slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ZELFSTANDIGE KINDERDAGVERBLIJVEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ZELFSTANDIGE KINDERDAGVERBLIJVEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 79

DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ZELFSTANDIGE KINDERDAGVERBLIJVEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ZELFSTANDIGE KINDERDAGVERBLIJVEN. INHOUD. Wat doet Kind en Gezin? Decreet Kinderopvang baby’s en peuters Nieuwe organisatie van de kinderopvang De v ergunning Subsidies Meer weten. Wat doet Kind en Gezin?. Samen geven we elk kind alle kansen!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ZELFSTANDIGE KINDERDAGVERBLIJVEN' - tyanne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inhoud
INHOUD
 • Wat doet Kind en Gezin?
 • Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
 • Nieuwe organisatie van de kinderopvang
 • De vergunning
 • Subsidies
 • Meer weten
wat doet kind en gezin
Wat doet Kind en Gezin?

Samen geven we elk kind alle kansen!

 • Onze opdracht

Actief bijdragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen:

  • dankzij deskundige ondersteuning voor alle ouders
  • via kwaliteitsvolle kinderopvang
 • Concreet
  • Het beleid voorbereiden
  • De regelgeving uitvoeren
  • Ouders en opvang ondersteunen
  • Vlaanderen en Brussel
inhoud1
INHOUD
 • Wat doet Kind en Gezin?
 • Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
 • Nieuwe organisatie van de kinderopvang
 • De vergunning
 • Subsidies
 • Meer weten
slide5

Wat gaat goed in de kinderopvang?

 • Vlaanderen is een goed voorbeeld in Europa.
  • Problemen in andere landen: te duur voor ouders, onvoldoende regionaal gespreid, overheersende commerciële belangen, beperkt toegankelijk, …
 • Ouders zijn tevreden over hun opvang.
 • De Vlaamse regering is blijven investeren in kinderopvang. 100 miljoen euro extra in de huidige regeerperiode voor:
  • meer plaatsen
  • meer prijs op basis van inkomen van ouders
  • beter gesubsidieerde plaatsen en beter betaalde medewerkers
  • meer ondersteuning van kinderopvang
slide6

Waarom een decreet?

 • Kinderopvang moet goed kunnen blijven.
 • Het is belangrijk om structurele problemen toekomstgericht aan te pakken.
 • Er zijn algemene budgettaire beperkingen.
  • Om in kinderopvang te blijven investeren, is een helder plan en motivering nodig: waarom, wat en hoe?
 • Er een nood aan een duidelijkheid:
  • Nu: 6 soorten opvang met verschillende kwaliteitsvoorwaarden en subsidiesystemen.
  • Verschillen zijn onlogisch en niet te verantwoorden.
waarom een decreet
Waarom een decreet?
 • Er is meer kinderopvang nodig
  • De vraag naar kinderopvang stijgt:
   • geboortecijfer is gestegen;
   • veel werkende ouders;
   • grootouders minder beschikbaar;
   • besef van meerwaarde voor het kind.
  • Het aanbod volstaat zeker nog niet overal.
waarom een decreet1
Waarom een decreet?

‘Goede kinderopvang?

Dat merk je aan de glimlach van je kind.’

