polonca truden dobrin sonja paulin n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Polonca Truden-Dobrin Sonja Paulin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Polonca Truden-Dobrin Sonja Paulin

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Polonca Truden-Dobrin Sonja Paulin - PowerPoint PPT Presentation


  • 377 Views
  • Uploaded on

Vseživljenjski pristop v obvladovanju kroničnih nenalezljivih bolezni: primer sladkorne bolezni. Polonca Truden-Dobrin Sonja Paulin . Ljubljana, 6.december 2013. Rezultati v Sloveniji – zgodba o uspehu!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Polonca Truden-Dobrin Sonja Paulin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
polonca truden dobrin sonja paulin

Vseživljenjski pristop v obvladovanju kroničnih nenalezljivih bolezni:

primer sladkorne bolezni

Polonca Truden-Dobrin Sonja Paulin

Ljubljana, 6.december2013

slide5
Delež nedojenih novorojenčkov ob odpustu iz porodnišnice, Slovenija 1993-2011Vir: Perinatalni informacijski sistem RS 1993-2011
slide6

Dojenje ob odpustu iz porodnišnice po izobrazbi matere (upoštevano izključno in delno dojenje), Slovenija 2002-2011Vir: Perinatalni informacijski sistem RS

slide7

Dojenje ob odpustu iz porodnišnice glede na prisotnost očeta pri porodu (upoštevano izključno in delno dojenje), Slovenija 2002-2011Vir: Perinatalni informacijski sistem RS

slide12

Delež otrok glede na tedensko število ur telesne dejavnosti in glede na socialno-ekonomski položaj družine, Slovenija, 2006. (HBSC, 2006.)

Neenakosti v zdravju v Sloveniji. IVZ, 2011

slide13

Čezmerna teža in debelost med 15-letniki, samoporočani podatki, 2001-02, 2005-06 and 2009-10Vir: Currie et al. (2004); Currie et al. (2008); Currie et al. (2012)

prekomerna prehranjenost in debelost otrok in mladostnikov
Prekomerna prehranjenost in debelost otrok in mladostnikov

neuravnotežen in previsok prehranski vnos, to je predvsem energijsko gosta mastna, sladka in slana hrana, ter sedeč življenjski slog in nezadostna telesna dejavnost sta dejavnika tveganja za nastanek metabolnega sindroma in debelosti

nakazuje se, da je prehranski status povezan tudi z vzorci spanja

stres lahko vodi v tolažilne načine prehranjevanja

ljudje pogosteje zbolijo za kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, kot so npr. srčno-žilne bolezni, metabolni sindrom in sladkorna bolezen tipa 2 ter rak debelega črevesa.

že pri otrocih in mladostnikih se razvijejo bolezni gibal, tudi sladkorna bolezen tipa 2

prehranski in gibalni dejavniki tveganja so v Sloveniji pogostejši v skupini ljudi nižjega socialno-ekonomskega položaja

Raziskave kažejo, da se debelost, ki nastane že v otroštvu, običajno nadaljuje v odraslo dobo.

prekomerna prehranjenost in debelost otrok in mladostnikov ter prehranjevanje
Prekomerna prehranjenost in debelost otrok in mladostnikov ter prehranjevanje

Podatki raziskav za Slovenijo kažejo, da se otroci in mladostniki ne prehranjujejo zdravo.

Malo podatkov o prehranjevanju predšolskih otrok.

Dojenje je naraven in optimalen način hranjenja dojenčka, ki mu zagotavlja vsa hranila, potrebna za rast in razvoj, ob predpogoju, da je mati primerno hranjena.

Dojenčki in mali otroci, ki niso bili dojeni, imajo povečano tveganje za okužbe, za razvoj prekomerne telesne teže in debelosti, motenj presnove, zgodnjega pojava alergij in astme.

V letu 2010 je ob odpustu iz porodnišnic polno ali delno dojilo 97,2 % mater, po odpustu iz porodnišnic pa dojenje relativno hitro upade.

Do tretjega meseca dojenčkove starosti se hrani izključno z mlečnimi nadomestki že skoraj tretjina vseh dojenčkov. Delež nedojenih otrok je višji pri mamicah, ki imajo nižji socialno ekonomski status in nižjo stopnjo izobrazbe.

slide18

Delež prekomerno hranjenih in debelih glede na socialno-ekonomski položaj, Slovenija, primerjava 1997 in 2008.( Koch, 1997; Gabrijelčič in sod., 2009.)

Neenakosti v zdravju v Sloveniji. IVZ, 2011

slide19

Anketne raziskave zdravja in življenjskega sloga

CINDI Z zdravjempovezanvedenjskislog2001–2004–2008-2012:

vpogled v ključne značilnosti življenjskega sloga v povezavi s SB

vpliv socialno-ekonomskega položaja

trendi življenjskega sloga.

S podatki CINDI raziskav lahko spremljamo kazalnike, s katerimi lahko odločevalci spremljajo in vrednotijo učinkovitost izbrane strategije na populacijski ravni.

slide20

Debelost po spolu, starostni skupini in izobrazbi

Vir:raziskava Zzdravjempovezanvedenjski slog, Slovenija, 2012

slide21

Populacijska strategija presejanja za sladkorno bolezen:

vprašalnik FINDRISK

Tveganje, da se razvije sladkorna bolezen tip 2 v naslednjih

10 letih:

