1 / 3

http://tr.turkeytribune.com/2015/11/putinin-sozcusune-hurriyet-zamani/

http://tr.turkeytribune.com/2015/11/putinin-sozcusune-hurriyet-zamani/

Download Presentation

http://tr.turkeytribune.com/2015/11/putinin-sozcusune-hurriyet-zamani/

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Putin’in Sözcüsüne Hürriyet Zamanı! –Rus füzelerini gözümüzün içine soka soka, “Bak Rusya’nın çok silahı var ha!” diyenleri gördünüz mü? –“Sınırımızı 12 saniyecik ihlal etti diye uçak mı düşürülür canım” diyeni. –Peki “300 kişilik yolcu uçağı ihlaletseydi yine düşürecek miydik?” diye soran Prof’u. –“Kesinlikle sınır ihlali yok” diye Rusya adına çırpınan Türk gazetelerini… İster Rus uçağı düşsün, isterse Rusya uçağımızı düşürsün (Allah korusun), ister PKK saldırsın… Operasyon olsun, zafer kazanalım, kayıp verelim… Her ne olursa olsun, karşı tarafın sesi olmaya her daim hazır medyamız var. Bir gün değil her zaman düşmanın sözcülüğünü yapan, hep başkalarının hürriyetini savunan medyamız. Ve tabi arkasında milyonlarca insan ve sosyal medya kullanıcısı. Fitne ateşi daha kıvılcımken benzin bidonuyla koşan, yalanlar piyasaya sürülür sürülmez yaymaya başlayan, sabredemezse kendi uydurup yayan… İster istemez sorguluyor insan, bizden görünen “bize düşman”lar nasıl türedi?

  2. Ve belki daha da önemlisi, sayıları artıyor mu? Evet artıyor. Çünkü sistem, her geçen gün kendine düşman yetiştiriyor. Bozuk eğitimiyle, sınırsız özgürlükçü medyasıyla, yabancı müdahalelere açık bin bir türlü kapısıyla kendine düşman üretiyor. “Benim ülkemin askeri Rus uçağını düşürmüşse haksız bile olsa ben devletimin yanındayım” diyemeyen kaç milyon Türk vatandaşı vardır sizce? 1, 5, 10, 20? Milyon diyorum, bin değil. Peki ya Rus askeri Türk uçağını düşürseydi, kaç milyon Rus “Türkler haklı” derdi acaba? 1 milyon? Hiç sanmıyorum. Demek ki Rusların sistemi bile bizden kat be kat iyi. Bizimki bozuk, temelden bozuk. Medya altyapısı, eğitimci altyapısı, hukuk altyapısı ve genel mânâda milletin alt yapısı. Medya: –Mâlum gazete çalışanları arasında anket yapılsa ne kadarı “devletim” der? –Dizi işinden para kazanan yaklaşık 100 bin kişi üzerinde bir anket yapılsa yüzde kaçı bu olayda Türk tarafındadır?

  3. Eğitim: –Üniversitelerde ders veren hocaların yüzde kaçı Türkiye’yi haklı buluyordur? % 99 olmalı değil mi en az, hiç sanmıyorum. –Öğretmenlerimiz içinde “Rus yanlısı” çok azdır diyebilir miyiz? Hukuk: –Hukuk camiasının, bilhassa avukatların içinde Rus uçağı değil Türk uçağı düşürülse göbek atacak kaç bin kişi vardır? (Boşuna kızmasınlar, savcımız adliye içinde şehit edildiğinde teröristi savunanları çok gördük.) İstediğiniz mesleği sorgulayın, çoğu meslekte üzücü sonuçlara ulaşırsınız. Yalnız, tornacı, simitçi, kuruyemişçi vs., az okumuşu veya okumamışı bulunan meslekler belki müstesnadır. Okumuşlar ve okumamışlar diye iki grup yapsak, okumuşlar da “bizden taraf olmayanlar”ın yüzdesi içler acısıdır. O zaman sorgulayalım bazı şeyleri, temelden hem de. Yazar:Hakkı ARSLAN Source: http://tr.turkeytribune.com/2015/11/putinin-sozcusune-hurriyet-zamani/

More Related