tjenestepensjonsordninger l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tjenestepensjonsordninger PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tjenestepensjonsordninger

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Tjenestepensjonsordninger - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Tjenestepensjonsordninger. Sissel Rødevand, direktør livsforsikrings- og pensjonsavdelingen, Pensjonsforum 14.11.08. Innhold. Hvilke tjenestepensjonsordninger finnes Fondering m.m. Overskudd Avtaler m.m. Ytelser Hva skjer ved dødsfall Konkurranse Fripoliser etc.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tjenestepensjonsordninger' - tyler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tjenestepensjonsordninger

Tjenestepensjonsordninger

Sissel Rødevand, direktør livsforsikrings- og pensjonsavdelingen, Pensjonsforum 14.11.08

innhold
Innhold
 • Hvilke tjenestepensjonsordninger finnes
 • Fondering m.m.
 • Overskudd
 • Avtaler m.m.
 • Ytelser
 • Hva skjer ved dødsfall
 • Konkurranse
 • Fripoliser etc.
 • Alt klart for fremtiden?
 • Hva er gode ordninger
 • Hva er kostnadseffektive ordninger
 • Kjønns- og aldersnøytralitet
 • Samfunnsmessige perspektiver
 • Håndtering av et pensjonssystem med mange pensjonsrettigheter, mange tilbydere etc.
hvilke tjenestepensjonsordninger finnes
Hvilke tjenestepensjonsordninger finnes
 • når en har sluttet å jobbe ?
tjenestepensjonsordningene
Tjenestepensjonsordningene
 • Statens Pensjonskasse
  • Fristilte og lovbestemte
 • Kommunale ordninger
  • Fristilte og lovbestemte
 • Private ordninger
  • Ytelsesbasert
  • Innskuddsbasert (engangsbetalt og innskuddspensjon)
  • Innenfor og utenfor skattereglene (pensjonslovene og kollektive livrenter)
  • OTP
slide6

* I oversiktene i dette foilsettet er det litt forskjell i om det er markert hva som er lovlig, hva som er vanlig etc. Dette må tas muntlig.

litt om overskudd avkastning og kj nns og aldersn ytralitet
Litt om overskudd/avkastning og kjønns- og aldersnøytralitet
 • Overskudd/avkastning fordeles etter størrelsen på premiereserven
 • Premiereserven er avhengig av kjønn og alder i ytelsesbaserte ordninger
 • Overskudd/avkastning er avhengig av kjønn og alder i ytelsesbaserte ordninger
 • Overskudd/avkastning går til å dekke neste års premie
 • Neste års premie er kjønns- og aldersnøytral i kommunale ordninger
 • Dvs. en kryssubsidiering som forsterkes pga. overskuddet
 • Hva er kjønns- og aldersnøytralitet ?
beregningseksempel
Beregningseksempel

Premier og overskudd ved kjønns- og aldersnøytral premie:

Bedrift A Bedrift B

Premie ett år: 100 300

Nøytral premie: 200 200

Reserve : 1.000 3.000

Overskudd 4 %: 160

Pr. bedrift: 40 120

Faktisk premie neste år: 200-40=160 200-120=80

avtaler m m
Avtaler m.m.

Gode avtaler?

ytelser
Ytelser

Fylles bruttogarantien opp?

totale ytelser
Totale ytelser
 • Folketrygd
 • Offentlige ordninger – Samordning
 • Ytelsespensjon eller innskuddspensjon
 • Fripoliser fra ytelsespensjon
 • Pensjonskapitalbevis fra innskuddspensjon
 • Pensjonskapitalbevis fra IPS
 • IPA
 • Individuelle livrenter
 • Kollektive livrenter

+ evt. over drift

konkurranse
Konkurranse

Hvor stor må konkurransen være?

fripoliser etc
Fripoliser etc

Lite eller ingenting?

alt klart for fremtiden
Alt klart for fremtiden?

Er ikke alt klart?

fremtiden
Fremtiden
 • Skal det være konkurranse om å tilby tjenestepensjon?
 • Skal alle ordninger være like? (NB offentlig/privat uansett ikke like)
 • Livsvarige/opphørende ytelser?
 • Kjønns- og aldersnøytralitet
 • Hvem skal ha alderspensjonskapitalen ved død?
 • Risikodekninger?
 • Forutsigbar alderspensjon?
 • Hva er mest kostnadseffektivt?
 • Forenklinger i lov om innskuddspensjon for å spare kostnader
 • Håndtering av fripoliser m.m. (Norsk Pensjon og NAV)
nye produkter
Nye produkter?
 • Alderspensjon i % av sluttlønn, uavhengig av folketrygd
 • Alderspensjon i % av lønn til enhver tid + egen avkastning
 • Innskuddsbasert (engangsbetalt), evt. tilpasset ytelsesordninger, dvs. aldersavhengige innskudd
 • Livsvarig OG opphørende
 • Alle ansatte med uansett
 • Klar definisjon av lønn
 • Kostnadseffektive løsninger
m uansett vurderes ved ny folketrygd
Må uansett vurderes ved ny folketrygd
 • Ny beregning av folketrygden
 • Fleksibel pensjonsalder (seleksjonsrisiko, uførepensjon)
 • Ikke lenger sluttlønn ?
 • Delingstall også i private ordninger?
 • ALLE private kontrakter må reforhandles, regnes prognoser på m.m.