a marketing inform ci s rendszer mir n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A Marketing Információs Rendszer MIR PowerPoint Presentation
Download Presentation
A Marketing Információs Rendszer MIR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

A Marketing Információs Rendszer MIR - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

A Marketing Információs Rendszer MIR. Az információ fogalma,az információkkal szemben támasztott követelmények. Az információ: a vállalat által összegyűjtött és feldolgozott adat és ismeret. Információ típusai : . primer információ : az „első kézből” , konkrét céllal gyűjtött információ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A Marketing Információs Rendszer MIR' - tuyen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a marketing inform ci s rendszer mir

A Marketing Információs RendszerMIR

Az információ fogalma,az információkkal szemben támasztott követelmények

az inform ci a v llalat ltal sszegy jt tt s feldolgozott adat s ismeret
Az információ: a vállalat által összegyűjtött és feldolgozott adat és ismeret.

Információ típusai :

primer információ : az „első kézből” , konkrét céllal gyűjtött információ.

- első kézből származó információ

- aktuális , időszerű

- hiteles

- költséges

szekunder információ : más célból már összegyűjtött , elérhető adatok

összessége.

- mások által gyűjtött információ

- nem biztos hogy időszerű

- nem biztos hogy hiteles

- olcsó

mozaik információ : saját és mások által gyűjtött információ.

(primer-, és szekunder információ együtt)

slide3

Az információkkal szemben támasztott követelmények:

 • legyen teljes (relevancia):az információk a vizsgált jelenségre vonatkozzanak és lehetőleg fedjék azt .
 • megbízhatóság: az adatok megbízhatósága a legfontosabb alapkövetelmény
 • időszerűség: az információknak tükröznie kell az aktuális eseményeket.
 • mérhetőség: a rendelkezésre álló információk legyenek alkalmasak összehasonlításra,előrejelzés készítésére.
 • hozzáférhetőség: az információk álljanak a döntéshozók rendelkezésére.
 • gazdaságosság: az információk beszerzésére fordított költségeket felül kell múlnia a bevételeknek
a mir fogalma funkci i
A MIR fogalma , funkciói

MIR (Marketing Információs Rendszer) fogalma:

A belső és külső információk összehangolt és folyamatos gyűjtését, feldolgozását, szelektálását, tárolását, áramoltatását és megjelenítését megvalósító rendszer.

slide5

Belső információk:

Azok a vállalaton belüli információk, amelyek az adott cégnél rendelkezésre állnak.

Típusai:

- ajánlatok,szerződések

- ügyfelekről, vevőkről, szállítókról készített névsorok

- üzleti levelezések bel- és külföldi ügyfelekkel, szállítókkal

- vevő és szervízszolgálati információk, például reklamációk

- termelési, költség- és értékesítési adatok

- a vállalat üzletkötőinek, ügynökeinek, képviselőinek jelentései

- termékekkel kapcsolatos adatok

- könyvelési és statisztikai adatok

- vállalati éves beszámolók ( mérleg, eredmény kimutatás,

pénzforgalom )

-a vállalattal,környezetével, piacával kapcsolatos

információk

slide6

Külső információk :

Azok a vállalaton kívüli információk, amelyekhez a vállalat hozzá tud jutni.

Típusai :

- a központi irányítószervek információi (pl.: Magyar Közlöny )

- a kereskedelmi, szolgáltató és termelővállalatokat összefogó

intézmények tájékoztatásai ( pl.: Vendéglátós Ipartestületek

beszámolói)

- a statisztikai intézmények jelentései, tájékoztatásai

- a piackutatással és gazdasági fellendüléssel foglalkozó

vállalkozások információi

- banki adatok

- a hazai és külföldi tudományos kutatócégek publikációi

- minőség – ellenőrző intézmények információi

- hazai és külföldi partnervállalatok kiadványai

- napi- és hetilapok információi (pl.: HVG )

slide7

Információ gyűjtés:

A MIR feladata ,hogy felbecsülje a menedzserek információigényeit, létrehozza az igényelt információt, és időben eljuttassa a menedzsmentnek.

Információ gyűjtés szempontjai:

- miről?

- kinek?

- mikor?

- honnan?

- hová?

- milyen jellegű információt?

