M i rt
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

MSZE 595 – 6 Kiürítés. M IÉRT ?. „…ezt most nem értem, alig jelent meg az OTSZ, most meg szabványt akarnak alkotni, tanulhatjuk meg újra, miért kell ez, csak nehezíti a munkánkat...”. MSZE 595 – 6 Kiürítés. M IÉRT ?. MSZE 595 – 6 Kiürítés. M IÉRT ?. MSZE 595 – 6 Kiürítés. MIT?. MSZE 595-6

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tybalt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
M i rt

MSZE 595 – 6 Kiürítés

MIÉRT?

 • „…ezt most nem értem, alig jelent meg az OTSZ, most meg szabványt akarnak alkotni, tanulhatjuk meg újra, miért kell ez, csak nehezíti a munkánkat...”
M i rt

MSZE 595 – 6 Kiürítés

MIT?

MSZE 595-6

Építmények tűzvédelme

6. rész: Kiürítés


Hogyan

MSZE 595 – 6 Kiürítés

Hogyan?

 • Az építményt, illetve annak tűzszakaszait, helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a benntartózkodók megengedett időtartamon belül a veszélyeztetett területről eltávozhassanak, illetőleg az építmény elhagyásával a szabadba juthassanak.


Ki r t s tervez se

MSZE 595 – 6 Kiürítés

Kiürítés tervezése

 • - befogadóképesség,

 • - szintszám,

 • - építési mód,

 • - épület/létesítmény/tűzszakasz

 • •kiterjedése

  • •rendeltetése,

  • •tűzállósági fokozata


Kock zati oszt lyok

MSZE 595 – 6 Kiürítés

Kockázati osztályok

 • -alacsony kockázatú épületek (K1)

 • -átlagos kockázatú épületek (K2)

 • - magas kockázatú épületek (K3)

 • -kiemelt kockázatú épületek (K4)


Ki r t s tervez se1

MSZE 595 – 6 Kiürítés

Kiürítés tervezése

 • -lépcsőház(ak)

  -kiürítési folyosó

  -kiürítési út hossza

  •helyiségen belül

  •teljes út hossza


Ki r t s tervez se2

MSZE 595 – 6 Kiürítés

Kiürítés tervezése

 • Átlagos kockázatú épületek (K2)

 • ide tartoznak pl. a nem középmagas közösségi épületek

 • Lépcsőház

 • A felsőbb szintekről a kiürítést lépcsőházon, vagy szabadban lévő lépcsőn keresztül kell biztosítani. Ha csak egy lépcső, vagy lépcsőház szolgál kiürítésre, akkor a nettó szintalapterület legfeljebb 600 m2 lehet. Több lépcső, lépcsőház elhelyezése esetén, minden lépcsőre, lépcsőházra legfeljebb 900 m2 nettó alapterület juthat.

 • A lépcsőket, lépcsőházakat úgy kell elhelyezni, hogy azoktól a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség, illetőleg az önálló rendeltetési egység bejárata legfeljebb 30 m-re legyen. Több lépcső, lépcsőház esetén úgy kell elhelyezni, hogy egymástól független menekülési irányok keletkezzenek.

 • A lépcsőházi ajtókat önműködő csukószerkezettel kell ellátni. Tűzszakaszokat összekötő lépcsőházak esetén, az ajtószerkezetre az adott épület tűzállósági fokozatának megfelelő tűzgátló ajtót kell alkalmazni.


Ki r t s tervez se3

MSZE 595 – 6 Kiürítés

Kiürítés tervezése

 • Kiürítési folyosó

 • A kiürítési folyosókat az épület/tűzszakasz tűzállósági fokozatának megfelelő tűzgátlószerkezettel kell határolni.

 • A folyosót a lépcsőig, illetve lépcsőházig kell vezetni.

 • Átriumos épületek esetében a kiürítési útvonalak nem haladhatnak át a lefedett udvaron vagy nem nyílhatnak bele.


Ki r t s tervez se4

MSZE 595 – 6 Kiürítés

Kiürítés tervezése

 • Kiürítési út hossza

 • Helyiségen belül:

 • Ha a helyiségnek egy kijárata van, akkor annak egyetlen pontja sem lehet 20 m-nél távolabb a kijárattól.

 • Két, vagy több kijárat esetén a kijárattól lévő maximális távolság legfeljebb 35 m lehet. A kijáratokat egymástól távol, úgy kell elhelyezni, hogy különböző menekülési irányok keletkezzenek és a menekülők egymást ne akadályozzák.

 • A kiürítési útvonal teljes hossza:

 • Ha a kiürítési utak csak egy lépcsőhöz, lépcsőházhoz vezetnek, vagy egy szabadba vezető kijárat van, akkor a teljes útvonalhossz legfeljebb 35 m lehet.

