slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
- Wskaźniki należy odpowiednio oszacować, tak aby ich wykonanie było realne.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

- Wskaźniki należy odpowiednio oszacować, tak aby ich wykonanie było realne. - PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '- Wskaźniki należy odpowiednio oszacować, tak aby ich wykonanie było realne.' - tyler


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Wskaźniki pomiaru celu i produktu możliwe do wykorzystania we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KLPrzysiek, 19 - 20 listopada 2012 r.Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Pomocy Technicznej PO KL

slide2

- Wskaźniki należy zdefiniować w taki sposób aby dostarczały informacji na podstawie, których będzie można mierzyć postęp w realizacji celu głównego i celów szczegółowych oraz podjąć działania naprawcze w trakcie realizacji projektu. Zaleca się mierzenie wykonania wskaźników na bieżąco i wykazywanie ich zgodnie z częstotliwością składania wniosków o płatność.

- Należy unikać nieprecyzyjnych źródeł weryfikacji wskaźników:

  • statystyki PUP,
  • statystyki MPiPS,
  • statystyki urzędu,
  • oświadczenie,
  • dokumentacja PZ,
  • dokumentacja PP,
  • arkusz kalkulacyjny.
slide3

- Wskaźniki należy odpowiednio oszacować, tak aby ich wykonanie było realne.

- Przy ustalaniu wartości obecnej wskaźników takich jak np. Liczba osób bezrobotnych objętych indywidualną poradą zawodową, Liczba wyjść pośredników pracy do pracodawców w celu pozyskania ofert pracy niesubsydiowanej posługujemy się danymi za pełny rok 2011, natomiast w przypadku wskaźników takich jak Liczba etatów pośredników pracy i doradców zawodowych utrzymana w PUP posługujemy się danymi za rok 2012.

slide4

- W badaniach ankietowych należy zadawać pytania badające wprost wskaźniki np.

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady, usług, obsługi?

- W sytuacji gdy odpowiedź jest negatywna należy również zadać pytanie dot. przyczyn, aby zidentyfikować słabe strony PUP, które należy poprawić.

slide6

Przykład pytania z ankiety:

Czy jest Pan/Pani zadowolona z udzielonej usługi/wizyty:

1) TAK

2) NIE*

*Jeśli NIE proszę podać dlaczego….

slide7

Przykład pytania z ankiety:

  • Jak Pan/Pani ocenia współpracę z PUP w skali od 1(bardzo nisko) do 5 (bardzo wysoko)

1 2 3 4 5

(tak sformułowane pytanie wymusza konieczność przeprowadzenia pomiaru dwukrotnie)

slide8
Przykład pytania z ankiety: - Czy w wyniku szkolenia Pani/Pana kwalifikacje:1) wzrosły2) utrzymały się na dotychczasowym poziomie
slide9

Sposób wykazywania rezultatów

Przykład:

Rezultat: liczba osób zadowolonych z usług

Zakładane monitorowanie: pomiar dwukrotny na próbie 300 osób (po 150 osób każde)

- W pierwszym badaniu przeankietowano 150 osób z czego 100 osób wyraziło zadowolenie:

odsetek zadowolonych = liczba zadowolonych/liczba badanych

odsetek zadowolonych = 100/150

slide10

Wyliczanie próby reprezentatywnej

Wykorzystanie stron internetowych do określenia próby reprezentatywnej

Np.: http://www.pbsdga.pl/x.php/1,139/Dobor-proby.html