1 / 17

Informačné technológie a ich prínos pre rozvoj v Keni

Informačné technológie a ich prínos pre rozvoj v Keni. Ing. Jakub Šimek , Nadácia Pontis. Obsah prezentácie. Projekt Nadácie Pontis v Keni IKT v Afrike – Predsudky a paradoxy Prípadové štúdie „Base of the Pyramid“ biznis model Záver. Projekt Nadácie Pontis v Keni.

tuvya
Download Presentation

Informačné technológie a ich prínos pre rozvoj v Keni

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Informačné technológie a ich prínos pre rozvoj v Keni Ing. Jakub Šimek, Nadácia Pontis

 2. Obsah prezentácie • Projekt Nadácie Pontis v Keni • IKT v Afrike – Predsudky a paradoxy • Prípadové štúdie • „Base of the Pyramid“ biznis model • Záver

 3. Projekt Nadácie Pontis v Keni

 4. „Zvyšovanie počítačovej gramotnosti učiteľov a študentov v juhovýchodnej Keni (oblasť Kasigau)“ Partneri: Podporené:

 5. O projekte • Projekt je založený na úspešnej slovenskej verzii vzdelávacieho projektu spoločnosti Microsoft Inovatívny učiteľ • Premena Moi High School v dedine Rukanga na „Modernú školu“ • Vybavenie počítačovej miestnosti najnovšou edukačnou technikou, zavedenie internetu • Školenie miestnych učiteľov v používaní IKT vo výučbe • Študijná cesta kenských učiteľov na Slovensko

 6. Potrebuje Afrika počítačové zručnosti? Prof. Sugata Mitra

 7. IKT v Afrike – Predsudky a paradoxy Predsudok: Afričania ťažko prijímajú nové technológie Paradox: Napríklad Somálsko má 6 mobilných operátorov

 8. Prípadové štúdie Keňa ako inovátor?

 9. Safaricom, produkt M-PESA

 10. Safaricom, produkt M-PESA Keňa je priekopníkom vo využívaní m-bankingu Mobil nahrádza a integruje funkcionalitu platobných kariet, internetbankingu a bezpečných finančných transferov Služby M-PESA využíva 23% populácie V Keni je 17 600 predajcov a agentov M-PESA, ale iba 840 pobočiek bánk Transfery vo výške 11% HDP Aj remitencie z Veľkej Británie v spolupráci s Vodaphone

 11. Platforma Ushahidi

 12. Platforma Ushahidi V swahilčine „ushahidi“ znamená svedectvo pôvodne webstránka vytvorená počas povolebných nepokojov v Keni v roku 2007 Neskôr platforma využívajúca tzv. crowdsourcing Nahlasovanie rôznych incidentov cez SMS, email alebo online a následné agregovanie dát na Google maps Dnes sa využíva při každej veľkej katastrofe Napríklad – vojna v Gaze, zemetrasenia na Haiti, požiare v Rusku

 13. Čo majú spoločné Ushahidi a M-PESA? vzniko za podpory vzniko za podpory

 14. BoP biznis model Alternatívny biznis model zameraný na chudobné, ale početné obyvateľstvo rozvojových krajín Kniha The Fortune at the Bottom of the Pyramid od C.K. Prahalada Hlavná myšlienka – chudobní dneška sú strednou vrstvou zajtrajška Base of the Pyramid Protocol Príklady použitia: SC Johnson Company a Solae Company Ale aj napríklad Safaricom a M-PESA SIM karta s kreditom 1€ stojí 1,5€

 15. Záver Netreba podceňovať potenciál Afriky v oblasti IKT Afričania vedia urobiť „technologický skok“ – mobil verzus pevná linka, mobil verzus kreditná karta Produkty musia byť lacné – menšie obaly, základná funkcionalita Využívanie netradičných biznis prístupov – BoP Využitie ľudského potenciálu – konzument môže byť zároveň predajca

 16. Ďakujem za pozornosť

More Related