slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

CH20-LABORATORNÍ SKLO A NÁŘADÍ Mgr. Aleš Chupáč , RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Soubor prezentací: CHEMIE PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.' - tyler-mejia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

CH20-LABORATORNÍ SKLO A NÁŘADÍMgr. Aleš Chupáč, RNDr. YvonaPufferováGymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o.

Soubor prezentací: CHEMIE PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 • Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „Podpora chemického a fyzikálního vzdělávání na gymnáziu Komenského v Havířově“
chemick laborato d ve a dnes
Chemická laboratoř dříve a dnes
 • první chemické laboratoře – v egyptských chrámech kněží
 • v období ALCHYMIE - rozvoj laboratorní techniky Chemická laboratoř 16. století:

Obr. 1 Chemická laboratoř v 16. století

uk zka k ivule
Ukázka „křivule“

Obr. 2Křivule

ÚKOL: Pokuste se odhadnout, k čemu se

používala křivule vyobrazená na obrázku.

laboratorn sklo a n ad i
Laboratorní sklo a nářadí I.

LABORATORNÍ SKLO

 • technické

= př. filtrační nálevka, dělicí nálevka, promývací baňka, odsávací baňka

 • varné

= př. zkumavka, kádinka, varná baňka, frakční baňka, kuželová baňka, titrační baňka, chladič

 • odměrné

= př. válec, pipeta, byreta, odměrná baňka

laboratorn sklo a n ad ii
Laboratorní sklo a nářadí II.

PORCELÁNOVÉ NÁDOBÍ

 • př. porcelánový kelímek, miska, navažovací lodička

PLASTOVÉ NÁDOBÍ

 • př. plastová střička

OSTATNÍ POMŮCKY A NÁŘADÍ

 • př. laboratorní stojan, kahan, varný kruh
odm rn sklo
Odměrné sklo

„Na dolití“ (ozn. D nebo In)

 • např. odměrná baňka

„Na vylití“(ozn. V nebo Ex)

 • např. byreta, pipeta

Obr. 4 Odměrná baňka

Obr. 5 Byreta

loha speci ln druhy skla
ÚLOHASpeciální druhy skla

V laboratoři běžně najdete kádinky, varné

baňky ad. s označením Simax.

Na webové stránce

http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/sklo.html

prostudujte vlastnosti a složení takto

označovaného skla. Připravte krátký referát se

zjištěnými informacemi (rozsah 10 – 12 vět).

slide9
ÚLOHA

Která kyselina (anorganická kyselina) nemůže být uchovávána ve skleněných nádobách, protože sklo rozpouští?

Uveďte název a vzorec dané kyseliny.

Zapište chemickou rovnicí rozpuštění skla danou kyselinou (pojmenujte produkty reakce).

odm rn v lec
Odměrný válec
 • Slouží k přibližnému odměřování kapalin. Jejich stupnice je kalibrovaná na dolitý objem při určité teplotě vyznačené na válci (obyčejně 20°C).

Obr. 6 Odměrný válec

k dinka
Kádinka
 • Slouží jako reakční nádoby, dále je můžeme použít k zahřívání kapalin, k rozpouštění látek.
 • Mohou být opatřeny stupnicí, která však slouží k orientačnímu zjištění objemu.

Obr. 7 Kádinka

Obr. 8 Kádinka

zkumavka dr k na zkumavky
Zkumavka / držák na zkumavky

Používají se k důkazům látek, orientačním pokusů, zkouškám rozpustnosti látek apod.

Obr. 9 Držák na zkumavky

Obr. 10 Zkumavka

stojan na zkumavky
Stojan na zkumavky

Obr. 11 Stojan bez zkumavek

Obr. 12 Stojan se zkumavkami

varn ba ka
Varná baňka
 • Slouží ke směšování látek a jejich zahřívání.

Obr. 13 Varná baňka

Obr. 14 Varná baňka

titra n ba ka
Titrační baňka
 • Užívá se v analytické chemii.

Obr. 15 Titrační baňka

ku elov erlenmayerova ba ka
Kuželová (Erlenmayerova) baňka
 • Mají běžné upotřebení jako kádinky.