 • Ha legalább két, egymástól távol elhelyezkedő lépcsőház, vagy szabadba vezető kijárat van, akkor a teljes hossz 50 m lehet.


M i rt

MSZE 595 – 6 Kiürítés

Kockázati osztályok

-alacsony kockázatú épületek (K1)

-átlagos kockázatú épületek (K2)

- magas kockázatú épületek (K3)

-kiemelt kockázatú épületek (K4)


Fogalmak

MSZE 595 – 6 Kiürítés

Fogalmak

 • Kiürítés: veszélyhelyzet esetén az épületben, építményben, rendeltetési egységben tartózkodó személyek távozása erre a célra kijelölt, ill. szolgáló útvonalakon a biztonságos tér eléréséig. A kiürítés alapvetően az érintett személyek járó mozgását jelenti, ez alól kivételt képez a menekülésben korlátozott személyek mozgása, valamint egyes olyan munkahelyekről, tartózkodási helyekről való távozás, ahol a járástól eltérő mozgásra alkalmas helyi adottságok (pl. létra, hágcsó) vannak.


Fogalmak1

MSZE 595 – 6 Kiürítés

Fogalmak

 • Kiürítési útvonal: a tartózkodási helytől a biztonságos térbe jutást veszélyhelyzetben biztosító, erre a célra megtervezett és kijelölt útvonal, ha ott emberek tartózkodásával lehet számolni a kiürítés első szakaszára előírt időtartam eltelte után.


J fogalmak

MSZE 595 – 6 Kiürítés

Új fogalmak

 • átmeneti védett tér

 • biztonságos tér

 • kétirányú kiürítés

 • szakaszos kiürítés

 • vészkijárat

 • mentésre alkalmas építményrész


J fogalmak1

MSZE 595 – 6 Kiürítés

Új fogalmak

 • Átmeneti védett tér:

  olyan, tűzgátló szerkezetekkel körülhatárolt tér, ami megvédi a benne tartózkodókat a tűztől, hőtől, füsttől, toxikus égésgázoktól, és kialakításánál fogva lehetővé teszi a menekülésben korlátozott, menekítendő személyek átmeneti (és a többi menekülő személy menekülését és a mentést nem akadályozó) tartózkodását a tűz által érintett tűzszakaszon belül addig, amíg részükre a biztonságos menekülés vagy mentés további feltételeit (mentőegységek, mentőeszközök helyszínre érkezése, menekülőfelvonó üzemelése) meg nem teremtik.


Tmeneti v dett t r kialak t s nak felt telei

MSZE 595 – 6 Kiürítés

Átmeneti védett tér kialakításának feltételei:

 • -Az átmeneti védett tereket az épület tűzállósági fokozatának megfelelő tűzgátló szerkezetekkel kell körülhatárolni.

 • -Amennyiben az átmeneti védett térbe szabvány szerint kialakított hő- és füstelvezetéssel, valamint légpótlással ellátott, tűzterhelés nélküli közlekedő kapcsolódik, az átmeneti védett térbe vezető ajtót elegendő Sm jelű füstgátló ajtóval felszerelni. Amennyiben az átmeneti védett térbe szabvány szerint kialakított hő- és füstelvezetéssel, valamint légpótlással ellátott, de éghető anyagokat is tartalmazó helyiség kapcsolódik (pl. átrium, teremgarázs), az átmeneti védett teret túlnyomásos szellőzésű előtérrel kell kialakítani, amelynek külsőajtószerkezete az épület tűzállósági fokozatának megfelelő tűzgátló kivitelű, belső ajtószerkezete Sa kivitelű füstgátló szerkezet.

 • Hő- és füstelvezetéssel, illetve légpótlással nem rendelkező helyiségből nem szabad átmeneti védett teret nyitni.


Tmeneti v dett t r kialak t s nak felt telei1

MSZE 595 – 6 Kiürítés

Átmeneti védett tér kialakításának feltételei:

 • Az átmeneti védett térhez mindig kapcsolódnia kell az akadálymentes közlekedési elvek alapján szerkesztett lépcsőháznak és tűz esetén is működtethető, akadálymentes menekülő felvonónak (lásd e szabvány 1 sz. mellékletében közölt elrendezési változatok).

 • Az átmeneti védett tér vagy a hozzá kapcsolódó lépcsőház és tűz esetén is működtethető felvonó a földszinten a biztonságos tér fogalmát kielégítő szabad térbe vezető kijárattal rendelkezzen.

 • Meg kell akadályozni a tűz során keletkező hő és füst átmeneti védett térbe jutását az alábbi módszerek bármelyikével:

 • Épületgépészeti eszközökkel létrehozott, legalább 25, de legfeljebb 75 Pa közötti túlnyomással, amely nyitott és csukott ajtók esetén egyaránt biztosítandó;

 • Az átmeneti védett tér jól átszellőző külső téren keresztül történő megközelíthetőségével.


