Constantin Moga cmoga@cjmures.ro - PowerPoint PPT Presentation

tyler
constantin moga cmoga@cjmures ro n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Constantin Moga cmoga@cjmures.ro PowerPoint Presentation
Download Presentation
Constantin Moga cmoga@cjmures.ro

play fullscreen
1 / 34
Download Presentation
Constantin Moga cmoga@cjmures.ro
93 Views
Download Presentation

Constantin Moga cmoga@cjmures.ro

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Constantin Moga cmoga@cjmures.ro

 2. În cadrul consiliului Judeţean Mureş a fost elaborat de către specialiştii de la Serviciul pentru Informatizarea Administraţiei Publice “Proiectul de informatizare a administraţiei publice locale”, care a fost aprobat în şedinţa de Consiliu Judeţean prin Hotărârea nr. 3/30.01.1997.

 3. Obiectiv general Stabilirea Strategiei de Informatizare prin • crearea Băncii de Date Tehnice Judeţene, condiţie necesară pentru gospodărirea optimă cu costuri minime a tuturor activităţilor din Consiliul Judeţean: • Îndeplinit atunci când toate departamentele care au nevoie de date tehnice grafice sau alfanumerice vor • accesa aplicaţiile dezvoltate • vor interoga / modifica informaţii în cadrul fiecărei activităţi numai prin şi din Banca de Date Tehnice Judeţene

 4. Obiective specifice • Integrarea informaţiei geografice în fluxul informaţional zilnic al administraţiei publice judeţene • Gestionarea în comun (distribuit) a bazei de date geografice de către compartimente funcţionale şi/sau instituţii subordonate • 80% din resursele gestionate de Consiliul Judeţean să aibă o reprezentare bine definită în spaţiu şi vizualizarea distribuţiei oricăror fenomene legate de aceste resurse pe o hartă

 5. Proiecte subordonate • Structurarea, încărcarea şi corelarea informaţiilor geografice şi tehnice • Raportarea stării tehnice, a influenţelor factorilor de impact, stadiul lucrărilor specifice • Programarea priorităţilor activităţilor, tipurilor de lucrări, ţinând cont de starea tehnică, factorii demografici, de lucrările în curs • Păstrarea şi interogarea istoricului lucrărilor executate • Evidenţierea stadiului lucrărilor ce trebuie executate

 6. Proiecte subordonate • Evaluarea periodicităţii execuţiei lucrărilor • Raportarea inteligentă a datelor necesare administrării, proiectării, execuţiei, modernizării, exploatării, conducerii, coordonării • Informarea executivului, sistemului decizional, altor firme de stat sau particulare • Evidenţa traficului, a evoluţiei stării tehnice a suportului de rulare, efectelor zonelor de risc, influenţelor factorilor de mediu, socio-demografici • Structurarea bazei de date pentru a permite încărcarea datelor despre populaţie din recensământul din 2002

 7. Provocări • Lipsa fondurilor pentru achiziţionarea programului de publicare a datelor grafice pe web • Obţinerea de fonduri PHARE prin demonstrarea unor proiecte viabile: • Extinderea pe web a soluţiei de gestiunea căilor judeţene de transport rutier • Extinderea pe web a soluţiei de urbanism pe aceeaşi bază de date (proiect pilot pe o singură comună) • Standardizarea comunicării geografice prin web cu judeţele vecine din regiunea de dezvoltare

 8. Participanţi • Conducerea CJ • Compartimentul pentru Informatizarea Administraţiei Publice • Direcţia Administrare Drumuri, Poduri Judeţene, Investiţii • Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

 9. Infrastructură

 10. Puncte critice • Analiză selectare produse GIS pe piaţă • Esri (Arc View/Info) • Intergraph (GeoMedia) • Mapinfo • AutoCad • Sicad • Analiza soluţiilor oferite • Resurse umane • Beneficiari utilizatori • Satisfacţia colaboratorilor

 11. Implementarea • Implementarea soluţiei de gestiune a presupus şase etape: • Analiza situaţiei existente • Dotarea cu infrastructură • Achiziţionarea produselor GIS şi a structurii bazei de date pentru soluţia de gestiune a căilor de transport rutier • Instruirea personalului în vederea utilizării instrumentului GIS • Implementarea soluţiei de gestionare a drumurilor • Completarea soluţiei, dezvoltarea bazei de date şi extinderea rapoartelor pentru Direcţia de Urbanism • Crearea unui sistem de raportare pentru suport decizional la nivel managerial

