Tobija - PowerPoint PPT Presentation

tobija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tobija PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 9
Tobija
116 Views
Download Presentation
tyanne
Download Presentation

Tobija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tobija • deuterokanonska, 14 poglavlja, citira (2,6; 14,4.8) • “Noa, Abraham, Izak, Jakov” 4,12 • kreposni Tobit u Ninivi o sebi 1,1-3,6 • Naftalijevac, vjeran Zakonu, u sužanjstvu trpi • moli za smrt 3,2-6 • Sara, kći Raguela i Edne, u Ekbatani 3,7-15 • žrtva zloduha, gubi 7 zaručnika • moli za smrt 3,11-15 • “druga kamera” • reakcija na nebu 3,16s – gornja pozornica

  2. Sin Tobija • dolazi k ocu i sluša mudrosnu pouku c4 • poslan po ušteđevinu kod Gabaela u Rages • poslani Rafael (3,17) uza nj kao Azarja c5 • Tobija ga pronalazi, Tobit odobrava pratnju • otac im želi anđeosku pratnju 5,17 • Azarja poučava o lijeku 6,4.8 רפא • i Tobija zna za Sarinu sudbinu 6,14 • kod Raguela i Edne sklopljen brak c7s • Rafael izvršava poslanje 8,3

  3. Spasenje • Lijek 8,2 i molitva 8,5-7 pomažu • i roditelji zahvaljuju Bogu 8,15-17 • 14 dane svadbe (8,20) + 11,19 • Azarja odlazi po ušteđevinu c9 • Tobit i Ana sumnjaju u povratak sina 10,1-7 • “druga kamera” • oproštaj i blagoslov mladenaca v8-14 • Azarja i Tobija žure da izliječe Tobita, a Ana ih izdaleka prepoznaje 11,1-9

  4. Višestruk rasplet • Tobit izliječen hvali Boga 11,10-14 • i anđele 11,14 • dočekuje i prima snahu Saru 11,16-19 • Azarja (עזר + יהוה) otkriva da je Rafael c12 • daje nalog da zapišu događaje (v20) • Tobit izriče molitvu (c13) i proroštvo (c14), • Tobija dvostruki baštinik (14,13) • doživljava i politički uspjeh (14,14)

  5. Judita • Bog spašava svoj narod rukom udovice • 16 poglavlja na grčkom o יהודית • “Nabukodonozor” – šifra • kralj Asiraca u Perziji s grčkom pokrajinom 1,7 • c1 rat s Arpakšadom (usp. Post 10,22) • uništenje svih nepokoronih 2,3 • “gospodar sve zemlje” govori Holofernu 2,5-13 • 2,14-3,9 ili uništenje ili čašćenje Nabukodonozora

  6. Judejci na udaru • čuli su 4,1 • Betulija ključna za obranu 4,6 • obnovljeni žrtvenik u pokorničkom odijelu 4,12 • Ahior nudi taktiku napadačima 5,5-17 • biblijska povijest • Holofernov negativan odgovor 6,2-9 • o bjeguncima iz Egipta 6,5 • Ahior izgnan u Betuliju 6,10 • Betulija opkoljena 7,19 • želi se predati za 4 dana

  7. Priprava spasenja • 8,1-7 Manaševa udovica, lijepa i bogata, asketski živi i autoritet je • poučava glavare v11-27 • braća v14.24 • postavljate se iznad Boga v12 • traže njezin zagovor v31 • Judita najavljuje Božje djelo 33 • glasno moli c9

  8. Božja pobjeda • Judita zadivljuje svojom ljepotom • glavare (10,7), stražu pred neprijateljskim taborom (v14), okupljene pred zapovjednikovim šatorom (v19), dvorjanike u šatoru (v23) • i mudrošću 11,20s • zna za Holoferna 10,13 i za Ahiora 11,9 • govori Holofernu 11,5-19 • razotkrit će grijeh svoga naroda (v11) • od Boga poslana (v16.22) • svake noći ide na molitvu 12,8

  9. Snaga Božja • prije udarca dvaput moli 13,4s.7 • dvaput mora udariti v8 • trostruki poziv na hvalu 13,14 • usp. kadoš u Iz 6 • napadači bježe 14,3; 15,2s • Jahvin rat • Amonac Ahior u narodu Božjem 14,10 • Jeruzalem hvali: • “rukom svojom sve si to učinila” 15,10 • c16 Judita pjeva, narod prihvaća (15,14)