Tmeneti v dett t r kialak t s nak felt telei2

MSZE 595 – 6 Kiürítés

Átmeneti védett tér kialakításának feltételei:

 • Az átmeneti védett térben a túlnyomást tűz esetén biztosító légtechnikai rendszer beszívónyílását úgy kell kialakítani, hogy oda a tűz során keletkezőhő és füst ne juthasson el (pl. terepszinten). A rendszer üzemképességét legalább 1 órán keresztül, de legalább az átmeneti védett térben tartózkodó személyek szabadba juttatásának számított időszükségletéig szavatolni kell.

 • Átmeneti védett terekben és a hozzájuk kapcsolódó lépcsőházakban biztonsági világítást kell létesíteni.

 • Az átmeneti védett tér és az épület bejárata, portaszolgálata, biztonsági szolgálata, tűzoltósági vezetési pontja között kétirányú, tűzálló kábelezésűkommunikációs összeköttetést kell kiépíteni.

 • Az átmeneti védett tér rendeltetését jól látható módon jelölni kell, a mozgáskorlátozottaknak szóló irányfényeket megfelelően el kell helyezni.

 • Magas épületben vagy tömegtartózkodásra szolgáló épületben az átmeneti védett térhez kapcsolódó, tűz esetén is használható menekülő felvonót és a tűzoltó felvonót úgy kell kialakítani, hogy az átmeneti védett térben tartózkodók ne akadályozhassák a Tűzoltóság egységeit a tűzfészek megközelítésében, az oltási munka végzésében.


Tmeneti v dett t r kialak t s nak felt telei3

MSZE 595 – 6 Kiürítés

Átmeneti védett tér kialakításának feltételei:

 • Tűztől védett tűzszakasz1fő/1,5 m2Az ott tartózkodók rendelkezésére álló nettó hasznos alapterületet figyelembe véve.

 • Tetőfödém1fő/1,5 m2Az ott tartózkodók rendelkezésére álló nettó hasznos alapterületet figyelembe véve.

 • Átmeneti védett tér 1fő/1,5 m2 Az ott tartózkodók rendelkezésére álló nettó hasznos alapterületet figyelembe véve.

 • Füstmentes lépcsőház 2 fő/lépcsőfok


J fogalmak2

MSZE 595 – 6 Kiürítés

Új fogalmak

 • Kétirányú kiürítés: huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségből, helyiségcsoportból, önálló rendeltetési egységből két, egymástól független kiürítési útvonalon történhet a biztonságos helyre, vagy az átmeneti védett térbe, füstmentes lépcsőházba, szomszéd tűzszakaszba.

 • Kétirányú kiürítést kell biztosítani a következő esetekben:

 • - - azonönálló rendeltetési egységekből, amelyek magas épületek 30 m felettiszintjeinvannak

 • -tömegtartózkodásra szolgáló helyiségekből

 • -menekülésben korlátozott személyek huzamos tartózkodására szolgáló épületekben, önálló rendeltetési egységekben 50 fő befogadóképesség fölött


J fogalmak3

MSZE 595 – 6 Kiürítés

Új fogalmak

 • Szakaszos kiürítés: huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekből, helyiségcsoportokból, önálló rendeltetési egységekből, a bent tartózkodók időben késleltetett kiürítése.

 • Szakaszos kiürítés feltételei

 • Épületek, önálló rendeltetési egységek szakaszos kiürítésének tervezése során, a bent tartózkodók számára biztonsági jelzéssel ellátott átmeneti védett tere(ke)t kell kialakítani.


Biztons gi jelek

MSZE 595 – 6 Kiürítés

Biztonsági jelek


Biztons gi jelek1

MSZE 595 – 6 Kiürítés

Biztonsági jelek

 • A kiürítési utakon a kijárati, vészkijárati ajtóknál és az egyes helyiségekből a kiürítési útvonalra nyíló ajtóknál az MSZ ISO 16069 szerinti menekülési útirányt jelző rendszert kell kiépíteni. Az alkalmazott biztonsági jeleket olyan módon kell telepíteni, hogy a menekülő emberek számára a teljes menekülési útvonal mentén folyamatos és következetes vizuális információt nyújtsanak a kiürítés irányáról és az esetleges alternatív útvonalakról is. Az építmény, épület, szabad tér bármely pontjáról legalább egy menekülési útirányt jelző biztonsági jel minden esetben látható legyen. A menekülési útvonaljelzések szempontjából kiemelten kezelendő területeket középmagas, magas elhelyezésű biztonsági jellel kell megjelölni:

 • A menekülési útvonalakat minden esetben világító (utánvilágító vagy elektromos) biztonsági jelekkel kell megjelölni, melyeknek legalább 60 percig alkalmasnak kell lenniük a céljuknak megfelelő fény kibocsátására.


M i rt

MSZE 595 – 6 Kiürítés

 • Köszönöm a figyelmet!


ad