- milyen mélységben kell eljuttatni?

slide8

Azinformációk szelektálása: A nagy mennyiségű adathalmazból a vezetőkhöz csak a fontos, lényeges információk jutnak el, nem terhelik őket feleslegesen.

Az információtárolásnakbiztosítania kell a hozzáférhetőséget mind szakmai, mind fizikai értelemben. Az információk tárolása ma már mindenhol számítógépen történik.

Az információk áramoltatásátúgy kell megszervezni, hogy a megfelelő döntési szintekre eljussanak a szükséges piaci információk. A vállalati információszükséglet nem egyszeri alkalommal jelentkezik, hanem folyamatosan. Az információszükségletet rendszeres jelentésekkel lehet kielégíteni.

Az információk megjelenítéseösszefügg a felhasználói képességekkel és preferenciákkal.

A koordinációsorán érvényesülnie kell a marketingszemléletnek, azaz meg kell találni a rendszer működésében érdekelt munkatársak motiválási lehetőségeit, valamint képviselnie kell a MIR szempontjait is a szervezeten belül.

slide9

A probléma és kutatás tárgyának meghatározása

A kutatási eredmények összegzése

Információk gyűjtése

Kutatási terv készítése

Információk elemzése

Kutatási jelentés készítése

A marketingkutatás folyamata

slide10

Maketinginformációs rendszer

Maketinginformációs rendszer

Marketing-környezet

Marketing-környezet

Belső beszámoló-

rendszer

Belső beszámoló-

rendszer

Marketing-

kutató rendszer

Marketing-

kutató rendszer

Marketing-menedzserek

Marketing-menedzserek

- Célpiacok

- Marketing- csatornák

- Versenytársak

- Közvélemény - Makrokörnye-

zeti hatások

- Célpiacok

- Marketing- csatornák

- Versenytársak

- Közvélemény - Makrokörnye-

zeti hatások

- Elemzés

- Tervezés

- Végrehajtás

- Irányítás

- Elemzés

- Tervezés

- Végrehajtás

- Irányítás

Marketing-

figyelő

rendszer

Marketing-

figyelő

rendszer

Marketing-

elemző

rendszer

Marketing-

elemző

rendszer

A MIR alrendszerei

Marketinginformáció

Marketinginformáció

Marketingdöntések és -kommunikáció

slide11

Belső adatszolgáltatás

A marketingvezetők által használt legalapvetőbb

információrendszer a belső beszámolórendszer,

mely tartalmazza a rendelések, eladások, készletek,

kintlévőségek, esedékes kifizetések jelentéseit. Az

információk elemzése biztosítja a lehetőségek és problémák

azonnali érzékelését. A belső beszámolórendszer

középpontjában a rendelés-szállítás- számlázás rendszere áll.

 • Belső adatszolgáltatás két funkciót lát el:
  • a marketinginformációs rendszer adatait eljuttatja a pénzügyi,
  • a termelési,a fejlesztési és az anyagbeszerzési osztályokhoz,
  • a pénzügyi, a termelési, a fejlesztési és az anyagbeszerzési
  • osztályok adatait eljuttatja a marketingosztályra.
slide12

Marketingfigyelő rendszer

A vezetőket informálja a marketingkörnyezet mindennapos változásairól. Forrásai a kereskedelmi képviselők,( a vállalat „szeme és füle”). A vezetők maguk is kialakíthatják saját marketingfigyelő rendszerüket, könyvekből, újságokból, tájékoztatókból, személyes tárgyakból.

A marketingkutató rendszer

Mélyebb, eseti vizsgálatokra alkalmas. Az információk folyamatos tervezett gyűjtését, elemzését, értékelését és konkrét piaci szituációkra vonatkozó legjobb vállalati döntésvariációk kidolgozását végzik. Jellemzői: tudományos megközelítés, komplex módszerek, kreativitás. A piaci információk több forrásból való rendszeres gyűjtését és azok tudatos összekapcsolását jelenti.

