prof anatoly sachenko n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prof. Anatoly Sachenko PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prof. Anatoly Sachenko

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 62

Prof. Anatoly Sachenko - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Prof. Anatoly Sachenko. Zakład Informatyki Ekonomicznej, Katedra Informatyki i Ekonometrii, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska ul. Roosevelta 26 – 28, 41 - 800 Zabrze Budynek A, pokój 414 tel. 0-32-277 - 73 - 90 www.roz6.polsl.pl/asachenko/index.html

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prof. Anatoly Sachenko' - turi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prof anatoly sachenko
Prof. Anatoly Sachenko
 • Zakład Informatyki Ekonomicznej, Katedra Informatyki i Ekonometrii, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
 • ul. Roosevelta 26 – 28, 41 - 800 Zabrze

Budynek A, pokój 414tel. 0-32-277 - 73 - 90

 • www.roz6.polsl.pl/asachenko/index.html

www.cs.umaine.edu/~assachenkoa@yahoo.com or as@tneu.edu.ua or as@umcs.maine.edu

 • Skype: Anatoly Sachenko
 • ICQ :227 061 409
slide2

Wykład 1. Systemy oraz Technologie Informatyczne w Biznesie

TI w Administracji

Wykładowca:

Prof. Anatoly Sachenko

przegl d wyk adu
Przegląd Wykładu
 • Rozdział I Podstawowe Pojęcia: Systemy Informatyczne w Biznesie
 • Rozdział II. Podstawowe Pojęcia: Aplikacje Biznesowe, Rozwój, iZarządzanie
 • Rozdział III. PodstawyStrategicznej Przewagi
 • Rozdział IV. Zastosowanie TechnologiiInformatycznejdlaStrategicznejPrzewagi
rozdzia i podstawowe poj cia systemy informatyczne w biznesie
Rozdział I Podstawowe Pojęcia : Systemy Informatyczne w Biznesie
 • DlaczegoSystemy InformatyczneSąIstotne
 • SIStrukturadlaspecjalistów Biznesowych
 • Pojęcia Systemu
 • Model Systemu Informatycznego
 • SIZasobyiProdukty
dlaczego systemy informatyczne s istotne
DlaczegoSystemy InformatyczneSąIstotne
 • Zrozumienie Systemów Informatycznych-ich użycia i zarządzania nimi- jest istotne dla menadżerów i specjalistów biznesowych w dzisiejszych przedsiębiorstwach bazujących na internecie
 • SIgrajądecydującą rolęw procesach e-biznesu i e-handlu a także w zarządzaniu i strategii sukcesu w biznesie, który musi działać w otoczeniuglobalnym
 • Zatem obszarsystemów informatycznych stał sięgłównymfunkcjonalnym obszaremzarządzania przedsiębiorstwem.
si struktura dla profesjonalnego biznesu c d
SIStruktura dlaProfesjonalnego Biznesu(c.d.)
 • Podstawowe Pojęcia
  • Podstawowepojęciaoskładnikachirolachsystemu informatycznego.
 • Technologie Informacyjne
  • Główne pojęcia, rozwójikwestie zarządzaniaw technologii informacyjnej.
si struktura dla profesjonalnego biznesu c d1
SIStruktura dla Profesjonalnego Biznesu(c.d.)
 • Aplikacje Biznesowe
  • Główne użyciesystemów informatycznychdladziałań, zarządzaniaikonkurencyjnejprzewagi.
 • Proces Rozwoju
  • Jakspecjaliści biznesowiiinformatycznispecjaliściplanują, rozwijająiwprowadzająsystem informatyczny.
 • Wyzwania Zarządzania
  • Wyzwaniaetycznego i skutecznego zarządzania.
poj cia systemu
Pojęcia Systemu
 • System informatycznymoże być dowolnązorganizowanąkombinacją ludzi, HW, SW, sieci komunikacyjnych izasobów danychżebyzbierać, przetwarzaćirozpowszechniać informacjew organizacji (patrz:następny slajd)
 • Technologie Informacyjne:

Fachowcy biznesowiopierają się nawielu typachsystemów informatycznychżebyużyć różnorodnychtechnologii informatycznych. Na przykład:

Typy SI- Ręczne (papier-i-ołówek) systemy informacyjne

- Nieformalne (ustne) systemy informacyjne

- Formalne (zapisaneprocedury) systemy informacyjne

- Bazy komputerowesystemów informatycznych

 • Bazy komputerowesystemów informatycznychużywająsprzęt komputerowy, oprogramowanie,Internet iinnesieci telekomunikacyjne, baza komputerowazasobów danychtechnik zarządzania iinneTIsą tworzoneabyprzetwarzaćzasoby danychw różnychinformacjach o produkciedlaklientówispecjalistów biznesowych.
poj cia systemu c d1
Pojęcia Systemu(c.d.)
 • Grupaelementówwzajemnie powiązanych luboddziaływujących na siebietworzącychjednolitącałość, lub
 • Grupa składnikówwzajemnie powiązanychpracującychrazemw kierunkuwspólnego celudla zaakceptowaniadanych wejściowychiwytwarzaniadanych wyjściowychwzorganizowanymprzekształcanym procesie(dynamiczny system).
 • Trzypodstawoweskładniki oddziaływania:
  • Dane wejściowe(zdobycieigromadzenieelementów)
  • Przetwarzanie (proces przekształcania)
  • Dane wyjściowe(proces przekazywania)
poj cia systemu c d2
Pojęcia Systemu(c.d.)
 • Dwadodatkoweskładnikipojęcia systemuobejmująsprzężenie zwrotneikontrole. Systemwrazz nimijestczasamizwanysystemem cybernetycznym, który jestsamo monitorującym się, samo regulującym się systemem.
 • Sprzężenie zwrotnetodaneowynikach systemu.
 • Kontrolazawieramonitorowanieiocenęsprzężenia zwrotnegodla ustalenia czysystemzmierza w kierunku osiąganiajego celów.
model systemu informatycznego
Model Systemu Informatycznego
 • Systemnie istniejewpróżni;raczejistniejeifunkcjonujewotoczeniuzawierającyminne systemy.
 • Podsystem – składnik większego systemu.
 • Systemywtym samymotoczeniumogą łączyćsię nawzajempoprzezwspólną granicę
 • Otwartykontrazamknięty system
 • Przystosowaniezdolności systemudo własnych zmianlubjegootoczeniażebyprzetrwać
 • Model SI (następny slajd) wyraźnepojęciedlaSIgłówneskładnikiidziałanie
si zasoby i produkty
SIZasobyi Produkty
 • Zasoby Ludzkie
  • Końcowi użytkownicy(równieżzwaniużytkownikamilubklientami)
  • Specjaliści SI (analitycysystemowi, SW deweloperzy, operatorzysystemowi)
 • Zasoby Sprzętu Komputerowego
  • Układykomputerowe(CPU zawierający MP)
  • Urządzenia peryferyjne (klawiaturalubmyszka, ekran, dyski przechowujące)
 • Zasoby Oprogramowania
  • Oprogramowaniesystemu (system operacyjny)
  • Aplikacjeoprogramowania-dla PC używane przezkońcowych użytkowników
  • Instrukcje procedur operacyjnychdla SI
si zasoby i produkty c d
SIZasobyiProdukty(c.d.)
 • Zasoby Sieci (sieci telekomunikacyjne takie jak Internet, intranet, extranet.
  • Mediakomunikacyjne-kabel, włókno, mikrofale, komórka, satelita
  • Wsparcie sieci-ludzie,HW,SW, izasoby danych
 • Zasoby Danych -cennezasoby organizacyjne.
  • Baza danych - zbiórlogiczniepowiązanychrekordówlubplików.
  • Baza wiedzy –trzymawiedzejako faktyiwnioskizasado różnychtematach.
si zasoby i produkty c d1
SIZasoby i Produkty(c.d.)

Termindaneiinformacjasączęstoużywanezamienniejednakże istniejeróżnica:

 • Dane: - sąsurowymi faktamilubobserwacjami, bardziejszczegółowymi, danesąobiektywniemierzoneatrybutami (cechami) zatytułowanymi, tak jakludzie, miejsca, rzeczy, izdarzenia
 • Informacja: - toprzetworzonedane, któreznajdują sięwwieloznacznym kontekściedla końcowych użytkowników:

Jej formajestzagregowana, manipulowanai uporządkowana.