Seštevek točk Tveganje za SB

pod 7 Nizko: zbolel bo 1 od 100

7–11 Rahlo povišano: zbolel bo 1 od 25

12–14 Zmerno: zbolel bo 1 od 6

15–20 Visoko: zbolel bo 1 od 3

nad 20 Zelo visoko: zbolel bo 1 od 2

slide22

2%

100%

2%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

4%

9%

5%

12%

11%

9%

12%

7%

90%

23%

24%

24%

80%

16%

24%

28%

17%

30%

29%

33%

70%

zelo visoko

20%

19%

60%

20%

visoko

43%

50%

38%

19%

40%

zmerno

70%

36%

37%

65%

30%

35%

58%

58%

rahlopovišano

31%

20%

nizko

30%

29%

10%

17%

16%

12%

5%

0%

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

moški

ženske

Tveganje, da se razvije sladkorna bolezen tip 2 v Naslednjih 10 letih ocenjeno z Vprašalnikom FINDRISCvir: raziskava Zzdravjempovezanvedenjski slog, Slovenija, 2012

Seštevek točk Tveganje za SB

pod 7 Nizko: zbolel bo 1 od 100

7–11 Rahlo povišano: zbolel bo 1 od 25

12–14 Zmerno: zbolel bo 1 od 6

15–20 Visoko: zbolel bo 1 od 3

nad 20 Zelo visoko: zbolel bo 1 od 2

slide23

Moški

Tveganje, da se razvije sladkorna bolezen tip 2 v Naslednjih 10 letih ocenjeno z Vprašalnikom FINDRISC, vir: raziskava Zzdravjempovezanvedenjski slog, Slovenija, 2012

Ženske

tevilo oseb ki prejemajo zdravila za zni evanje glukoze v krvi po starosti slovenija 2006 2012

110000

99286

96730

100000

92466

88053

90000

83822

79683

75575

80000

54267

52230

70000

65 in več

50277

47989

45363

60-64

60000

42710

število prejemnikov zdravil za zdravljenje SB

40325

55-59

50000

50-54

40000

14945

14199

12631

11311

do 50 let

10662

10152

9677

30000

12369

12352

12026

11531

10840

9996

9311

20000

7438

7282

7423

7404

7242

7290

7148

10000

0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Število oseb, ki prejemajo zdravila za zniževanje glukoze v krvi po starosti, Slovenija 2006 - 2012

Virpodatkov: Zbirkaporabezdravilnarecept. IVZ

slide26

Vsi bolniki s sladkorno boleznijo

Bolniki z neodkritoSB

SPREMLJANJE OBVLADOVANJA SLADKORNEBOLEZNI

2012

Bolniki z znano sladkorno boleznijo

117.000

(15 %

zdrav

življ. slog

brezzdravil)

Bolniki, ki niso zdravljeni z zdravili

Bolniki, ki prejemajozdravila za zniževanje glukoze v krvi

99.300

Bolniki, ki dosegajo ciljne vrednosti

Bolniki, ki dosegajo željene izide

slide27
Starostnospecifičnaprevalencaprejemnikovzdravilzazniževanjeglukozev krvi po starosti in spolu, Slovenija 2009 - 2012

Prevalenca med prebivalstvom v starosti 25-74 let: 5,2%

V starosti 60 let prejema ta zdravila 10,4% prebivalcev, med starejšimi od 65 let 15%.

slide29

Prostorska porazdelitev prevalence prejemnikov zdravilzazniževanjeglukozev krvi, Slovenija 2011

slide30

V letu 2012 je med 99.300 prejemniki zdravilzazniževanjeglukozev krvi okrog 67.400 oseb (68%) prejemalo zdravila v obliki tablet,

14.200 (14%) insulin in tablete,

17.663 (18%) samo insulin.

ezmerna telesna masa in debelost vir raziskava z zdravjem povezan vedenjski slog slovenija 2012
Čezmerna telesna masa in debelost, Vir: raziskava Zzdravjempovezanvedenjski slog, Slovenija 2012
  • Čezmerno telesno maso (ITM 25 – 29,9) ima 45% oseb s SB,
  • podobno kot splošna populacija (41%).

Debelost, ki je glavni napovedni dejavnik za moteno toleranco za glukozo in diabetes tipa 2, je ugotovljena pri :

  • 16 % oseb brez diabetesa
  • 41 % sladkornih bolnikih.
  • Raziskava kaže trend naraščanja debelosti med sladkornimi bolniki iz mestnega bivalnega okolja.
slide32

Dejavniki tveganja za aterosklerotične srčno-žilne zaplete pri sladkornih bolnikihVir: raziskava Zzdravjempovezanvedenjski slog, Slovenija, 2008

1 dejavnik tveganja …23 % oseb s SB

po 2 dejavnika … 36 % oseb s SB

po 3 dejavnike ... 25 % oseb s SB

nima teh dejavnikov …13% oseb s SB

kajenje sedaj

17 %

zvišan krvni tlak >140/90

62 %

ITM 25-29,9 45 %

zvišan cel. holesterol>5,0

60 %

ITM=>30 debelost 41 %

slide33

Večina tistih, ki imajo povečano tveganje za sladkorno bolezen, ga lahko zmanjša z zdravim življenjskim slogom. Grafika povzeta po WHO Euro:

Tiskovnakonferencaobsvetovnemdnevusladkornebolezni, 13.11.2012

v procesu ki vodi do enakih mo nosti za zdravje naj bodo uporabljena tiri vodilna na ela
V procesu, ki vodi do enakih možnosti za zdravje, naj bodo uporabljena štiri vodilna načela:

vseživljenjski pristop, od prenatalnega obdobja do mladostništva in odrasle dobe

enakost: upoštevati posebej potrebe prikrajšanih (načelo proporcionalnega univerzalizma)

medsektorsko delovanje

sodelovanje ciljnih skupin - javnost in mladi naj bodo vključeni v nastajanje, izvajanje in spremljanje politik in zdravstvenega varstva.