Download
pielgrzymki jana paw a ii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pielgrzymki Jana Pawła II PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pielgrzymki Jana Pawła II

Pielgrzymki Jana Pawła II

165 Views Download Presentation
Download Presentation

Pielgrzymki Jana Pawła II

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pielgrzymki Jana Pawła II

 2. I Pielgrzymka Od 2.06. do 10.06. 1979 r.Przebiegała pod hasłem "Gaude Mater Polonia". W istocie - była to pielgrzymka wielkiej radości i niezapomnianego entuzjazmu, który w rok później zaowocował powstaniem "Solidarności". W 1979 r. papież odwiedził: Warszawę (2 VI) Gniezno (2 VI) Częstochowę (3-6 VI) Kraków (6 VI) Kalwarię Zebrzydowską (7 VI) Wadowice (7 VI) Oświęcim (8 VI) Nowy Targ (9 VI) ponownie Kraków (10 VI) Już w pierwszym dniu pielgrzymki, 2 czerwca na pl. Zwycięstwa (ob. Piłsudskiego) w Warszawie padły znamienne słowa: "Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II , papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!"

 3. II Pielgrzymka Od 16.06. do 23.06. 1983 r. W Polsce wówczas wciąż obowiązywał stan wojenny. Pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Pokój Tobie, Polsko - Ojczyzno moja!” W 1983 r. papież odwiedził: Warszawę (16, 17 VI) Niepokalanów (18 VI) Częstochowę (18, 19 VI) Poznań (20 VI) Katowice (20 VI) Wrocław (21 VI) Górę św. Anny (21 VI) Kraków (22, 23 VI) Podczas pielgrzymki Jan Paweł II dokonał trzech beatyfikacji - Urszuli Ledóchowskiej, oraz Alberta Chmielowskiego i Rafała Kalinowskiego. Na Jasnej Górze złożył zakrwawiony pas, który miał na sobie w dniu zamachu, 13 maja 1981 r.

 4. III Pielgrzymka Od 8.06. do 14.06 1987 r. Przebiegała pod hasłem "Do końca ich umiłował". Papież odwiedził: Warszawę (8 VI) Lublin (9 VI) Tarnów (9, 10 VI) Kraków (10, 11 VI) Szczecin (11 VI) Gdynię (11 VI) Gdańsk (11, 12 VI) Częstochowę (12 VI) Łódź (13 VI) Warszawę (13 VI) Jednym z głównych celów pielgrzymki był udział papieża w II Krajowym Kongresie Eucharystycznym. Z okazji pielgrzymki skomponowana też została specjalnie pieśń "Panie, dobry jak chleb". Na jedaej z papieskich mszy, 13 czerwca na lotnisku w Łodzi-Lublinku 1600 dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej. Jan Paweł II dokonał też dwóch beatyfikacji - Karolina Kózkówna, oraz bp Michała Kozala.

 5. III Pielgrzymka To podczas III pielgrzymki do Ojczyzny miało miejsce pamiętne spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą na Westerplatte. Papież powiedział wówczas: Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje "Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można "zdezerterować

 6. IV Pielgrzymka Pielgrzymka pod hasłem "Bogu dziękujcie, ducha nie gaście".Odbyła się od 1 do 9 czerwca oraz od 13 do 16 sierpnia 1991 r. Od 1 do 9 czerwca Jan Paweł II odwiedził: Koszalin (1, 2 VI) Rzeszów (2 VI) Przemyśl (2 VI) Lubaczów (2, VI) Kielce (3 VI) Radom (4 VI) Łomżę (5 VI) Białystok (5 VI) Olsztyn (5, 6 VI) Włocławek (6, 7 VI) Płock (7, 8 VI) Warszawę (8, 9 VI) Dokonał beatyfikacji - bp. Józefa Sebastiana Pelczara, matki Bolesławy Lament, o. Rafała Chylińskiego i Anieli Salawy.

 7. IV Pielgrzymka Od 13 do 16 czerwca Jan Paweł odwiedził: Kraków (13, 14 VIII) Wadowice (14 VIII) Częstochowa (14, 16 VIII) Kraków (16 VIII) Na zaproszenie papieża odpowiedziało wówczas ponad półtora miliona młodych z 85krajów. Hymnem Częstochowy był „Abba Ojcze”

 8. V Pielgrzymka Najkrótsza i nieoficjalna papieska wizyta w Polsce. Trwała zaledwie jeden dzień. Jan Paweł II przyjechał 22 maja 1995 r. z pielgrzymką do miejsca urodzenia Jana Sarkandra. Hasło wizyty w Polsce brzmiało: „Zło dobrem zwyciężaj”. Ojciec Święty odwiedził wówczas Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec. Papież zwracał uwagę na problem nietolerancji wobec ludzi wierzących. "Pod hasłami tolerancji, w życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencję do spychania ich na margines życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz największą świętość." - mówił Ojciec Święty. Słowa te odbiły się szerokim echem nie tylko w Polsce.