Jej zawartość jest analizowana i oceniana

Jest usytuowana we właściwym kontekście dla użytkowników (ludzi)

Atrybuty jakości informacji są pokazane na następnym slajdzie

si zasoby i produkty c d3
SIZasoby i Produkty(c.d.)
 • Nastawienie na użytkowników końcowych,
 • Są rezultatem działania SI...
  • Dostarczenie zasobów danych Dostarczenie typowo pobiera formę danych wejściowych poprzez działania takie jak zapisywanie i edytowanie- skanowanie optyczne kodów kreskowych na opakowaniach towarów
  • Przetwarzanie danych w informacjęDane są poddane działaniom przetwarzającym tak jak ocenianie, porównywanie, sortowanie, klasyfikowanie oraz streszczanie- rachowanie pensji i podatków pracowników
  • Uzyskanie Produktu Informacyjnego (danych wyjściowych) Cel SI to tworzenie właściwych PI dla użytkowników końcowych- tworzenie raportów oraz wykazów dotyczących wyników sprzedaży
  • Przechowywanie zasobów danych (bazuje na składnikach SI-utrzymywanie rekordów na klientach, pracownikach i produktach)
  • Kontrola-generowanie słyszalnych sygnałów dla wskazania właściwego wyjścia dla danych sprzedaży
rozdzia ii podstawowe poj cia aplikacje biznesowe rozw j i zarz dzanie
Rozdział II. Podstawowe Pojęcia: Aplikacje Biznesowe, RozwójiZarządzanie
 • AplikacjeBiznesoweSI
   • GłówneRoleSI
   • e-BizneswBiznesie
   • TrendywSystemach Informatycznych
   • TypySystemów Informatycznych
   • Wyzwania menadżerów wobec TI
g wne role si

Wspomaganie

Przewagi

Konkurencyjnej

Wspomaganie

Podejmowania

Decyzji

biznesowych

Wspomaganie

Procesów i Operacji Biznesowych

Główne RoleSI
g wne role si c d
Główne Role SI(c.d.)
 • Wspomaganie Procesów Biznesowych - dotycząkontaktuz systemami informatycznymiktórewspierająbiznesowe procesy i operacje w biznesie
 • Wspomaganie Podejmowania Decyzji – wspomaga decydentóww podejmowaniu właściwych decyzjii próbuje podnieśćprzewagę konkurencyjną
 • Wspomaganie Przewagi Konkurencyjnej – wspomaga decydentów w podnoszeniu przewagi strategicznej ponad konkurentów wymagających innowacyjnego użycia technologii informacyjnej
e biznes w biznesie
e-BizneswBiznesie
 • E-Biznes
  • Użycie Technologii Informatycznych do pracy internetowej oraz uprawnienia...
   • Procesy Biznesowe
   • Handel Elektroniczny
   • Przedsiębiorcza komunikacjai współpraca
  • Wewnątrz firmywraz z jej klientami, dostawcami orazakcjonariuszami
  • Biznes zależy od Internetu (następny slajd)
e biznes w biznesie c d1
e-BizneswBiznesie(c.d.)
 • Każdy biznes to konkurencja globalna (czy sobie zdajemy z tego sprawę czy nie)
 • IS wspierają operacje biznesu poprzez użycie:
  • Intranetu – wewnątrz przedsiębiorstwa
  • Extranetu – pomiędzy przedsiębiorstwem a jego partnerami handlowymi
  • Internetu
  • GRID i innych technologii informacyjnych
e biznes w biznesie c d2
e-BizneswBiznesie(c.d.)
 • System Współpracy Przedsiębiorstw
  • Wspiera komunikacje, koordynację oraz współpracę
   • Wirtualne grupy poprzez GRID
 • Handel Elektroniczny
  • Kupno i sprzedaż, marketing i serwis produktów, informacje o różnych sieciach komputerowych
typy system w informatycznych c d
TypySystemów Informatycznych(c.d.)

