termal yaralanmalar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TERMAL YARALANMALAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
TERMAL YARALANMALAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

TERMAL YARALANMALAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 268 Views
 • Uploaded on

TERMAL YARALANMALAR. Doç. Dr. Nadir ARICAN İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp AD. Yüksek ısıya bağlı yaralar ;. Orijin; Ç oğu kez kaza sonucu, nadiren cezalandırma veya cinayet amaçlı bir girişim sonucu meydana gelir. I sının cinsi ; K uru ısı, S ıcak sıvı, B uhar, .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TERMAL YARALANMALAR' - tuyen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
termal yaralanmalar

TERMAL YARALANMALAR

Doç. Dr. Nadir ARICAN

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

y ksek s ya ba l yaralar
Yüksek ısıya bağlı yaralar;
 • Orijin;

Çoğu kez kaza sonucu, nadiren cezalandırma veya cinayet amaçlı bir girişim sonucu meydana gelir.

 • Isının cinsi;

Kuru ısı,

Sıcak sıvı,

Buhar,

l mde etkili olan ba l ca fakt rler
Ölümde etkili olan başlıca faktörler

Erken Dönem;

 • Yüksek ısının doku ve organları tahrip edici etkisi,
 • Yangın ortamında oksijenin tükenmesi,
 • Karbon monoksit ve diğer toksik gazlar (siyanür,

azot oksit, fosgen, nitrojen oksit vs.)

 • Sıcak gazların solunması,
 • Ağrının neden olduğu şok.

Geç dönem;

 • Dehidratasyon ve elektrolit dengesindeki bozulma,
 • Toksemi, septisemi ve bu zeminde gelişen organ yetmezliği(bronkopnömoni, böbrek yetmezliği vs.)
k i inin yang n esnas nda ya ad n destekleyen bulgular
Kişinin yangın esnasında yaşadığını destekleyen bulgular;
 • Yanık alanlarında koyu kıvamda, albumin ve klorid bakımından zengin sıvı ihtiva eden veziküller oluşumların bulunması,
 • Yanık çevresinde doku reaksiyonu; makroskopik, mikroskopik (hücresel eksüdasyon, reaktif değişiklikler).
 • Deride ve iç organlarda karbon monoksit zehirlenmesine özgü kiraz kırmızı renk,
 • Üst solunum yollarında is ve benzeri yangına ait kalıntıların görülmesi.
antemortem travma bulgular n n de erlendirilmesi
Antemortem travma bulgularının değerlendirilmesi;

Histopatolojik değerlendirme

Radyolojik değerlendirme

 • Ekstradural hematom;

Hematomun renk ve yapısı

Karboksi hemoglobin düzeyi,

 • Taşınma esnasında kırılmalar,

Kafatası ve diğer kemiklerde kırıklar,

hipotermi
Hipotermi

Aşırı soğuk koşullar (dağcılar, kara ve

deniz kazaları)

Ilıman iklimlerde, 10°C’nin altındaki çevre ısısı

(rüzgar, hava akımı,

rutubetli, ıslak giysiler)

hipotermiyi kolayla t r c fakt rler
Hipotermiyi kolaylaştırıcı faktörler
 • Yaş ; çocuk ve yaşlılar,
 • Cinsiyet,
 • Fiziki yapı,
 • Hastalıklar; hipotroidi (yaşlı kadınlarda sık),

sererovasküler,diabet vb.

 • İlaç; imipramin, klorpromazin, fenotiazin,

barbituratlar vb.

 • Alkol ve uyuşturucu madde kullanımı,
 • Giyecekler, beslenme durumu.
hipoterminin etki mekanizmas
Hipoterminin etki mekanizması;

Hipoterminin hızı, derecesi, süresi ve maruz kalınan vücut alanı etkili olan faktörlerdir.

Hipotermi etkisiyle; hücrelerin metabolik faliyeti yavaşlar, eritrositlerden oksijen ayrılması ve doku içinde kan akımı azalır, arteriollerdeki vazokonstriksiyon ve kapiler geçirgenlik artışı dokularda ödeme, hemokonsantrasyon artışı ise tromboza yol açar. Gelişen dolaşım yetmezliği sonucu ölüm meydana gelir.

hipotermiye ba l lokal lezyonlar
Hipotermiye bağlı lokal lezyonlar
 • Soğuk ısırması; tamamen iyileşme veya gangren gelişimi (demarkasyon çizgisi),
 • Pernio, soğuk pannikuliti, soğuk ürtikeri,
 • İmmersion ayağı ve Trench ayağı,
 • Lokal donma; yüzeysel (deri) veya derin dokularda oluşur, yağ embolisi riski,
 • Soğuk senkopu,
di er klinik durumlar
Diğer klinik durumlar;
 • Yenidoğan bebeklerde soğuk travması (Sklerema Neonatorum);

Hazırlayıcı faktörler; Premature doğum, doğum travması, enfeksiyon, konjenital kalp hastalığı,

 • Gizlenip ölme (hide and die) sendromu,

Mantığa aykırı çıplaklık (paradoxical Undressing)

hipotermi nin sistemik etkileri
Hipotermi’ nin sistemik etkileri
 • 37-32 °C titreme, vazokonstriksiyon,
 • 29.4 °C ısı düzenleme merkezinin

fonksiyonu durur.

 • 32-24 °C bilinçte bulanıklaşma,

solunum ve kalp hızında

düşme, reflekslerde

zayıflama ölüm riski fazla,

hipotermi nin sistemik etkileri1
Hipotermi’ nin sistemik etkileri

Dokularda oksijen utilizasyon kapasitesinin bozulması:

 • Merkezi sinir sistemi regülasyonu bozulur; bilinç bulanıklığı, halusinasyon, reflekslerde yavaşlama, analjezi, soğuk anestezisi,
 • Kardiyovasküler sistem;

nabız hızında ve kardiak hacimde düşme,

P-QRS uzama (depolarizasyon uzaması),

ters T (repolarizasyon uzaması), J dalgası,

atrial fibrilasyon (30 °C’nin altı),

ventriküler fibrilasyon riski (25-28 °C).

hipotermi nin di er sistemik etkileri
Hipotermi’ nin diğer sistemik etkileri
 • Solunum sıklığı ve tidal volüm azalır. Pnömoni, pulmoner ödem,
 • Sindirim sistemi; barsaklarda paralizi, mide mukozasında erezyon, ülser,
 • Pankreatit,
 • Böbreklerde diürez etki,
 • Adrenalin, noradrenalin düzeyinde artış,
 • Hemokonsantrasyon, hemotokrit değerinde artış, dissemine intravasküler koagülopati,
 • İnsülin salg. inhibisyonu, erken önemde hiperglisemi, geç dönemde hipoglisemi,
 • Elektrolit dengesinde bozulma.
hipotermi de otopsi bulgular
Hipotermi’de Otopsi Bulguları;
 • Vücut yüzeyinde pembe renkli alanlar, büyük eklemlerde kenarları seçilemeyen kahverengi-pembemsi alanlar,
 • Periferde ödem, morarma,
 • Veziküller,
 • İç organlar; gastrik erezyon, kanama,
 • Miyokardial dejenerasyon, serebral infarktüs, hemorajik pankreatit, yağ nekrozu,
 • Akciğer ödemi (kalp dışı nedene bağlı)
 • Kan parlak kırmızı renkte.