Mama Veerle

 • Kwaliteitsvolle kinderopvang is belangrijk
  • Goede kinderopvang heeft een positieve impact op de ontwikkeling van kinderen. Ouders kiezen ook daarom voor opvang.
  • Kinderopvang ondersteunt ouders: contacten, ervaringen delen, meedoen, …
  • Kinderopvang is een vak geworden. Dat verdient een professioneel kader.
  • Kinderopvang moet warm en geborgen blijven: kinderen centraal.
wat als er geen decreet kwam
Wat als … er geen decreet kwam?
 • Minder toekomstperspectieven voor de sector
  • Geen eenduidig beleid, geen toekomstplan, ieder voor zich
  • Geen financieel groeipad
  • Onzekere arbeidssituatie voor zeer veel medewerkers van kinderopvang
  • Geen ondersteuning van wie kinderen begeleidt
 • Minder toekomstperspectieven voor de ouders
  • Geen transparantie over basiskwaliteit
  • Geen zekerheid op meer opvangplaatsen
  • Geen hulp bij het zoeken van opvang
  • Geen duidelijkheid: welke soorten, welke verschillen?
 • Om het even wie kan Kinderopvang inrichten:
  • Geen verplichte vergunning voor kinderopvang, maar wél voor een frituur, café, dierenasiel,….
conclusie stilstaan is achteruitgaan
Conclusie: stilstaan is achteruitgaan
 • De huidige organisatie van de kinderopvang is onevenwichtig en biedt te weinig toekomstkansen
 • Doelstellingen decreet:
  • Voldoende opvang
  • Toegankelijk en betaalbaar voor ouders
  • Financieel haalbaar voor sector
  • Kwaliteitsvol
de overgang wordt haalbaar gemaakt
De overgang wordt haalbaar gemaakt
 • Geleidelijke omschakeling via overgangsmaatregelen en afwijkingen
 • Ondersteuning door Kind en Gezin en partners
 • Stap voor stap: volledige realisatie in 2024
doelstellingen decreet kinderopvang van baby s en peuters
Doelstellingen decreet Kinderopvang van baby’s en peuters

http://www.youtube.com/watch?v=ZWoDP6xLcII

stand van zaken
Stand van zaken
 • Decreet
  • Vlaamse Regering 20 april 2012
 • Besluiten vergunning en subsidie:
  • Vlaamse Regering 22 november 2013
 • Andere besluiten: buitenschoolse, flexibele, handhaving, procedures,…
 • 1 april 2014!
vandaag
Vandaag
 • Presentatie: grote lijnen vergunning en subsidie
 • Mapje: volledige tekst!
 • Vragen: achteraf, ook bij de partners
inhoud2
INHOUD
 • Wat doet Kind en Gezin?
 • Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
 • Nieuwe organisatie van de kinderopvang
 • De vergunning
 • Subsidies
 • Meer weten
slide16

2 soorten kinderopvang

 • Gezinsopvang tot maximum 8 kinderen tegelijk
 • Groepsopvang minstens 9 kinderen tegelijk

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

nieuwe namen
Nieuwe namen

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

vergunning wat
Vergunning – wat?
 • Verplicht voor elke beroepsmatige opvang tegen betaling
 • Vergunningsvoorwaarden
  • Infrastructuur
  • Veiligheid en Gezondheid
  • Omgang met kinderen en gezinnen
  • Personen werkzaam in de kinderopvang
  • Organisatorisch management
  • Samenwerking
 • Start- en werkingsvoorwaarden
 • Buitenschoolse
   • Samen met baby’s en peuters: vergunningsvoorwaarden
   • Enkel buitenschools: apart besluit Vlaamse Regering op komst

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

vergunning hoe
Vergunning – hoe?
 • Kind en Gezin kent de vergunning toe
   • aan een organisator
   • voor een bepaalde opvanglocatie
   • voor een maximum aantal kinderen
   • voor onbepaalde duur zolang voldaan wordt aan de vergunningsvoorwaarden
 • Toezicht
   • Op documenten (Kind en Gezin)
   • Ter plaatse door toezichthouders (Zorginspectie)
 • Handhaving
   • Wat als niet aan de voorwaarden wordt voldaan?
   • Besluit nog op komst

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

vergunning aanpak op 1 april 2014
Vergunning – aanpak op 1 april 2014
 • Je attest van toezicht wordt op 1 april 2014 omgezet naar een vergunning voor hetzelfde aantal plaatsen als op je attest van toezicht
 • Starters: streefdoel is vanaf maart 2014 aanvraag vergunning mogelijk te maken
 • Gemelde opvang: moet ten laatste op 1 januari 2015 een vergunning aanvragen
 • Opvang mogelijk maken!
  • Sommige voorwaarden: voldoende overgangsperiode
  • Sommige voorwaarden: afwijking mogelijk toegestaan door Kind en Gezin
   • advies van de commissie afwijkingen
   • gelijkwaardige kwaliteit gegarandeerd

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

vergunning svoorwaarden
Vergunningsvoorwaarden
 • Aantal plaatsen en kinderbegeleiders
 • Infrastructuur
 • Veiligheid en Gezondheid
 • Omgang met kinderen en gezinnen
 • Personen werkzaam in de kinderopvang
 • Organisatorisch management
 • Samenwerking
vergunning aantal plaatsen
Vergunning –aantal plaatsen
 • Op 1 april krijg je een vergunning voor hetzelfde aantal plaatsen als nu.
 • Aantal plaatsen op de vergunning hangt af van:
  • De wens van de organisator
  • De beschikbare ruimte en inrichting
 • Er mogen nooit meer kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn dan het aantal vergunde plaatsen.
 • Schoolgaande kinderen tot en met de lagere school tellen mee voor de aanwezigheid.

