knji ni no poslovanje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Knjižnično poslovanje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Knjižnično poslovanje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Knjižnično poslovanje - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Knjižnično poslovanje. Obrada Šk. god. 2004./2005. Razvrstavanje i obilježavanje građe. po vrstama pregledavanje potpunosti i ispravnosti obilježavanje pečatima poleđina naslovne stranice, kraj teksta, “tajna stranica” inventarizacija (osim serijskih publikacija). Kontinuacije.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Knjižnično poslovanje' - tuyet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
knji ni no poslovanje

Knjižnično poslovanje

Obrada

Šk. god. 2004./2005.

razvrstavanje i obilje avanje gra e
Razvrstavanje i obilježavanje građe
 • po vrstama
 • pregledavanje potpunosti i ispravnosti
 • obilježavanje pečatima
 • poleđina naslovne stranice, kraj teksta, “tajna stranica”
 • inventarizacija (osim serijskih publikacija)
kontinuacije
Kontinuacije
 • podaci o pristiglom sveščiću unose se u posebne obrasce ili posebna polja u računalnom programu
 • Kardex (naslov, podnaslov, izdavač i mjesto izdavanja, broj i datum narudžbe, broj i datum predračuna i računa, datum reklamacije, cijena u kunama i cijena u valuti, datum i cijena uveza)
inventarizacija
Inventarizacija
 • upis u knjigu vlasništva
 • posebne knjige za posebne vrste građe
 • posebne knjige prema načinu nabave
 • računalni ispisi strojno inventarizirane građe mogu se uvezati
inventarna knjiga
Inventarna knjiga
 • stupci
 • inventarni (redni) broj
 • može početi od broja 1 svake kalendarske godine, npr. 181/2004, O282/2003, Č28/2004
 • datum
 • prezime i ime autora
 • naslov publikacije, mjesto izdavanja, nakladnik i godina
inventarna knjiga1
Inventarna knjiga
 • način nabave i ime dobavljača
 • cijena
 • signatura
 • napomena (uvez, otpis)
 • svaki svezak ili zasebna jedinica dobivaju svoj inventarni broj
inventarizacija1
Inventarizacija
 • inv. br. → na poleđinu nasl. lista ispod ili iznad pečata, na kataložnu jedinicu i na kodiranu naljepnicu na knjizi
 • knjige inventara se uvezuju, a stranice im se paginiraju
 • kroz knjigu se provlači trobojna vezica, čiji se krajevi na zadnjem listu zapečate, u vosak se utisne knjižnični pečat
inventarna knjiga2
Inventarna knjiga
 • na zadnjem listu knjige upisuje se broj stranica i zadnji inventarni broj, pečat i potpis voditelja knjižnice
stru na obrada
Stručna obrada
 • provjera da li knjiga pripada nekoj numeriranoj nakladničkoj cjelini
 • u nekim knjižnicama sve knjige u nakladničkoj cjelini dobivaju istu signaturu, npr. 166.333 sv. 16
 • ako primjerak istog naslova već postoji u knjižnici → dubleta
 • na postojeću kataložnu jedinicu dodaje se nov inv. br.
unikat dublete i duplikati
Unikat, dublete i duplikati
 • unikat → jedinica građe koja postoji u jednom primjerku
 • unikat → prvi primjerak namijenjen korištenju
 • dubleta → primjerak građe koji knjižnica već ima, a nabavljen je namjerno jer je knjižnici potrebno više primjeraka
unikat dublete i duplikati1
Unikat, dublete i duplikati
 • duplikat → primjerak građe koji knjižnica već ima, a koji je stigao nenamjerno, npr. darom ili namjerno, za daljnju zamjenu ili darivanje
 • čuvaju se posebno i ne daju na korištenje
 • arhivski primjerak → primjerak namijenjen trajnom čuvanju koji se obično ne daje na korištenje
stru na obrada1
Stručna obrada
 • formalna obrada → katalogizacija
 • stvarna obrada → razvrstavanje prema sadržajnim obilježjima
