pinksteren n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pinksteren: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pinksteren:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Pinksteren: - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Pinksteren:. Leven in de kracht van de Heilige Geest. 2 Kor 3:6. “ Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend .”. De Heilige Geest is….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pinksteren:


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pinksteren

Pinksteren:

Leven in de krachtvan de Heilige Geest

2 kor 3 6
2 Kor 3:6

“Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest.Want de letter doodt, maardeGeest maakt levend.”

de heilige geest is
De Heilige Geest is…
 • Een kracht (Hand 1:8)

“Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.”

 • Een Persoon (Joh 16:7)

“… als ik weg ben, zal ik hem (de Heilige Geest) jullie zenden. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is…”

de heilige geest geeft
De Heilige Geest geeft…
 • Vrucht (Gal 5:22)

“De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.”

 • Gaven (1 Kor 12:8 ev)

“Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis…”

1 kor 2 14 3 2
1 Kor 2:14 – 3:2

Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. [...]

Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Er staat immers geschreven: ‘Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?’ Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.

Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. […]

leven in de kracht van de geest
Leven in de kracht van de Geest
 • Focus op Jezus
  • De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. (Joh 16)
 • De liefde van God kennen
  • Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. (Ef 3:16-17)
 • Overvloedig leven
  • “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ Hiermee doelde hij op de Geest … (Joh 7:37)
 • En waar het hart vol van is loopt de mond van over:
  • allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. (Hand 4:31)
leven in de kracht van de geest1
Leven in de kracht van de Geest
 • Leven in volledige vrijheid
  • Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. (Rom 8:1-2)
 • Gericht op anderen
  • Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. (Gal 5:16)
  • In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. (1 Kor 12:7)
 • Met autoriteit en kracht
  • …door zijn macht waarmee ik tekenen en wonderen verricht door de macht van Gods Geest. (Rom 15:19)
  • De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. (Hand 5)
kortom
Kortom…
 • Zijn zoals Jezus

“De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.”

 • Doen zoals Jezus

“Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal.”

en nu hoe
En nu… hoe?
 • Geloof!

Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen (Joh 7:39)

 • Oefen!
  • Leren verstaan van Gods stem
  • Gaven van de Geest
 • Verwacht!
  • Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed (Hand 1)
  • Hand 4: 23-31: tegenslag – gebed – nieuwe vervulling
  • Reken af met blokkades
en nu
En nu…
 • Heb jij de leiding van je leven al aan Jezus gegeven?
 • Zijn er nog blokkades die je in de weg zitten?
 • Wil je echt graag door de Heilige Geest geleid gaan worden?