Draudz ga atv rta rado a iedvesmojo a
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 225 Views
 • Uploaded on

draudzīga .... atvērta.... radoša... iedvesmojoša. LIEPĀJA. Liepājas kultūrpolitikas stratēģija 2008-2015. Liepājas kultūrpolitikas stratēģija 2008-2015. Liepājas kultūrpolitikas stratēģija 2008-2015. Liepājas pilsētas attīstības stratēģija 2007-1014. Izpētes, esošās situācijas analīze.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tuwa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Draudz ga atv rta rado a iedvesmojo a
draudzīga ....atvērta.... radoša... iedvesmojoša...


Liep jas kult rpolitikas strat ija 2008 2015

LIEPĀJA

Liepājas kultūrpolitikas stratēģija 2008-2015Liep jas kult rpolitikas strat ija 2008 20152
Liepājas kultūrpolitikas stratēģija 2008-2015

Liepājas pilsētas attīstības stratēģija 2007-1014

Izpētes, esošās situācijas analīze

ES līmeņa plānošanas dokumenti

Liepājas kultūrpolitikas stratēģija 2008-2015

Vīzija – Misija – Prioritātes – Mērķi – Uzdevumi

Attīstības scenāriji - Ieviešana – Pārraudzība

Nacionālā līmeņa plānošanas dokumenti

Sabiedrības viedoklis

Reģionālā līmeņa plānošanas dokumenti

Attīstības programma

(3 gadiem)

Programmas – Rīcības/Projekti – Resursi

Nozaru plānošanas dokumenti


Izaicin jumi
Izaicinājumi

 • Akcentu maiņa Liepājas tēlā

 • Jaunas pieejas darbā ar segmentētu auditoriju

  • Etniskie/sociālie/vecuma aspekti

 • Iestāžu filozofijas un/vai struktūras maiņa

 • Stimuli radošo industriju attīstībai

 • Nozares attīstības monitorings, kultūras procesu pētniecība, ietekmes novērtēšana uz pilsētas un reģiona ekonomiku

 • Liepāja - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014
Sabiedr bas iesaiste strat ijas veido an
Sabiedrības iesaiste stratēģijas veidošanā

Privātais sektors

un

NVO

Konsultatīvās kolēģijas

Sabiedrība

sadarbība

Kultūras pārvalde

(7 kultūras iestādes)


Kult ras pieejam ba liep j un re ion galvenie sp l t ji
Kultūras pieejamība Liepājā un reģionā: galvenie spēlētāji

 • Liepājas kultūras pārvalde

 • Liepājas teātris

 • Liepājas Simfoniskais orķestris

 • Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka (7 filiāles, reģionālā bibliotēka no 2008)

 • Liepājas Muzejs

 • Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs (23, pavisam pilsētā 31 TM kolektīvi)

 • Liepājas Latviešu biedrības nams (koncertestrāde “Pūt,vējiņi!”)

 • Liepājas leļļu teātris


Kult ras pieejam ba liep j un re ion galvenie sp l t ji1
Kultūras pieejamība Liepājā un reģionā: galvenie spēlētāji

 • Olimpiskās centra koncertzāles (2008)

 • Reģionālā koncertzāle “Lielais dzintars” (2005-2011)

 • Mākslas galerijas un izstāžu zāles

 • Liepājas Pedagoģijas akadēmija – BA, MA studiju programmas:

  • Jaunie mediji; Kultūras vadība; Tūrisma vadība; Māksla, Mūzika, Filoloģija un literatūra;

 • Em. Melngaiļa mūzikas vidusskola

 • Liepājas mākslas vidusskola

 • Liepājas tūrisma un tekstila skola

 • Mākslinieki un mākslinieku grupas (RS Liepājas nodaļa, Karostas jauno dzejnieku namiņš u.c.)

 • Spēcīgi nevalstiskā un privātā sektora spēlētāji


Draudz ga atv rta rado a iedvesmojo a

Valsts un spēlētājipašvaldības programmas kultūrai, 2008

 • Mazo kultūras projektu konkurss

 • (Ls 48 000) 4 x gadā

 • Pilsētai nozīmīgu kultūras pasākumu līdzfinansēšanas konkurss (Ls 100 000) 1 x gadā

 • VKKF Kurzemes kultūras programma

 • (Ls 45 000) 1 x gadā


Pa vald bas atbalsts kult ras projektiem mazo projektu konkurss 2004 2007
Pašvaldības atbalsts kultūras projektiem. spēlētājiMazo projektu konkurss 2004-2007


Liep jai noz m gu kult ras pas kumu l dzfinans anas konkurss 2008
Liepājai nozīmīgu kultūras pasākumu līdzfinansēšanas konkurss, 2008

 • Finansējums 100.000,- LVL

 • Konkursa kārtu skaits 1

 • Iesniegto projektu skaits 32

 • Iesniegto projektu kopējās izmaksas 902.791,- LVL

 • No konkursa prasītais finansējums 236.633,- LVL


Vkk kurzemes kult ras programma 2008
VKK Kurzemes kultūras programma , 2008 konkurss, 2008

 • Jaunu, daudzveidīgu un inovatīvu kultūras produktu un pakalpojumu attīstība;

 • Kurzemes novada kultūras nozarē strādājošo tālākizglītība un profesionālās kvalitātes paaugstināšana;

 • Jauno tehnoloģiju pielietošana kultūras resursu saglabāšanai un pieejamības paplašināšanai;

 • Profesionālās un amatieru mākslas mijiedarbe un sabalansēta attīstība Kurzemē;

 • Starprajonu kultūras organizāciju sadarbība, nodrošinot līdzsvarotu kultūras procesu attīstību visā novada teritorijā;

 • Suitu savdabīgā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, aizsardzība, izpēte un pieejamība, veicinot Kurzemes novada kultūrvides attīstības ilgtspēju;


Tevi gaida liep j

Tevi gaida Liepājā! konkurss, 2008

IEVA HMIEĻEVSKA

Liepājas Kultūras pārvalde

tālr. 6 34 83 941

e-pasts: ieva.hmielevska@dome.liepaja.lv