Obr. 16 Kuželová baňka

Obr. 17 Kuželová baňka

frak n ba ka
Frakční baňka
 • Společně s chladičem se využívá k destilacím.

tubus

Obr. 18 Frakční baňka

odm rn ba ka
Odměrná baňka
 • Používají se při přípravě roztoků přesně definované koncentrace.

RYSKA

Obr. 19 Odměrná baňka

Obr. 20 Odměrná baňka

ods vac zkumavka
Odsávací zkumavka
 • Slouží např. k odsávání malých množství látek.

Obr. 22 Odsávací zkumavka – detail olivky

Obr. 23 Odsávací zkumavka

Obr. 21 Odsávací zkumavka

filtra n n levka
Filtrační nálevka
 • Užívá se jich k filtraci kapalin nebo k nalévání kapalin do nádob s úzkým hrdlem.

Obr. 25 Filtrační nálevka

Obr. 26 Filtrační nálevka (žebrovaná)

Obr. 24 Filtrační nálevka (hladká)

d l c n levka
Dělící nálevka
 • Užívají se např. k oddělování dvou kapalin o různých hustotách.

Obr. 28 Dělící nálevka (hruškovitá)

Obr. 27 Dělící nálevka (válcovitá)

Obr. 29 Dělící nálevka - hruškovitá

byreta s p m m kohoutem
Byreta (s přímým kohoutem)
 • Užívá se v analytické chemii.

Obr. 30 Byreta

Obr. 31 Byreta

Obr. 32 Byreta – detail kohoutu

pipeta
Pipeta
 • Slouží k přesnému odměřování kapalin.

Obr. 33 Nástavec na pipetu

Obr. 34 Pipeta

pr ce s pipetou s vyu it m pipetovac ho bal nku
Práce s pipetou (s využitím pipetovacího balónku
 • Na konec pipety nasaďte pipetovací balónek a ústí pipety ponořte do roztoku (z bezpečnostních důvodů musí být stále pipeta ponořena v roztoku ).
 • Nasajte kapalinu nad rysku označenou 0 cm3.
 • Jemně uvolněte ukazovák, aby kapalina pomalu vytékala z pipety (na požadovaný objem – spodní okraj menisku se dotkne dané rysky). Držte vždy pipetu tak, aby ryska byla ve výši očí.
hustom r
Hustoměr
 • Užívá se k určování hustoty kapalin.

Obr. 35 Hustoměr

chladi
Chladič
 • Slouží ke kondenzaci par při chemických reakcích .

Obr. 36 Nástěnný destilační přístroj

Chladič

Obr. 37 Chladič

typy chladi
Typy chladičů

Obr. 38 Chladič

(Liebigův sestupný)

Obr. 39 Chladič

(spirálový)

Obr. 40 Chladič

(kuličkový)

kahan
Kahan
 • Užívá se k zahřívání (tavení) látek.

Obr. 41 Kahan plynový (Bunsenův)

Obr. 42 Plynový kahan

Obr. 43 Lihový kahan

pr ce s kahanem
Práce s kahanem
 • Uzavřete přívod vzduchu na kahanu.
 • Zapalte zápalku, otevřete přívod plynu a zápalku přiložte k ústí kahanu.
 • Po zapálení kahanu otevřete přívod vzduchu. Jestliže plamen přeskočí do trubice, je nutno kahan zhasnout, nechat vychladnout a znovu zapálit.

přívod vzduchu na kahanu (prstenec)

Obr. 44 Plynový kahan

trojno ka
Trojnožka
 • Slouží místo stojanu k zahřívání látek.

Obr. 45 Trojnožka

Obr. 46 Trojnožka

laboratorn l ce
Laboratorní lžíce
 • Slouží k nabírání chemikálií. Vyrábí se z plastu, skla, porcelánu i nerezové oceli.

Obr. 47 Laboratorní lžíce

azbestov s ka
Azbestová síťka
 • S využitím varného kruhu či trojnožky ji lze využít k zahřívání látek.

Obr. 48 Azbestová síťka

stojan stativ
Stojan (stativ)
 • Slouží k uchycení držáků, svorek, kruhů.