 • klasifikacija ili stručenje → postupak dijeljenja, raspoređivanja ili razvrstavanja građe u više skupina, vrsta ili razreda prema određenim kriterijima
klasifikacija ili stru enje
Klasifikacija ili stručenje
 • stručne skupine dio su klasifikacijskog sustava koji može biti opći ili poseban
 • opći klasifikacijski sustav → obuhvaća cjelokupno ljudsko znanje, npr. UDK
 • posebni klasifikacijski sustav → za građu koja pripada jednom ili nekoliko stručnih područja, npr. Barnardov klasifikacijski sustav
stru ne oznake
Stručne oznake
 • skupine i podskupine znanja označavaju se brojevima ili slovima odnosno njihovim kombinacijama, npr. 34 oznaka za pravo u UDK
 • oznake sadržaja na knjizi su stručne oznake
predmetna obrada
Predmetna obrada
 • utvrđuje se predmet (tema) o kojem se u knjizi govori
 • predmetnica na jeziku knjižnice
signatura i signiranje
Signatura i signiranje
 • signatura → oznaka smještaja jedinice građe
 • fiksna signatura, npr. L128
 • pomična signatura, npr. 34/DRA/t
signatura
Signatura
 • formalna signatura → kad je građa smještena u zatvorenom spremištu
 • prema pristizanju građe u knjižnicu → numerus currens
 • više primjeraka istog naslova ima istu signaturu, npr. a, b, c itd.
formalno signiranje
Formalno signiranje
 • prema formatu → unaprijed se određuju skupine prema formatima, npr. knjige do 25 cm visine imaju rezervirane signature od 1 do 1500 (I.)
 • od 25 cm do 35 cm visine → signature od 1501 do 3500 (II.)
 • iznad 35 cm visine → signature od 3501 do 4500
stru no signiranje
Stručno signiranje
 • sadržajna signatura → kad je građa u otvorenom pristupu
 • prva razina signature → stručna oznaka (obično 3 ili 4 brojke)
 • druga razina →autorska oznaka (3 ili 5 početnih slova autorova prezimena)
 • treća razina → oznaka naslova (prvo slovo naslova)
signatura1
Signatura
 • olovkom na poleđinu naslovnoga lista
 • na omotu
 • na kataložnoj jedinici
 • u inventarnoj knjizi
 • knjižna naljepnica (na zadnjem omotu)
 • kodirane naljepnice za automatiziranu posudbu
revizija i otpis gra e
Revizija i otpis građe
 • revizija je obvezna i propisana Pravilnikom o reviziji i otpisu knjižnične građe - NN 21(2002)
 • izuzeta je stara i vrijedna građa registrirana kao kulturno dobro
 • do 10.000 jedinica → svake 4 godine
 • do 50.000 jedinica → svakih 6 godina
 • do 100.000 jedinica → svakih 8 godina
obveza provo enja revizije
Obveza provođenja revizije
 • do 250.000 jedinica → svakih 10 godina
 • do 500.000 jedinica → svakih 12 godina
 • nakon preseljenja, požara, poplave, potresa, krađe i ratnih razaranja
revizija
Revizija
 • povjerenstvo
 • zapisnik o reviziji (čuva se s ostalom dokumentacijom u knjižnici)
 • prijedlog o otpisu s popisom građe za otpis
 • prijedlog o daljnjem postupku s otpisanom građom
 • izvještaj se dostavlja matičnoj knjižnici
kriteriji za otpis
Kriteriji za otpis
 • uništenost
 • dotrajalost
 • zastarjelost
godi nji dopu teni otpis
Godišnji dopušteni otpis
 • knjižne građe
  • do 2% (cijeloga fonda) na osnovi uništenosti
  • do 1% na osnovi dotrajalosti
  • do 2% na osnovi zastarjelosti
 • neknjižne građe
  • do 30% za igračke
  • do 10% za CD
  • 10-20% za AV građu
otpisana gra a
Otpisana građa
 • evidentira se u inventarnim knjigama i katalozima
 • građa se označuje pečatom u kojemu je upisano ime knjižnice i riječ Otpisano
 • pečat se stavlja uz oznaku inventarnog broja
 • popisi se dostavljaju na uvid matičnoj knjižnici, zatim NSK
otpisana gra a1
Otpisana građa
 • dar, zamjena, prodaja
 • prerada papira
 • spremnici za papir
razlozi
Razlozi
 • dobrobit korisnika
 • prostor