Himalaya Multan - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Himalaya Multan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Himalaya Multan

play fullscreen
1 / 15
Himalaya Multan
421 Views
Download Presentation
tyler
Download Presentation

Himalaya Multan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HimalayaMultan Su Arıtma ve Canlandırma Sistemi Teknik Eğitimi Mayıs 2012

 2. REVERSE OSMOSİS (Ters Ozmos) NEDİR? ReverseOsmosis (Ters Ozmos) günümüzün en gelişmiş su arıtma teknolojisidir. Ters Ozmos mikron boyutlarında çok küçük delikleri bulunan yarı geçirgen membran filtre kullanılarak doğada sürekli gerçekleşen ozmos olayının tersine çevrilmesidir. Sistemde membran öncesi ön filtrasyon ile suda bulunan partiküller, tortu, kum, çamur, vs. arıtılır. Blok karbon filtre sudaki klor, renk-tat-koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddeleri arındırır. Membran filtre iyonlar, metaller, organik maddeler ve pestisitleri; arsenik, kurşun, bakır, baryum, krom, civa, sodyum, kadmiyum, florür, nitrit, nitrat ve selenyum, bakteri ve virüsleri atık bölümünden dışarı atarak %100 güvenli içme suyu verir. Membranfiltreden çıkan su, saflığa yakın olup, içim olarak hamdır. Birçoğumuz bu suyun tadını beğenmeyiz. Post karbon filtreden geçen su bu hamlıktan çıkar, içimi hoş bir hale gelir. Bir dağ kaynağından çıkan su gibi bir hale ulaşır.

 3. CANLI SU NEDİR? Vücudumuzu oluşturan hücrelerin yapısı ile uyumlu, hücresel bazda emilim ve kullanım için gerekli mineralleri bünyesinde barındıran ve pH seviyesi hücre sıvısının pH’ı ile uyumlu olan suya «canlı su» denir. ReverseOsmosis (Ters Ozmos) Sistemlerinde üretilen su içim olarak hamdır ve ultrafiltrasyon sonucunda büyük oranda minerallerinden arındırılmıştır. Sisteme eklenen Quartz filtre ile bu minareller yeniden suya kazandırılır. Alkalin filtreden geçen suyun pH seviyesi yükselerek hücrelerimizde bulunan suyun pH seviyesine uyumlu hale gelir. Canlı su hücreleri canlandırdığı gibi vücudun daha dinç, daha sağlıklı ve daha dirençli olmasını sağlar. Sağlıklı yaşam için sağlıklı su vazgeçilmezdir.

 4. Genel Görünüş

 5. Koli İçeriği HORTUM KÜRESEL VANA HAT ALMA APARATI MEMBRAN FİLTRE LÜKS MUSLUK

 6. SİSTEM AŞAMALARI ~ FİLTRELER

 7. SİSTEM AŞAMALARI ~ FİLTRELER

 8. SİSTEM AŞAMALARI ~ FİLTRELER • FİLTRE DEĞİŞİM SÜRELERİ Membran Filtre : 2~4 Yıl Aralığında değiştirilir. Quartz (Mineral Filtre) : 4~5 Yıl Aralığında Değiştirilir. Diğer Filtreler 12~18 Ay Aralığında değiştirilmelidir.

 9. TDS NEDİR? TDS (Total DissolvedSolids) suda bulunan çözünmemiş madde miktarıdır. Memba suları ve kaliteli içme sularında bu değer oldukça küçüktür. TDS değeri ne kadar küçük olursa sudaki madde miktarı o kadar az olacağından düşük TDS değeri suyun kalitesini göstermesi bakımından iyi bir veridir. RO sistemleriyle elde edilen suyun TDS değeri 0~30 arasındadır ve Sınıf sular arasında gösterilir. TDS Değerlerine Göre Suların Sınıflandırılması 0~17 Yumuşak su 1. sınıf su (kaynak suyu)17~60 Az sert su 1. sınıf su (kaynak suyu)60~120 Orta sert su 2. Sınıf su (Şebeke suyu)120~180 Sert su 3. Sınıf su (dikkat!)180~300 Çok sert Su 4. Sınıf su (İçilemez)300~1000 İçilemez su

 10. BAĞLANTI ŞEMASI ŞEBEKE ARITILMIŞ SU ATIKSU

 11. SİSTEM POST KARBON FİLTRE BLOK KARBON FİLTRE SEDİMENT FİLTRE QUARTZ FİLTRE MEMBRAN FİLTRE FLOW ŞEBEKE GİRİŞİ ATIKSU HATTI MUSLUK ALKALİN FİLTRE ÇEKVALF SHUT OFF GENLEŞME TANKI

 12. MONTAJ

 13. MONTAJ

 14. MONTAJ