Komposztálás és energetikai célú hasznosítás - PowerPoint PPT Presentation

komposzt l s s energetikai c l hasznos t s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komposztálás és energetikai célú hasznosítás PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komposztálás és energetikai célú hasznosítás

play fullscreen
1 / 29
Komposztálás és energetikai célú hasznosítás
110 Views
Download Presentation
tuvya
Download Presentation

Komposztálás és energetikai célú hasznosítás

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Komposztálás és energetikai célú hasznosítás

 2. Biokémiai hulladékkezelés • Komposztálás • Biogáz előállítás • Fermentálás (enzimes)

 3. Komposztálás Aerob hulladékkezelési technológia Végterméke: • földszerű • 40-50% nedvességtartalmú • humuszképző szervesanyag • növényi tápanyag

 4. Prizmás vagy mechanikus

 5. A komposztálás optimális körülményei • hőmérséklet: 65°C • víztartalom: 40-70% • pH: 4,5-9,5 • C/N arány: 16-25 • levegő: 0,6-1,9m3 • szemcseméret: 25-40mm <12mm

 6. Komposztálás C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + Energy Szakaszai: • mezofil • lag periódus • stacioner fázis • érési szakasz

 7. Főbb komposztkészítési technológiák • Komposztálás aprítás nélkül (van Maanen, Baden-Baden) • Aprítás után (Dorr Oliver, Caspari-Meyer) 3. Előérleléssel aprítás nélkül (Dano-Bio) 4. Előérleléssel aprítás után (Biotank, Thompson)

 8. Komposztálás Mikroorganizmusok: Micrococcus, Streptococcus, Lactobacillus, Bacillus, Aspergillus Víztelenített szennyvíziszapok Bio- és zöldhulladékok Olajjal szennyezett talajok

 9. Komposztáláshoz használt anyagok fűrészpor, kommunális h., szennyvíziszap, konyhai h., széna, szalma, csutka, tőzeg, szerves trágya, vágóhídi h. + segédanyagok Fertőző és rothadó összetevőket nem tartalmazhat.

 10. Hulladék hasznosítására vonatkozó alapvető követelmények • környezetterhelés • veszélyeztetés • gazdasági teher

 11. Hulladék égetés • Előnyei: • Térfogat és tömeg csökkentés • Hőenergia 50-70 %-a visszanyerhető • Légszennyeződés csökkenthető, ellenőrizhető • Hulladékok égéshője számolható: Hő=2,326 x (145C+(610H-1/8 O)+40S+10N)

 12. Egy tüzelőberendezés létesítésekor alapvető követelmény, hogy a környezeti előírásoknak megfelelően működjön.

 13. Települési szilárd hulladékkomponensek tüzeléstechnikai tulajdonságai

 14. Termelési hulladékok tüzeléstechnikai tulajdonságai

 15. Hulladék égetési jellemzők • Hőmérséklet • Tartózkodási idő • Légfelesleg tényező • Áramlási viszonyok • Szilárd maradék mennyisége

 16. Égetés • Térfogatcsökkenés • Melléktermék • Adagolás • Tüzelőberendezés • Tűztérfalazat • Póttüzelés

 17. Rostélynélküli tüzelőberendezések • forgódobos kemencék • égetőkamrák • emeletes kemencék • fluidizációs kemencék • spec. tűzterek

 18. Füstgáztisztítás • mérgező vegyületek • dioxinok teljes kiszűrése lehetetlen • szennyezőanyagok lecsökkentése: SO2, NOx, HCl, HF, CO • Száraz füstgáztisztítás • Félszáraz • Nedves

 19. a legveszélyesebb környezetszennyező anyag: 2-3-7-8 tetraklór-dibenzol-dipara-dioxin Dioxin-származék -Megoldás -A garéi hulladéklerakóban 62 000 rozsdás hordóban tárolja a Budapesti Vegyiművek tetraklór-benzol hulladékát.

 20. Dioxinos hordók a garéi tárolóban

 21. Termikus hulladékkezelésnagyhőmérsékletű hulladékkezelési eljárások • Pirolitikus hőbontás • Parciális pirolizis • Plazmasugárral történő hőbontás

 22. Pirolízis • Vegyi folyamat • Stabilabb vegyületek keletkeznek • A termékeket hasznosítja • Sokféle technológia létezik • Elgázosítás • Hidrogénezés

 23. Pirolízis jellemzői • Gazdaságos • Légszennyezés kicsi • Füstgáz tisztítás szükséges mosóvíz • Égéstermékek

 24. Pirolízis csoportosítása hőm. szempontjából

 25. Mezőgazdasági hulladékok pirolízise

 26. Plazmasugárral történő hőbontás • Jelenlegi legkorszerűbb • Plazmaállapot jön létre • lebontási hatásfoka: 99,99% • Nehezen lebomló hulladékok is lebonthatók • Grafit, wolfram viseli csak el

 27. Gyakorlati alkalmazások Magyarországon • Dél-Pesti hulladékégető • Rákospalotai hulladékhasznosító mű • Dorogi • Győri • Balatonfűzfői • Tiszaújvárosi • Szegedi

 28. Szegedi veszélyes hulladékégető Beadagoló egység Pirolíziskamra Utóégető Gőz hőcserélő Füstgáztisztítás: Négylépcsős folyamat (kvencselés, száraz abszorpció, aktív szenes szűrő, szűrés)