Poprzedni slajdilustrujeklasyfikację pojęciową aplikacji Systemów Informatycznych. Oto kilka przykładów:

 • Podstawowe operacje Systemu
  • Zapis systemów przetwarzania transakcjiorazprocesy generowania wyniku danych z transakcji biznesowych (sprzedaż etc)
   • Partie – dane transakcji gromadzone są w odstępach godzinowych, przetwarzane są okresowo
   • Czas rzeczywisty – daneprzetwarzane natychmiast po zdarzeniu transakcji
  • System Kontroli Procesu – monitorowanie i kontrola procesów fizycznych
  • System Współpracy Przedsiębiorstw – idee komunikacji, podział zasobów, koordynacja współpracy
typy system w informatycznych c d1
Typy Systemów Informatycznych (c.d.)
 • System Wspomagania Zarządzania – dostarcza i wspomaga efektywne podejmowanie decyzji strategicznych (góra),taktycznych (środek) oraz operacyjnych (nadzorujących)w zarządzaniu
  • Systemy Informatyczne w Zarządzaniu (MIS –najbardziej powszechne SI) – uprzednio określone raporty oraz wykazywspomagania codziennego podejmowania decyzji
  • System Wspomagania Decyzji – dostarcza interakcjidoraźnego wsparcia
  • Systemy Informacji Wykonawczej– informacje krytyczne dopasowane do informacyjnych potrzeb wykonawczych
typy system w informatycznych c d2
Typy Systemów Informatycznych (c.d.)
 • Inna Klasyfikacja
  • Systemy Specjalistyczne – porady specjalistyczne
  • Systemy Zarządzania Wiedzą – wspomagają tworzenie, organizowanie oraz rozpowszechnianie wiedzy biznesowej
  • Funkcjonalne Systemy Biznesowe – wspomagają podstawowe funkcje biznesu
  • Systemy Informacji Strategicznych – przewaga strategiczna
wyzwania menad er w wobec ti
Wyzwania Menadżerów wobec TI

Dla kierowników i użytkowników, funkcje SI reprezentują:

 • Główny obszar funkcjonalny biznesu co jest ważne jeśli chodzi o sukces biznesu
 • Ważny czynnik dotyczący sprawności operacyjnej, wydajność zatrudnionych i moraleorazdostarczanie zadowolenia klientom
 • Główne źródło informacji oraz wspomaganie potrzebne do promowania efektywnego podejmowania decyzji przez menadżerów
 • Ważny składnik w rozwijaniu konkurencyjnych produktów i usług dający organizacji przewagę strategiczną
 • Główną część zasobów organizacji i kosztów prowadzenia biznesu
 • Możliwość dynamicznej i stawiającej wysokie wymagania kariery dla ludzi
 • Rozwijanie rozwiązań SI jest dzisiaj głównym wyzwaniem (następny slajd)
wyzwania menad er w wobec ti c d1
Wyzwania Menadżerów wobec TI(c.d.)

Większość komputerów opartych na SI jest obmyślonych, projektowanych oraz wprowadzanych do użytku za pomocą pewnych form procesów systematycznego rozwoju. Obraz na poprzednim slajdzie pokazuje:

 • Kilka głównych działań musi być wykonanych i zarządzanych w całym cyklu rozwoju SI.
 • W procesie rozwoju, końcowi użytkownicy oraz specjaliści informatyczni projektują aplikacje systemu informatycznego polegając na analizie wymagań biznesu i organizacji.
 • Dochodzenie do ekonomicznej i technicznejwykonalnościproponowanej aplikacji.
 • Rozwijanie i uczenie się jak używać wymaganego oprogramowania aby wprowadzić nowy system oraz ulepszać zachowanie wartości biznesu w systemie.
wyzwania menad er w wobec ti c d2
Wyzwania Menadżerów wobec TI(c.d.)

Biorąc pod uwagępotencjalną wiedzę pracownika w społeczeństwie globalnym, powinno się zdać sobie sprawę z etycznej odpowiedzialności stworzonej przez zastosowanie technologii informacyjnej:

  • Jakie użycie TI mogłoby być uważane za niestosowne, nieodpowiedzialne lub szkodliwe dla ludzi indywidualnie lub społecznie?
  • Jakie jest właściwe użycie zasobów informacji organizacji?
  • Co zakłada bycie odpowiedzialnym użytkownikiem TI?
  • Jak można się chronić przed przestępstwami i innymi zagrożeniami płynącymi z technologii informacyjnej?
  • Etyczny wymiar SI jest zgodny z zapewnieniem, że technologie informacyjne i systemy informatyczne nie są używane w niewłaściwy czy nieodpowiedzialny sposób w stosunku do indywidualnych osób czy społeczności.
 • Głównym wyzwaniem dla naszego globalnego społeczeństwa informacyjnego jest zarządzać jego informacyjnymi zasobami z pożytkiem dla wszystkich członków społeczeństwa.
rozdzia iii fundamenty przewagi strategicznej
Rozdział III. Fundamenty Przewagi Strategicznej
 • Koncepcje Strategii Konkurencyjnej
 • Strategie Konkurencyjne oraz role Technologii Informacyjnej
 • Łańcuch wartości oraz Strategiczny System Informatyczny
koncepcje strategii konkurencyjnej
Koncepcje Strategii Konkurencyjnej
 • Role strategiczne SI obejmują używanie TI dla rozwoju produktów, usług oraz potencjału co daje firmie główną przewagę nad konkurencyjnymi siłami na rynku globalnym. To tworzy strategiczne systemyinformatyczne co wspiera konkurencyjność pozycji i strategii przedsięwzięć e-biznesowych. Zatem strategicznym SImoże być każdy rodzaj systemu informatycznego (TPS, MIS, DSS, itp.). Jest to pomocne organizacji w:
 • Uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej
 • Redukowaniu konkurencyjnych wad
 • Osiąganiu celów strategicznych przedsiębiorstwa
koncepcje strategii konkurencyjnej c d
Koncepcje Strategii Konkurencyjnej (c.d.)
 • Według Michael’a Porter’a, firma może przetrwać i osiągać sukcesy w długim czasie, jeśli będzie sukcesywnie rozwijać strategie i konfrontować je z pięcioma siłamikonkurencyjnymi co kształtuje strukturę konkurencji wewnątrz organizacji(patrz: następny slajd):
  • Siła oddziaływania nabywców
  • Siła oddziaływania dostawców
  • Natężenie walki konkurencyjnej
  • Groźba pojawienia się nowych produktów
  • Groźba pojawienia się substytutów
strategie konkurencyjne oraz rola ti
Strategie Konkurencyjne oraz rola TI
 • Strategia Przywództwa Kosztowego (niskie koszty producenta)
  • Przemiana producenta w producenta o niskich kosztach wyrobu produktów i wykonania usług
  • Wynalezienie sposobu aby pomóc dostawcom i nabywcom zredukować ich koszty
  • Wzrost kosztów konkurentów
  • Zredukowanie kosztów produkcji (kontrola procesu)
strategie konkurencyjne oraz rola ti c d
Strategie Konkurencyjneoraz rola TI (c.d.)
 • Strategia Zróżnicowania
  • Rozwijające nowe drogi dla wyróżnienia form produktów oraz usług na tle konkurencji
  • Redukujące podział wiążący się z przewagą konkurentów
strategie konkurencyjne oraz rola ti c d1
Strategie Konkurencyjne oraz rola TI (c.d.)
 • Strategie Innowacyjne