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

vergunning aantal kinderenbegeleiders
Vergunning – aantal kinderenbegeleiders

ABSOLUTE MAXIMA

1 begeleider aanwezig: max. 8 kinderen

Meerdere begeleiders aanwezig: max. 9 kinderen per begeleider

Tijdens rust (max. 2 uur) vanaf 2e begeleider: max. 14 kinderen per begeleider

Overgang tot 1 april 2020: peutertuinen

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

werkingsvoorwaarden
Werkingsvoorwaarden
 • Aantal plaatsen
 • Infrastructuur
 • Veiligheid en Gezondheid
 • Omgang met kinderen en gezinnen
 • Personen werkzaam in de kinderopvang
 • Organisatorisch management
 • Samenwerking
ruimtes
Ruimtes
 • Afzonderlijke binnenruimtes
  • = wanden van plafond tot vloer
  • Leefruimte per leefgroep
   • Max 18 kinderen gekoppeld aan begeleider(s) en ruimte(s)
  • Afzonderlijke rustruimte voor kinderen jonger dan 18 maanden of ‘s nachts
  • Sanitaire ruimte voor volwassenen: toilet en wasbak
 • Als > 36 plaatsen: circulatieruimte (gang, hall)
  • Overgangsperiode tot april 2017
   • Voor opvang met attest van toezicht op 1 april 2014
   • Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen
  • Afwijking mogelijk
   • Voor opvang met attest van toezicht op 1 april 2014
   • Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen
  • Tijdelijke afwijking bij overmacht en verbouwingen mogelijk

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

netto vloeroppervlakte
Netto vloeroppervlakte
  • Leefruimte: 3 m²
  • Leef- + rustruimte: 5 m²
 • Berekend op basis van vloeroppervlakte met plafondhoogte min 2,2 m
  • Uitzonderingen: zie tekst in je map
 • Als attest van toezicht op 31 maart 2014
  • Overgangsperiode tot 1 april 2017
   • Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen
  • Aanvraag afwijking aan Kind en Gezin mogelijk
   • Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen
  • Tijdelijke afwijking bij overmacht en verbouwingen mogelijk

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

natuurlijk daglicht en verluchting
Natuurlijk daglicht en verluchting
 • Vergelijkbaar met vroeger
 • Natuurlijk daglicht in leefruimte
  • Min. 1 buitenraam per leefruimte
  • Raamoppervlakte: zie mapje
  • Als attest van toezicht:
   • Overgangsperiode tot 1 april 2017
    • Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen
   • Aanvraag afwijking aan Kind en Gezin mogelijk
    • Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen
 • Voldoende ventilatie

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

keuken
Keuken

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

andere
Andere

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

veilig slapen
Veilig slapen

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

uitrusting voor verzorging
Uitrusting voor verzorging

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

werkingsvoorwaarden1
Werkingsvoorwaarden
 • Aantal plaatsen
 • Infrastructuur
 • Veiligheid en Gezondheid
 • Omgang met kinderen en gezinnen
 • Personen werkzaam in de kinderopvang
 • Organisatorisch management
 • Samenwerking
brandveiligheid
Brandveiligheid
 • Brandweerattest A of B
  • A: OK
  • B: OK met opmerkingen
  • C: niet OK
 • Inhoudelijk gelijklopend
  • Soepeler: trap, verwarmingssysteem en –lokaal
  • Nieuw: kelder en evacuatie, branddetectie vanaf 51 plaatsen
 • Wanneer nieuw attest?
  • Op vervaldatum als < 2022
  • Iedereen: ten laatste 2022
  • Onmiddellijk bij: verhoging aantal plaatsen, grondige wijzigingen, verhuis, nieuwe locatie
 • Afwijking via commissie brandveiligheid blijft mogelijk