 12. Derulare cronologică • Implementarea soluţiei de gestiune a presupus două etape cronologice: • 2001- achiziţie GeoMedia Professional şi curs de instruire (etapa a IIIa din proiect cu finantarePhare) • 2002, 2003 - realizarea soluţiei informatice pentru gestiunea drumurilor (continuare) şi extensia către urbanism • 2004 – extinderea soluţiei pe web şi iniţierea discuţiilor cu partenerii din regiunea de dezvoltare

 13. Rezultate • Gestionarea optimă a reţelei rutiere existente cu posibilităţi de: • Corelare a informaţiilor geografice şi tehnice • Evidenţierea • Stării tehnice • Influenţelor factorilor de impact • Stadiul lucrărilor specifice • Programarea priorităţilor activităţilor, a tipurilor de lucrări, ţinând cont de: • Starea tehnică • Factorii demografici • Istoricul lucrărilor executate

 14. Rezultate • Realizarea analizelor de: • Trafic • Simulare în scopul prevenirii evenimentelor de orice tip • Stabilire a necesităţilor de modernizare • Evaluare a tipurilor lucrărilor ce trebuiesc executate ţi periodicitatea lor • Raportarea inteligentă a datelor necesare • Administrării • Proiectării • Execuţiei • Modernizării • Exploatării • Conducerii • Coordonării

 15. Rezultate • Informarea • Executivului • Sistemului decizional • Alte firme de stat sau particulare • Prognoză • A creşterilor de trafic • A evoluţiei stării tehnice a suportului de rulare • A efectelor zonelor de risc • A influenţelor factorilor de mediu, socio-demografici

 16. Example • Utilizarea platformei GIS a asigurat: • Identificarea tronsoanelor de drum aflate în garanţie pe care s-au constatat degradări de diferite tipuri • Situaţia lucrărilor executate la nivel de judeţ pe tronsoane de drum în perioada • Situaţia tronsoanelor de drum de pe teritoriul judeţului pe care se execută lucrări

 17. Exemple • Localizare geografică automată pe baza informaţiei privind poziţia kilometrică a tronsoanelor de sectoare omogene pe drum

 18. Exemple • Harta tematică a reţelei rutiere după criteriul funcţional şi administrativ-teritorial

 19. Example Viabilitatea drumurilor pe timpul verii Interfaţa de încărcare date Reporte

 20. Examples Reţeaua de drumuri după gradul de modernizare

 21. Example Interfaţa de încărcare date Viabilitatea drumurilor pe timpul iernii Reporte

 22. Examples Viabilitatea podurilor Data load interface Reports

 23. Example Semnalizarea rutieră Interfaţa de încărcare date Reporte

 24. Example Roads with maintanance works in progress Reports

 25. Exemple Acorduri prealabile, Autorizaţii Interfaţa de încărcare date Reports

 26. Exemple Tipuri de rapoarte

 27. Exemple Interogare cu afisarea rezultatelor pe harta si tabel

 28. Exemple Exemplu de interogare cu afisarea rezultatelor pe harta si tabel

 29. Exemple densitatea populatiei in judet pe etnii români maghiari

 30. Exemple Monumente istorice Zone de protectie Cai ferate / drumuri

 31. Beneficii pentru instituţie • Creşterea eficienţei şi calităţii actului administrativ • Timpi tehnici mult scăzuţi prin generarea automată a rapoartelor (de la zile la minute, cu mai puţin personal) • Sporirea acurateţei datelor de lucru • Îmbunătăţirea ofertelor de servicii • Gestiunea eficientă a situaţiilor critice prin identificarea din timp a deficienţelor şi adoptarea măsurilor corective optime • Minimizarea costurilor • Optimizarea relaţiilor departamentale prin standardizarea şi integrarea activităţilor • Asigurarea perenităţii datelor • Unificarea datelor într-un model bine definit pe funcţionalităţi şi reguli de acces

 32. Beneficii pentru populaţie • Transparenţa şi disponibilitatea crescută a actului administrativ • Posibilitatea de informare on-line a cetăţeanului prin hărţile interactive • Creşterea încrederii în seriozitatea şi competenţa instituţiei • Rezolvarea eficientă a problemei proprietăţii • Rezolvarea rapidă şi corectă a solicitărilor • Posibilitatea dezvoltării de activităţi noi în slujba cetăţeanului

 33. Perspective • Completarea rapoartelor standardizate pentru management • Continuarea standardizării formatelor datelor tehnice schimbate între diverse instituţii (alte consilii judeţene, agenţii de mediu, protecţie civilă etc.) • Includerea unui număr cât mai mare de instituţii în cadrul acordurilor de schimb reciproc de date în vederea cuprinderii câtor mai multe domenii de activitate • Distribuirea datelor publice pe internet pentru creşterea transparenţei actului administrativ

 34. Soluţii inteligente pentru decizii înţelepte INTREBARI ?