barcelona 17 d octubre de 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Barcelona 17 d’octubre de 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Barcelona 17 d’octubre de 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Barcelona 17 d’octubre de 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Protocol detecció, prevenció i intervenció enfront el ciberassetjament entre iguals. Jornada sobre ciberassetjament a persones LGBT “Ciberassetjament i protecció de dades en les xarxes socials” DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials. Barcelona 17 d’octubre de 2013. Acollida Coeducació

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Barcelona 17 d’octubre de 2013


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Protocol detecció, prevenció i intervenció enfront el ciberassetjament entre iguals Jornada sobre ciberassetjament a persones LGBT“Ciberassetjament i protecció de dades en les xarxes socials”DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials Barcelona 17 d’octubre de 2013

  2. Acollida Coeducació Competència social Comunicació Educació intercultural Educació emocional Educació per la pau Educació per la responsabilitat Educar en la gestió positiva del conflicte El valor de l’esforç Inclusió Mediació Antecedents: Projecte de Convivència (PdC) El PdC reflecteix totes les accions que el centre docent desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes. Nivells d’actuació: • Educació en valors i actituds • Resolució de conflictes • Organització de centre Absentisme Conflictes greus Conflictes lleus Estructura i gestió Norma Participació

  3. PdC • PdC: projecte “viu” • Voluntat de facilitar recursos útils i àgils als centres educatius • Elaboració de PROTOCOLS DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ • Conflictes greus • Maltractaments (col·laboració interdepartamental) • NGJOV (col·laboració interdepartamental) • Assetjament entre iguals • Ciberassetjament entre iguals

  4. Similitud entre els dos protocols el ciberassetjament és una forma d’assetjament entre iguals que utilitza eines tecnològiques del que se’n deriven trets específics

  5. Característiques: Mitjà i format Anonimat Perdurabilitat Potencial de difusió Inseguretat: accés il·limitat Dificultat de saber quan parar ... Conductes ciberassetjadores: Amenaces directes Exclusió (grups, xarxes socials) Sostracció de contrasenyes o suplantació d’identitats Tramesa o publicació de fotos, vídeos, arxius de so... o dades personals …. Ciberassetjament Quan un alumne/a és maltractat/da repetidament i al llarg del temps per part d’un o més estudiants mitjançant l’ús d’eines tecnològiques

  6. Detecció i intervenció Indicadors: • Físics, conductuals, emocionals, relacionals. Intervenció: • Mesures de protecció, correctores, informació a les famílies. • Ampliació de la informació. • Recollida de dades. • Anàlisi i valoració. • En cas de confirmació: mesures normatives cautelars. • Si no es confirma: mesures proactives individuals, grup-classe i alumnat en general.

  7. Alumne/a ciberassetjador Mesures de detecció Mesures de control Responsabilitat i reparació Mesures correctores MESURES EDUCATIVES Alumne/a ciberassetjat Mesures de protecció Mesures organitzatives Mesures específiques Assessorament intern Assessorament extern Valoració de suport i/o tractament terapéutic ACOMPANYAMENT Propostes d’actuació amb l’alumnat implicat

  8. Dificultats de detecció i intervenció • Associades a les característiques pròpies del ciberassetjament • DETECCIÓ • Suposat anonimat de les accions • INTERVENCIÓ • Sovint es produeix en horari extraescolar • No només hi intervenen alumnes d’un mateix centre PER TANT ES FA IMPRESCINDIBLE TREBALLAR PLEGATS FAMÍLIA I ESCOLA

  9. Col·laboració de les famílies • Són els responsables primers de l’educació dels seus fills • PREVENCIÓ • Confiança • Comunicació • Acompanyament • Interès per allò que fan... • Interès per com els van les coses... També • Supervisió i control • Establiment de normes i límits Sobretot • COMUNICACIÓ • DETECCIÓ • Indicadors • INTERVENCIÓ • Orientacions • Educació en l’ús de les tecnologies • Com ajudar el meu fill

  10. Fonamental Formació en Competències per conviure PdC Autoestima Responsabilitat Respecte Empatia i assertivitat Gestió positiva dels conflictes TAC Bons usos Seguretat +

  11. Formació en Tecnologies de l’Aprenentage i el coneixement (TAC) • Bons usos • Seguretat

  12. Fonamental Nadius digitals o Orfes digitals?

  13. Referències • XTEC Convivència: http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia • XTEC Internet Segura: http://www.xtec.cat/web/recursos/tecinformacio/internet_segura • Portal Família i Escola:http://www.gencat.cat/ensenyament/familiaiescola/

  14. Gràcies Manel Mor. Cap de Servei d’Escola i Família mmor@xtec.cat Àngels Grado. Tècnica docent Servei d’Escola i Família agrado@xtec.cat