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

Voorlopige versie 5 juli 2013

nieuw risicoanalyse
Nieuw: Risicoanalyse
 • Organisator zorgt voor veilige en gezonde omgeving
 • Risicoanalyse gaat minimaal over:
  • de veiligheid en het voorkomen van verwondingen, ongevallen, levensbedreigende situaties en het verdwijnen van kinderen;
  • de gezondheid en het voorkomen van ziekte, besmetting en verontreiniging
 • Plan van aanpak en een tijdspad om de risico’s te beheersen
 • Minstens binnen een cyclus van twee jaar
  • alles komt binnen de twee jaar aan bod, maar het werk kan gespreid worden over die twee jaar.
 • Model van Kind en Gezin op komst

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

veiligheid en gezondheid
Veiligheid en gezondheid
 • Zoals nu
  • Dieren buiten bereik
  • Gezonde, gevarieerde en hygiënisch bereide voeding en drank
  • Telefoontoestel
  • Procedure en melden: crisis
 • Nieuw
  • Flessenwater als loden waterleiding
  • Procedure en melden: grensoverschrijdend gedrag

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

veiligheid en gezondheid1
Veiligheid en gezondheid
 • Dieren buiten bereik
 • Gezonde, gevarieerde en hygiënisch bereide voeding en drank
 • Telefoontoestel
 • Verzekeringen
  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Lichamelijke ongevallen kinderen

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

verzekeringen
Verzekeringen
 • Check de specificaties voor deze verzekeringen in je mapje!

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

vergunningsvoorwaarden
Vergunningsvoorwaarden
 • Aantal plaatsen
 • Infrastructuur
 • Veiligheid en Gezondheid
 • Omgang met kinderen en gezinnen
 • Personen werkzaam in de kinderopvang
 • Organisatorisch management
 • Samenwerking
omgang met kinderen en gezinnen
Omgang met kinderen en gezinnen
 • Fysieke en psychische integriteit respecteren
 • Niet discrimineren
 • Je opvang realiseert een pedagogisch beleid met als doel:
  • ontwikkeling stimuleren
  • welbevinden en de betrokkenheid bevorderen
  • rekening houden met het aantal, de noden en de eigenheid van elk kind
 • Pedagogische kwaliteit voldoet aan de norm
  • Meetinstrument pedagogische kwaliteit wordt hiervoor ontwikkeld

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

pedagogisch nieuwe elementen
Pedagogisch - nieuwe elementen
 • Wennen
 • Gevarieerd aanbod aan spelmateriaal en activiteiten binnen en buiten
 • Taalbeleid
  • Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleren
  • Positieve aandacht voor thuistaal

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

pedagogische ondersteuning nieuw
Pedagogische ondersteuning - nieuw
 • Elke organisator zorgt ten laatste op april 2016 voor pedagogische ondersteuning:
   • ofwel via een schriftelijke overeenkomst met een pedagogische ondersteuningsorganisatie;
   • ofwel via een erkenning van de eigen organisatie als pedagogische ondersteuningsorganisatie;
 • Erkenning van pedagogische ondersteuningsorganisatie door Kind en Gezin
   • info volgt

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

betrokkenheid en participatie gezinnen nieuwe elementen
Betrokkenheid en participatie gezinnen – nieuwe elementen
 • Evaluatie van de werking en tevredenheid door elk gezin
 • Bekend maken aan de ouders binnen een bepaalde termijn:
  • Vergunningsbeslissingen
  • Schriftelijke aanmaningen op vraag van Kind en Gezin
 • Huishoudelijk reglement: informatie voor alle gezinnen (1 jaar overgangsperiode)
 • Specifieke bepalingen voor:
  • Schriftelijke overeenkomst (1 jaar overgangsperiode)
  • Inlichtingenfiche
  • Aanwezigheidsregister

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

vergunning svoorwaarden1
Vergunningsvoorwaarden
 • Aantal plaatsen
 • Infrastructuur
 • Veiligheid en Gezondheid
 • Omgang met kinderen en gezinnen
 • Personen werkzaam in de kinderopvang
 • Organisatorisch management
 • Samenwerking
slide44

