmektedir.
umed a41
UMEDİA
 • Ulusal Elektronik Kan Bankası
 • Ulusal Elektronik Organ Bankası
 • Ulusal Elektronik Sağlık Kütüphanesi
 • UMEDİA Onur Kodu
 • Ulusal Elektronik Orto-protez Veri Bankası
 • Ulusal Elektronik Tıp Okulu
ulusal elektronik kan bankas
Ulusal Elektronik Kan Bankası

Herhangi bir tıbbi nedenden ötürü kan veya

kan ürünleri transfüzyonuna gereksinim duyan

hastanın ihtiyacı olan ürüne erişim hastanın

bulunduğu merkez tarafından yönlendirilerek

hem zaman hem de iş gücü tasarrufu

sağlanmış olacaktır.

ulusal elektronik organ bankas
Ulusal Elektronik Organ Bankası

Çeşitli tıbbi hastalıklar sonucunda

yaşamlarını devam ettirebilmek için organ

nakline ihtiyaç duyan hastalara gereksinim

duydukları organları, olanak doğduğunda en

hızlı şekilde sağlayacak bir alt yapı

sağlanmalıdır.

ulusal elektronik sa l k k t phanesi
Ulusal Elektronik Sağlık Kütüphanesi

Tıp, gerçekleştirilen bilimsel ilerlemeler ile

beraber çok hızlı bir değişim göstermektedir.

Bu nedenle tıp çalışanları süreli bilimsel

yayın takip etme gibi bir moral yükümlülük

altındadırlar.

ulusal elektronik sa l k k t phanesi45
Ulusal Elektronik Sağlık Kütüphanesi

Ülkemizde mevcut tıp literatürüne erişim

sıkıntısı çeşitli çalışmalar ile ortaya

konmuştur.

 • Literatürün tamamına erişebilme: %5
 • Literatüre erişebilecek kaynak bulunmaması: %86.8
 • Literatüre erişirken çok zaman harcama:%23.7
ulusal elektronik sa l k k t phanesi46
Ulusal Elektronik Sağlık Kütüphanesi

Şu anda tıp fakültesi kütüphanelerimizde

öğrenci başına 0.15+/-0.2 referans kitabı,

0.11+/-0.1 süreli yayın bulunmaktadır.

ulusal elektronik sa l k k t phanesi47
Ulusal Elektronik Sağlık Kütüphanesi

Gelişmekte olan ülkemizin yabancı süreli

bilimsel yayınlara ulaşma kaynakları kısıtlı

iken elektronik sağlık kütüphanesi hangi

yayının hangi tıp kütüphanesinde

bulunduğunu belirtecek ve böylece ihtiyaç

duyan tıp çalışanı hem zaman hem de iş

gücü tasarrufu sağlayarak istediği yayına

ulaşacaktır.

umedia onur kodu
Umedia Onur Kodu

Internet kullanıcıları tarafından world wide

web üzerindeki Türkçe tıp ve sağlık

bilgisinin güvenirliği hakkında çeşitli

endişeler dile getirilmektedir. UMEDİA

Onur Kodu’nun temel hedefi world wide web

üzerindeki Türkçe tıp ve sağlık bilgisini

eşdeğer kalite üzerinde birleştirmektir.

umedia onur kodu49
Umedia Onur Kodu

Böylece sağlık profesyonelleri ve sağlık

bilgisi arayan bireyler ulaştıkları sitedeki

bilginin uluslararası kabul görmüş bilimsel

standartlara uygunluğuna emin

olabileceklerdir.

ulusal elektronik orto protez veri bankas
Ulusal Elektronik Orto-protez Veri Bankası

Ortopedi alanında somut gelişmeler

malzemelerde, üretim teknolojisinde ve

ameliyat tekniklerinde kritik bir seviyenin

üzerine çıkılması ile sağlanmış ve

biyomateryal adı verilen biyomedikal amaçlı

biyomalzemeler günlük tıp yaşamında

yerlerini almışlardır.

ulusal elektronik orto protez veri bankas51
Ulusal Elektronik Orto-protez Veri Bankası

Ancak, geliştirilen yeni tasarımlar ve biyomateryaller pratik

fayda sağlamanın yanında yeni sorunların oluşmasına da

başlıca amil olmaktadır. Ortopedi ve Travmatoloji

uzmanları arasındaki güncel tartışma konularını hangi

biyomateryalin hangi durumlarda kullanıldığı ve hangi

sistemik ve lokal yan etkilerin görüldüğü oluşturmaktadır.

Bu proje ile birlikte ülkemizdeki orto-protez

uygulamalarının değerlendirmesine olanak sağlanacak ve

kaliteli bir sağlık hizmetine doğru yol alınacaktır.

ulusal elektronik t p okulu
Ulusal Elektronik Tıp Okulu

Kütüphaneler dolusu bir bilgi yükü getiren tıp

bilimi, her geçen gün değişim göstererek

takibi hemen hemen olanaksız kılmaktadır.

Elektronik Tıp Okulu sayesinde her hekimin

veya sağlık çalışanının bilgi birikiminin

standart hale getirilmesi ve gerektiğinde

yenilenmesi olası olacaktır.