Marketingmodellezés

A menedzserek a számítógép terminálok előtt ülve olyan kérdésekre is választ kaphatnak, amelyek korábban nem voltak lehetségesek. A számítógépes rendszer egy statisztikai és döntési modellbankhoz kapcsolódik, amelyet a marketing döntés-előkészítő rendszere elégít ki.

slide13

A marketingkutatás fogalma,

területei és módszerei

     • A marketingkutatás tervezett, szisztematikus adatgyűjtés és értékelés, a döntések előkészítése és ellenőrzése érdekében.
 • Marketingkutatás:a döntéshozók számára szükséges információk
  • összegyűjtése,
  • rendszerezése,
  • elemzése,
  • értékelése,
  • és a konkrét piaci szituációkra vonatkozó legjobb vállalati döntésvariációk kidolgozása.
slide14

A marketingkutatás területei

 • A piaci helyzet általános vizsgálata(szekunder információk gyűjtése
 • és elemzése)
  • Általános piaci információk
     • piac felvevőképessége
     • piacpotenciál
     • kereslet és kínálat összessége
     • piac fejlődési tendenciái
     • piaci szegmentumok elemzése
     • saját vállalat piaci részesedése
     • konkurencia piaci részesedése
slide15

b) Vállalatspecifikus (sajátos) kutatási témakörök

   • milyen piacunkon a kereslet szerkezete a (kik döntéshozók, vásárlók, felhasználók)
   • hogyan alakul saját fejlődésünk
   • hogyan változik piaci területünk
   • vannak-e a piacon rések
   • milyen stratégiát alkalmaztunk eddig mi
   • milyen stratégiát alkalmazott a konkurencia
   • kell-e stratégiát váltani
 • c) Összehasonlító vizsgálatok:Verseny- és konkurencia-, partner- és lehetőség-
  • analízis.
  • melyek a konkurencia jellemzői
     • kik a versenytársaink
     • mit tudunk marketing elképzeléseikről
     • milyen a kölcsönös, egymással szembeni magatartásunk
     • hogyan alakultak partnerkapcsolataink
     • milyen védelmi rendszabályokat tudunk a jövőben bevetni
     • kik a vásárlóink, fogyasztóink
slide16

Termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos vizsgálatok

   • múlt és jelen forgalmi adatai
   • életgörbe-vizsgálatok
   • terméktesztek
   • márkával kapcsolatos vizsgálatok
   • szerviz, garancia, a termék utóéletének gondozása
   • termékötletek, új termék bevezetését tervezzük-e
 • Keresletkutatás
  • Keresletre ható tényezők vizsgálata
   • társadalmi, gazdasági, politikai környezet
   • szűkebb környezet hatása
   • az adott ember egyénisége
slide17

Vásárlási szokások vizsgálata

  • honnan, kitől, milyen forrásból szerzik az emberek az
  • információkat
  • miről mi a véleményük
  • hogyan reagálnak különböző akciókra
  • mi motiválja az embereket
  • hol, milyen gyakorisággal, mit és hogyan
  • vásárolnak
  • Márkahűség
 • c) Ellátottság
  • a kereslet-kínálat összetétele
  • lakossági ellátottság, készletek
  • Vevőkör-analízis
    • fogyasztói magatartás kutatása
    • fogyasztói szokások
    • szokásváltozások
    • vásárlói preferenciák
    • fogyasztói vélemény, image
slide18

Kínálatkutatás

   • a kínálat összetételének vizsgálata (választék, ár, szoltáltatások)
   • összehasonlítás a konkurenciával (pl.: mennyiség, minőség, ár, reklám)
   • image vizsgálat (a partnerben élő kép megismerése, összehasonlítása, a jövő megtervezése)
 • 6. Beszerzéskutatás
   • beszerzési lehetőségek felmérése
   • információs bázis kiépítése
   • beszerzési lehetőségek elemzése, értékelése
 • 7. Új cég, termék, szolgáltatás, bevezetését megelőző vizsgálatok:Információk a piacról, a konkurensről, lehetséges partnerekről, vevőinkről, céljainkról.
 • Kommunikáció- és reklámkutatás
   • általános kommunikációval kapcsolatos kutatások
   • márkával kapcsolatos információk
   • csomagolással
   • eladásösztönzéssel
   • PR-tevékenységgel kapcsolatos kérdések
slide19

Vevőkör

Kereslet

Piac

Kínálat

Beszerzés

Termék

Kommunikáció

Új termék

Marketingkutatás területei

slide20

Készítette:

Gál Alexandra

Nagy-Gulyka Brigitta