Kwalificaties

 • Alle verantwoordelijken en kinderbegeleiders
  • Kwalificatiebewijzen: concreet in ministerieel besluit
  • Kwalificerend traject mogelijk voor kinderbegeleiders
 • Wie 3 jaar werkt kan afwijking van Kind en Gezin krijgen
  • tussen 1 april 2009 en 1 april 2014 min. 3 jaar gewerkt
  • in een locatie met een erkenning, attest van toezicht of toestemming
  • voor dezelfde functie
 • Wie hiervoor niet in aanmerking komt: overgang
  • Verantwoordelijke
    • als gestart voor 1 april 2015: tijd om kwalificatie te behalen tot 1 april 2020
    • als later gestart: onmiddellijk voldoen aan kwalificaties
  • Kinderbegeleider: kwalificerend traject

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

kwalificaties
Kwalificaties

Competenties kinderbegeleider

 • opvoeden, verzorgen en ontwikkeling stimuleren van individuele kinderen en een groep kinderen
 • samenwerken met
  • het gezin als partner in de opvoeding
  • externen in functie van kinderopvang
  • collega’s en de pedagogisch ondersteuner
 • reflecteren over het pedagogisch handelen en kunnen verbeteren
 • omgaan met diversiteit

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

personen in de kinderopvang
Personen in de kinderopvang
 • Nieuw: vervangend aanspreekpersoon van de verantwoordelijke
  • Actieve kennis Nederlands zelfde niveau als verantwoordelijke
 • Vorming
  • Verantwoordelijke en kinderbegeleider
  • Jaarlijkse analyse behoefte
  • Aanbod

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

vergunning svoorwaarden2
Vergunningsvoorwaarden
 • Aantal plaatsen
 • Infrastructuur
 • Veiligheid en Gezondheid
 • Omgang met kinderen en gezinnen
 • Personen werkzaam in de kinderopvang
 • Organisatorisch management
 • Samenwerking
organisatorisch management
Organisatorisch management
 • Ondernemingsnummer
 • Als feitelijke vereniging: samenwerkingsovereenkomst
 • Planning en registratie van aanwezigheid kinderbegeleiders
 • Inwerking nieuwe medewerkers
 • Zelfevaluatie van de werking
 • Financiële werking opvolgen
 • Klachtenbehandeling en evaluatie ervan
 • Als meer dan 18 plaatsen:
  • Organisatorische structuur
  • Evaluatie door medewerkers
  • Kwaliteitshandboek

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

nieuw kwaliteitshandboek
Nieuw: kwaliteitshandboek
 • Voor organisator met meer dan 18 kinderopvangplaatsen
 • Overgangsperiode. Bestaande opvangvoorzieningen en starters na 1 april 2014 hebben 2 jaar de tijd om een kwaliteitshandboek te hebben.
 • Kind en Gezin ondersteunt jou en bereidt een instrument voor.
 • Inhoud. Minstens:
  • Kwaliteitsbeleid
   • Missie, visie, doelstellingen, strategie
  • Kwaliteitsmanagementsysteem
   • Structuur, bevoegdheden, verantwoordelijkheden
   • Aantal procedures en processen
  • Evaluatie ervan

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

vergunning svoorwaarden3
Vergunningsvoorwaarden
 • Aantal plaatsen
 • Infrastructuur
 • Veiligheid en Gezondheid
 • Omgang met kinderen en gezinnen
 • Personen werkzaam in de kinderopvang
 • Organisatorisch management
 • Samenwerking
samenwerking
Samenwerking
 • Met Kind en Gezin
  • gegevens elektronisch bezorgen aan Kind en Gezin
   • maandelijks en per kind: overgangsperiode tot april 2017
   • tot april 2017: jaarlijks tijdens 1e week februari het aantal aanwezige kinderen
 • Met Lokaal Loket Kinderopvang
  • ondersteunt ouders in hun zoektocht
  • nog uitvoeringsbesluit nodig
 • Je informeren over lokaal beleid kinderopvang

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

slide53

Kinderopvangzoeker

 • De Vlaamse Regering wil dat ouders eenvoudiger en sneller opvang vinden.
 • Proefproject in zorgregio Hasselt met de Kinderopvangzoeker:
  • een instrument om opvangvragen te registreren, te behandelen en in kaart te brengen.
  • Kinderopvangzoeker zoals uitgetest voldoet niet aan de verwachtingen van de gebruikers. Stop gezet op 8 oktober 2014.
 • Op basis van de resultaten van de evaluatie zoekt Kind en Gezin samen met de sector verder naar een manier om samen met de lokale loketten kinderopvang ouders te ondersteunen om eenvoudiger en sneller opvang te vinden.