Dają nowe możliwości w robieniu interesów

   • Rozwój unikalnych produktów oraz usług
   • Wynalezienie nowych możliwości dla lepszej obsługi klienta
   • Skrócenie czasu wprowadzenia, sprzedaży
   • Rozwój modelów nowej dystrybucji
strategie konkurencyjne oraz rola ti c d2
Strategie Konkurencyjne oraz rola TI (c.d.)
 • Strategie Wzrostu
  • Rozszerzenie zdolności produkcyjnej
  • Rozrost na rynku globalnym
  • Poszerzenie gamy nowych produktów i usług
  • Integrowanie powiązanych produktów i usług
strategie konkurencyjne oraz rola ti c d3
Strategie Konkurencyjne oraz rola TI (c.d.)
 • Strategie Sojuszu
  • Poszerzenie twojej grupy wsparcia
   • Nowe powiązania
  • Fuzje, nabywanie, łączenie przedsięwzięć, „wirtualne firmy”
  • Marketingowe, produkcyjne lub dystrybucyjne porozumienia.
strategie konkurencyjne oraz rola ti c d4
Strategie Konkurencyjne oraz rola TI (c.d.)
 • Inne Strategie Konkurencyjne
  • Zatrzymanie klientów i dostawców
   • Budowanie wartości w stosunkach pomiędzy firmą a klientami/dostawcami
  • Tworzenie zmiennych kosztów
   • Extranet
   • Firmowe aplikacje oprogramowania
  • Podnoszeniebarier wyjścia
   • Polepszenie operacji lub promowanie innowacji
  • Wpływ inwestowania w TI
   • Pozwala biznesowi wykorzystać możliwości strategii
a cuch warto ci oraz strategiczne si
Łańcuch Wartości oraz Strategiczne SI
 • Koncepcja Łańcucha Wartości traktuje firmy jako serie, łańcuch lub sieć działalności, która powiększa wartości produktów i usług
  • Ulepszona koordynacja administracyjna
  • Zapewnia pracownikom programy profesjonalnych szkoleń rozwojowych
  • Wspólne projektowanie produktów i procesów
  • Ulepszone procesy zaopatrzeniowe przez Extranet
  • Wspieranie procesów marketingowych i sprzedażowych przez rozwój interaktywnych zdolności marketingu docelowego w internecie i na stronach WWW
  • System przetwarzania zamówienia klienta
a cuch warto ci oraz strategiczne si c d1
Łańcuch Wartości oraz StrategiczneSI(c.d.)
 • Obraz na poprzednim slajdzie:
  • Pokazuje przykłady jak i gdzie TI może być stosowana w podstawowych procesach biznesowych wykorzystując strukturę łańcucha wartości
  • Podkreśla, iż współpraca systemów workflow bazujących na internecie może spowodować wzrost komunikacji i współpracy potrzebnej dla radykalnej poprawy koordynowania administracji oraz wspomagania obsługi
rozdzia iv wykorzystanie technologii informacyjnej dla przewagi strategicznej
Rozdział IV. Wykorzystanie Technologii Informacyjnej dla Przewagi Strategicznej
 • Strategiczne wykorzystanie TI
 • E- Biznes skierowany na klienta
 • Reorganizacja procesów biznesowych
 • Stać się zwinnym konkurentem
 • Tworzenie Wirtualnego Przedsiębiorstwa
 • Organizacje Uczące się
strategiczne wykorzystanie ti
Strategiczne wykorzystanie TI
 • Przedsiębiorstwa mogą wykorzystać TI w sposób strategiczny lub tylko jako wspomaganie sprawności działania codziennych operacji. Jeśli kładłyby nacisk na biznes strategiczny wykorzystujący TI, ich zarządzanie odnosiłoby się do TI jako do:
 • Głównego sposobu na konkurencyjne wyróżnienie
 • Rozwijania koncentracji na kliencie
  • Wartość klienta
   • Lepsza wartość
   • Zrozumienie preferencji klienta
   • Ścieżka trendów rynkowych
   • Dostarczanie produktów, usług oraz informacji o każdej porze i w każde miejsce
   • Obsługa dopasowana do klienta i zorientowana na indywidualne potrzeby
reorganizacja proces w biznesowych
Reorganizacja Procesów Biznesowych

Jeden z najbardziej popularnych strategii konkurencyjnych obecnie toreorganizacja procesów biznesowychczęściej nazywane prościejreinżynierią

 • Podstawoweprzemyślenieorazradykalna przebudowa procesów biznesowych
 • Łączenie innowacjiipoprawa procesu
 • Obecne jest ryzyko (patrz: następny slajd)
 • Czynniki sukcesu
  • Przeprojektowanie organizacyjne
  • Przetworzeniezespołówiprzypadekmenedżerów
  • Technologia informacyjna
reengineering business processes cont d

Polepszenie biznesu

Reorganizacja biznesu

Definicja

Dodatkowe ulepszenie istniejących procesów

Radykalne przeprojektowanie procesów biznesowych

Cel

Dowolny proces

Procesy strategii biznesowych

Główne Możliwości

TI i uproszczenie pracy

TI i przeprojektowanie organizacji

Potencjalny Zwrot

10%-50% poprawy

10 zagięć poprawy

Jakie Zmiany?

Takie same prace, sprawiedliwie bardziej wydajne

Duże cięcia pracy; nowe prace; przeprojektowanie głównej pracy

Ryzyko Niepowodzenia

i Poziom Zakłóceń

Niskie

Wysokie

Reengineering Business Processes(cont-d)
becoming an agile competitor
Becoming an Agile Competitor
 • Sprawność jest to zdolność biznesu do prosperowaniana niezwykle szybko zmieniającym się rynku globalnym.Strategie:
   • Postrzeganie przez klienta produktów/usług jako rozwiązania spraw indywidualnych
   • Współpracować z nabywcami, dostawcami oraz innymi przedsiębiorstwami (wraz z konkurentami)
   • Dobrze prosperować w zmieniającym się i niepewnym środowiskuwykorzystując elastyczne struktury organizacyjne
   • Kłaść nacisk na ludzi oraz ludzką wiedzę
tworzenie wirtualnego przedsi biorstwa
Tworzenie Wirtualnego Przedsiębiorstwa
 • Wirtualne przedsiębiorstwo(zwane również wirtualną korporacją lub organizacją)
  • Wykorzystuje TI dla budowania więzi ludzkich, łączenia aktywów oraz pomysłów
  • Formy wirtualnych „workgroups” (grup pracy) oraz sojuszy z partnerami biznesowymi
  • Formy interorganizacyjnych systemów informatycznych

