Ceacht 2 – Fan Slán - PowerPoint PPT Presentation

ceacht 2 fan sl n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ceacht 2 – Fan Slán PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ceacht 2 – Fan Slán

play fullscreen
1 / 14
Ceacht 2 – Fan Slán
157 Views
Download Presentation
twyla
Download Presentation

Ceacht 2 – Fan Slán

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ceacht 2 – Fan Slán

 2. Chun: Iarmhairtí a thuiscint, agus conas roghanna eolasacha a dhéanamh A thuiscint cé a bheidh in ann cabhrú i gcás éigeandála Smaoineamh ar conas a bheith slán in aice leis an bhfarraige agus le dobharlaigh eile Díriú intinne

 3. Scannán 3 – cuid 1 ? Féach ar an ngearrthán scannáin seo Cad a dhéanfá féin sa chás seo? Cliceáil anseo chun amharc ar an scannán

 4. Ar scoil – múinteoir nó an duine fásta is gaire Sa bhaile Ar an mbóthar Amuigh sa bhaile mór Ar an dtrá – iarr ar an nGarda Cósta nó aimsigh garda tarrthála Amuigh faoin tuath In aice le habhainn, le loch nó le taiscumar Cuir glaoch ar 999 nó 112 Cé ar chóir teagmháil a dhéanamh leo i gcás éigeandála Inis don oibreoir cén áit ina bhfuil tú agus cad a tharla – seolfaidh sé nó sí na seirbhísí cuí éigeandála

 5. Cad is RNLI ann? Is carthanas é an RNLI a shábhálann daoine ar an bhfarraige 235 Stáisiún bád tarrthála RNLI 4,600 ball deonach d’fhoirne bád tarrthála Gardaí tarrthála ar níos mó ná 160 trá • Níos mó ná 900 garda tarrthála agus maoirseoir íoctha séasúrach • Soláthraíonn gardaí tarrthála deonacha cumhdach breise

 6. Scannán 3 – cuid 2 Féach ar an ngearrthán scannáin seo Cé a chabhraigh le Lucy? ? Cliceáil anseo chun amharc ar an scannán

 7. Soláthraíonn báid tarrthála seirbhís chuardaigh agus tarrthála 24 uair an chloig Freagraíonn siad do ghlaonna éigeandála ó dhaoine i dtrioblóid ar an bhfarraige Báid tarrthála uile-aimsire agus chladaigh agus sciorrárthaí Tá foireann dheonach acu a traenáladh chun daoine a shábháil ar an bhfarraige Is féidir tuilleadh a fháil amach ar rnli.org.uk Conas a chabhraíonn na báid tarrthála?

 8. Déanann gardaí tarrthála maoirsiú ar an dtrá Cruthaíonn siad limistéir shábháilte ar an dtrá ag úsáid bratach agus déanann siad maoirsiú ar na limistéir sin Bíonn rochtain acu ar threalamh tarrthála Traenáladh iad chun daoine a shábháil Múineann siad an tsábháilteacht trá do dhaoine Is féidir tuilleadh a fháil amach ar rnli.org.uk Conas a chabhraíonn na gardaí tarrthála?

 9. Bíodh do bhratacha ar eolas agat • Gardaí tarrthála ar patról, an áit is sábháilte chun dul ag snámh • Limistéir d’árthaí. Níl sé sábháilte dul ag snámh sa limistéar seo • CONTÚIRT! Ná téigh isteach san uisce riamh nuair a bhíonn an bhratach dhearg ar foluain • Gaoth chontúirteach. Ná húsáid inséidthigh

 10. Cad iad na rudaí a d’fhéadadh Lucy a dhéanamh chun fanacht slán? Gan dul amach ina haonar Dul amach le duine fásta Inis do dhuine éigin cá raibh sí ag dul A bheith i dtrioblóid a sheachaint ?

 11. Póstaer sábháilteachta Póstaer a phleanáil do leanaí óga

 12. Cad iad na contúirtí agus na guaiseacha a d’fhéadfadh a bheith ar an dtrá? Conas is féidir leat na contúirtí agus na guaiseacha seo a sheachaint? Cad iad na rudaí eile ar féidir leat a dhéanamh chun fanacht slán? Do phóstaer sábháilteachta trá a phleanáil

 13. Cad iad na contúirtí agus na guaiseacha a d’fhéadfadh a bheith ann? Conas is féidir leat na contúirtí agus na guaiseacha seo a sheachaint? Cad iad na rudaí eile ar féidir leat a dhéanamh chun fanacht slán? Do phóstaer sábháilteachta uisce a phleanáil

 14. Chun: Iarmhairtí a thuiscint, agus conas roghanna eolasacha a dhéanamh A thuiscint cé a bheidh in ann cabhrú i gcás éigeandála Smaoineamh ar conas a bheith slán in aice leis an bhfarraige agus le dobharlaigh eile Athbhreithniú