Versie 7 oktober 2014

inhoud3
INHOUD
 • Wat doet Kind en Gezin?
 • Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
 • Nieuwe organisatie van de kinderopvang
 • De vergunning
 • Subsidies
 • Meer weten
slide55
Sector moet financieel leefbaar zijn

Zelfde systeem voor huidigeerkende en zelfstandige opvang

Duidelijk systeem

Vergunningsvoorwaarden subsidievoorwaarden

Subsidiehoogte bouwt op naargelang de opdrachten die opgenomen worden.

Budgettaire beperkingen: overgangsperiodes tot ten laatste 2020

Subsidies - principes

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013

subsidies aanpak
Subsidies - aanpak

oproep

 • Huidige subsidies worden automatisch omgezet naar nieuwe
  • Hetzelfde aantal subsidieerbare plaatsen
 • Geen enkele sector gaat financieel achteruit
 • Organisator die financieel minder krijgt: in bepaalde gevallen een compensatie mogelijk
 • Aantal plaatsen met subsidies zal groeien
  • Binnen budgettaire mogelijkheden
  • Met programmatie

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013

subsidies overzicht
Subsidies - overzicht
 • Kwetsbare gezinnen
 • Voorrangsregels

Trap 3

Plussubsidie

Trap 2

 • Prijs op basis van inkomen
 • Voorrangsregels

Trap 1 1

Subsidie voor inkomenstarief

Subsidie voor inkomenstarief

 • 220 openingsdagen
 • Nederlands

Basissubsidie

Basissubsidie

Basissubsidie

Individuele

specifieke zorg

Individuele en of structurele

specifieke zorg

- Inclusieve opvang

Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013

Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013

omzetting financi le ondersteuning
Omzetting financiële ondersteuning

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

basissubsidie voorwaarden
BASISSUBSIDIE - VOORWAARDEN
 • 220 openingsdagen
  • Groepsopvang: iedere locatie
 • Alle begeleiders hebben actieve kennis van Nederlands
  • Ofwel attest (zelfde niveau als vergunning)
  • Ofwel onder bepaalde voorwaarden het attest na 4 jaar werken behalen
  • Overgangsperiode groepsopvang tot april 2015
 • Jaarlijks een begroting met raming van inkomsten en uitgaven
 • Boekhouding die inkomsten en uitgaven voor kinderopvang transparant afzondert

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

omzetting ikg
Omzetting IKG

Overgangsperiode tot 2020 qua subsidiebedragen trap 2

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

subsidie voor inkomenstarief voorwaarden
Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden
 • Voldoen aan voorwaarden basissubsidie
 • 220 openingsdagen van 11u tussen 6u en 20u
   • Overgang: 2014 en 2015: 9 uren
 • 80% bezetting
  • Overgangsperiode:
   • 70% 2014
   • 75% 2015

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

subsidie voor inkomenstarief voorwaarden1
Subsidie voor inkomenstarief- Voorwaarden
 • Voorrangsregels
  • Inspanningsverbintenis
   • absolute en steeds voorrang voor werksituatie
    • werk zoeken, houden of beroepsopleiding
   • daarnaast voorrang
    • alleenstaanden
    • gezinnen met laag inkomen
    • pleegkinderen
    • broertjes en zusjes

Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013

voorlopige versie 5 juli 2013

subsidie voor inkomenstarief voorwaarden2
Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden
 • Voorrangsregels
  • Resultaatsverbintenis: min. 20% van de opgevangen kinderen:
    • gezinnen die voldoen aan 2 kenmerken van voorrangsregels
    • of kwetsbare gezinnen
     • zelfde definitie als in trap 3 plussubsidie
  • 20% niet bereikt: afwijking mogelijk van de absolute voorrang werksituatie
  • Bijkomende eigen regels mogelijk, maar wettelijke voorrangsregels zijn prioritair
  • Opnemen in het huishoudelijk reglement