 9. VI Pielgrzymka Od 31 maja do 10 czerwca 1997 r. Przebiegała pod hasłem: "Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. W 1997 r. papież odwiedził: Wrocław (31 V, 1 VI) Legnicę (2 VI) Gorzów Wielkopolski (2 VI) Gniezno (3 VI) Poznań (3 VI) Kalisz (4 VI) Częstochowę (4 VI) Zakopane (4, 5, 6, 7 VI) Ludźmierz ( 7 VI) Kraków (7, 8, 9 VI) Duklę ( 9 VI) Krosno (10 VI) Jan Paweł II uczestniczył w Gnieźnie w  obchodach tysiąclecia śmierci św. Wojciecha nawiązujących do Zjazdu Gnieźnieńskiego. W spotkaniu tym wzięło udział siedmiu prezydentów państw europejskich: Czech, Litwy, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Polski.

 10. VI Pielgrzymka W Krakowie papież uczestniczył w obchodach 600- lecia utworzenia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dokonał też kanonizacji św. Jadwigi królowej i św. Jana z Dukli. Podczas pielgrzymki w  1997 r. miały też miejsce 2 beatyfikacje, obie dokonane podczas Mszy św. 6 czerwca w Zakopanem - matki Bernardyny Jabłońskiej i matki Marii Karłowskiej. We Wrocławiu papież wziął udział w zamknięciu 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który przebiegał pod tym samym hasłem, co papieska pielgrzymka.

 11. VII Pielgrzymka Pielgrzymka od 5 do 17 czerwca 1999 r. Jej hasło brzmiało: "Bóg jest miłością". Jan Paweł II odwiedził wtedy: Gdańsk (5 VI) Sopot (5 VI) Pelplin (6 VI) Elbląg (6 VI) Bydgoszcz (7 VI) Toruń (7 VI) Ełk (8 VI) Wigry (8 VI) Siedlce (10 VI) Drohiczyn (10 VI) Warszawa (11, 13 VI) Sandomierz (12 VI) Zamość (12 VI) Radzymin (13 VI) Łowicz (14 VI) Sosnowiec (14 VI) Kraków (15 VI) Stary Sącz (16 VI) Wadowice (16 VI) Gliwice (17 VI) Częstochowa (17 VI)

 12. VII Pielgrzymka W Starym Sączu papież kanonizował bł. Kingę. Na Placu Piłskudskiego w Warszawie beatyfikował Reginę Protmann i Edmunda Bojanowskiego, a Toruniu Stefana Wincentego Frelichowskiego. Podczas spotkania z mieszkańcami Wadowic, papież dowcipnie i ze wzruszeniem wspominał swoje dzieciństwo i młodość. Szczególnym wydarzeniem pielgrzymki były niezapowiedziane odwiedziny papieża u państwa Bożeny i Stanisława Milewskich.

 13. VIII Pielgrzymka "Bóg bogaty w miłosierdzie" – ostatnie hasło pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Od 16 do 19 sierpnia 2002 r. Jan Paweł II odwiedził wówczas: Kraków (16-18 VIII) Kalwarię Zebrzydowską (19 VIII) Głównym celem pielgrzymki było poświęcenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach, miejsca, gdzie spoczywają relikwie Apostołki Bożego Miłosierdzia, św.siostry Faustyny Kowalskiej. Jan Paweł II podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach dokonał też 4 beatyfikacji - abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, ks. Jana Balickiego, o. Jana Beyzyma SJ i s. Sancji Szymkowiak. Podczas tej ostatniej, pożegnalnej wizyty w Ojczyźnie Jan Paweł II nawiedził katedrę wawelską i  modlił się przy grobie rodziców na cmentarzu Rakowickim . Przeleciał też nad Tatrami i Wadowicami, swoim rodzinnym miastem. "Kiedy nawiedzałem to Sanktuarium w roku 1979, prosiłem, abyście się za mnie modlili, za życia mojego i po śmierci. Dziś dziękuję wam i wszystkim kalwaryjskim pielgrzymom za te modlitwy i za duchowe wsparcie, jakiego nieustannie doznaję. I nadal proszę: nie ustawajcie w tej modlitwie, raz jeszcze powtarzam, za życia mojego i po śmierci. Ja zaś, jak zawsze, będę odwzajemniał tę waszą życzliwość, polecając wszystkich Miłosiernemu Chrystusowi i jego Matce." - powiedział papież w Kalwarii Zebrzydowskiej .

 14. Pracę wykonała uczennica kl.6,ze Szkoły Podstawowej z JózefowaAneta Mędrzycka