Typowe firmy wirtualne są pokazane na następnym slajdzie

tworzenie wirtualnego przedsi biorstwa c d1
Tworzenie Wirtualnego Przedsiębiorstwa(c.d.)
 • Strategie
  • Dzielenie się infrastrukturą oraz ryzyko w partnerskim sojuszu
  • Łączenie wzajemnie uzupełniających się kompetencji
  • Redukowanie czasu od pomysłu-do-pieniędzypoprzezdzielenie się
tworzenie wirtualnego przedsi biorstwa c d2
Tworzenie Wirtualnego Przedsiębiorstwa(c.d.)
 • Strategie (kontynuacja)
  • Wzrostumiejętnościirelacje rynkowe
  • Wzrost dostępu do nowych rynków orazudziału na rynku lub lojalności klienta
  • Przejście ze sprzedaży produktów do sprzedawania rozwiązań
organizacje ucz ce si
Organizacje uczące się
 • Dla wielu dzisiejszych przedsiębiorstw trwała przewaga konkurencyjna byłaby możliwa, gdyby stały się oneorganizacjami tworzącymi wiedzęluborganizacjami uczącymi się.Można wykorzystać dwa rodzaje wiedzy:
  • Wiedza Explicit- dane, dokumenty, rzeczy zapisane lubzachowane na komputerze
  • Wiedza taktyczna –kryje się w pracownikach

Sukcesywnezarządzanie wiedząstwarza techniki, technologie oraz nagradza za umożliwianie pracownikom dzielenia się swoją wiedzą- dla lepszego wykorzystania zgromadzonej wiedzy (patrz: następny slajd)

organizacje ucz ce si c d
Organizacje uczące się (c.d)
 • Zarządzanie wiedzą
organizacje ucz ce si c d1
Organizacje uczące się (c.d)
 • Wiele firm buduje Systemy Zarządzania Wiedzą (z ang. KSM) aby zarządzać uczącą się organizacjąoraz biznesowym know-how. Celem KSM jest:
  • Pomoc w tworzeniu, organizowaniu oraz dzieleniu się wiedzą w biznesie gdziekolwiek i kiedykolwiek jest to potrzebne wewnątrz organizacji

Zawiera procesy, procedury, wzory, „lepszą praktykę” oraz prognozy. Internet, groupware (oprogramowanie zespołowe), uzyskiwanie danych oraz prowadzenie videokonferencji są pewnym kluczem TI dla dostarczania, przechowywania oraz rozpowszechniania tej wiedzy.

organizacje ucz ce si c d2
Organizacje uczące się (c.d)
 • KSMułatwia uczenie w organizacjioraz tworzenie wiedzy
 • KSMwykorzystuje różne technologie informacyjne do gromadzenia oraz edytowania informacji, oceny ich wartości, rozpowszechniania ich wewnątrz organizacji oraz stosowania jako wiedzy.
 • KSMsą czasem zwane adaptacyjnymi systemami edukacyjnymi, które tworzą cykle nauki organizacjizwanelearning loopsgdzie następuje tworzenie, rozpowszechnianie orazwytwarzanie aplikacji wiedzy oraz adaptowanie procesu uczenia sięwewnątrz organizacji
 • KSMzapewnia sprzężenie zwrotne odnośnie wiedzy pracowników, zachęca do zmiany nastawienia zatrudnionych i znacząco polepsza wyniki biznesu
bibliografia
Bibliografia
 • James A. O'Brien, George M. Marakas. Management Information Systems: Managing Information Technology in the Business Enterprise. Eighth Edition. McGraw-Hill/Irwin. 2007. – 628 p.
 • www.roz6.polsl.pl/asachenko/index.html
 • Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Metody projektowania i wdrażania systemów. A.W. „Placet”, Warszawa 1999 r.