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

voorlopige versie 5 juli 2013

subsidie voor inkomenstarief voorwaarden3
Subsidie voor inkomenstarief- Voorwaarden
 • Bijkomend Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
  • Inspanningsverbintenis
   • Voorrang aan kinderen waarvan minstens één persoon uit het gezin het Nederlands voldoende machtig is
  • Resultaatsverbintenis
   • Min. 1 kind, max. 55% van de kinderen

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

subsidie voor inkomenstarief voorwaarden4
Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden

Systeem inkomenstarief gebruiken

 • Geen mix mogelijk binnen zelfde locatie
 • Betalen voor gereserveerde opvangdagen
  • Opvangplan wordt vastgelegd in schriftelijke overeenkomst.
  • Uitzondering: sluitingsdagen & gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (ministerieel besluit)
 • Inkomenstarief dekt kosten gedurende bepaald aantal uren, met uitzondering van ‘s nachts
  • Bijkomend: bepaalde bijkomende kosten & reservatie of waarborg (ministerieel besluit)
  • Buitenschoolse opvang: apart besluit

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

subsidie voor inkomenstarief voorwaarden5
Subsidie voor inkomenstarief – voorwaarden

Systeem inkomenstarief

 • Ouder berekent inkomenstarief via website Kind en Gezin
  • basis: gezamenlijk belastbaar inkomen
  • ministerieel besluit
  • organisator ondersteunt als nodig
 • Individueel verminderd tarief mogelijk
  • via automatische rechten of OCMW
  • ministerieel besluit
 • Organisator: facturatie en inning
 • Onjuiste verklaringen van ouders
  • Herberekening of maximumtarief mogelijk

voorlopige versie 5 juli 2013

subsidie voor inkomenstarief voorwaarden6
SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - VOORWAARDEN
 • Organisator met 19 subsidieerbare plaatsen of meer:
  • Rechtspersoonlijkheid met sociaal oogmerk
   • Zelfstandige IKG kinderdagverblijven: uiterlijk 1 april 2020
  • Kinderbegeleiders groepsopvang zijn werknemers
   • Niet voor:
    • kinderbegeleider = verantwoordelijke
    • samenwerkende aangesloten onthaalouders met sui-generis statuut
   • Zelfstandige IKG kinderdagverblijven: uiterlijk 1 april 2020
    • ! evaluatie in 2017
  • Dubbele boekhouding en financieel verslag
   • Zelfstandige IKG kinderdagverblijven: uiterlijk 1 april 2020

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

subsidie voor inkomenstarief bedragen
Subsidie voor inkomenstarief – bedragen
 • Basissubsidie
  • Bedrag per plaats per jaar
  • Verhoudingsgewijs vermindering als:
   • geen gans jaar actief
   • aantal opgevangen kinderen per kalenderjaar < aantal gesubsidieerde plaatsen
 • Inkomenstarief
  • Bedrag per prestatie
   • Alle prestaties tussen 6u en 20u van locaties van subsidiegroep die aan subsidievoorwaarden voldoen
   • 100%: prestaties van 5u tot 11u 60%: prestaties van 0 tot 5u max 120% (aantal gesubsidieerde plaatsen x 220 x 120%)
  • Bedrag volgens gemiddelde leeftijd
   • Op basis van leeftijden en werkregeling
   • Groepsopvang: begeleiders, verantwoordelijken en en medewerkers die verantwoordelijke systematisch ondersteunen
  • Verrekening met inkomenstarieven

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

voorlopige versie 5 juli 2013

slide69

Subsidiebedragen

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

voorlopige versie 5 juli 2013

subsidie inclusieve kinderopvang
SUBSIDIE INCLUSIEVE KINDEROPVANG
 • Subsidie voor inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte.
  • door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig
 • Specifieke voorwaarden voor individuele en structurele: zie mapje

Versie 22 november 2013.

Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

subsidie inclusieve kinderopvang bedrag
SUBSIDIE INCLUSIEVE KINDEROPVANG - BEDRAG

Individuele

 • 9,54 € per prestatie van een kind met specifieke zorgbehoefte
  • toekenning van Kind en Gezin

Structurele

 • 2891,49 € per structurele plaats per jaar
  • max 1/3 van het aantal vergunde plaatsen per subsidiegroep
  • Combinatie individuele & structurele mogelijk

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

inhoud4
INHOUD
 • Wat doet Kind en Gezin?
 • Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
 • Nieuwe organisatie van de kinderopvang
 • De vergunning
 • Subsidies
 • Meer weten
slide73

Meer weten?

 • www.kindengezin.be: alle info over het decreet
  • Ga naar Kinderopvang > Nieuw decreet
 • Nieuwsbrief: alle nieuwe info over decreet en kinderopvang
  • Ga naar Nieuwsbrieven > Kinderopvang > inschrijven
 • Jouw vergunning of subsidie
  • je dossierbeheerder (vanaf 1 januari klantenbeheerder)
 • Ondersteuning als zelfstandige, pedagogisch, financieel, juridisch, …
  • Agentschap Ondernemen, KidsInvest, VoorZet, UnieKO
 • Vind je nog geen antwoord op je vragen?
  • decreetkinderopvang@kindengezin.be.
algemene principes
ALGEMENE PRINCIPES
 • Subsidies gekoppeld aan specifieke dienstverlening
  • Bijkomende opdrachten en voorwaarden
  • Toegang voor iedereen gelijk: zelfstandig, openbaar bestuur, …
  • Subsidievoorwaarden ≠ vergunningsvoorwaarden
 • Geen verplichting om subsidies aan te vragen
 • Toekenning voor 10 jaar zolang organisator aan voorwaarden voldoet
 • Verschillende bedragen naargelang:
  • Gezinsopvang of groepsopvang
  • Eventuele overgangsfase

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

Voorlopige versie 5 juli 2013

algemene principes1
ALGEMENE PRINCIPES
 • Opbouwen reserves mogelijk onder bepaalde voorwaarden
 • Subsidiebedragen worden verhoogd als spilindex overschreden
 • Voorschot per kwartaal en jaarafrekening
 • Elektronisch bezorgen van gegevens aan Kind en Gezin
 • De organisator krijgt subsidies voor één of meerdere opvanglocaties
  • Organisator kiest welke locaties
  • Zodra betaling: aan de subsidievoorwaarden voldoen
  • Alle plaatsen in de locatie moeten aan de subsidievoorwaarden voldoen van de respectievelijke trap

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

Voorlopige versie 5 juli 2013

toekenning en betaling
TOEKENNING EN BETALING

Vergunde kinderopvangplaatsen

Plaatsen met een vergunning

Plaatsen met een beslissing tot toekenning

Subsidieerbarekinderopvangplaatsen

 • Vergund: 20 plaatsen
 • Subsidieerbaar: 20 plaatsen
 • Vergund: 2016plaatsen
 • Subsidieerbaar: 20 plaatsen
 • Vergund: 26 plaatsen
 • Subsidieerbaar: 20 plaatsen

Gesubsidieerd: 20 plaatsen

Gesubsidieerd: 2016plaatsen

Gesubsidieerd: 20 plaatsen

Gesubsidieerde kinderopvangplaatsen

Plaatsen met effectieve betaling

Een voorbeeld

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

Voorlopige versie 5 juli 2013

toekenning en betaling1
TOEKENNING EN BETALING
 • Subsidies worden gegroepeerd in subsidiegroepen
  • Gezinsopvang: alle opvanglocaties van organisator in een zorgregio
  • Groepsopvang: alle opvanglocaties van organisator in een gemeente
  • Samenwerkende onthaalouders: aparte subsidiegroep

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

toekenning en betaling2
TOEKENNING EN BETALING
 • Acties op het niveau van subsidiegroepen
  • Toekenning, berekening en betaling
  • Evaluatie van het voldoen aan subsidievoorwaarden
   • voor alle locaties samen die voldoen aan de voorwaarden van een bepaalde subsidie in de subsidiegroep
 • Voordelen subsidiegroepen
  • Organisator kan subsidies flexibel inzetten
  • Bij verhuis of stopzetting binnen subsidiegroep: tijdelijk behoud subsidies

Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

Voorlopige versie 5 juli 2013