Obr. 49 Stojan

Obr. 50 Stojan s příslušenstvím

dr k mal dr k
Držák („malý držák“)
 • Slouží k uchycení varné baňky, zkumavek ad. na stojanu.

Obr. 51 Držák

k ov svorka
Křížová svorka
 • Slouží k uchycení držáku, popř. železný kruh ke stojanu.

Obr. 52 Křížová svorka

varn elezn kruh
Varný (železný) kruh
 • Slouží při zahřívání látek.

Obr. 53 Varný (železný) kruh

dr k k uchycen chladi e
Držák k uchycení chladiče
 • Slouží k bezpečnému uchycení chladiče.

Obr. 54 Držák na chladič – pohled zboku

Obr. 55 Držák na chladič – pohled shora

filtra n kruh
Filtrační kruh
 • Slouží k upevnění filtrační nálevky při filtraci.

Obr. 56 Filtrační kruh

hodinov sklo
Hodinové sklo
 • Slouží např. k přikrývání kádinek, nálevek apod.

Obr. 57 Hodinové sklo

petriho misky
Petriho misky
 • Slouží k uchovávání krystalických látek.

Obr. 58 Petriho misky (oddělené misky)

Obr. 59 Petriho misky

kapkovac deska
Kapkovací deska
 • Slouží k důkazovým reakcím iontů (látek) v analytické chemii.

Obr. 60 Kapkovací deska

t ec miska s tlou kem
Třecí miska s tloučkem
 • Slouží k rozmělňování pevných látek.

Obr. 61 Třecí miska s tloučkem

Obr. 62 Třecí miska s tloučkem

odpa ovac miska
Odpařovací miska
 • Slouží k odpařování (zahušťování) roztoků.

Obr. 63 Odpařovací miska (pohled shora)

Obr. 64 Odpařovací miska (pohled zboku)

reagen n l hev
Reagenční láhev
 • Slouží k uchovávání kapalin.

Obr. 65 Reagenční láhev

Obr. 66 Uložení reagenčních láhví

st i ka
Střička
 • Používá se k dávkování menších množství destilované vody, k oplachům apod.

Obr. 67 Střička

elektronick v hy
Elektronické váhy
 • Slouží k navažování pevných látek.

Obr. 68 Elektronické váhy

Obr. 69 Moderní elektronické váhy

p prava stojanu a pom cek k pr ci
Příprava stojanu a pomůcek k práci
 • Upevňování svorky ke stojanu

(svorkou upevníme ke stojanu držák, kruh)

Křížovou svorku upevníme na stojan tak, aby otvor pro držák směřoval vzhůru. Poté upevníme držák nebo varný kruh ve svorce.

 • Upevnění baňky v držáku na stojanu

Křížovou svorku upevníme na stojanu tak, aby otvor pro držák směřoval vzhůru (držák svorky upevním ale tak, aby šroub držáku směřoval vzhůru a byl dostupný pravé ruce. Správně a vhodně upevníme baňku v držáku ve vhodné výšce na stojanu (posunem křížové svorky po tyči stojanu).

pou it informa n zdroje
Použité informační zdroje

POŠTA, A. etal. Laboratorní technika a bezpečnost práce. Praha: SNTL, 1981.

Obr 1. Chemická laboratoř v 16. století. [online]. [cit. 2012-05-11]. Dostupné z:

http://knarf.english.upenn.edu/Gifs/lab.html

Obr. 50 Stojan s příslušenstvím. [online]. [cit. 2012-05-11]. Dostupné z:

http://eshop.merci.cz/www/obrazky/velke/396551110100.jpg

Obr 69. Váha RADVAQ XA/2Y. [online]. [cit. 2012-05-11]. Dostupné z:

http://www.selva.cz/selva/eshop/1-1-Vahy/60-3-Analyticke-vahy/3/row

pou it informa n zdroje1
Použité informační zdroje

Obr 4., 5., 7., 13., 16., 19., 23., 25., 27., 28., 31., 38., 39., 40., 42., 45., 62. – obrázky z programu ACD/ChemSketch 10.0

Ostatní veškeré obrázky (fotografie) byly pořízeny autorem A. Chupáčem.

slide51
Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „Podpora chemického a fyzikálního vzdělávání na gymnáziu Komenského v Havířově“

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ad